Задайте свой вопрос юристам со всей Украины
Получите одновременно до 30 мнений от специалистов права
Украина

Доброго дня громадянин Таджикистана просрочив термін перебування на Україні і хоче одружитись...

11.02.2019 17:13
Платный вопрос - 99 грн. Автор вопроса определит, какая консультация юриста ему помогла и кому передать вознаграждение!
Доброго дня громадянин Таджикистана просрочив термін перебування на Україні і хоче одружитись тут, порадили оплатити штраф виїхати за кордон на 3 місяці і знову заїхати потім подавати документи на шлуб

Чиможна уникнути виїзду ї продовжити термін перебування на україні

Ответы юристов


0
фото
FIND
Off-line Костромина Виктория
адвокат
Киев (также вся Украина)
ответил 11.02.2019 18:41

врядли вы сможете остаться и продлить срок пребывания

но вы можете попробовать ходатайство и указать причины несвоевременного выезда - а там по результату

1) за короткостроковою візою, а також з держав з безвізовим порядком в’їзду за наявності обґрунтованих підстав (лікування, вагітність чи пологи, догляд за хворим членом родини, оформлення спадщини, подання заяви про отримання дозволу на імміграцію чи набуття громадянства України, виконання службових обов’язків іноземним кореспондентом або представником іноземного засобу масової інформації тощо) та за умови подання підтверджувальних документів - на період існування таких підстав, але не більш як 180 днів з дати останнього в’їзду в Україну. 7. Рішення про продовження строку перебування іноземців та осіб без громадянства на території України понад встановлені цим Порядком строки приймається керівником територіального органу або підрозділу ДМС чи його заступником у разі подання заяви про отримання дозволу на імміграцію чи набуття громадянства України та наявності підстав, які не дають змоги виїхати з України, відповідно до статті 22 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, а також Головою ДМС або його заступником в інших випадках за умови подання підтверджувальних документів. 8. Заяви про продовження строку перебування на території України (далі - заяви) подаються іноземцями та особами без громадянства і приймаючою стороною не раніше ніж за десять та не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення такого строку до територіальних органів або підрозділів ДМС за місцем проживання. Зразок заяви та порядок її розгляду затверджуються МВС. С уважением Костромина Виктория, тел.067-392-07-61 (viber), 050-208-41-00, 063-511-80-99, kostromina.uryslygi@ukr.net, сайт - http://advokat-citykiev.com.ua/, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ - ПЛАТНЫЕ ;
Показать контактную информацию
0
фото
FIND
Off-line Цалцалко Ирина
юрист
Львов (также Киев, Одесса и вся Украина)
ответил 11.02.2019 17:40

Выдержка из моей ранней консультации по аналогичному вопросу. Может, информация будет полезной для Вас. 

1. Сколько и на каких законных обстоятельствах имеет право пребывать на территории страны Гражданка Таджикистана  согласно действующего законодательства: Постановление «Про затвердження Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України»

2. Иностранцы и лица без гражданства, которые на законных основаниях прибыли в Украину, могут временно находиться на ее территории:

1) в течение предоставленного визой разрешения в пределах срока действия визы в случае въезда лиц без гражданства или иностранцев, являющихся гражданами государств с визовым порядком въезда, если другой срок не определенного международными договорами Украины;

2) не более 90 дней в течение 180 дней при въезде иностранцев, являющихся гражданами государств с безвизовым порядком въезда, если другой срок не определен международными договорами Украины. Порядок исчисления указанного срока устанавливается МВД

Относительно порядка исчисления указанного срока:

Указ МВД «Об утверждении Порядка исчисления срока временного пребывания в Украине иностранцев, являющихся гражданами государств с безвизовым порядком въезда»

1. Граждане государств с безвизовым порядком въезда могут временно находиться на территории Украины не более 90 дней в течение 180 дней, если другой срок не определен международными договорами Украины.

2. Исчисление разрешенного иностранцу, который является гражданином государства с безвизовым порядком въезда (далее - иностранец), срока пребывания на территории Украины осуществляют должностные лица Государственной пограничной службы Украины (далее - Госпогранслужбы) и Государственной миграционной службы Украины (далее - ДМС) в пределах полномочий, определенных законодательством Украины.

3. При въезде иностранца на территорию Украины исчисление разрешенного ему срока пребывания осуществляет должностное лицо Госпогранслужбы в пункте пропуска (пункте контроля) через государственную границу Украины путем отчисления со дня фактического въезда 180 дней назад. Иностранец не нарушил указанный срок, если в пределах этого 180-дневного периода он находился на территории Украины не более 90 дней.

В случае если при осуществлении пограничного контроля было выявлено превышение иностранцем разрешенного ему срока пребывания, принимается решение об отказе в пересечении государственной границы Украины на въезд в Украину в порядке, установленном частью первой статьи 14 Закона Украины «О пограничном контроле».

4. Во время пребывания на территории Украины исчисление разрешенного иностранцу срока пребывания осуществляют должностные лица ДМС путем отчисления 180 дней назад со дня контроля (день, на который необходимо определить законность пребывания иностранца на территории Украины). Иностранец не нарушил указанный срок, если в пределах этого 180-дневного периода он находился на территории Украины не более 90 дней.

В случае выявления превышения иностранцем разрешенного ему срока пребывания на территории Украины должностное лицо ДМС действует в соответствии с Инструкцией по оформлению материалов об административных правонарушениях Государственной миграционной службой Украины, утвержденной приказом МВД от 28 августа 2013 № 825, зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 25 сентября 2013 за № 1654/24186.

5. Во время выезда иностранца с территории Украины должностное лицо Госпогранслужбы проверяет не превысил он срок пребывания на территории Украины путем отчисления со дня фактического выезда 180 дней назад. Иностранец не нарушил указанный срок, если в пределах этого 180-дневного периода он находился на территории Украины не более 90 дней.

В случае выявления превышения иностранцем разрешенного ему срока пребывания на территории Украины должностное лицо Госпогранслужбы действует в соответствии с Инструкцией по оформлению должностными лицами Государственной пограничной службы Украины материалов дел об административных правонарушениях, утвержденной приказом МВД от 18 сентября 2013 № 898, зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 09 Октябрь 2013 под № 1729/24261.

6. Действия должностных лиц ДМС и Госпогранслужбы, определенные настоящим Порядком, могут быть обжалованы в соответствующий орган высшего уровня или в суд в установленном законодательством порядке.


2. Какие могут быть причины для продления пребывания это может быть болезнь родственников, невозможность выехать из страны, нахождение на лечение и т.д. Подается соответствующее заявление.

Закон Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства»:

Статья 9. Въезд в Украину иностранцев и лиц без гражданства и сроки их пребывания в Украине

1. Иностранцы и лица без гражданства въезжают в Украину при наличии определенного настоящим Законом или международным договором Украины паспортного документа и полученной в установленном порядке визы, если иное не предусмотрено законодательством или международными договорами Украины. Это правило не распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, пересекающих государственную границу Украины с целью признания их беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной или временной защите или получения убежища.

2. Иностранцы и лица без гражданства при прохождении пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу обязаны представить свои биометрические данные для их фиксации.

3. Срок пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Украине устанавливается визой, законодательством Украины или международным договором Украины.

Статья 15. Документы для въезда в Украину и выезда из Украины иностранцев и лиц без гражданства

1. Въезд в Украину и выезд из Украины осуществляется:

иностранцев и лиц без гражданства - по паспортному документу при наличии соответствующей визы, если другой порядок въезда и выезда не установлен законодательством или международным договором Украины;

иностранцев и лиц без гражданства, находящихся в браке с гражданами Украины, - по паспортному документу и видом на временное проживание;

Статья 16. Регистрация иностранцев и лиц без гражданства, въезжающих в Украину или находятся на территории Украины

1. Регистрация иностранцев и лиц без гражданства, въезжающих в Украину, осуществляется в пунктах пропуска через государственную границу Украины органами охраны государственной границы.

2. Отметка о регистрации иностранца или лица без гражданства в паспортном документе и / или иммиграционной карточке или других предусмотренных законодательством Украины документах действительна на всей территории Украины независимо от места пребывания или проживания иностранца или лица без гражданства на территории Украины

Статья 17. Продление срока пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины

1. Иностранцу или лицу без гражданства, которые на законных основаниях находятся на территории Украины, может быть продлен срок пребывания (при наличии законных оснований).

2. Документы о продлении срока пребывания в Украине оформляются на основании письменных обращений иностранца или лица без гражданства и принимающей стороны, которые подаются не позднее чем за три рабочих дня до истечения установленного срока их пребывания на территории Украины.

3. В продлении срока пребывания иностранцу или лицу без гражданства может быть отказано в случае отсутствия для этого оснований и достаточного финансового обеспечения для покрытия расходов, связанных с пребыванием иностранца или лица без гражданства в Украину, или соответствующих гарантий от принимающей стороны.

4. Продление срока пребывания на территории Украины осуществляется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере миграции, в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Статья 24. Сокращение срока временного пребывания на территории Украины

1. Если у иностранца или лица без гражданства нет оснований для временного проживания, установленных частями четвертой-двенадцатой статьи 4 настоящего Закона, или для временного пребывания на территории Украины, срок их пребывания сокращается.

2. Решение о сокращении срока временного пребывания иностранца и лица без гражданства на территории Украины принимается центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере миграции, или органами Службы безопасности Украины.

Порядок принятия решения и процедура сокращения срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины определяются Кабинетом Министров Украины.
 

Если пребывание на территории Украины превысит установленные срок, санкциями может быть предупреждение, штраф. Что касается запрета на въезд:

Указ МВД «Об утверждении Порядка исчисления срока временного пребывания в Украине иностранцев, являющихся гражданами государств с безвизовым порядком въезда»

В случае если при осуществлении пограничного контроля было выявлено превышение иностранцем разрешенного ему срока пребывания, принимается решение об отказе в пересечении государственной границы Украины на въезд в Украину в порядке, установленном частью первой статьи 14 Закона Украины «О пограничном контроле».

Статьи 14 Закона Украины «О пограничном контроле»:

Статья 14. Порядок отказа в пересечении государственной границы иностранцам, лицам без гражданства и гражданам Украины

     1. Иностранцу или лицу без гражданства, которые не соответствуют одному или нескольким условиям пересечения государственной границы на въезд в Украина или на выезд из Украины, указанным в частях первой, третьей статьи 8 настоящего Закона, а также гражданину Украины, которому отказано в пропуске через государственную границу при выезде из Украины в связи с отсутствием документов, необходимых для въезда в государства следования, транзита, в предусмотренных законодательством случаях или в связи с наличием одного из оснований для временного ограничения его в праве выезда за границу, определенных статьей 6 Закона Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины "(3857-12), отказывается в пересечении государственной границы только по обоснованному решению уполномоченного должностного лица подразделения охраны государственной границы с указанием причин отказа. Уполномоченное должностное лицо подразделения охраны государственной границы о принятом решении докладывает начальнику органа охраны государственной границы. Такое решение вступает в силу немедленно. Решение об отказе в пересечении государственной границы оформляется в двух экземплярах. Один экземпляр решения об отказе в пересечении государственной границы выдается лицу, которое  подтверждает своей подписью на каждом экземпляре факт получения такого решения. В случае отказа лица подписать решение об этом составляется акт.

Закон Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства»:

Статья 4. Основания для пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины

Основанием для выдачи вида на жительство в случае, предусмотренном этой частью, является следующее:

14. Иностранцы и лица без гражданства, которые прибыли в Украину с целью воссоединения семьи с лицами, которые являются гражданами Украины, или во время пребывания на законных основаниях на территории Украины в случаях, указанных в частях третьей - тринадцатой настоящей статьи, заключили брак с гражданами Украины и получили вид на жительство, считаются которые на законных основаниях находятся на территории Украины на период до получения разрешения на иммиграцию.

15. Иностранцы и лица без гражданства, которые прибыли в Украину с целью воссоединения семьи с лицами, указанными в частях второй - тринадцатой настоящей статьи, и получили вид на жительство, считаются такими, которые на законных основаниях находятся на территории Украины на период, указанный в частях второй - тринадцатой настоящей статьи.

Суммы штрафов? –  Стаття 203. Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України

Несоблюдение иностранцами и лицами без гражданства установленного порядка регистрации или проживания на территории Украины по недействительным документам или документам, срок действия которых истек, или нарушение установленного срока пребывания в Украине, обнаруженные в пунктах пропуска (пунктах контроля) через государственную границу Украины или контрольных пунктах въезда-выезда, -

влекут за собой предупреждение или наложение штрафа от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Обращаю Ваше внимание, что согласно Указу Министерства внутренних дел Украины «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною міграційною службою України», для того, что бы выписать штраф, уполномоченными должностными лицами должен быть составлен протокол о выявлении административного правонарушения, предусмотренного ст. 203 КУпАП. Данный протокол должен соответствовать форме, которая утверждена вышеуказанной инструкцией.

Протокол о правонарушении составляется на бланке, который содержит серию и номер, сквозную нумерацию в пределах соответствующего органа ДМС, в двух экземплярах, один из которых под расписку вручается лицу, которое привлекается к административной ответственности; излагается на государственном языке; заполняется разборчивым почерком или с помощью печатных средств.

После заполнения с помощью печатных средств, протокол о правонарушении передается уполномоченным должностным лицом, которое его заполняло, лицу, привлекаемому к административной ответственности, для проверки правильности внесенных в него сведений. В случае выявления в протоколе о правонарушении ошибок уполномоченное должностное лицо, которое его заполняло, вносит в него соответствующие исправления.

После проверки внесенных в протокол о правонарушении сведений лицо, привлекаемое к административной ответственности, подтверждает правильность таких сведений собственной подписью.

Лицу, в отношении которого составляется протокол о правонарушении, предлагается предоставить по сути совершенного правонарушения письменное объяснение, которое заносится в протокол о правонарушении и подписывается указанным лицом. Объяснение может добавляться в протокол о правонарушении отдельно, о чем делается запись в протоколе о правонарушении.

В случае если лицо, привлекаемое к административной ответственности, не владеет языком, на котором ведется производство, протокол о правонарушении составляется при участии переводчика.

Протокол о правонарушении подписывается уполномоченным должностным лицом и лицом, в отношении которого составляется протокол о правонарушении, а также свидетелями, переводчиком при условии их наличия.

В случае отказа лица, в отношении которого составляется протокол о правонарушении, от подписания протокола, уполномоченное должностное лицо делает об этом соответствующую отметку в протоколе о правонарушении.

Лицо, в отношении которого составляется протокол о правонарушении, вправе приложить к протоколу о правонарушении объяснения и замечания по его содержанию, а также объяснения о причинах отказа от его подписания.

В протоколе о правонарушении не допускаются исправления, а также внесение дополнительных записей после того, как протокол о правонарушении подписано лицом, в отношении которого он составлен.

К протоколу о правонарушении приобщаются материалы с достоверной информацией, подтверждающие факт совершения административного правонарушения (заявления, объяснения: должностных лиц, лиц, в отношении которых составлен протокол о правонарушении; потерпевших и свидетелей, если они есть, протокол об административном задержании; протокол о личном досмотре, досмотр вещей; протокол об изъятии вещей и документов, являющихся орудием или непосредственным объектом правонарушения, другие документы).

Рассматривать дела об административном правонарушении в сферах миграции (иммиграции и эмиграции), в том числе противодействия нелегальной (незаконной) миграции, гражданства, регистрации физических лиц, и накладывать административное взыскание в соответствии со статьей 222-2 КУоАП вправе руководители (первые заместители, заместители руководителей) главных управлений (управлений) миграционной службы в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе, управлений (отделов, секторов) миграционной службы в районах, районах в городах, городах областного, Республиканского (Автономной Республики Крым) значения по месту совершения правонарушения, а при отсутствии уполномоченного должностного лица, рассматривающего дела об административном правонарушении и накладывает административное взыскание, - лицо, исполняющее его обязанности.

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью первой статьи 203 рассматриваются в течение суток со дня получения уполномоченным должностным лицом протокола о правонарушении и других материалов дела.

Если протокол о правонарушении составлен уполномоченным должностным лицом, имеющим право рассматривать это дело, этот срок отсчитывается со дня составления протокола о правонарушении

 Информация о времени, дате и месте рассмотрения дела в отношении лица, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, отмечается в протоколе о правонарушении или вручается или направляется уведомление по почте заказным письмом.

Дело об административном правонарушении рассматривается в присутствии лица, в отношении которого составлен протокол о правонарушении, или его законного представителя (адвоката), переводчика (в случае их наличия).

При отсутствии лица, в отношении которого составлен протокол о правонарушении, дело рассматривается только в случае наличия сведений о своевременном его уведомлении о месте и времени рассмотрения дела при отсутствии мотивированных ходатайств об отложении рассмотрения дела либо если этим лицом дано согласие на рассмотрение дела без ее участия.

Рассмотрев дело об административном правонарушении, уполномоченное должностное лицо выносит постановление по делу в соответствии со статьей 283 КУоАП.

Если лицо, подвергнутое административному взысканию, в течение года со дня окончания исполнения взыскания не совершило нового административного правонарушения, то это лицо считается не подвергавшимся административному взысканию.

При малозначительности совершенного административного правонарушения орган (должностное лицо), уполномоченный (а) рассматривать дело, может освободить нарушителя от административной ответственности, ограничившись устным замечанием (статья 22 КоАП).

 Штраф оплачивается не позднее чем через пятнадцать дней со дня вручения постановления о наложении административного взыскания, а в случае обжалования такого постановления - не позднее чем через пятнадцать дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения.

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1654-13/paran17#n17)

К чему я предоставила столько информации о требованиях к протоколу? Если протокол об административном нарушения был составлен не в соответствии с требованиями, которые предусмотрены законодательством, его можно обжаловать. Если будет принято решение, что такой протокол действительно не соответствует нормам законодательства, штраф снимут.

Дополнительная полезная информация.

Постановление «Про затвердження Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України»

2. Іноземці та особи без громадянства, які на законній підставі прибули в Україну, можуть тимчасово перебувати на її території:

1) протягом наданого візою дозволу в межах строку дії візи в разі в’їзду осіб без громадянства чи іноземців, які є громадянами держав з візовим порядком в’їзду, якщо інший строк не визначено міжнародними договорами України;

2) не більш як 90 днів протягом 180 днів у разі  в’їзду іноземців, які є громадянами держав з безвізовим порядком в’їзду, якщо інший строк не визначено міжнародними договорами України. Порядок обчислення зазначеного строку встановлюється МВС;

5. Строк перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, паспортні документи або документи, що підтверджують особу без громадянства, яких зареєстровано посадовою особою Держприкордонслужби, продовжується територіальними органами або підрозділами ДМС.

6. Строк перебування іноземців та осіб без громадянства на території України продовжується у разі, коли вони прибули:

1) за короткостроковою візою, а також з держав з безвізовим порядком в’їзду за наявності обґрунтованих підстав (лікування, вагітність чи пологи, догляд за хворим членом родини, оформлення спадщини, подання заяви про отримання дозволу на імміграцію чи набуття громадянства України, виконання службових обов’язків іноземним кореспондентом або представником іноземного засобу масової інформації тощо) та за умови подання підтверджувальних документів - на період існування таких підстав, але не більш як 180 днів з дати останнього в’їзду в Україну.

7. Рішення про продовження строку перебування іноземців та осіб без громадянства на території України понад встановлені цим Порядком строки приймається керівником територіального органу або підрозділу ДМС чи його заступником у разі подання заяви про отримання дозволу на імміграцію чи набуття громадянства України та наявності підстав, які не дають змоги виїхати з України, відповідно до статті 22 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, а також Головою ДМС або його заступником в інших випадках за умови подання підтверджувальних документів.

8. Заяви про продовження строку перебування на території України (далі - заяви) подаються іноземцями та особами без громадянства і приймаючою стороною не раніше ніж за десять та не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення такого строку до територіальних органів або підрозділів ДМС за місцем проживання. Зразок заяви та порядок її розгляду затверджуються МВС.

9. Для продовження строку перебування на території України іноземець та особа без громадянства і приймаюча сторона разом із заявою подають такі документи:

1) у разі, коли приймаючою стороною є фізична особа:

паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред’явлення повертається), копію його сторінок з особистими даними, візою (за наявності) і відміткою про реєстрацію та/або копію імміграційної картки (за наявності);

переклад українською мовою сторінок паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений в установленому законодавством порядку;

паспортний документ фізичної особи, що є приймаючою стороною (після пред’явлення повертається), та копію його сторінок з особистими даними;

копію посвідки на постійне чи тимчасове проживання або іншого документа, що підтверджує законність перебування на території України (якщо приймаючою стороною є іноземець та особа без громадянства);

документ, що підтверджує наявність фінансового забезпечення для покриття витрат, пов’язаних з перебуванням іноземця та особи без громадянства на території України, чи гарантійний лист приймаючої сторони про взяття на себе зобов’язань із сплати всіх витрат, пов’язаних з перебуванням іноземця та особи без громадянства на території України та їх виїздом з України;

документ про право власності або свідоцтво про державну реєстрацію права власності на житло, яке надається іноземцеві та особі без громадянства для перебування (після пред’явлення повертається), та його копію, а у разі, коли житло не належить приймаючій стороні, - письмову згоду власника (співвласника) такого житла. Якщо житло перебуває в державній або комунальній власності, замість документа про право власності подається видана організацією, яка здійснює експлуатацію житлового будинку, довідка про всіх повнолітніх осіб, місце проживання яких зареєстровано у такому житлі, та їх письмова згода на перебування іноземця та особи без громадянства;

чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра;

квитанція про сплату державного мита за продовження строку перебування або документ, який підтверджує наявність пільг щодо сплати;

10. Рішення про відмову в продовженні строку перебування іноземця та особи без громадянства на території України приймається в разі:

1) необхідності забезпечення національної безпеки або охорони громадського порядку;

2) необхідності охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні;

3) коли паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, підроблений, зіпсований або не відповідає встановленому зразку чи належить іншій особі;

4) подання іноземцем та особою без громадянства завідомо неправдивих відомостей чи підроблених документів;

5) коли виявлено факти невиконання іноземцем та особою без громадянства рішення суду чи органів державної влади, уповноважених накладати адміністративні стягнення, або вони мають інші майнові зобов’язання перед державою, фізичними або юридичними особами, включаючи ті, що пов’язані з попереднім видворенням за межі України, у тому числі після закінчення строку заборони подальшого в’їзду в Україну;

6) коли є обґрунтовані підстави вважати, що іноземець та особа без громадянства мають інші, ніж заявлені у заяві, підстави та мету перебування в Україні або вони не подали відповідного підтвердження;

7) відсутності в іноземця та особи без громадянства достатнього фінансового забезпечення на період перебування або відповідних гарантій приймаючої сторони.С Уважением, Ирина! 0999500811; 0976251524 besschastnaya@gmail.com
Показать контактную информацию
0
фото
FIND
Off-line Цалцалко Ирина
юрист
Львов (также Киев, Одесса и вся Украина)
ответил 11.02.2019 17:32

Для информации выдержки из законодательства.

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

 Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства

Стаття 4. Підстави для перебування іноземців та осіб без громадянства на території України

14. Іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою возз'єднання сім'ї з особами, які є громадянами України, або під час перебування на законних підставах на території України у випадках, зазначених у частинах третій - тринадцятій цієї статті, уклали шлюб з громадянами України та отримали посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період до отримання дозволу на імміграцію.

Стаття 5. Посвідка на постійне проживання та посвідка на тимчасове проживання

3. Іноземці та особи без громадянства, зазначені у частинах четвертій - п’ятнадцятій та вісімнадцятій статті 4 цього Закону, отримують посвідку на тимчасове проживання

15. Підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання у випадку, передбаченому частиною п’ятнадцятою статті 4 цього Закону, є заява іноземця або особи без громадянства, дійсний поліс медичного страхування та документ, згідно з яким вони, відповідно до права країни походження іноземця або особи без громадянства, вважаються членами сім'ї особи, зазначеної в частинах другій - тринадцятій статті 4 цього Закону. Документ, що підтверджує належність до членів сім'ї, визнається дійсним в Україні у разі його легалізації, якщо інше не передбачено законом чи міжнародним договором України.

17. Окрім документів для відповідної категорії осіб, визначених частинами першою - шістнадцятою цієї статті, іноземці та особи без громадянства подають для отримання посвідки на тимчасове проживання такі документи:

1) чотири кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра;

2) паспортний документ іноземця або особи без громадянства з відповідною довгостроковою візою та копією сторінки паспортного документа з такою візою, крім випадків, якщо особа не зобов’язана отримувати таку візу відповідно до цього Закону, інших законів України або міжнародних договорів України;

3) копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;

4) документ, що підтверджує сплату державного мита та адміністративного збору за видачу, оформлення або продовження строку дії посвідки.

У разі продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання іноземці та особи без громадянства додатково подають оригінал посвідки на тимчасове проживання.

Уповноважений орган повертає паспортний документ особі одразу після прийняття заяви про видачу або продовження строку дії посвідки".

Стаття 5-3. Строк видачі посвідки на тимчасове проживання

1. Посвідка на тимчасове проживання видається у десятиденний строк з дня отримання заяви про її оформлення або продовження строку дії посвідки.

2. Іноземець або особа без громадянства подає документи для продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання не пізніш як за 10 календарних днів до закінчення строку її дії.С Уважением, Ирина! 0999500811; 0976251524 besschastnaya@gmail.com
Показать контактную информацию
0
фото
PREMIUM
Off-line Рыбинцев Сергей
адвокат
Киев (также Одесса, Днепр, Львов)
ответил 11.02.2019 17:29

Доброго дня!

Якщо громадянин Таджикистану заїджав за звичайною туристичною візою, з правом перебування 90 днів  протгягом 180 днів, тоді уникнути виїзд/вїзд неможливо для мети одруження.

Хоча в цілому існує механізм продовження строку перебування за наявності правових та обгрунтовних підстав.Если Вы не способны защитить свои права от посягательств агрессора, его требованиям и оскорблениям не будет конца. Хочешь защититься? Свяжись со мной! Тел.: 0503202873, Почта: ribintsevss@gmail.com
Показать контактную информацию
0
фото
FIND
Off-line Цалцалко Ирина
юрист
Львов (также Киев, Одесса и вся Украина)
ответил 11.02.2019 17:23

Подавать заявление на вступление в брак он может, но это на свой страх и риск. Так как при выявлении информации, что данный гражданин не на законных основаниях находится на территории Украины, его могут депортировать.С Уважением, Ирина! 0999500811; 0976251524 besschastnaya@gmail.com
Показать контактную информацию
0
фото
FIND
Off-line Цалцалко Ирина
юрист
Львов (также Киев, Одесса и вся Украина)
ответил 11.02.2019 17:21

Добрый вечер!

Данный гражданин может вступить в брак. Однако ему все равно придется выехать на три месяца, а потом вернуться, чтоб на законных основаниях подать заявление на получение вида на жительство, иначе он не сможет получить данный документ.

Административный штраф заплатить придется.С Уважением, Ирина! 0999500811; 0976251524 besschastnaya@gmail.com
Показать контактную информацию
0
фото
PREMIUM
ответил 11.02.2019 17:19

Доброго дня. Ні, в данному випадку необхіно буде виїхати з України, отримати визу типу "D", а вже потім знов вїжджати в Україну та укладати шлюб.Первая консультация по телефону или онлайн - бесплатная. Личные консультации - оплачиваются. Звоните 098 482 18 02, 050 694 36 67, пишите на e-mail: artem.kiryushin@gmail.com
Показать контактную информацию

Наслідки військового стану для тих, хто за межами України

Подробнее
Регистрация ООО (ТОВ)
Стоимость 1850 грн

Заказать
Реклама
Виктория Костромина - юруслуги
Виктория Костромина - юруслуги

x
Задайте вопрос юристам прямо сейчас

- Первый ответ через 15 минут
- Более 5 000 юристов на сайте
- Более 150 000 консультаций