Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов
 
Украина

Решение суда

03.11.2013 15:36

Ув. юристы. Подскажите, в процессе вынесения своего решения Хозяйственный суд руководствуется, допустим, только Жилищным кодексом, согласно которому было разобрано дело о нарушении статьи, либо же он учитывает все конституционные права и законы, учитывая так же данную нарушенную статью ЖК и только тогда выносит вердикт (при условии, если все права исца в этой ситуации были нарушены). Это понятно, что все законы не могут противоречить КУ, но вы же на практике прекрасно понимаете, сколько таких случаев, когда есть некоторые курьезные случаи закона.

Ответы юристов

0
фото
Off-line Олейник Ирина
адвокат
Луцк
ответил 03.11.2013 16:56
Завданням  господарського судочинства є захист  порушених, невизнаних або  оспорюваних прав, свобод та 
інтересів  учасників господарських відносин, в тому числі від порушень з  боку  органів та  посадових осіб, які
здійснюють державний контроль та нагляд за господарською  (підприємницькою) діяльністю, шляхом
справедливого,неупередженого  та  своєчасного  розгляду  справ,  віднесених   до компетенції господарських
судів (ст.2 ГПКУ)

Вирішуючи переданий на розгляд господарського суду спір по суті, суд повинен встановити наявність у особи, яка звернулася з позовом, суб’єктивного матеріального права або охоронюваного законом інтересу, на захист якого подано позов, тобто встановити чи є особа, за позовом якої (або в інтересах якої) порушено провадження у справі належним позивачем. Відсутність права на позов в матеріальному розумінні тягне за собою прийняття рішення про відмову в задоволенні позову, незалежно від інших встановлених судом обставин, оскільки лише наявність права обумовлює виникнення у інших осіб відповідного обов’язку перед особою, якій таке право належить, і яка може вимагати виконання такого обов’язку (вчинити певні дії або утриматись від їх вчинення) від зобов’язаних осіб.

Отже, лише встановивши наявність у особи, яка звернулася з позовом, суб’єктивного матеріального права або охоронюваного законом інтересу, на захист яких подано позов, суд з’ясовує наявність чи відсутність факту порушення або оспорення і відповідно приймає рішення про захист порушеного права або відмовляє позивачу у захисті, встановивши безпідставність та необґрунтованість заявлених вимог у зв’язку з відсутністю факту порушення відповідного права.

Суди при вирішенні справи керуються принципами верховенства права із врахуванням судової практики Європейського суду з прав людини. Зокрема. ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод закріплено право на ефективний правовий захист, згідно з яким кожен, чиї права і свободи, викладені в цій Конвенції, порушуються, має право на ефективний засіб правового захисту у відповідному національному органі, навіть якщо таке пору­шення було вчинене особами, які діяли як офіційні особи.

Таким чином, у відповідності до положень Конституції України про захист усіх прав судом (в розумінні статей 22, 55) із врахування вимог Конвенції – суд захищає будь-яке право, котре потребує захисту та зобовязаний здійснити відповідний захист без обмеження матеріально-правових способів відповідного. При чому такий судовий захист повинен бути ефективним, достатніми й адекватним порушеному праву або охоронюєму інтересу особи.

Отже, враховуючи Ваше твердження щодо наявності "курйозності" випадків та із врахуванням вищевикладеного, відповіддю на Ваше питання є те, що для уникнення подібних ситуацій - необхідно звертатися до фахівців, а не намагатися самостійно випробовувати на собі наслідки невчасно й неправильно прийнятих рішень, які Вами описуються в якості "курйозних", а для нас є передбаченими, прогнозованими й тактично упередженими.


0
фото
Off-line Сидоренко Николай
адвокат
Чернигов
ответил 03.11.2013 16:06

Суд руководствуется внутренним убеждением, а выносит решение на основании действующего национального законодательства, которое регулирует указанную проблематику.


0
фото
Off-line Удаленный Пользователь
ответил 03.11.2013 15:47

Здравствуйте.

Немного дополню верные ответы коллег.

При вынесении решения наши судьи также руководствуются своим правосознанием, а но как известно из практики порой весьма своеобразно...


0
фото
Off-line Тамошюнас Андрей
адвокат
Харьков
ответил 03.11.2013 15:42
ответ исправлен 03.11.2013 16:17

При рассмотрении дела суд должен руководствоваться всеми нормами законодательства, которыми регулируются конкретные правоотношения!!! А в случае отсутствия норм законодательства, применяются правила, позволяющие устранять данные пробелы - аналогия закона и аналогия права!!!


0
фото
Off-line Удаленный Пользователь
ответил 03.11.2013 15:42
ответ исправлен 03.11.2013 15:42

Господарський процесуальний кодекс України,-

Стаття 4. Законодавство, яке застосовується при вирішенні господарських спорів

Господарський суд вирішує господарські спори на підставі Конституції України, цього Кодексу, інших законодавчих актів України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Господарський суд не застосовує акти державних та інших органів, якщо ці акти не відповідають законодавству України.

Якщо в міжнародних договорах України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Господарський суд у випадках, передбачених законом або міжнародним договором, застосовує норми права інших держав.

Господарський суд вирішує господарські спори у сфері державних закупівель з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про здійснення державних закупівель".

У разі відсутності законодавства, що регулює спірні відносини за участю іноземного суб'єкта підприємницької діяльності, господарський суд може застосовувати міжнародні торгові звичаї.

Забороняється відмова у розгляді справи з мотивів неповноти, неясності, суперечливості чи відсутності законодавства, яке регулює спірні відносини.Nebulonis.com
закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:
Мы рекомендуем
Адвокат Осикін Володимир
http://www.freelawyer.ua/osikinlawyer
www.freelawyer.ua
Сопровождение кредитных споров
http://uk.kiev.ua/ua/
uk.kiev.ua
Адвокат Забальський Юрій
https://www.freelawyer.ua/user/129542
www.freelawyer.ua
АДВОКАТ
https://www.freelawyer.ua/user/103760
www.freelawyer.ua
Юрист
https://www.freelawyer.ua/user/123273
www.freelawyer.ua
Юридические консультации
https://www.freelawyer.ua/user/128735
www.freelawyer.ua
Помощь в международном праве.
https://www.freelawyer.ua/user/106236
www.freelawyer.ua


Категории вопросов

 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2017    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?