Задайте свой вопрос юристам со всей Украины
Получите одновременно до 30 мнений от специалистов права
Украина

Как взыскать долг, если на руках есть расписка должника

22.07.2016 13:16

Есть расписка, как забрать деньги, куда обратиться, имеет ли расписка право на судебное взыскание имущества?

г. Днепропетровск

Ответы юристов


0
фото
Off-line АБ "ЮФ Легенького Н.А. "Правовая помощь"
адвокатское объединение
Киев (также Все города Украины)
ответил 22.07.2016 14:29

Полностью согласен с мнение предыдущих юристов - в суд. 

Прилагаю образец иска, который я заявлял, и положительное решение суда по нему. Но по каждому случаю есть свои особенности, о которых не юристы не знают.

Если интересует составление, участие в деле, исполнительном производстве - звоните, пишите. 

Удачи.

Тячівський районний суд Закарпатської області

90500, м. Тячів, вул. Незалежності, 120

 

ПОЗИВАЧ:

ОСОБА 1

Місце реєстрації: 03061, м. Київ_____________

Адреса для листування: 03113, м. Київ, пров. _______________________________

Засіб для зв’язку: (067)___________

 

ВІДПОВІДАЧ:

ОСОБА 2,

Місце реєстрації: 90500, Закарпатська обл., Тячівський район, ___________________

Засіб для зв’язку: невідомий

 

Ціна позову: 25 343,56 грн.

(Двадцять п’ять тисяч триста сорок три гривні 56 копійок).

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення боргу

 10 травня 2012 р. між мною, ОСОБА 1 (надалі - Позивач) та громадянином України ОСОБА 2, (надалі - Відповідач) було укладено договір позики у формі розписки, у відповідності до якого Позивач передав Відповідачу грошову позику в розмірі 1223 (Одна тисяча двісті двадцять три) долари США 00 центів зі строком повернення до 31 травня 2012 року. Укладення договору позики підтверджується розпискою Відповідача від 10 травня 2012 р., що відповідає вимогам п. 2 ст. 1047 Цивільного кодексу України (далі за текстом ЦКУ).

 Згідно ст. 11 ЦКУ: Цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки.

  Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

 Стаття 202 ЦКУ вказує, що: Правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Правочини можуть бути односторонніми та дво- чи багатосторонніми (договори). Дво- чи багатостороннім правочином є погоджена дія двох або більше сторін.

 Щодо письмової форми правочину стаття 207 ЦКУ надає таке тлумачення: Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо  його  зміст зафіксований в одному або кількох документах,  у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони.

  Правочин вважається таким,  що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).

 Згідно вимог ст. 208 ЦКУ у письмовій формі належить вчиняти правочини між фізичною та юридичною особою, крім правочинів, передбачених частиною першою статті 206 цього Кодексу.

 Розписка на яку посилається Позивач, як на доказ своїх вимог, підписана позичальником (Відповідачем), та засвідчена свідком ______________________________ , що відповідає вимогам цивільного законодавства.

   Згідно ст. 1046 ЦКУ: за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти  або  інші речі,  визначені  родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму  позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

 Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

 Грошові кошти у розмірі 1223 (Одна тисяча двісті двадцять три) долари США 00 центів були передані 10 травня 2012 р. за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, буд. ___ , у момент підписання розписки.

 Відповідно до офіційного курсу валют Національного банку України на 08 травня 2015 року 1 долар США дорівнює 20.72246 українським гривням.

 Таким чином заборгованість Відповідача перед Позивачем на 08 травня 2015 року складає 25 343,56 грн. (Двадцять пять тисяч триста сорок три гривні 56 копійок).

 Ст. 1047 ЦКУ визначені вимоги до форми договору позики, а саме: Договір позики укладається у письмовій  формі,  якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

 На підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який  посвідчує  передання  йому  позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

      У відповідності до вимог ст. 1049 ЦКУ Позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості,  що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

 Згідно ст. 530 ЦКУ: Якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

  Строк повернення по розписці визначений до 31 травня 2012 року.

Станом на 08 травня 2015 р. сума позики Відповідачем не повернута. Фактичне місце проживання Відповідача невідоме, як і засоби зв’язку з ним.

 Згідно вимог ст. 1050 ЦКУ: Якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов'язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу. Якщо позичальник своєчасно не повернув речі, визначені родовими ознаками, він зобов'язаний сплатити неустойку відповідно до статей 549-552 цього Кодексу, яка нараховується від дня, коли речі мали бути повернуті, до дня їх фактичного повернення позикодавцеві, незалежно від сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 611 ЦК України, у разі порушення зобов’язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: відшкодування збитків та сплата неустойки (пені).

 Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен  передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.

      У разі порушення зобов’язання згідно вимог ст. 625 ЦКУ: Боржник не звільняється  від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

 Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

На підставі вищевикладеного, керуючись статей 15, 16, 525, 526, 530, 611, 625, 1050 ЦК України, статей 3, 4, 79, 88, 109, 119, 120, 122 ЦПК України,

П Р О Ш У :

1. Прийняти дану позовну заяву до розгляду.

2. Стягнути з ОСОБА 2 : суму основного боргу у розмірі 25 343,56 грн. (Двадцять пять тисяч триста сорок три гривні 56 копійок) на користь ОСОБА 1.

3. Стягнути з Відповідача 253,44 грн. (двісті п’ятдесят три гривні 44 копійок) сплаченого судового збору.

4. Під час попереднього слухання прошу вирішити питання про залучення до розгляду справи свідка ___________, яка проживає за адресою: 03110, м. Київ, вул. ___________ , засіб для зв’язку: (095)__________, і яка може підтвердити факт укладання договору позики у формі розписки, а також надати свідчення про обставини його укладання.

Додатки:

1. Копія розписки на _____ арк.

2. Копія паспорту Позивача та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на _ арк.

3. Копія паспорту Відповідача на _____ арк.

4. Документ, що підтверджує сплату судового збору у розмірі 253,44 грн. на _____ арк.

5. Копія позовної заяви та копії додатків для Відповідача на _____ арк.

8 травня 2015 року

Позивач           _________________                       ОСОБА 1

Категорія справи 

Начало формы

№307/1580/15-ц

Конец формы

Цивільні справи; Позовне провадження; Спори, що виникають із договорів; Спори, що виникають із договорів позики, кредиту, банківського вкладу.

Дата набрання законної сили: 23.07.2015

                                                                                  Справа № 307/1580/15-ц

Провадження №  2/307/1048/15

     З А О Ч Н Е Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

     10 червня 2015 року                                  м. Тячів

Тячівський районний суд Закарпатської області в особі головуючого судді Ніточко В.В. при секретарі Фера В.В., з участю представника позивача ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Тячів цивільну справу за позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_3 про стягнення боргу,

   В С Т А Н О В И В:

    

ОСОБА_2 звернувся в суд з позовом до ОСОБА_3 про стягнення боргу по договору позики. В позовній заяві зазначив, що згідно письмової розписки про отримання грошових коштів від 10 травня 2012 року, написаної відповідачем ОСОБА_3, останній отримав від нього у позику грошові кошти в сумі 1223 доларів США, які зобов'язався повернути у термін до 31 травня 2012 року. Однак, незважаючи на це, відповідач ОСОБА_3 свої зобов'язання за договором позики не виконав і обумовлені грошові кошти в термін до 31 травня 2012 року не повернув та ухиляється від виконання свого зобов'язання по договору позики.

    Його намагання повернути борг у відповідача виявилися марними і станом на 08 травня 2015 року заборгованість ОСОБА_3 перед ним складає 25 343, 56 гривень.

Просить суд стягнути з відповідача на його користь заборгованість за договором позики в сумі 25 343, 56 гривень та судові витрати в сумі 253,44 гривень.

В судовому засіданні в режимі відеоконференції представник позивача позовні вимоги підтримав, дав пояснення аналогічні викладеним в позовній заяві. Проти заочного розгляду справи не заперечував.

Відповідач в судове засідання не з'явився повторно, хоч про час та місце розгляду справи був належним чином повідомлений, а тому суд в порядку ст. 169 ЦПК України розглянув справу у його відсутності на підставі наявних в справі доказів.

У відповідності до положень ст. 224 ЦПК України, враховуючи те, що представник позивача не заперечив проти вирішення справи в заочному порядку, суд прийшов до висновку про ухвалення у справі заочного рішення на підставі наявних в ній доказів.

Дослідивши всі обставини справи, суд дійшов наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що 10 травня 2012 року між сторонами укладено договір позики, за якою позивач ОСОБА_2 передав відповідачу ОСОБА_3 в борг 1223,00 доларів США, що за курсом НБУ станом на 08 травня 2015 року еквівалентно 25 343,56 гривень, а відповідач зобов'язався повернути позику до 31 травня 2012 року, що стверджується письмовою розпискою відповідача ОСОБА_3 від 10 травня 2012 року (а.с. 4).

Відповідно до ст.1046 ЦК України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Згідно до ст.1047 ЦК України договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, - незалежно від суми. На підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

Відповідно до ст.1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України.

За змістом ст. 1049 ЦК України позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику у такій самій сумі, що були передані йому позикодавцем у строк та в порядку, що встановлені договором і згідно до ст. 1048 цього Кодексу позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від позичальника від суми позики, розмір і порядок одержання яких встановлюється договором.

Відповідно до ч. 2 ст. 1050 ЦК України наслідками порушення відповідачем зобов'язань щодо повернення суми позики є право позивача достроково вимагати повернення всієї суми позики та сплати процентів.

Згідно ч.2 ст.625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

В судовому засіданні встановлено, що в порушення умов договору позики від 10 травня 2012 року відповідач ОСОБА_3 не виконав належним чином зобов'язання по договору позики і станом на 08 травня 2015 року його заборгованість перед ОСОБА_2 складає 25 343, 56 гривень.

    Враховуючи наведене, суд вважає, що позов слід задовольнити і стягнути з відповідача ОСОБА_3 на користь ОСОБА_2 25 343, 56 гривень боргу по договору позики та судові витрати в сумі 253,44 гривень.

    Керуючись ст.ст. 4101160169209213-215224-226 ЦПК України, ст. 6251046-1050 ЦК України, суд,

В И Р І Ш И В:

Позов - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь ОСОБА_2 25 343 (двадцять п'ять тисяч триста сорок три) гривні 56 копійок боргу за договором позики, та 253 (двісті п'ятдесят три) гривні 44 копійки сплаченого судового збору.

Заочне рішення може бути переглянуте Тячівським районним судом Закарпатської області за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Рішення може бути оскаржено до апеляційного суду Закарпатської області через Тячівський районний суд протягом 10 днів з дня його проголошення, а особою, яка брала участь у справі, але не була присутня у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, протягом 10 днів з дня отримання копії рішення.

Суддя                                                                                                      В.В. Ніточко


0
фото
Off-line Бованенко Александр
адвокат
Киев (также Вся Украина)
ответил 22.07.2016 13:37

Если есть расписка то можете в судебном порядке выскать сумму долга, в дальнейшем в рамках исполнительного производства госисполнитель имеет право наложить арест на имущество с целью обеспечения взыскния долга. Также арест на имущество может наложить суд в порядке обепечения иска.

Также не забывайте о сроках исковой давности (3-и года) они исчисляються с момента когда человек должен был вернуть долг (также срок мог прерываться если должник частично ео погашал)


0
фото
Off-line Батракова Ольга
юрист
Харьков
ответил 22.07.2016 13:26

Вам нужно обратиться в суд с иском о взыскании задолженности ( на основании расписки). обратить взыскание на имущество должника в счет погашения долга можно в рамках исполнительного производства (после получения решения суда о взыскании долга). если у должника есть имущество, на которое может быть обращено взыскание, с исковым заявлением Вы можете подать зачвление об обеспечении иска путем наложения ареста на имущество должника (чтобы он его не продал, пока суд слушает дело).Регистрация ООО (ТОВ)
Стоимость 1850 грн

Заказать
Реклама
Виктория Костромина - юруслуги
Виктория Костромина - юруслуги

x
Задайте вопрос юристам прямо сейчас

- Первый ответ через 15 минут
- Более 5 000 юристов на сайте
- Более 150 000 консультаций