Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов
 
Украина

Криминальное

06.08.2015 21:29
как можно обжаловать бездеятельность следователя в досудебном расследовании?
г. ОдессаОтветы юристов

0
фото
Off-line Закалюжна Інна
адвокат
Житомир
ответил 07.08.2015 19:16
ответ исправлен 07.08.2015 19:41

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ТА БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ І ПРОКУРОРА

6. Дещо про зміст конституційного права на оскарження рішень, дій та бездіяльності органів державної влади.

Конституція України гарантує право кожного на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (ч. 2 ст. 55). Тобто, кожен, хто вважає своє право, свободу чи інтерес порушеним внаслідок діяльності влади, може оскаржити її.
Відповідно до ч. 2 ст. 2 КАС до адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.

Згідно зі ст. 16 Закону «Про звернення громадян» скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадової особи може бути подана також у порядку підлеглості – вищому органу або посадовій особі.

Якщо питання стосується кримінального провадження, то скарга подається в порядку, регламентованому КПК.

7. Кому можна поскаржитись на слідчого і прокурора?

Звернутися із скаргою на рішення, дії чи бездіяльність слідчого можна до прокурора (ч. 2 ст. 305 КПК).

Звернутися із скаргою на рішення, дії чи бездіяльність слідчого і прокурора можна до:

8. Як не пропустити строк оскарження?

Скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора у кримінальному провадженні можуть бути подані особою протягом 10 днів з моменту прийняття рішення, вчинення дій або бездіяльності, які підлягають оскарженню. Також необхідно пам’ятати – якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, то строк подання скарги починається з дня отримання її копії (ч. 1 ст. 304 КПК).

9. Які рішення, дії та бездіяльність слідчого і прокурора можуть бути оскаржені?

На досудовому провадженні можуть бути оскаржені:

 1. бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов’язаний вчинити у визначений КПК строк, – заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна;
 2. рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового розслідування – потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником;
 3. рішення слідчого про закриття кримінального провадження – заявником, потерпілим, його представником чи законним представником;
 4. рішення прокурора про закриття кримінального провадження – заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником;
 5. рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим – особою, якій відмовлено у визнанні потерпілою;
 6. рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора при застосуванні заходів безпеки – особами, до яких можуть бути застосовані заходи безпеки, передбачені законом;
 7. рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій – особою, якій відмовлено у задоволенні клопотання, її представником, законним представником чи захисником;
 8. рішення слідчого, прокурора про зміну порядку досудового розслідування та продовження його згідно з правилами, передбаченими главою 39 КПК («Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру»),– підозрюваним, його захисником чи законним представником, потерпілим, його представником чи законним представником.

Скарги на інші рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора можуть бути предметом розгляду під час підготовчого провадження у суді згідно з правилами статей 314 – 316 КПК (ч. 2 ст. 303 КПК).

10. Що таке катування і жорстоке поводження? 

Відповідно до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання (ратифікована із застереженнями Указом Президії Верховної Ради УРСР від 26 січня 1987 р.) «катування» означає будь-яку дію, якою будь-якій особі навмисне заподіюються сильний біль або страждання, фізичне чи моральне, щоб:

 1. отримати від неї або від третьої особи відомості чи визнання;
 2. покарати її за дії, які вчинила вона або третя особа чи у вчиненні яких вона підозрюється;
 3. залякати чи примусити її або третю особу, чи з будь-якої причини, що ґрунтується на дискримінації будь-якого виду; 
 4. коли такий біль або страждання заподіюються державними посадовими особами чи іншими особами, які виступають як офіційні, чи з їх підбурювання, чи з їх відома, чи за їх мовчазної згоди. 

Визнання конкретних дій катуванням можна віднайти у рішеннях Європейського Суду з прав людини проти України. Наприклад, у справі«Коваль та інші проти України»«Тесленко проти України» та ряді інших.

11. Як захиститися від незаконних дій органів досудового розслідування? 

На сьогодні єдино можливим офіційним засобом захисту від незаконних дій органів досудового розслідування є інститут скарги.

Так, можна звернутися із скаргою до:

Дієвим засобом захисту від свавілля органів досудового розслідування може стати привернення уваги громадськості до Вашої ситуації, зокрема звернення до засобів масової інформації та правозахисних організацій.

Після вичерпання усіх національних засобів правового захисту особа має право на звернення за захистом своїх прав до відповідних міжнародних судових установ чи органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна (ч. 3 ст. 55 Конституції України). Відповідно до ст. 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод будь-які особи мають право на звернення доЄвропейського суду з прав людини у випадку порушення однією із держав – договірних сторін Конвенції прав, викладених у Конвенції або протоколах до неї.

12. Як оскаржити рішення, дії та бездіяльність адміністрації місця попереднього ув’язнення? 

Частина 1 ст. 55 Конституції України передбачає, що кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Відповідно до ст. 9 Закону «Про попереднє ув’язнення» особи, взяті під варту, мають право звертатись із скаргами, заявами та листами до Європейського суду з прав людини, а також інших відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, до уповноважених осіб таких міжнародних організацій, державних органів і службових осіб у порядку, встановленому ст. 13 цього Закону. Частина 6 ст. 13 Закону «Про попереднє ув’язнення» передбачає, що скарги, заяви і листи з питань, не пов'язаних з кримінальним провадженням, розглядаються адміністрацією місця попереднього ув’язнення або надсилаються за належністю в порядку, встановленому законом.

Крім того, нагляд за додержанням законодавства в місцях попереднього ув'язнення здійснюють Генеральний прокурор України і підлеглі йому прокурори відповідно до Закону «Про прокуратуру» – тому можна звернутися і до органів прокуратури (ст. 22 Закону «Про попереднє ув’язнення»).

ОСКАРЖЕННЯ УХВАЛ СЛІДЧОГО СУДДІ

13. Чи всі ухвали слідчого судді підлягають оскарженню?

Кримінальний процесуальний закон передбачає дві можливі моделі оскарження ухвал слідчого судді – шляхом:

 • оскарження ухвал слідчого судді (виключний перелік цих ухвал міститься в частинах 1, 2 ст. 309 КПК) під час досудового розслідування в апеляційному порядку;
 • подання заперечення на інші ухвали слідчого судді (не передбачені в ст. 309 КПК) під час підготовчого провадження в суді (ч. 3 ст. 209 КПК). 

14. Оскарження ухвал слідчого судді здійснюється «в апеляційному порядку». Що це означає?

По-перше, це означає, що така скарга має бути подана до відповідного суду апеляційної інстанції. По-друге, на процедуру оскарження ухвал слідчого судді повністю розповсюджуються вимоги, порядок оскарження встановлений в главі 31 КПК «Провадження в суді апеляційної інстанції» (див. «Апеляційне оскарження»). 

Така скарга має бути подана безпосередньо до апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Якщо таку ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення (частини 1, 2, 3 ст. 395 КПК).

15. В який строк перевіряється скарга на ухвалу слідчого судді?

Відповідно до ст. 422 КПК апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді розглядається не пізніш як протягом трьох днів з дня її надходження до суду апеляційної інстанції.
 


0
фото
Off-line Федаш Николай
адвокат
ответил 06.08.2015 22:43

обратиться в суд. помощь в написании заявления


0
фото
Off-line Лисовой Марат
юрист
Киев
ответил 06.08.2015 22:00
ответ исправлен 06.08.2015 22:01

Добрый день!

согласно статье 55 каждый гражданин Украины имеет право обжаловать бездействие, судьи, прокурора либо следователя судом общей юрисдикции . Если Вам нужна будет пошаговая инструкция- обращайтесь.Nebulonis.com
закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:

Мы рекомендуем
Юридическое профи...
https://www.freelawyer.ua/user/128676
www.freelawyer.ua
Адвокат. Юридическая помощь.
https://www.freelawyer.ua/user/71449
www.freelawyer.ua
АДВОКАТ Уголовное и хоз спец
https://www.freelawyer.ua/user/122469
www.freelawyer.ua
Юрист
https://www.freelawyer.ua/user/123273
www.freelawyer.ua
Адвокат Осикін Володимир
http://www.freelawyer.ua/osikinlawyer
www.freelawyer.ua
Адвокат Гриньов Сергій (Київ)
https://www.freelawyer.ua/user/114761
www.freelawyer.ua
Юрист Рудниченко Андрей
https://www.freelawyer.ua/user/5562
www.freelawyer.ua
Адвокатське бюро Бородіної
https://www.freelawyer.ua/user/125021
www.freelawyer.ua
Адвокат Забальський Юрій
https://www.freelawyer.ua/user/129542
www.freelawyer.ua
КВАЛІФІКОВАНА ПРАВОВА ДОПОМОГА
http://www.vfemidav.com.ua
www.vfemidav.com.ua


Категории вопросов

 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2017    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?