Консультируйтесь онлайн с юристами со всей Украины
Получите одновременно до 30 мнений от специалистов права
Украина

О проведении инвентаризации долгосрочных финансовых вложений

28.12.2015 11:28
В связи с проведением инвентаризации долгосрочных финансовых вложений в акции и облигации, просим Вас уточнить, какими нормативными актами необходимо руководствоваться, при процедуре списания финансовых вложений, находяшихся за пределами Украины (куплены акции и облигации компании, которая с недавнего времени признана банкротом).
Спасибо!

г. Киев

Комментарии автора вопроса

29.12.2015 11:12      комментарий относится к Омельченко Александр
а вы не подскажете чем конкретно, какими нормами регулируется процедура списания финансовых вложений?
заранее, благодарен!

29.12.2015 08:23      комментарий относится к Омельченко Александр
Учитывая вышеизложенное...

29.12.2015 08:23      комментарий относится к Омельченко Александр
Здравствуйте!
Переведите, пожалуйста, последний абзац на русский язык.
спасибо.Ответы юристов


0
фото
Off-line Омельченко Александр
адвокат
Харьков
ответил 29.12.2015 12:34

Порядок списания в Украине регламентируется положением об инвентаризации активов и обязательств, я на него ссылался (конкретные пункты), а вопрос отмены регистрации размещения акций (облигаций) регулируется законодательством страны, в котором такое размещение состоялось


0
фото
Off-line Омельченко Александр
адвокат
Харьков
ответил 29.12.2015 10:39
ответ исправлен 29.12.2015 10:40

учитывая вышеизложенное считаю, что при условии отмены региистрации размещения акций (облигаций) в результате банкротства их эмитента, вы имеете основания для списания капитальных инвестиций с баланса предприятия.


0
фото
Off-line Омельченко Александр
адвокат
Харьков
ответил 28.12.2015 14:19
ответ исправлен 29.12.2015 12:35

Порядок проведення інвентаризації активів і зобов'язань та оформлення її результатів встановлено Положенням про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженим Наказом Мінфіну  № 879  від 02.09.2014.  Пунктами 6.4.-6.7. цього Положення визначено порядок інвентаризації цінних паперів та капітальних інвестицій. Так, при інвентаризації цінних паперів в документарній формі встановлюються: наявність цінних паперів; правильність їх оформлення, реальність вартості відображених у балансі підприємства цінних паперів; повнота і своєчасність відображення в бухгалтерському обліку доходів від фінансових інвестицій. Інвентаризація цінних паперів проводиться за окремими емітентами із зазначенням в акті інвентаризації назви, серії, номера, номінальної і балансової вартості, строків їх погашення. Інвентаризація цінних паперів у бездокументарній формі, переданих підприємством на зберігання депозитарним установам, полягає у звірці залишків, відображених на відповідних рахунках бухгалтерського обліку підприємства, з даними виписок з рахунків в цінних паперах підприємства, виданих депозитарними установами. В акті інвентаризації вказуються: назва фінансової інвестиції (акції, облігації, частки (паї) тощо), назва цінних паперів, якими оформлені фінансові інвестиції, дата і термін вкладу, номер і серія цінних паперів, назва документа, що підтверджує фінансові інвестиції (засновницький договір, інші угоди, виписки банків, накладні на передачу устаткування тощо), сума, вид вкладу. Згідно з п. 1 розділу IV цього Положення, висновки щодо виявлених розбіжностей між фактичною наявністю активів і зобов'язань і даними бухгалтерського обліку, які наводяться в звіряльних відомостях, та пропозиції щодо їх врегулювання відображаються інвентаризаційною комісією у протоколі, що складається після закінчення інвентаризації і передається на розгляд та затвердження керівнику підприємства. У протоколі наводяться: причини нестач, втрат, лишків, а також пропозиції щодо заліку внаслідок пересортиці, списання нестач в межах норм природного убутку, а також понаднормових нестач і втрат від псування цінностей із зазначенням причин та вжитих заходів щодо запобігання таким втратам і нестачам. Підприємства можуть додавати до протоколів іншу інформацію, що є суттєвою для прийняття рішень щодо визнання і оцінки активів і зобов'язань та розкриття відповідної інформації у фінансовій звітності. Виявлені при інвентаризації розбіжності між фактичною наявністю активів і зобов'язань і даними бухгалтерського обліку регулюються підприємствами в такому порядку: ... нестача цінностей понад норми природного убутку, а також втрати від псування цінностей списуються з балансу та відносяться на рахунок винних осіб у розмірі, визначеному відповідно до законодавства, у разі якщо винні особи не встановлені, вони зараховуються на позабалансовий рахунок до моменту встановлення винних осіб або закриття справи згідно із законодавством.

З урахуванням вищезазначеного вважаю, що за умови підтвердження скасування розміщення акцій (облігацій) в результаті банкрутства їх емітента, ви маєте підстави для списання відповідних капітальних інвестицій з балансу підприємства.

У випадку, якщо відповідь вас задовольнила, залиште відзив, буду вдячний. 

Реклама
Адвокат Осикін Володимир
Осикин Владимир


x
Задайте вопрос юристам прямо сейчас

- Первый ответ через 15 минут
- Более 5 000 юристов на сайте
- Более 150 000 консультаций