Задайте свой вопрос юристам со всей Украины
Получите одновременно до 30 мнений от специалистов права
Украина

Мы хотим продавать картины, есть один художник он выставляет свои работы в открытый доступ. Можем...

14.01.2019 08:35
Мы хотим продавать картины, есть один художник он выставляет свои работы в открытый доступ. Можем ли мы использовать его картины для того чтобы распечатать, заламинировать и продавать. И если нельзя, что за это грозит?

Ответы юристов


0
фото
ответил 15.01.2019 13:20

Здравствуйте.

Вы не можете без  согласия автора (художника) использовать его картины в предпринимательской деятельности. Своими действиями Вы нарушите Закон Украины "Про авторське право та суміжні права". Согласно данного Закона, 

"Стаття 15. Майнові права автора

1. До майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать:

а) виключне право на використання твору;

б) виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами. Майнові права автора (чи іншої особи, яка має авторське право) можуть бути передані (відчужені) іншій особі згідно з положеннями статті 31 цього Закону, після чого ця особа стає суб'єктом авторського права.

2. Виключне право на використання твору автором (чи іншою особою, яка має авторське право) дозволяє йому використовувати твір у будь-якій формі і будь-яким способом.

3. Виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти:

1) відтворення творів;

2) публічне виконання і публічне сповіщення творів;

3) публічну демонстрацію і публічний показ;

4) будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення;

5) переклади творів;

6) переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів;

7) включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо; 8) розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору;

9) подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором;

10) здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат після першого продажу, відчуження іншим способом оригіналу або примірників аудіовізуальних творів, комп'ютерних програм, баз даних, музичних творів у нотній формі, а також творів, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі або у формі, яку зчитує комп'ютер;

11) імпорт примірників творів. Цей перелік не є вичерпним.

...

 5. За винятком випадків, передбачених статтями 21-25 цього Закону, автор (чи інша особа, яка має авторське право) має право вимагати виплати винагороди за будь-яке використання твору. Винагорода може здійснюватися у формі одноразового (паушального) платежу, або відрахувань за кожний проданий примірник чи кожне використання твору (роялті), або комбінованих платежів. Розмір і порядок виплати авторської винагороди за створення і використання твору встановлюються в авторському договорі або у договорах, що укладаються за дорученням суб'єктів авторського права організаціями колективного управління з особами, які використовують твори. Кабінетом Міністрів України можуть установлюватися мінімальні ставки авторської винагороди ( 72-2003-п ) та порядок їх застосування. ( Абзац третій частини п'ятої статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )

..."

Таким образом,  автор (художник) имеет право обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав (моральный ущерб, материальный), в случае  тиражирования  Вами его  картин  без заключения с ним соответсвующего договора. Популярные консультации

ответов: 6
20.06.2019 11:16
стоимость 195 грн.


Консультации, которые могут быть Вам интересны

Развод (есть один несовершенно летний ребенок)
Вопрос в следующем. Когда юридически читается днем развода: 1. Когда оба супруги подают обоюдное, письменное желание об расторжении брака. 2.Только по истечении месячного...

Есть семейная пара. Муж иностранец. Жена украинка. Есть один ребёнок, 5 лет. Брак был заключен в...
Есть семейная пара. Муж иностранец. Жена украинка. Есть один ребёнок, 5 лет. Брак был заключен в украине. Жизнь жены очень не сложилась в первом браке. Иностранец...

Есть один человек, который в свое время как и положено прошел медкомиссию в военкомате и получил...
Есть один человек, который в свое время как и положено прошел медкомиссию в военкомате и получил приписку со статусом "годен к службе". После после этого он поступил в университет...

Есть один веб-сайт (маркетплейс) который предоставляет информационные услуги. На сайте...
Добрый день! Есть один веб-сайт (маркетплейс) который предоставляет информационные услуги. На сайте работают сотрудники поддержки которые сопровождают заказы на маркетплейсе (35...

Мы украинцы, хотим развестись с мужем, оба согласны, есть один общий ребенок. Но он...
Здравствуйте! Мы украинцы, хотим развестись с мужем, оба согласны, есть один общий ребенок. Но он сейчас работает за границей, а мне нужен развод сейчас. Можно ли развестись без...
Реклама
Виктория Костромина - адвокат
Виктория Костромина - адвокат
Подробнее

Адвокат
Адвокат
Подробнее