Задайте свой вопрос юристам со всей Украины
Получите одновременно до 30 мнений от специалистов права
Украина

О проведении инвентаризации долгосрочных финансовых вложений

28.12.2015 11:28
В связи с проведением инвентаризации долгосрочных финансовых вложений в акции и облигации, просим Вас уточнить, какими нормативными актами необходимо руководствоваться, при процедуре списания финансовых вложений, находяшихся за пределами Украины (куплены акции и облигации компании, которая с недавнего времени признана банкротом).
Спасибо!
г. Киев

Комментарии автора вопроса

29.12.2015 11:12      комментарий относится к Омельченко Александр
а вы не подскажете чем конкретно, какими нормами регулируется процедура списания финансовых вложений?
заранее, благодарен!

29.12.2015 08:23      комментарий относится к Омельченко Александр
Учитывая вышеизложенное...

29.12.2015 08:23      комментарий относится к Омельченко Александр
Здравствуйте!
Переведите, пожалуйста, последний абзац на русский язык.
спасибо.

Ответы юристов


0
фото
Off-line Омельченко Александр
адвокат
Харьков
ответил 29.12.2015 12:34

Порядок списания в Украине регламентируется положением об инвентаризации активов и обязательств, я на него ссылался (конкретные пункты), а вопрос отмены регистрации размещения акций (облигаций) регулируется законодательством страны, в котором такое размещение состоялось


0
фото
Off-line Омельченко Александр
адвокат
Харьков
ответил 29.12.2015 10:39
ответ исправлен 29.12.2015 10:40

учитывая вышеизложенное считаю, что при условии отмены региистрации размещения акций (облигаций) в результате банкротства их эмитента, вы имеете основания для списания капитальных инвестиций с баланса предприятия.


0
фото
Off-line Омельченко Александр
адвокат
Харьков
ответил 28.12.2015 14:19
ответ исправлен 29.12.2015 12:35

Порядок проведення інвентаризації активів і зобов'язань та оформлення її результатів встановлено Положенням про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженим Наказом Мінфіну  № 879  від 02.09.2014.  Пунктами 6.4.-6.7. цього Положення визначено порядок інвентаризації цінних паперів та капітальних інвестицій. Так, при інвентаризації цінних паперів в документарній формі встановлюються: наявність цінних паперів; правильність їх оформлення, реальність вартості відображених у балансі підприємства цінних паперів; повнота і своєчасність відображення в бухгалтерському обліку доходів від фінансових інвестицій. Інвентаризація цінних паперів проводиться за окремими емітентами із зазначенням в акті інвентаризації назви, серії, номера, номінальної і балансової вартості, строків їх погашення. Інвентаризація цінних паперів у бездокументарній формі, переданих підприємством на зберігання депозитарним установам, полягає у звірці залишків, відображених на відповідних рахунках бухгалтерського обліку підприємства, з даними виписок з рахунків в цінних паперах підприємства, виданих депозитарними установами. В акті інвентаризації вказуються: назва фінансової інвестиції (акції, облігації, частки (паї) тощо), назва цінних паперів, якими оформлені фінансові інвестиції, дата і термін вкладу, номер і серія цінних паперів, назва документа, що підтверджує фінансові інвестиції (засновницький договір, інші угоди, виписки банків, накладні на передачу устаткування тощо), сума, вид вкладу. Згідно з п. 1 розділу IV цього Положення, висновки щодо виявлених розбіжностей між фактичною наявністю активів і зобов'язань і даними бухгалтерського обліку, які наводяться в звіряльних відомостях, та пропозиції щодо їх врегулювання відображаються інвентаризаційною комісією у протоколі, що складається після закінчення інвентаризації і передається на розгляд та затвердження керівнику підприємства. У протоколі наводяться: причини нестач, втрат, лишків, а також пропозиції щодо заліку внаслідок пересортиці, списання нестач в межах норм природного убутку, а також понаднормових нестач і втрат від псування цінностей із зазначенням причин та вжитих заходів щодо запобігання таким втратам і нестачам. Підприємства можуть додавати до протоколів іншу інформацію, що є суттєвою для прийняття рішень щодо визнання і оцінки активів і зобов'язань та розкриття відповідної інформації у фінансовій звітності. Виявлені при інвентаризації розбіжності між фактичною наявністю активів і зобов'язань і даними бухгалтерського обліку регулюються підприємствами в такому порядку: ... нестача цінностей понад норми природного убутку, а також втрати від псування цінностей списуються з балансу та відносяться на рахунок винних осіб у розмірі, визначеному відповідно до законодавства, у разі якщо винні особи не встановлені, вони зараховуються на позабалансовий рахунок до моменту встановлення винних осіб або закриття справи згідно із законодавством.

З урахуванням вищезазначеного вважаю, що за умови підтвердження скасування розміщення акцій (облігацій) в результаті банкрутства їх емітента, ви маєте підстави для списання відповідних капітальних інвестицій з балансу підприємства.

У випадку, якщо відповідь вас задовольнила, залиште відзив, буду вдячний. 

Консультации, которые могут быть Вам интересны

Инвентаризация
Здравствуйте! Скажите кто должен дать решение на разработку технической документации из землеустройства о проведении инвентаризации земельного участка прибрежной защитной полосы...

Проблемы при проведении инвентаризации
Добрый день! Из-за смены материально ответственного лица (директора магазина)на нашем предприятии началась инвентаризация ТМЦ. Однако, на следующий день, после ее начала,...

Добрый день. Работаю на промышленном предприятии. Работодатель собирается меня...
Добрый день. Работаю на промышленном предприятии. Работодатель собирается меня уволить с предприятия за систематическое невыполнение своих обязанностей . Второй проступок -...

Я работаю старшим продавцом в магазине. На своей смене ко мне пришел муж с братом.И...
Здравствуйте, я работаю старшим продавцом в магазине. На своей смене ко мне пришел муж с братом. И зашли ко мне в кабинет (это...
Реклама
Адвокат
Адвокат
Подробнее

Виктория Костромина - адвокат
Виктория Костромина - адвокат
Подробнее