Задайте свой вопрос юристам со всей Украины
Получите одновременно до 30 мнений от специалистов права
Украина

Инвестиции

26.05.2014 18:49

Здравствуйте. У человека собралась приличная сумма, каким образом он может выступить инвестором в тот или иной проект?
Что нужно сделать, кем зарегистрироваться, какую лицензию получить, что бы можно было полноценно инвестировать?


Комментарии автора вопроса

26.05.2014 19:02
размер инвестиций до 100 000 грн.

Ответы юристов


0
фото
PREMIUM
Off-line Рыбинцев Сергей
адвокат
Киев (также Одесса, Днепр, Львов)
ответил 27.05.2014 21:31

Добрый день!

Инвестируйте осмотрительно!

В данном случае, вы почему то смешаете зону беспокойства в направлении контроля со стороны государства, а я хочу обратить внимание на безответственность партнеров (объекта инвестирования).

Под конкретный случай необходимо подобрать и форму вложения, и форму контроля, и вывода, и форму ответственности. Здесь много вариантов: от расписки до различных иных форм. 

Вам лучше обратится за квалифицированной помощью. 

УдачиЕсли Вы не способны защитить свои права от посягательств агрессора, его требованиям и оскорблениям не будет конца. Хочешь защититься? Свяжись со мной!
Показать контакты
0
фото
Off-line Компания Евроконсалтинг
юридическая компания
Винница
ответил 27.05.2014 09:44
ответ исправлен 27.05.2014 09:44

Лицензируются только инвестиции зарубеж. Внутри страны никаких лицензий не нужно. Профинансировать проект вы можете путем предоставления заемных средство ( займ) или участием в капитале проектного предприятия ( прямая инвестиция).  Если идет речь о проекте с участие инвестора в прибыли компании, то при таких инвестициях нужно предусмотреть возможность контроля менеджмента со стороны инвестора.  Можно выбрать смешенную схему займ и инвестиция.  При необходимости можем разработать оптимальную схему инвестирования под конкретный проект с минимальными рисками для инвестора.


0
фото
Off-line Юсти Любовь Юрьевна
юрист
Харьков
ответил 26.05.2014 22:20
ответ исправлен 26.05.2014 22:23

Здравствуйте. Ознакомьтесь с содержанием норм закона

Про інвестиційну діяльність
Верховна Рада України; Закон від 18.09.19911560-XII  

Стаття 7. Права суб'єктів інвестиційної діяльності


1. Всі суб'єкти інвестиційної діяльності незалежно від форм власності та господарювання мають рівні права щодо здійснення інвестиційної діяльності, якщо інше не передбачено законодавчими актами України.
Розміщення інвестицій у будь-яких об'єктах, крім тих, інвестування в які заборонено або обмежено цим Законом, іншими актами законодавства України, визнається невід'ємним правом інвестора і охороняється законом.
2. Інвестор самостійно визначає цілі, напрями, види й обсяги інвестицій, залучає для їх реалізації на договірній основі будь-яких учасників інвестиційної діяльності, у тому числі шляхом організації конкурсів і торгів.
3. За рішенням інвестора права володіння, користування і розпорядження інвестиціями, а також результатами їх здійснення можуть бути передані іншим громадянам та юридичним особам у порядку, встановленому законом. Взаємовідносини при такій передачі прав регулюються ними самостійно на основі договорів.
4. Для інвестування можуть бути залучені фінансові кошти у вигляді кредитів, випуску в установленому законодавством порядку цінних паперів і позик.Майно інвестора може бути використано ним для забезпечення його зобов'язань. У заставу приймається тільки таке майно, яке перебуває у власності позичальника або належить йому на праві повного господарського відання, якщо інше не передбачено законодавчими актами України. Заставлене майно при порушенні заставних зобов'язань може бути реалізовано відповідно до чинного законодавства.
5. Інвестор має право володіти, користуватися і розпоряджатися об'єктами та результатами інвестицій, включаючи реінвестиції та торговельні операції на території України, відповідно до законодавчих актів України.
Для державних підприємств, що виступають інвесторами за межами України та яким відкрито іпотечний кредит, встановлюється гарантія по цих інвестиціях з боку держави.
6. Інвестор має право на придбання необхідного йому майна у громадян і юридичних осіб безпосередньо або через посередників за цінами і на умовах, що визначаються за домовленістю сторін, якщо це не суперечить законодавству України, без обмеження за обсягом і номенклатурою.


Стаття 8. Обов'язки суб'єктів інвестиційної діяльності


1. Інвестор у випадках і порядку, встановлених законодавством
України, зобов'язаний: подати фінансовим органам декларацію про обсяги і джерела здійснюваних ним інвестицій; одержати дозвіл на виконання будівельних робіт у випадках та порядку, встановлених Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності"; одержати письмовий звіт експертизи проекту будівництва у випадках та порядку, встановлених статтею 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності; одержати позитивний висновок державної експертизи інвестиційного проекту у випадках та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.
2. Суб'єкти інвестиційної діяльності зобов'язані: додержувати державних норм і стандартів, порядок встановлення
яких визначається законодавством України; виконувати вимоги державних органів і посадових осіб, що
пред'являються в межах їх компетенції; подавати в установленому порядку бухгалтерську і статистичну звітність; не допускати недобросовісної конкуренції і виконувати вимоги законодавства про захист економічної конкуренції;сплачувати податки, збори (обов'язкові платежі) в розмірах та у порядку, визначених законами України.
3. Для проведення господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню, учасники інвестиційної діяльності повинні одержати відповідну ліцензію, що видається в порядку, встановленому законодавством.


Стаття 9. Відносини між суб'єктами інвестиційної діяльності


Основним правовим документом, який регулює взаємовідносини між суб'єктами інвестиційної діяльності, є договір (угода).
Укладення договорів, вибір партнерів, визначення зобов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України, є виключною компетенцією суб'єктів інвестиційної діяльності.
Інвестування та фінансування однієї квартири в об'єкті будівництва кількома інвесторами можливе виключно за умови укладення між ними договору в письмовій формі, в якому визначаються частка кожного інвестора та порядок внесення ним відповідної інвестиції.
Втручання державних органів та посадових осіб у реалізацію договірних відносин між суб'єктами інвестиційної діяльності зверх своєї компетенції не допускається.


0
фото
Off-line Максимик Михайло Петрович
юридическая компания
Запорожье (также Дніпропетровськ, Мелітополь, Миколаїв, Київ)
ответил 26.05.2014 21:33
Ніяких ліцензій Вам не потрібно. Потрібно спочатку знайти вигідний об"єкт вкладання грошей. А варіанти внесення коштів - різноманітні: позика; договір проспільну діяльність; вступ у число співзасновників бізнесу і т.п.

0
фото
ответил 26.05.2014 19:47

Лицензии, регистрация не нужны, если Вы будете заключать Договора о совместной деятельности: Ваши деньги, партнёра - оборудование и труд, прибыль делится в процентном соотношении. Готова взяться за юридическое оформление каждого проекта, опыт есть.


0
фото
Off-line Мороз Виктор
адвокатское объединение
Киев (также вся Украина)
ответил 26.05.2014 19:10

А предпочтения?


0
фото
Off-line Мороз Виктор
адвокатское объединение
Киев (также вся Украина)
ответил 26.05.2014 18:56

Согласен с коллегой, зависит от объемов инвестиций и предпочтений.


0
фото
ответил 26.05.2014 18:55

Доброго вечора!!! Є різні варіанти вирішення Вашого питання. Все залежить від обсягів інвестувань. Можливо як фізична особа, ФОП, ТОВ інше. Безумовно шляхом укладання нотаріально завірених договорів.

Консультации, которые могут быть Вам интересны

инвестиция
Добрый день! Если ООО не вернула иностранному инвестору инвестицию в установленный срок - 6 месяцев последуют ли для предприятие какие-то санкции. Если - да, то -какие Инвестиция...

Налоги с инвестиций в трейдинг
Добрый день, хотела бы узнать, как облагаются налогом инвестиции в такие фирмы как http://forex-mmcis.ru/dep_methods.html другими словами хотелось бы проинвестировать...

Налоги на инвестиции
Юр. Лицо нерезидент (Германия) выступает учредителем компании в Украине. Компания будет заниматься поставкой; торговлей медикаментами; расходниками пр. Также собираемся...
Реклама
Адвокат
Адвокат
Подробнее

Виктория Костромина - адвокат
Виктория Костромина - адвокат
Подробнее

Семейный адвокат
Семейный адвокат
Подробнее