Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов
 
Украина

Ошибка Державного реестратора в витягу

15.11.2013 12:09
При оформлении наследства на земельный участок обнаружилась ошибка в документах на площадь земли. В свидетельстве на право собственности правильная цифра, а в "Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності" ошибка.
Как можно исправить документ, для получения наследсва этого участка земли?

Комментарии автора вопроса

16.11.2013 21:49
Вы пишете повідомляє у п'ятиденний строк, пяти дневный срок прошел давно. Конкретно в моем случае, могу ли я , как наследница подать заявление на исправление ошибки (в наследство еще не вступив). Державный реестратор, который маме в свое время выписал документы с ошибкой, сказал мне, что только через суд.

15.11.2013 16:40      комментарий относится к Боровик Игорь
Я оформляю наследство после смерти мамы. Все документы оформлены на нее. Кто заявляет. Кто подтверждает, что это ошибка.Ответы юристов

0
фото
Off-line Майстришин Світлана
юрист
Львов
ответил 16.11.2013 22:15

Державний реєстратор  може самостійно  виправити технічну помилку (описки, друкарські, граматичні, арифметичні чи інші помилки) у записах Державного реєстру прав, що була допущена  на безоплатній основі.

Про це я Вам писала.

Я не бачу у цьому проблем судячи з цього,  про що Ви написали.

Заяву на отримання правовстановлюючих документів із виправленням технічної помилки  подаєте від імені спадкоємця.

 У разі отримання відмови від державного реєстратора ( примітка: відмова має бути у письмовій формі із вказанням причин відмови у задоволенні вашої просьби)- звертайтесь  у суд за захистом своїх прав.

 Окрім цього,Ви ще можете це зробити у нотаріуса  при переоформленні спадщини  на Вас.

 

 УДАЧІ  ВАМ!!!

 

 

 

 

 


0
фото
Off-line Бондарева Ольга
Киев
ответил 16.11.2013 22:07

Если ошибка в документах мамы, тогда Вам могут что-то исправить только по решению суда.


0
фото
Off-line Майстришин Світлана
юрист
Львов
ответил 15.11.2013 19:08

Доброго дня!

Виправлення технічної помилки у Державному реєстрі речових прав


Відповідно до ст. 27 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” у разі виявлення у свідоцтві про право власності на нерухоме майно або у витязі з Державного реєстру прав технічної помилки, допущеної державним реєстратором, заінтересована особа письмово повідомляє у п'ятиденний строк про це державного реєстратора, який перевіряє відповідність відомостей Державного реєстру прав інформації, що міститься у заяві про державну реєстрацію прав та їх обтяжень. Технічною помилкою вважаються описки, друкарські, граматичні, арифметичні чи інші помилки. Якщо факт невідповідності підтверджено, державний реєстратор безоплатно виправляє допущену помилку в день надходження повідомлення.

Якщо державний реєстратор самостійно виявить технічну помилку у записах Державного реєстру він зобов'язаний у п'ятиденний строк письмово повідомляє про це заінтересовану особу. Заінтересована особа протягом п'яти робочих днів з дня отримання від державного реєстратора повідомлення про допущення технічної помилки у записах Державного реєстру прав повинна звернутися до нього із заявою про виправлення такої помилки.

 Виправлення технічної помилки у записах Державного реєстру прав, що була допущена не з вини державного реєстратора, здійснюється за плату. 

Якщо виправлення технічної помилки може завдати шкоди чи порушити права та законні інтереси правонабувачів або третіх осіб, які використовували відповідні реєстраційні записи, державний реєстратор у п'ятиденний строк письмово повідомляє таких осіб про виправлення технічної помилки. Порушення прав третіх осіб може відбуватися наприклад у випадку, якщо документ із технічною помилкою використовується як доказ у судовому процесі тощо. В цьому разі державний реєстратор повинен вжити заходів для повідомлення всіх заінтересованих осіб права та інтереси яких можуть бути порушені в наслідок виправлення технічної помилки. Форма такого повідомлення є письмовою.

ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ. ВИПРАВЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ПОМИЛОК У ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ПРАВ ТА НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ.

Згідно Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» №1952-4 від 01.07.2004 року вимоги до документів, що подаються для державної реєстрації прав та їх обтяжень:

1) текст документів, що подається для державної реєстрації прав та їх обтяжень, повинен бути написаний розбірливо;

2) прізвище, ім’я по батькові фізичних осіб та їх місце проживання, а також найменування юридичних осіб та їх місце проживання, а також найменування юридичних осіб та їх місцезнаходження повинні бути написані повністю;

3) не приймаються для державної реєстрації прав та їх обтяжень документи з підчищенням або дописками, закресленими в них словами та іншими не обумовленими в них виправленнями, заповнені олівцем, а також з пошкодженнями, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;

4) документи, що встановлюють виникнення, перехід , припинення прав на нерухоме майно і подаються для державної реєстрації прав, повинні відповідати вимогам, встановлення цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.


Виправлення технічних помилок у Державному реєстрі прав та підстави виправлення
У разі виявлення у свідоцтві про право власності на нерухоме майно або витязі з Державного реєстру прав технічної помилки, допущеної державними реєстратором, заінтересована особа письмово повідомляє у п’ятиденний строк про це державного реєстратора. Якщо факт невідповідності підтверджено, державний реєстратор безоплатно виправляє допущену помилку в день находження повідомлення.

Виправлення технічної помилки, допущеної у записах Державного реєстру прав, що була допущена не з вини державного реєстратора, здійснюється за плату.

У разі виявлення технічної помилки, допущеної у записах державного реєстру прав, державний реєстратор у п’ятиденний строк письмово повідомляє про це заінтересовану особу, яка протягом п’яти робочих днів з дня отримання від державного реєстратора повідомлення про допущення технічної помилки у записах Державного реєстру прав повинна звернутися до нього із заявою про виправлення такої помилки

Виправлення технічної помилки здійснюється у разі, якщо немає підстав вважати, що таке виправлення може завдати шкоди чи порушити права та законні інтереси право та законні інтереси право набувачів або третіх осіб, які використовувати відповідно реєстрації записи.

Порядок надання інформації про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного реєстру прав .

Інформація з Державного реєстру прав про державну реєстрацію прав та їх обтяжень надається у формі витягу, інформаційної довідки та виписки.


Витяг з Державного реєстру прав на підставі заяви мають отримувати :

1) власник (власники) нерухомого майна або їх уповноважені особи ;

2) спадкоємці (правонаступники-для юридичних осіб) або їх уповноважені особи;

3) особа (особи), в інтересах якої (яких) встановлено обтяження, або їх уповноважені особи;

Орган державної реєстрації прав відмовляє в наданні витягу та інформаційної довідки, якщо заявник відповідно до закону не має права на отримання такої інформації.

Органи державної реєстрації прав зобов’язаний за заявою власника або право володільця надавати йому інформацію у формі виписки про осіб, які отримали відомості про право та обтяження прав на нерухоме майно, що йому належить.

 

 


0
фото
Off-line Майстришин Світлана
юрист
Львов
ответил 15.11.2013 19:07
ответ исправлен 15.11.2013 19:10
Этот ответ юрист предпочёл удалить :)
0
фото
Off-line Бондарева Ольга
Киев
ответил 15.11.2013 19:03

Подтверждением ошибки может быть мамин гос.акт на землю,  Вы ведь её участок унаследовали - столько земли, сколько у неё было.  Если из кадастра данные правильные, тогда можете взять Вытяг из кадастра о том, какую площадь земли имеет участок с кадастровым номером ... по адресу ...  После этого обратитесь к нотариусу с требованием исправить данные в реестре и выдать Вам правильный Вытяг.  Если нотариус Вас не захочет слушать, наймите юриста поговорить с нотариусом.


0
фото
Off-line Игнатенко Константин
юрист
Киев
ответил 15.11.2013 17:54
этот ответ относится к Боровик Игорь

Это не в кадастре, а в госреестре ошибка


0
фото
Off-line Боровик Игорь
юрист
Киев
ответил 15.11.2013 14:04

Згідно ч.1 ст. 37 Закону України "Про Державний земельний кадастр"  e разі виявлення фізичною або юридичною особою  у  витязі, довідці   з   Державного   земельного   кадастру,  викопіюванні  з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру технічної помилки  (описка,  друкарська,  граматична,  арифметична  чи  інша помилка),  допущеної  органом,  що  здійснює  ведення   Державного земельного кадастру,  заінтересована особа письмово повідомляє про це  центральний  орган  виконавчої  влади,  що  реалізує  державну політику  у сфері земельних відносин, який перевіряє відповідність відомостей Державного земельного кадастру інформації, що міститься в  документах,  які  стали  підставою для внесення цих відомостей. Якщо факт невідповідності підтверджено, орган, що здійснює ведення Державного  земельного  кадастру,  безоплатно  виправляє  допущену помилку  в  день надходження повідомлення та не пізніше наступного дня повідомляє про це заінтересованих осіб. { Абзац перший частини першої статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
     Виправлення технічної   помилки   у   відомостях   Державного земельного  кадастру,  яка  була  допущена  не  з вини органу,  що здійснює  його  ведення,  здійснюється  за  плату,   розмір   якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.Nebulonis.com
закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:

Мы рекомендуем
Адвокат Гриньов Сергій (Київ)
https://www.freelawyer.ua/user/114761
www.freelawyer.ua
АДВОКАТ Уголовное и хоз спец
https://www.freelawyer.ua/user/122469
www.freelawyer.ua
Юрист Рудниченко Андрей
https://www.freelawyer.ua/user/5562
www.freelawyer.ua
Юридическое профи...
https://www.freelawyer.ua/user/128676
www.freelawyer.ua
Адвокат Осикін Володимир
http://www.freelawyer.ua/osikinlawyer
www.freelawyer.ua
КВАЛІФІКОВАНА ПРАВОВА ДОПОМОГА
http://www.vfemidav.com.ua
www.vfemidav.com.ua
Адвокат Забальський Юрій
https://www.freelawyer.ua/user/129542
www.freelawyer.ua
Адвокатське бюро Бородіної
https://www.freelawyer.ua/user/125021
www.freelawyer.ua


Категории вопросов

 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2017    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?