Получите онлайн консультацию проверенных Юристов. Это просто
Юристы


Как восстановить паспорт Украины?

Вопрос: как восстановить паспорт Украины? Получила гражданство России в консульстве России в Харькове и уехала в Россию в 24 года, где проживала до 32 лет. Паспорт Украины есть, но НЕ с вклеенной фотографией по достижению 25 летнего возраста. Сейчас хочу вернуться в Украину и жить в Киеве. Как восстановить паспорт Украины, если прописка в Горловке, Донецкая обл? На руках имею паспорт Украины со старой фотографией 16 лет, просроченный загран. паспорт Украины, полученный в 2006 году и свидетельство о рождении (рождена также в городе Горловка).


13.08.2019 00:23
200 грн.


фото
Off-line Ксения Левченко
Юрист / Каменец-Подольский
Репутация: 6 / 380 21 отзыв
консультация

Доброго дня.

Питання процедури поновлення громадянства України регулюється Законом України «Про громадянство України» № 13 від 18.01.2001 року (з наступними змінами та доповненнями

Пункт 4 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про громадянство України» передбачає таку підставу набуття громадянства, як поновлення у громадянстві.

Частина 2 статті 10 вищезазначеного Закону передбачає, що особа, яка після припинення громадянства України набула іноземне громадянство (підданство) або іноземні громадянства (підданства), повернулася в Україну на постійне проживання і подала заяву про поновлення у громадянстві України та зобов’язання припинити іноземне громадянствоза відсутності підстав, передбачених частиною п’ятою статті 9 цього Закону, реєструється громадянином України.

Іноземець, який подав зобов’язання припинити іноземне громадянство, повинен подати документ про це, виданий уповноваженим органом відповідної держави, до уповноваженого органу України протягом двох років з моменту реєстрації його громадянином України. Якщо іноземець, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа, з незалежних від нього причин не може отримати його, він подає декларацію про відмову від іноземного громадянства.

Частина 5 статті 9 Закону України «Про громадянство України» передбачає, що подання зобов’язання припинити іноземне громадянство не вимагається від іноземців, які є громадянами (підданими) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України.

Наприклад:

Закон Російської Федерації «Про громадянство Російської Федерації» від 19 квітня 2002 року N 62-ФЗ  «Стаття 6. Подвійне громадянство:

  1. Громадянин Російської Федерації, що мають також інше громадянство, розглядається Російською Федерацією тільки як громадянин Російської Федерації, за винятком випадків, передбачених міжнародним договором Російської Федерації або федеральним законом.
  2. Придбання громадянином Російської Федерації іншого громадянства не тягне за собою припинення громадянства Російської Федерації».

Отже, оскільки у випадку набуття громадянства України особа автоматично не втратите громадянство РФ, то виключення передбачене ч. 5 ст. 9 на таку особу не розповсюджується і особа зобов’язана буде подати зобов’язання про припинення громадянства іноземної держави.

Пункт 53 «Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень», затверджений Указом Президента України  від 27 березня 2001 року № 215, з наступними змінами та доповненнями  передбачає, що для оформлення поновлення у громадянстві України особа, яка після припинення громадянства України набула іноземне громадянство (підданство) або іноземні громадянства (підданства), повернулася в Україну на постійне проживання (частина друга статті 10 Закону), подає документи, передбачені підпунктами а -в пункту 52 цього Порядку:

а) заяву про поновлення у громадянстві України (у двох примірниках);

б) три фотокартки (розміром 35 х 45 мм);

в) довідку про припинення громадянства України або інший документ, що підтверджує припинення громадянства України;

а також:

а) копію документа, який підтверджує постійне проживання особи на території України;

б) один із таких документів:

  • зобов’язання припинити іноземне громадянство. Подання зобов’язання припинити іноземне громадянство не вимагається від громадян (підданих) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України;
  • декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства разом із документом, що підтверджує надання особі статусу біженця в Україні чи притулку в Україні, – для іноземців, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні;
  • заяву про зміну громадянства – для іноземців, які є громадянами держав, міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України.

Бланк заяви про поновлення у громадянстві України (форма 13) та зобов’язання припинити іноземне громадянство (форма 14) наявні в Наказі Міністерстві закордонних справ України № 185 від 15.09.2006 року з наступними змінами та доповненнями «Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про оформлення набуття громадянства України Подати вказані документи фізична особа маєте особисто. Під час подання заяви та інших документів з питань громадянства пред’являється паспортний документ або документ, що його замінює та посвідчує особу заявника, а також документ про проживання заявника на території України або про його постійне проживання за кордоном. У разі потреби подається засвідчений переклад тексту документа українською мовою.

Пункт 92 «Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень», затверджений Указом Президента України  від 27 березня 2001 року № 215  передбачає, що органи міграційної служби приймають рішення про оформлення набуття громадянства України у випадку поновлення у громадянстві.

Стаття 5 Закону України «Про громадянство України» передбачає, що документом, що підтверджують громадянство України, є тимчасове посвідчення громадянина України, що буде отримане Вами після подачі документів для поновлення громадянства України.

Пункт 119 вказаного Порядку визначає, що особам, які набули громадянство України та взяли зобов’язання припинити іноземне громадянство, видаються тимчасові посвідчення громадянина України. Після подання цими особами в установленому законом порядку документа про припинення іноземного громадянства або декларації про відмову від іноземного громадянства їм замість тимчасових посвідчень громадянина України залежно від місця проживання видаються паспорти громадянина України або паспорти громадянина України для виїзду за кордон.

обновлено 13.08.2019 08:05

фото
Off-line Сергей Рыбинцев
Адвокат / Киев
Репутация: 230 / 380 1045 отзывов
консультация

Добрый день!

Сам паспорт как книжечку вы уже не восстановите.

Только новую форму в виде ид карты.

Но с имеющимся пакетом документов вы можете получить ид карты, только лишь процедура будет немного дольше, с учетом постановки на учет как временно -перемещенное лицо.

Набирайте, предоставлю алгоритм.

13.08.2019 10:54

фото
Off-line Сергей Рыбинцев
Адвокат / Киев
Репутация: 230 / 380 1045 отзывов
предложение
Консультация
13.08.2019 10:54


200 грн.
ok Выбор клиента

фото
Off-line Ксения Левченко
Юрист / Каменец-Подольский
Репутация: 6 / 380 21 отзыв
предложение
Консультація
13.08.2019 11:07


200 грн.
фото
On-line Ирина Пасичная
Адвокат / Днепропетровск
Репутация: 31 / 380 84 отзыва
консультация

Ваш вопрос состоит не просто в получении нового украинского паспорта. Ваш вопрос - в получении или возобновлении украинского гражданства. Изначально необходимо, чтобы компетентные органы возобновили вам гражданство, потом уже вам смогут выдать украинский паспорт с возможностью проживать на Украине. Возобновление гражданства - процедура длительная, которая ещё и усложниться тем, что вы имеете прописку в ДНР. Но перспективы у вас хорошие, можете смело подавать заявление о возобновлении гражданства с приложением необходимых документов. 

13.08.2019 11:23

фото
On-line Ирина Пасичная
Адвокат / Днепропетровск
Репутация: 31 / 380 84 отзыва
предложение
консультация подробная
13.08.2019 11:23


200 грн.
фото
Off-line Роман Островський
Юрист / Киев
Репутация: 14 / 380 27 отзывов
консультация

Добрый день.

Чтобы точно ответить на Ваш вопрос, необходимо понимать что на данный момент с вашим гражданском Украины.

Согласно статьи 19 Закона Украины «Об гражданстве Украины», потерей гражданства считается добровольное получение гражданства другой страны. У нас с точки зрения Закона не предусмотрено понятие «двойное гражданство», в отличии от РФ.

Если со стороны Украины Вы всё ещё гражданка, то тогда вы просто обращаетесь в отделение миграционной службы, получаете паспорт в виде ID карты и справку в собесе о внутренне-перемещённом лице.

Если же гражданство аннулировано, то в таком случае, необходимо будет обращаться с заявлением об возобновлении гражданства со всеми вытекающими.

Более детально сможем обсудить данный вопрос в режиме Whatsapp за телефонным звонком. Для этого оставлю Вам своё предложение.

13.08.2019 13:53

фото
Off-line Роман Островський
Юрист / Киев
Репутация: 14 / 380 27 отзывов
предложение
Детальная консультация
13.08.2019 13:54


200 грн.
"Top"

Задать вопрос Юристам