Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов
 
Украина

Третейский суд

03.11.2013 17:39

Знайома уклала договір з банком про надання кредиту. В договорі є пункт, в якому прописано, що всі спірні питання, які виникають між банком і клієнтом врегульовуються лише третейським судом, суддя призначається Всеукраїнським фінансовим союзом. Чи має право банк встановлювати такі правила?І чим таке питання регулюється? Також цей договір складався з 2 розділів, один з яких в письмовому вигляді працівники банку не надали — е розділ2 про загальні положення кредитування. Чи може це бути підставою звернення до суду?

Возможно Вам будут полезны следующие видеоконсультации

Суд по кредиту. Банк выиграл. Что делать? - Сергей Панасюк
Суд по кредиту. Банк выиграл. Что делать? - Сергей Панасюк
В этом ролике мы затронем вопросы – что же Вас ждет если Вы проиграли суды банку или прошли сроки подачи жалобы...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Война с коллекторами, как не дать себя в обиду
Война с коллекторами, как не дать себя в обиду
Самым страшным словом, для многих должников, является – коллектор.  Факторинг в Украине явление довольно...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Что делать, если у вас просрочка по кредиту?
Что делать, если у вас просрочка по кредиту?
В случае, если у вас кредит с открытыми просрочками по платежам и банк подает на вас в суд - обязательно напишите...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Банк подает в суд за неуплату кредита. Что делать? - Сергей Панасюк
Банк подает в суд за неуплату кредита. Что делать? - Сергей Панасюк
В этом ролике мы затронем вопросы – что же Вас ждет если Вам пришло письмо из суда (о неуплате кредита) Если...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Банк угрожает, что делать?
Банк угрожает, что делать?
На Ваши вопросы отвечает: Сергей Анатольевич Панасюк  Доктор философии в области права (к.ю.н.) глава правления...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев

Ответы юристов

0
фото
Off-line Михайлова Наталья
юрист
Киев
ответил 03.11.2013 22:11
этот ответ относится к Удаленный Пользователь

Илья, спасибо! 


0
фото
Off-line Кривенко Александр
юрист
Харьков
ответил 03.11.2013 21:54
ответ исправлен 03.11.2013 21:55

Ви підіймаєте дуже багато питань. Чи може банк включати третейське застереження в договір кредиту, тобто передача усіх спорів, які виникають з кредитного договору, на вирішення третейського суду? Так, може. Сторони є вільними в укладені договору. Договір кредиту є публічним договором (умови є однаковими для всіх контрагентів, які мають намір укласти з банком договір) та договором приєднання (сторона має право укласти договір лише шляхом прийняття запровпонованих банком умов). Якщо догвір було підписано, то всі згодні з його умовами. Дійсно, в ЗУ "Про третейські суди" були внесені зміни в 2011 році, якими з підвідомчості третейських судів були виключені справи у спорах про захист прав споживачів (в т.ч. споживачів послуг банку, кредитної спілки). Проте, виникає питання: чи є банк (кредитна спілка) споживачем, а спори за їх участю спорами про захист прав споживачів та такими, що виключені з підвідомчості третейських судів? Відповідь: все залежить від юриста! Протягом 2012-2013 року мною було отримано чимало виконавчих документів (виконавчих листів, наказів) на примусове виконання рішень третейських судів, якими з боржників було стягнуто заборгованість за кредитним договором. Нема часу писати мою правову позицію (читайте мою статтю http://pravo.ua/article.php?id=100107369). Аналіз судової практики ВССУ, п.3 постанови ВССУ від 30.03.2012 року... свідчить, що банки (кредитні спілки) можуть стягувати через третейські суди заборгованість за кредитним договором і отримувати виконавчі документи на примусове виконання рішення третейського суду. Хоча, можна обгрунтувати і іншу позицію (посилатися на ст.6 ЗУ "Про третейські суди" не достатньо)! На цей пункт договору увагу звертати треба!!! Вірогідність 80%, що банк зможе отримати рішення ТС та виконавчий лист в суді. Друге питання. Якщо сторони при укладенні договору обмінялися усіма письмовими документами, в яких зафіксований його зміст, то письмова форма правочину вважається дотриманою. Якщо при укладенні договору є лише посилання на розділ 2, проте нема доказів ознайомлення іншої сторони з цим розділом, то він не може вважатися складовою частиною договору (домовленості) між сторонами. Навіть, посилання на "Загальне положення про кредитування" не може вважатися складовою частиною договору, якщо при укладенні договору позичальник не підписався під ним (ознайомився) про що у банка є докази. Ми змогли виграти у банка справу (кредитний договір), де було посилання на "Умови та правила банківського обслуговування", з яким сторона не ознайомилася. Результат - сторони не обмінялися усіма письмовими документами в момент укладення договору, тому "Умови та правила..." не є складовою частиною договору. Нехай щастить!) 


0
фото
Off-line Кривенко Александр
юрист
Харьков
ответил 03.11.2013 21:45
ответ исправлен 03.11.2013 21:54
Этот ответ юрист предпочёл удалить :)
0
фото
Off-line Удаленный Пользователь
ответил 03.11.2013 21:16
ответ исправлен 03.11.2013 22:27
этот ответ относится к Михайлова Наталья

Наталья! Отвечая на Ваши вопросы и комментарии, могу сказать следующее:

1. Как я указывал ранее, согласно п. 14 ч.1 ст. 6 Закона Украины "О третейстких судах", дела по спорам о защите прав потребителей, в том числе потребителей услуг банка (кредитного союза), не подсудны третейским судам.  Далее, поскольку порядок предоставления потребительского кредита и порядок заключения соответствующего кредитного договора регламентируется. в том числе, Законом Украины "О защите прав потребителей", то любой судебный спор связанный с потребительским кредитом, является спором о защите прав потребителей, независимо от того, кто (потребитель или банк) обратился с иском. Даже если банк обращается с иском о взыскании задолженности по договору о предоставлении потребительского кредита, суд при рассмотрении данного дела должен выяснить, не нарушает ли этот иск права потребителя банковских услуг и не пртеворечат ли исковые требования банка нормам Закона Украины "О защите прав потребителей". Таким образом, еше раз повторюсь, любой спор, связанный с потребительским кредитом рассматривается, как спор о защите прав потребителей, и не подсуден третейским судам.Соответствующая правовя позиция изложена в многочисленных решениях судов всех уровней.

Кроме того, Верховный суд Украины, в Анализе судебной практики по рассмотрению гражданских дел о защите прав потребителей (2009-2012 гг) четко указал: "При освещении вопроса юрисдикции необходимо обратить внимание судей также на Закон Украины от 3 ​​февраля 2011 № 2983 - VI «О внесении изменения в статью 6 Закона Украины «О третейских судах» относительно подведомственности дел в сфере защиты прав потребителей третейским судам», согласно которого дела о финансовых услугах изъяты из подведомственности третейских судовОпределение понятий финансовое учреждение и финансовая услуга содержатся в ст.ст. 1 , 4 Закона Украины от 12 июля 2001 № 2664 -III « О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг».

Таким образом, Верховный суд Украины указывает, что из подсудности третейских судов изъяты все дела о финансовых услугах с потребителями. При этом ВСУ не разграничевает такие дела в зависимости от того, какая из сторон такого договора обратилась с иском в суд.

Если Вы в своей практике сталкиваетесь сегодня с делами о взыскании задолженности по кредитным договорам с населением, то долджны были заметить, что сейчас банки стали обращаться именно в общие суды, хотя еще несколько лет назад банки успешно пользовались услугами третейских судов. Это связано именно с изменениями, внесенными в ст. 6 Закона Украины "О третейских судах" в 2011 году.

2. По поводу Вашего комментария в адрес автора вопроса относительно условий кредитования и того, с каким предметом иска автор может обратиться, также хочу пояснить:

Согласно ч. 2 ст. 11 Закона Украины "О защите прав потребителей":

Перед заключением договора о предоставлении потребительского кредита кредитор обязан сообщить потребителю в письменной форме о:  

1) лицо и местонахождение кредитодателя;  

2) кредитные условия, в частности:  

а) цель, для которой потребительский кредит может быть потрачен;  

б) формы его обеспечения;  

в) имеющиеся формы кредитования с коротким описанием отличий между ними , в том числе между обязательствами потребителя;  

г) тип процентной ставки;  

г') сумму, на которую кредит может быть выдан;  

д) ориентировочную совокупную стоимость кредита (в процентном значении и денежном выражении) с учетом процентной ставки по кредиту и стоимости всех услуг (регистратора, нотариуса, страховщика, оценщика и т.д.), связанных с получением кредита и заключением договора о предоставлении потребительского кредита;

е) срок, на который кредит может быть получен;  

е') варианты возвращения кредита, включая количество платежей, их частоту и объемы;  

ж) возможность досрочного возврата кредита и его условия;  

с) необходимость осуществления оценки имущества и, если такая оценка является необходимой, кем она осуществляется;  

и) налоговый режим уплаты процентов и о государственных субсидиях, на которые потребитель имеет право, или сведения о том, от кого потребитель может получить подробную информацию;  

и') преимущества и недостатки предлагаемых схем кредитования.  

В случае непредоставления указанной информации субъект хозяйствования, который должен ее предоставить, несет ответственность, установленную статьями 15 и 23 настоящего Закона.

Таким образом, непредоставление информации (именно в письменном виде!) об условиях кредитования является нарушением ст. 11 Закона Украины "О защите прав потребителей".  

Согласно п.1 ч. 1 ст. 203 ГК Украины, сделка не может противоречить актам гражданского законодательства, а согласно ст. 215 ГК Украины, нарушение требований ст. 203 ГК Украины при заключении сделки, является основанием для признания такой сделки недействительной.  

Вот Вам и предмет иска! Признание кредитного договора недействительным, в связи с тем, что он заключен с нарушением Закона Украины "О защите прав потребителей", что в свою очередь является нарушением ст. 203 ГК Украины.


Удачи Вам!


0
фото
Off-line Удаленный Пользователь
Киев
ответил 03.11.2013 19:10

Согласен с Ильей Кундиусом. От себя могу лишь добавить: можете считать, что этого пункта нет вообще, а если банку взбредет в голову обратиться в Третейский суд и "судья" этого так называемого "суда" примет хоть какое-то решение, а безмозглый судья районного суда на основании этого решения выдаст "приказ" обжалуйте приказ, напишите жалобу в Высший совет юстиции на действия судьи районного суда и заявление в прокуратуру на совершение "судьей" третейского суда преступления, предусмотренного ст. 365-2 Уголовного кодекса Украины.


0
фото
Off-line Михайлова Наталья
юрист
Киев
ответил 03.11.2013 19:06
этот ответ относится к Бондарева Ольга

Ольга, я же и не спорю, что решения не обжалуются. Я ведь указала, что есть исключения. Просто сложно будет доказывать причины, поэтому к обжалованию желательно уже готовиться во время третейского рассмотрения. Я об этом.


0
фото
Off-line Бондарева Ольга
Киев
ответил 03.11.2013 18:59
этот ответ относится к Михайлова Наталья

Коллега, в соотвествии с законом №2979 от 03.02.2011 было дополнено ст.15 ч.4 ЦПКУ и теперь суды общей юрисдикции рассматривают дела про обжалование решений третейских судов и обжалование выданных такими судами исполнительных документов.


0
фото
Off-line Михайлова Наталья
юрист
Киев
ответил 03.11.2013 18:49
этот ответ относится к Удаленный Пользователь

Илья, думаю относительно защиты прав потребителя, если заявитель сам будет подавать иск на банк, с предметом о защите своих прав, как потребителя, тогда, да можно спокойно идти в обычный суд.

А если банк будет выступать истцом и предмет иска будет взыскании задолжности - думаю они прямиком пойдут в третейский. 


0
фото
Off-line Михайлова Наталья
юрист
Киев
ответил 03.11.2013 18:45
этот ответ относится к Бондарева Ольга Ольга, согласна с Вами, несмотря на то, что Ст. 51. Закона О третеських судах Рішення третейського суду є остаточним і оскарженню не підлягає, крім випадків, передбачених цим Законом. Исключения довольно-таки ограничены. Но этого можно тоже добиться, если рассмотрение в третейском суде вести в ключе дальнейшего обжалования решения.
0
фото
Off-line Бондарева Ольга
Киев
ответил 03.11.2013 18:38

У Вашей знакомой есть право обжаловать в суд общей юрисдикции любое решение любого третейского суда. принятое в отношении неё.


0
фото
Off-line Михайлова Наталья
юрист
Киев
ответил 03.11.2013 18:38
ответ исправлен 03.11.2013 18:41

1. Чи має право банк встановлювати такі правила? І чим таке питання регулюється?

Прописывать такое никто сторонам в договоре не запрещает, к тому же если подписант подписал - значит согласился.

Другое дело, будет ли это действовать, т.е можно ли будет использовать такую третейскую оговорку (соглашение) по факту, верно ли она составлена, подписана, действительна ли, каких моментов касается, можно ли ее считать основанием для рассмотрения спора в третейском суде и т.д.

2. розділ2 про загальні положення кредитування.Чи може це бути підставою звернення до суду?

такое часто бывает, также при страховании, когда есть общие правила, принятые банком/страховой, и которые являются общими для всех. Обычно необходимо требовать их предоставления или доказывать, что вы с ними не ознакомлены.

А с каким предметом иска вы намерены обратиться?


0
фото
Off-line Викторов Александр
Белая Церковь
ответил 03.11.2013 18:19
ответ исправлен 03.11.2013 18:19
Этот ответ юрист предпочёл удалить :)
0
фото
Off-line Удаленный Пользователь
ответил 03.11.2013 18:07
ответ исправлен 03.11.2013 20:30

Если кредит потребительский, то на правоотношения с банком распространяются нормы Закона Украины "О защите прав потребителей", а согласно п. 14 ч.1 ст. 6 Закона Украины "О третейстких судах", дела по спорам о защите прав потребителей, в том числе потребителей услуг банка (кредитного союза) не подсудны третейским судам.

Тот факт, что Вам не предоставили один из экземпляров информации о кредитовании является нарушением ч.2,4 ст. 11 Закона Украины "О защите прав потребителей".Nebulonis.com
закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:

Мы рекомендуем
Адвокат. Юридическая помощь.
https://www.freelawyer.ua/user/71449
www.freelawyer.ua
Юрист Рудниченко Андрей
https://www.freelawyer.ua/user/5562
www.freelawyer.ua
Адвокатське бюро Бородіної
https://www.freelawyer.ua/user/125021
www.freelawyer.ua
Опытный юрист, адвокат для Вас
https://www.freelawyer.ua/user/123317
www.freelawyer.ua
КВАЛІФІКОВАНА ПРАВОВА ДОПОМОГА
http://www.vfemidav.com.ua
www.vfemidav.com.ua
Адвокат Забальський Юрій
https://www.freelawyer.ua/user/129542
www.freelawyer.ua
АДВОКАТ Уголовное и хоз спец
https://www.freelawyer.ua/user/122469
www.freelawyer.ua
Адвокат Гриньов Сергій (Київ)
https://www.freelawyer.ua/user/114761
www.freelawyer.ua
Юридическое профи...
https://www.freelawyer.ua/user/128676
www.freelawyer.ua
Адвокат Осикін Володимир
http://www.freelawyer.ua/osikinlawyer
www.freelawyer.ua


Категории вопросов

 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2017    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?