Консультируйтесь онлайн с юристами со всей Украины
Получите одновременно до 30 мнений от специалистов права
Украина

Отработка после аспирантуры

06.06.2018 10:37

Добрый день. Я-аспирант 3-го года в Киевском университете. В октябре этого года заканчиваю и обязана по договору, заключенному с университетом, выйти на работу в вузе и отработать 3 года. Я вышла замуж в этом году и муж живет и работает в другом городе. Я переехала к нему, но теперь стал вопрос как быть с отработкой. Могу ли я уволится по собственному желанию в связи с переездом мужа, и потребуют ли у меня возмещения средств за обучение? Могу ли я попросить перевод в другой университет в городе котором я сейчас живу? Нужно ли мне самой искать вакансию в университете в другом городе или меня должны направить? Если мой университет откажется, то является ли это возможностью для меня не отрабатывать и просто уволиться? На сколько серьезен договор, заключенный с университетом об отработке в 3 года и какие возможности есть избежать отработки, не возвращая денег? Ректор на собрании сказал, что всех аспирантов, не отрабатывающих, обяжут платить университету. Правда ли это ?Спасибо за помощь

Ответы юристов


0
фото
Off-line Бородина Юлия
адвокат
Киев (также Україна)
ответил 06.06.2018 13:24

Доброго дня. Ви не зобов'язані відпрацьовувати вашу освіту й відшкодовувати ви ні кому ны чого не повинні.


0
фото
Off-line Литвиненко Александр
юрист
Киев (также Бердичев, Житомир,)
ответил 06.06.2018 11:21

Доброго дня.

Рішенням Конституційного Суду України від 04.03.2004 року у справі про доступність та безоплатність освіти визначено, що безоплатність вищої освіти у державних і комунальних навчальних закладах необхідно розуміти як можливість здобуття освіти у цих закладах без оплати, тобто без внесення плати у будь-якій формі за освітні послуги. Безоплатність вищої освіти означає, що громадянин має право здобути її відповідно до стандартів вищої освіти без внесення плати в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі в межах обсягу підготовки фахівців для загальносуспільних потреб (державне замовлення). Обов'язковість відпрацювання або відшкодування вартості навчання випускником вищого навчального закладу призводить до порушення конституційного права громадян на працю, що вільно обирається громадянином або на яку він вільно погоджується (частина перша статті 43 Конституції України) та права на безоплатність вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах (стаття 53 Конституції України). Через відсутність механізму, який би зобов'язав випускника вищого навчального закладу, підготовка якого здійснювалась за державним замовленням, відшкодувати до державного бюджету вартість навчання та компенсувати замовникові всі понесені витрати за договором, будь-які матеріальні претензії до нього є неправомірними. Ця теза підтверджується і інформаційним листом Міністерства юстиції щодо надання роз'яснення з питань працевлаштування випускників ВНЗ, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, від 19.10.2010 N 12566-0-4-10-21.

Коротко відповіді на ваші питання:

1. Відповідно до ст.38 КЗПП, працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною з інвалідністю; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або особою з інвалідністю I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

2. Відповідно до ст.32 КЗПП, переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, організацією, допускається тільки за згодою працівника, за винятком випадків, передбачених у статті 33 цього Кодексу та в інших випадках, передбачених законодавством.

3. Договір грунтується на ЗУ "Про вищу освіту". Санкції за порушення мають бути передбачені в ньому

4. Розірвання випускником угоди,  допускається з таких поважних причин:

1) встановлення інвалідності 1 або 2 групи, внаслідок чого випускник не може виїхати на роботу за призначенням;

2) встановлення інвалідності 1 або 2 групи у дружини (чоловіка) випускника, одного з батьків (або осіб, які їх замінюють) випускника;

3) якщо випускник - вагітна жінка, мати або батько, які мають дитину у віці до трьох років, або дитину, яка згідно з медичним висновком потребує догляду (до досягнення нею шестирічного віку); одинока мати або батько, які мають дитину до чотирнадцяти років або дитину-інваліда;

4) проходження чоловіком (дружиною) служби за контрактом у Збройних Силах, Держприкордонслужбі, Службі безпеки, Службі зовнішньої розвідки, Національній гвардії, Держспецтрансслужбі, Держспецзв’язку, на посадах рядового і начальницького складу у правоохоронних органах, органах і підрозділах цивільного захисту, служби в Національній поліції, поза місцем розташування замовника;

5) вступу до університету, академії, інституту для випускників коледжів та технікумів.


Доступные специалисты в области договорного права

Осикин  Владимир
PREMIUM
Off-line Осикин Владимир
1000 грн
Консультация
адвокат
Киев
Телефон Телефон Чат Telegram Чат WhatsApp Чат WhatsApp
Левченко Ксения
PREMIUM
Off-line Левченко Ксения
90 грн
Консультация
юрист
Каменец-Подольский
Телефон Телефон Чат Telegram Чат WhatsApp Чат WhatsAppРеклама
Адвокат Осикін Володимир
Осикин Владимир


x
Задайте вопрос юристам прямо сейчас

- Первый ответ через 15 минут
- Более 5 000 юристов на сайте
- Более 150 000 консультаций