Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов
 
Украина

Правомерность действий сотрудников газовой службы

11.11.2013 14:42
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, имела ли право газовая служба отключить абонента от газовой системы в отопительный период, без предупреждения, при регулярной частичной оплате за услугу (долг абонента около 1000 грн)? Приехали, тайком отключили, соседи сразу перезвонили, газовщики видели что человек бежит, но всё равно уехали, будто сбегали от абонента.Возможно Вам будут полезны следующие видеоконсультации

Проблемы с ЖЭКами. Как их решить? Сергей Панасюк.
Проблемы с ЖЭКами. Как их решить? Сергей Панасюк.
В этом ролике мы поговорим о проблемах с ЖЭКами, о качестве коммунальных услуг и как бороться с ЖЭКами Запомните...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев

Ответы юристов

0
фото
FIND
On-line Костромина Виктория
юрист
Киев (также вся Украина)
ответил 11.11.2013 20:58

есть судебная практикаС уважением Костромина Виктория, тел.067-392-07-61, 050-208-41-00, 063-511-80-99, kostromina.uryslygi@ukr.net, ЧАСТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ - ПЛАТНЫЕ ; стоимость - зависит от вопроса
Показать контактную информацию
0
фото
FIND
On-line Костромина Виктория
юрист
Киев (также вся Украина)
ответил 11.11.2013 20:57

не имеют права  даже если у вас задолженность

про незаконне, неправомірне і протиправне ПРИЗУПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ВІДКЛЮЧЕННЯ ПОРУШНИКОМ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ, що є порушенням: (1) умов Договору …; (2) ст. ст. 525, 526, 623, 651 Цивільного кодексу України; (3) Закону України «Про житлово – комунальні послуги»; (4) Закону України «Про захист прав споживачів»; (5) Постанови КМУ від 21 липня 2005 р. N630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення».

ст. ст. 525, 526, 623, 651 Цивільного кодексу України, Закону України «Про житлово – комунальні послуги», Закону України «Про захист прав споживачів», Постанови КМУ від 21 липня 2005 р. N630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» ані колись, ані вчора, ані сьогодні, ані в майбутньому НЕМАЄ ПРАВА примусово, без державних судових органів (рішень, які набрали законної сили), без органів Державної виконавчої служби – немає права самостійно ПРИЗУПИНЯТИ НАДАННЯ ПОСЛУГ, в тому числі ВІДКЛЮЧАТИ ГАРЯЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ.

Щодо порушень Цивільного кодексу…

Згідно частини 1 статті 623 Цивільного кодексу України Договір є обов'язковим для виконання сторонами.

У відповідності до частини 2 статті 623 Цивільного кодексу України, зміна ціни після укладення договору допускається лише у випадках і на умовах, встановлених договором або законом.

Згідно ст.526 ЦК України зобов'язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст.525 ЦК України одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його вимог не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно ст. 651 ЦК України, зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Таким чином, жодних прав ПРИЗУПИНЯТИ НАДАННЯ ПОСЛУГ та/або відключати гаряче водопостачання чинним Цивільним кодексом України НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО і такого права Порушнику жодний закон не надає.

Щодо порушень Закону «Про житлово – комунальні послуги»…

Згідно п.1 ст. 19 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (надалі, в цьому розділі – Закон) - відносини між учасниками договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах.

Згідно п.2 ст. 21 Закону Виконавець зобов'язаний забезпечувати своєчасність та відповідну якість житлово-комунальних послуг згідно із законодавством та умовами договору.

Згідно ст. 32 Закону плата за житлово-комунальні послуги нараховується щомісячно відповідно до умов договору.

Таким чином, жодних прав ПРИЗУПИНЯТИ НАДАННЯ ПОСЛУГ та/або відключати гаряче водопостачання чинним Законом України «Про житлово-комунальні послуги» НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО і такого права Порушнику жодний закон не надає.

Щодо порушень Закону «Про захист прав споживачів»…

Згідно ст. 18 Закону України «Про захист прав споживачів» - Порушник НЕ ПОВИНЕН включати у договори із споживачем умови, які Є НЕСПРАВЕДЛИВИМИ. Умови договору є несправедливими, якщо всупереч принципу добросовісності його наслідком є істотний дисбаланс договірних прав та обов'язків на шкоду споживача. Несправедливими є, зокрема, умови договору про надання Порушнику права розірвати договір із споживачем на власний розсуд, якщо споживачеві таке право не надається.

Нечіткі або двозначні положення договорів із споживачами ТЛУМАЧАТЬСЯ НА КОРИСТЬ СПОЖИВАЧА. Якщо в результаті застосування умов договору, що обмежують права споживача, споживачеві завдано збитків, вони ПОВИННІ ВІДШКОДОВУВАТИСЯ винною особою (Порушником) у повному обсязі. Споживач має право на відшкодування збитків, завданих йому Порушником, у зв'язку з використанням останнім переваг свого становища.

Згідно ст. 21 Закону (Порушення прав споживачів) - крім інших випадків порушень прав споживачів, які можуть бути встановлені та доведені виходячи з відповідних положень законодавства у сфері захисту прав споживачів, … права споживача вважаються в будь-якому разі ПОРУШЕНИМИ, якщо: 3) при наданні послуги, від якої споживач не може відмовитись, а одержати може лише в одного виконавця, виконавець нав'язує такі умови одержання послуги, які ставлять споживача у нерівне становище порівняно з іншими споживачами та/або виконавцями, не надають споживачеві однакових гарантій відшкодування шкоди, завданої невиконанням (неналежним виконанням) сторонами умов договору; 4) порушується принцип рівності сторін договору, учасником якого є споживач; 8) документи, які підтверджують виконання договору, учасником якого є споживач, своєчасно не передано (надано) споживачу.

Згідно ст. 23 Закону (Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів) - у разі порушення законодавства про захист прав споживачів суб'єкти господарювання … несуть відповідальність.

Таким чином, жодних прав ПРИЗУПИНЯТИ НАДАННЯ ПОСЛУГ та/або відключати гаряче водопостачання чинним Законом України «Про захист прав споживачів» НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО і такого права Порушнику жодний закон не надає.

Щодо порушень «Правил надання послуг по централізованому опаленню, постачання холодної та гарячої води»…

Згідно п.3 Постанови КМУ від 21 липня 2005 р. N630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» (надалі за текстом – Правил) - ПОСЛУГИ НАДАЮТЬСЯ СПОЖИВАЧАМ БЕЗПЕРЕБІЙНО.

Згідно п.20 Правил - Плата за надані послуги вноситься споживачем відповідно до умов договору.

Згідно п.24 Правил – ТІЛЬКИ СПОЖИВАЧІ МОЖУТЬ ВІДМОВИТИСЯ ВІД ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ з централізованого опалення та постачання гарячої води. ПРАВА ПОРУШНИКА ВІДМОВИТИСЯ ЧИ ВІДКЛЮЧАТИ ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ ПРАВИЛА НЕ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ.

Згідно п.25 Правил – САМОВІЛЬНЕ ВІДКЛЮЧЕННЯ від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

Таким чином, ЖОДНИХ ПРАВ ПРИЗУПИНЯТИ НАДАННЯ ПОСЛУГ та/або відключати гаряче водопостачання чинною Постановою КМУ від 21 липня 2005 р. N630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО і такого права  жодний закон не надає.С уважением Костромина Виктория, тел.067-392-07-61, 050-208-41-00, 063-511-80-99, kostromina.uryslygi@ukr.net, ЧАСТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ - ПЛАТНЫЕ ; стоимость - зависит от вопроса
Показать контактную информацию
0
фото
Off-line Ковтун Наталия
юрист
Киев
ответил 11.11.2013 15:18

Однозначно, должны были предупредить и предложить в месячный срок погасить существовавшую задолженность. Скореевсего так оно и было, Вы просто не обрати внимание на предупреждение в почтовом ящике. Если это долг действительно Ваш - дешевле уплатить - судиться дороже, да и проиграете и без газа сидеть будете.


0
фото
Off-line Удаленный Пользователь
ответил 11.11.2013 14:48

Здравствуйте.

Предупредить должны были, но отключить можно и за 1 гривну долга.

Рекомендую, молча все уплатить, т к спор с монополистом выйдет дороже, тем более, больше не правы здесь - вы.Nebulonis.com
закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:

Мы рекомендуем
Адвокат Гриньов Сергій (Київ)
https://www.freelawyer.ua/user/114761
www.freelawyer.ua
Адвокатське бюро Бородіної
https://www.freelawyer.ua/user/125021
www.freelawyer.ua
Опытный юрист, адвокат для Вас
https://www.freelawyer.ua/user/123317
www.freelawyer.ua
Юрист
https://www.freelawyer.ua/user/123273
www.freelawyer.ua
КВАЛІФІКОВАНА ПРАВОВА ДОПОМОГА
http://www.vfemidav.com.ua
www.vfemidav.com.ua
Юридическое профи...
https://www.freelawyer.ua/user/128676
www.freelawyer.ua
АДВОКАТ Уголовное и хоз спец
https://www.freelawyer.ua/user/122469
www.freelawyer.ua
Адвокат Осикін Володимир
http://www.freelawyer.ua/osikinlawyer
www.freelawyer.ua
Адвокат. Юридическая помощь.
https://www.freelawyer.ua/user/71449
www.freelawyer.ua
Адвокат Забальський Юрій
https://www.freelawyer.ua/user/129542
www.freelawyer.ua


Категории вопросов

 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2017    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?