Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов
 
Украина

Посещения в тюрьме

06.11.2013 14:46
Как часто можно навещать заключённого, какие максимальные сроки одного посещения? И как они изменятся, если заключить брак с заключённым?

Комментарии автора вопроса

07.11.2013 01:06
Всё прочитала. Но насчёт частоты визитов так ничего и не нашла.
То есть, долгосрочные визиты можно раз в месяц, раз в две недели, или вообще нет правил на этот счёт?Возможно Вам будут полезны следующие видеоконсультации

Могут ли посадить за долг банку?
Могут ли посадить за долг банку?
В этом ролике мы поговорим возможной криминальной ответственности за неуплату кредита Один из часто задаваемых...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев

Ответы юристов

0
фото
Off-line семёнов василий
Полтава
ответил 07.11.2013 23:19

краткосрочные-2 раза в месяц до 4х часов.Длительные-1 раз в 3 месяца до 3х суток


0
фото
FIND
On-line Костромина Виктория
юрист
Киев (также вся Украина)
ответил 07.11.2013 02:16

За ст. 110 КВК України особи, позбавлені волі ма­ють право на два види побачень: короткострокові тривалістю до чо­тирьох годин і тривалі — до трьох діб. Засуджені, що відбувають покарання у виправних колоніях мінімального, середнього та мак­симального рівня безпеки можуть одержувати щомісяця коротко­строкове й один раз на три місяці тривале побачення.С уважением Костромина Виктория, тел.067-392-07-61, 050-208-41-00, 063-511-80-99, kostromina.uryslygi@ukr.net, ЧАСТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ - ПЛАТНЫЕ ; стоимость - зависит от вопроса
Показать контактную информацию
0
фото
Off-line Сидоренко Николай
адвокат
Чернигов
ответил 06.11.2013 20:51

Колега полностью Вас написал выписку с Исправительно-трудового кодекса Украины, регламентирующую суть вопроса.


0
фото
FIND
On-line Костромина Виктория
юрист
Киев (также вся Украина)
ответил 06.11.2013 16:07
  Кримінально-виконавчий кодекс України
Верховна Рада України; Кодекс України, Кодекс, Закон від 11.07.20031129-IV Стаття 110. Побачення засуджених до позбавлення волі
з родичами, адвокатами та іншими особами.
Телефонні розмови
1. Засуджені мають право на побачення: короткострокові
тривалістю до чотирьох годин і тривалі - до трьох діб.
Короткострокові побачення надаються з родичами або іншими особами
у присутності представника колонії. Тривалі побачення надаються з
правом спільного проживання і тільки з близькими родичами
(подружжя, батьки, діти, всиновлювачі, всиновлені, рідні брати й
сестри, дід, баба, онуки). Тривалі побачення можуть надаватися і
подружжю, яке проживало однією сім'єю, але не перебувало у шлюбі,
за умови, що в них є спільні неповнолітні діти. Оплата послуг за
користування кімнатами короткострокових і тривалих побачень
здійснюється засудженими або їх родичами чи іншими особами за
рахунок власних коштів.
2. Тривалі побачення при реєстрації шлюбу надаються
позачергово.
3. Для одержання правової допомоги за письмовою заявою
засуджених, їхніх близьких родичів, громадських організацій
засудженим надається побачення з адвокатом або іншим фахівцем у
галузі права, який за законом має право на надання правової
допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. За бажанням
засудженого або адвоката чи іншого фахівця в галузі права, який за
законом має право на надання правової допомоги особисто чи за
дорученням юридичної особи, побачення можуть надаватися наодинці.
Побачення надається адміністрацією колонії при пред'явленні
адвокатом ордера або договору про надання правової допомоги, а
іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на
надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної
особи, іншого відповідного документа, а також документів, що
посвідчують їх особу. Кількість і тривалість таких побачень не
обмежена.
{ Частина третя статті 110 із змінами, внесеними згідно з Законом
N 5076-VI ( 5076-17 ) від 05.07.2012 }
4. Кількість і види побачень встановлюються цим Кодексом.
5. Засудженим надається право на телефонні розмови без
обмеження їх кількості під контролем адміністрації. Телефонні
розмови оплачуються з особистих коштів засуджених. Телефонні
розмови між засудженими, які перебувають у місцях позбавлення
волі, заборонені. { Частина п'ята статті 110 в редакції Закону N 1828-VI ( 1828-17 )
від 21.01.2010 }
6. Засудженим за їхнім проханням дозволяється заміняти
тривалі побачення короткостроковими. { Частина шоста статті 110 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1828-VI ( 1828-17 ) від 21.01.2010 }
7. Порядок надання побачень і телефонних розмов визначається
нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України. { Частина сьома статті 110 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 111. Короткочасні виїзди за межі виправних і виховних
колоній
1. Засудженим, які тримаються у виправних колоніях
мінімального рівня безпеки, дільницях соціальної реабілітації
виправних колоній середнього рівня безпеки та виховних колоніях,
може бути дозволено короткочасні виїзди за межі колонії на
території України на строк не більше семи діб, не включаючи часу,
необхідного для проїзду в обидва кінці (не більше трьох діб), у
зв'язку з такими винятковими особистими обставинами:
смерть або тяжка хвороба близького родича, що загрожує життю
хворого;
стихійне лихо, що спричинило значну матеріальну шкоду
засудженому або його сім'ї.
2. Заява засудженого про терміновий виїзд у зв'язку з
винятковими обставинами має бути розглянута протягом доби.
Дозвіл на короткочасний виїзд дається начальником колонії з
урахуванням особи і поведінки засудженого. Час перебування
засудженого поза межами колонії зараховується в строк відбування
покарання. Вартість проїзду засудженого оплачується ним особисто
або його родичами.
3. Засудженим жінкам, які мають дітей у будинках дитини при
виправних колоніях, може бути дозволено короткочасний виїзд за
межі виправної колонії на території України для влаштування дітей
у родичів, опікунів або в дитячих будинках тривалістю не більш як
десять діб без урахування часу перебування в дорозі (не більш як
три доби). { Частина третя статті 111 в редакції Закону N 1828-VI ( 1828-17 )
від 21.01.2010 }
4. Засуджені, які працюють та перебувають у виправних
колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами
тримання, мають право на щорічний короткочасний виїзд за межі
колонії тривалістю 14 календарних днів. { Частина четверта статті 111 в редакції Закону N 1828-VI
( 1828-17 ) від 21.01.2010 - зміни набирають чинності з 1 січня
2012 року }
5. Порядок короткочасних виїздів засуджених визначається
нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України. { Частина статті 111 в редакції Закону N 1828-VI ( 1828-17 ) від
21.01.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5461-VI
( 5461-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 112. Одержання засудженими до позбавлення волі посилок
(передач) і бандеролей
{ Установити, що у 2006 році число посилок (передач) і
бандеролей, що одержують особи, взяті під варту, та засуджені до
позбавлення волі, не обмежується згідно із Законом 3235-IV
( 3235-15 ) від 20.12.2005 }
1. Число посилок (передач) і бандеролей, що одержують
засуджені, які тримаються в колоніях, не обмежується. { Частина
перша статті 112 із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI
( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно
з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від
22.05.2008; в редакції Закону N 1828-VI ( 1828-17 ) від
21.01.2010 } { Щодо дії частини першої статті 112 додатково див. Закони
N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, N 489-V ( 489-16 ) від
19.12.2006 }
2. Максимальна вага однієї посилки або бандеролі визначається
діючими поштовими правилами. { Частина друга статті 112 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від
28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

{ Частину третю статті 112 виключено на підставі Закону
N 1828-VI ( 1828-17 ) від 21.01.2010 }

4. Лікарські засоби і вироби медичного призначення, які
одержують засуджені відповідно до медичного висновку, передаються
до медичної частини колонії для їхнього лікування. { Частина четверта статті 112 в редакції Закону N 1828-VI
( 1828-17 ) від 21.01.2010 }
5. Порядок приймання і вручення посилок (передач) або
бандеролей, а також перелік предметів, заборонених до одержання
засудженими, визначаються нормативно-правовими актами Міністерства
юстиції України. { Частина п'ята статті 112 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 113. Листування засуджених до позбавлення волі
1. Засудженим дозволяється одержувати і відправляти листи і
телеграми за свій рахунок без обмеження їх кількості.
2. Листування між перебуваючими в місцях позбавлення волі
засудженими, які не є родичами, допускається тільки з дозволу
адміністрації колонії.
3. Кореспонденція, яку одержують і надсилають засуджені до
відбування покарання у виправних колоніях мінімального рівня
безпеки із загальними умовами тримання, середнього та
максимального рівня безпеки, підлягає перегляду. { Частина третя статті 113 в редакції Закону N 1828-VI
( 1828-17 ) від 21.01.2010 }
4. Кореспонденція, яку засуджені адресують Уповноваженому
Верховної Ради України з прав людини, Європейському суду з прав
людини, а також іншим відповідним органам міжнародних організацій,
членом або учасником яких є Україна, уповноваженим особам таких
міжнародних організацій та прокуророві, перегляду не підлягає і
надсилається за адресою протягом доби з часу її подачі.
Кореспонденція, яку засуджені одержують від зазначених органів та
осіб, перегляду не підлягає. { Частина четверта статті 113 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3166-IV ( 3166-15 ) від 01.12.2005; в редакції Закону
N 1829-VI ( 1829-17 ) від 21.01.2010 }
5. Кореспонденція, яку засуджені адресують захиснику у
кримінальному провадженні, що здійснює свої повноваження
відповідно до Кримінального процесуального кодексу України
( 4651-17 ), перегляду не підлягає і надсилається за адресою
протягом доби з часу її подачі. Кореспонденція, яку засуджені
одержують від такого захисника, перегляду не підлягає. { Статтю 113 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 1829-VI
( 1829-17 ) від 21.01.2010; в редакції Закону N 4652-VI
( 4652-17 ) від 13.04.2012 }
Стаття 114. Одержання і відправлення засудженими
до позбавлення волі грошових переказів
1. Засуджені мають право без обмеження одержувати грошові
перекази і відправляти грошові перекази родичам, а з дозволу
адміністрації колонії - й іншим особам. Одержані за переказами
гроші зараховуються на особовий рахунок засудженого.
2. Гроші, виявлені в посилках (передачах), бандеролях і
листах, що надходять на ім'я засудженого, вилучаються і
реалізовуються в порядку, встановленому частиною четвертою
статті 59 цього Кодексу.


С уважением Костромина Виктория, тел.067-392-07-61, 050-208-41-00, 063-511-80-99, kostromina.uryslygi@ukr.net, ЧАСТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ - ПЛАТНЫЕ ; стоимость - зависит от вопроса
Показать контактную информацию
0
фото
Off-line Могильчук Елена
юридическая компания
Кременчуг
ответил 06.11.2013 15:30

Доброго дня! Кримінально-виконавчим кодексом передбачено, що засуджені мають право на побачення: короткострокові тривалістю до чотирьох годин і тривалі - до трьох діб. Короткострокові побачення надаються з родичами або іншими особами у присутності представника колонії. Тривалі побачення надаються з правом спільного проживання і тільки з близькими родичами (подружжя, батьки, діти, всиновлювачі, всиновлені, рідні брати й сестри, дід, баба, онуки). Тривалі побачення можуть надаватися і подружжю, яке проживало однією сім'єю, але не перебувало у шлюбі, за умови, що в них є спільні неповнолітні діти. Оплата послуг за користування кімнатами короткострокових і тривалих побачень здійснюється засудженими або їх родичами чи іншими особами за рахунок власних коштів. Тривалі побачення при реєстрації шлюбу надаються позачергово. Засудженим за їхнім проханням дозволяється заміняти тривалі побачення короткостроковими.Документами, які посвідчують особу, що прибула на побачення, її родинні зв'язки із засудженим, можуть бути паспорт, посвідчення водія, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, довідки органу самоврядування, що підтверджують факт проживання однією сім'єю засуджених з прибулою особою.Nebulonis.com
закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:

Мы рекомендуем
Адвокат. Юридическая помощь.
https://www.freelawyer.ua/user/71449
www.freelawyer.ua
Юридические консультации
https://www.freelawyer.ua/user/128735
www.freelawyer.ua
Помощь в международном праве.
https://www.freelawyer.ua/user/106236
www.freelawyer.ua
Юрист
https://www.freelawyer.ua/user/123273
www.freelawyer.ua
Сопровождение кредитных споров
http://uk.kiev.ua/ua/
uk.kiev.ua
Адвокат Осикін Володимир
http://www.freelawyer.ua/osikinlawyer
www.freelawyer.ua
Адвокат Забальський Юрій
https://www.freelawyer.ua/user/129542
www.freelawyer.ua
АДВОКАТ
https://www.freelawyer.ua/user/103760
www.freelawyer.ua


Категории вопросов

 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2017    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?