Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов
 
Украина

Каким законом определоно отработка три года после окончания мед. колежда (бюдже

10.09.2015 09:52
Здравствуйте! Дочь окончила мед.колледж (бюджет), получала стипендию.
После окончания (сама нашла себе место работы), где взяла гарантийное письмо что ее после окончания колледжа возьмут на работу.
Сейчас ей предлагают место в коммерческой структуре (частная клиника).
Вопрос. Может ли она перейти на работу в коммерческую структуру (без отработки три года)по переводу КЗОТ ст.36, п.5.
СПАСИБО!
г. Кривой Рог

Комментарии автора вопроса

11.09.2015 17:03      комментарий относится к === Алексей
Здравствуйте! Вы не ответили на вопрос...Может ли она перейти на работу в коммерческую структуру (без отработки три года)по переводу КЗОТ ст.36, п.5
Спасибо!Ответы юристов

0
фото
Off-line === Алексей
юридическая компания
Черкассы (также Будь який регіон України, а також Білорусь і РФ)
ответил 10.09.2015 09:55
Чи має університет право примушувати випускників-бюджетників працювати 3 роки за направленням? Чи можуть стягнути гроші за всі роки навчання, якщо не відпрацювати? Які гарантії мають молоді працівники? Про це читайте в розвідці «Студвею». Чи є законні підстави для подібних відпрацювань?

Такий обов’язок студента не передбачений жодним законом України. Ст. 64 закону «Про вищу освіту», прийнятого у 2014 р., декларує лише створення державою у співпраці з роботодавцями умов для реалізації випускниками вишів права на працю та рівних можливостей для вибору ними місця роботи й виду трудової діяльності.

Єдиний акт, який визначає обов’язковість відпрацювання, – Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалася за державним замовленням (затверджений Постановою Кабміну ще від 22 серпня 1996 р.).

Закон має вищу юридичну силу, ніж підзаконний акт, а з огляду на пізнішу дату прийняття – тим паче.

Заборона примусової праці? Ні, не чули.

Виші вперто ігнорують:

 • статтю 43 Конституції України, згідно з якою кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Використання примусової праці забороняється;
 • статтю 2 Кодексу законів про працю, згідно з якою право громадян України на працю, включаючи право на вільний вибір професії, роду занять і роботи, забезпечується державою.

Примусову працю забороняють Конвенції Міжнародної організації праці:

 • № 29 «Про примусову чи обов’язкову працю»(ратифікована Україною 10.08.1956 р.);
 • № 105 від 25 червня 1957 року «Про скасування примусової праці» (ратифікована Україною 05.12000 р.).

Міжнародні договори (конвенції), на які Верховна Рада надала згоду, є частиною українського законодавства.

Чому студенти-бюджетники нікому нічого не винні

Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі, згідно зі ст. 53 Конституції України (це саме у ст. 4 закону «Про вищу освіту»).

Безоплатність вищої освіти означає, що громадянин має право здобувати її відповідно до стандартів вищої освіти без внесення плати в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі, тобто за державним замовленням.

Вимога про відпрацювання є незаконною і порушує усі вищезазначені права громадянина України.

Фактичні підстави для відпрацювання випускниками

Існують 2 підстави для обов’язкового 3-річного відпрацювання випускником-бюджетником, коли його працевлаштовує університет:

 • угода, укладена між студентом і вишем в особі ректора. Вона передбачає взаємні обов’язки: студента – сумлінно здобувати знання, вишу – забезпечувати якісну теоретичну і  практичну  підготовку, працевлаштовувати фахівця після закінчення навчання в державному секторі народного господарства;
 • направлення на роботу, яке разом із дипломом видає керівник вишу.

Відсутність однієї з цих підстав дозволяє не відпрацьовувати.

Раніше для вступу на окремі спеціальності абітурієнти отримували «рекомендацію» від державних органів (наприклад, прокуратури), що була обов’язковою умовою участі в конкурсі. Проте рекомендація – це не направлення, тому вона не створює юридичних наслідків.

Коли між студентом та університетом укладається угода?

Угода про підготовку фахівців із вищою освітою укладається після видання наказу про зарахування студента на навчання, відразу на першому курсі. 1 примірник обов’язково має бути у студента. Якщо ви такої угоди не укладали, будьте спокійні.

Зв’язок між підписанням угоди і правом на навчання на бюджеті

Він відсутній. Підставами для навчання в університеті за державним замовленням є:

 • зарахування студента на бюджет на конкурсній основі;
 • наказ ректора про зарахування.

Непідписання угоди не скасовує ваших прав та обов’язків вишу щодо надання вам безоплатної освіти.

Чи можуть примусити підписати угоду?

Щоб угода була чинною, згідно з ч. 3 ст. 203 Цивільного кодексу України волевиявлення сторін, які її підписують, має бути вільним і відповідати їхній внутрішній волі. Недотримання цієї вимоги є підставою для визнання такої угоди недійсною в судовому порядку. Можна зняти на відео, як вам розповідають, що її обов’язково підписувати. Це буде доказом.

Коли випускник зобов’язаний відшкодувати вартість навчання?

Вимога відшкодувати вартість усього навчання на бюджеті можлива, якщо є підписана угода і направлення на роботу, а випускник:

 • не прибув на місце роботи за направленням;
 • відмовився приступити до роботи за призначенням, не маючи причини. Тут обов’язкова умова – наказ роботодавця про прийняття на роботу. Якщо його нема, ви – не працівник, тому вас не можуть змусити виконувати роботу чи звільнити;
 • був звільнений з ініціативи адміністрації за порушення трудової дисципліни;
 • звільнився за власним бажанням.

Але механізм такого відшкодування не встановлений. На вас просто подадуть до суду. А там уже можна посилатися на те, про що ми зазначали вище.

А може піти в декрет?

Час відпустки для догляду за малечою до досягнення нею 3-річного віку зараховується в ці 3 роки примусової праці, навіть якщо піти в декрет одразу після випуску. На роботу зобов’язані взяти, а там ще й роботодавець виплатить допомогу.

Також зараховується час служби у Збройних силах України, Службі безпеки України й інших подібних структурах.

Поважні причини для розірвання угоди випускником

До них належать:

 • встановлення інвалідності 1 або 2 групи, внаслідок чого випускник не може виїхати на роботу за призначенням;
 • встановлення інвалідності 1 або 2 групи у дружини (чоловіка) випускника,  одного  з  батьків випускника (або  осіб, які  їх замінюють);
 • якщо випускник – вагітна жінка, мати або батько, які мають дитину у віці до 3 років,  або дитину, яка згідно з медичним
  висновком потребує догляду (до досягнення нею 6-річного  віку);
 • проходження чоловіком (дружиною) служби за контрактом у ЗСУ, СБУ та інших воєнізованих структурах;
 • вступу  до  вишів (для випускників вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації).
Соціальні гарантії для молодих фахівців

Із реальних (бо є сумніви, що вас забезпечать житлом, якщо робота буде далеко від місця вашого проживання):

 • після закінчення  університету та отримання направлення на роботу надається відпустка тривалістю 30 календарних днів;
 • за час відпустки – допомога в розмірі академічної чи соціальної стипендії, яку студент отримував в останній місяць навчання у виші.
Якщо роботодавець відмовив у працевлаштуванні  

Підстав для відмови роботодавця наш чудовий Порядок не називає, що й не дивно. Усе, щоб не було причин обурюватися. Проте в документі вказано, що треба робити випускникові, коли йому відмовили:

 • звернутися до державної служби зайнятості (йому там мають знайти «підходящу» в межах Порядку роботу);
 • вимагати від замовника-роботодавця відшкодування витрат на доїзд до місця роботи і квиток назад.

Отака державна турбота.

Служби зайнятості: державна й університетська

Молодим фахівцям, які звернулися за сприянням у працевлаштуванні до Державної служби зайнятості і зареєстровані як такі, що шукають роботу, протягом 10 днів із моменту реєстрації  підшукується підходяща робота з урахуванням спеціальності. Якщо роботу не запропонують, таким особам надається статус безробітних з виплатою допомоги з безробіття до вирішення питання про працевлаштування.Підходящою вважається робота, що відповідає освіті, професії (спеціальності), кваліфікації з урахуванням доступності транспортного обслуговування.

Університетська служба зайнятості організовує, координує, сприяє, роз’яснює, проте, якщо роботодавець відмовив, на роботу за направленням випускника не влаштовує.

На практиці Державна служба зайнятості молодому фахівцеві без досвіду підшукає хіба що некваліфіковану роботу за мінімальну зарплатню (1218 гривень). Університетська служба не має перед випускниками жодних формальних зобов’язань щодо працевлаштування, тому висувати претензії немає сенсу. Вам можуть хіба щось порекомендувати.

Тому радимо не гаяти часу й бігти в Державну службу зайнятості. А ще можна спробувати посудитися з універом, який не виконав одну з умов Угоди, – не забезпечив випускника роботою.

Будьте активними!Nebulonis.com
закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:

Мы рекомендуем
Адвокат Осикін Володимир
http://www.freelawyer.ua/osikinlawyer
www.freelawyer.ua
Адвокат. Юридическая помощь.
https://www.freelawyer.ua/user/71449
www.freelawyer.ua
Адвокат Забальський Юрій
https://www.freelawyer.ua/user/129542
www.freelawyer.ua
Сопровождение кредитных споров
http://uk.kiev.ua/ua/
uk.kiev.ua
Юрист
https://www.freelawyer.ua/user/123273
www.freelawyer.ua
Юридическое профи...
https://www.freelawyer.ua/user/128676
www.freelawyer.ua
Помощь в международном праве.
https://www.freelawyer.ua/user/106236
www.freelawyer.ua
Опытный юрист, адвокат для Вас
https://www.freelawyer.ua/user/123317
www.freelawyer.ua


Категории вопросов

 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2017    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?