Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов
 
Украина

Родственные связи в гос. учреждении

01.11.2013 11:42

Помогите разобраться как быть и остаться работать на прежнем месте. В гос. Учреждении я работаю 10 лет. Где и работает мой отец 20 лет. В подчинении у друг друга мы не были. Летом этого года произошла реорганизация в связи с которой должность моего отца стала курировать мой отдел. И что теперь это коррупция и мне уволиться? Но мне не понятно почему? Я же когда поступала на работу коррупции не было, и же не устроилась на работу на момент коррупции

Ответы юристов

0
фото
Off-line Лифар Дмитро
адвокат
Киев
ответил 01.11.2013 18:34

Переведитесь в другой отдел


0
фото
FIND
Off-line Костромина Виктория
юрист
Киев (также вся Украина)
ответил 01.11.2013 17:19
ответ исправлен 01.11.2013 17:25

коррупция подразумевает - работа на госслужбе а не на гос. предприятии, и то смотря в какой ситуации, если вы работаете просто на гос. предприятии это как впринципе большой проблемы не имеет все зависит от ситуации смотрите файл

Власник вправі запроваджувати обмеження щодо спільної роботи на одному і тому ж підприємстві, в установі, організації (далі – підприємства) недержавної форми власності осіб, які є близькими родичами свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо у зв‘язку з виконанням трудових обов‘язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному (ч. 1 ст. 25-1 КЗПП України). Перелік близьких родичів в таких випадках є специфічним і вичерпним. Він не співпадає з переліком, передбаченим законодавством про шлюб і сім‘ю, а також цивільним законодавством, тому довільному тлумаченню не підлягає. Безоглядне застосування аналогії з іншими законодавчими актами щодо визначення кола близьких родичів в цих випадках буде помилковим.

Таке обмеження може встановлюватися тільки письмово в нормативному документі підприємства (наприклад: рішення зборів акціонерів та/або статут підприємства; правила внутрішнього розпорядку підприємства, які згідно із ст. 142 КЗПП затверджуються трудовим колективом за поданням власника або уповноваженого ним органу і профспілкового комітету; колективним договором, а в кінцевому результаті це супроводжується виданням наказу по підприємству).

В цих випадках на підставі ст. 25-1 КЗПП та керуючись переліченими документами, адміністрація  відмовляє у прийнятті близьких родичів на одне і те ж підприємство у безпосередню підпорядкованість або підконтрольність. На інші посади (роботи), які не пов‘язані зазначеними вище особливостями, обмеження розповсюджуватися не може, бо це вже виходить за межі дії ст. 25-1 КЗПП, а тому буде порушенням конституційного права громадян на працю.

Праця родичів, які є працівниками вищестоящих органів (підприємств, холдінгових компаній тощо) обмеженню не підлягає по відношенню до їх родичів - працівників дочірніх підприємств, відокремлених підлеглих підрозділів, відділків тощо, окрім випадків, наприклад, призначення керівником холдінгової компанії свого близького родича на посаду керівника або головного бухгалтера дочірнього підприємства.

Під безпосередньою підпорядкованістю або підконтрольністю треба розуміти випадки, коли одна посада за своїми функціями залежить від іншої або підконтрольна їй (наприклад: директор підприємства є близьким родичем головного бухгалтера цього ж підприємства або касир – близький родич головного бухгалтера; начальник адміністративно-господарського відділу і прибиральниці (якщо вони йому підлеглі), а також наведений у запитанні приклад і так далі). Але тією ж прибиральницею може працювати близька родичка директора, його заступників або головного бухгалтера. Близькі родичі керівника або іншої посадової особи підприємства можуть працювати на посадах в підрозділах, які відповідно підпорядковані заступникам директора, іншим посадовим особам. Не можна в цих випадках розширено тлумачити повну підпорядкованість всіх посад одному керівнику підприємства. Для того існують накази про перерозподіл певних обов‘язків між керівником та його заступниками, а також розмежування функцій структурних підрозділів, їх підпорядкованість відповідним заступникам керівника.

Нормативний документ, яким встановлюється обговорюване обмеження, повинен чітко зазначати відповідні  підпорядковані або підконтрольні зв‘язки посад, професій, робіт, на яких не допускається спільна праця близьких родичів. Це допоможе уникнути конфліктних ситуацій при їх працевлаштуванні.

Обмеження на укладення договорів підряду (трудових угод, тобто договорів цивільно-правового характеру) з близькими родичами не розповсюджуються, тому що вони не є трудовими договорами.

Якщо після працевлаштуванні за трудовим договором з‘ясувалося, що на підпорядковану або підконтрольну посаду було прийнято близького родича, то роботодавець вправі звільнити цього працівника на підставі ст. 7 КЗПП (порушення встановлених правил прийому на роботу) тільки за умов, коли:

-         працівник відмовився від переведення на підставі ст. 32 КЗПП на іншу вакантну непідпорядковану або непідконтрольну посаду;

-         на підприємстві до прийняття родича на роботу вже діяло таке обмеження, яке не порушує трудових прав громадян, воно встановлене відповідним нормативним документом підприємства і прийняте компетентним органом.

         Так вважає одна частина юристів з посиланням на ст. 25-1 КЗПП і на постанову Пленуму Верховного Суду України від 6.11.92р. № 9 (з наступними змінами та доповненнями) “Про практику розгляду судами трудових спорів”.

Інші заперечують проти цих дій адміністрації, посилаючись на те, що з тексту ст. 25-1 КЗПП не випливає такої додаткової (не передбаченої ст. ст. 36 – 39, 40, 41, 45 КЗПП) підстави для розірвання трудового договору, як наявність обмеження на спільну працю близьких родичів. Але треба пам‘ятати, що ст. 25-1 КЗПП теж є законодавчою нормою, на що не звернули увагу прибічники такої думки. Відповідних пропозицій (окрім зміни законодавства) щодо вирішення цієї проблеми від них не надходило. Остаточно такі дебати можуть вирішувати тільки судові органи при розгляді трудових спорів.

Розглянемо інший варіант, коли обмеження приймається належним чином після того, як на підприємстві вже спільно певний час працюють близькі родичі на підлеглих або підконтрольних посадах.

Власник в цьому випадку, виходячи з конкретних обставин, своїм наказом (розпорядженням) може вивести з-під контролю або підпорядкованості відповідну посаду, а при неможливості проведення такої структурної реорганізації на підприємстві – попереджає не менше ніж за 2 місяці одного із працівників-родичів (з урахуванням вимог ст. 42 КЗПП) про наступне звільнення на підставі п. 1 ст. 40 КЗПП  у зв‘язку з реорганізацією праці, скороченням чисельності працівників викликаної введенням зазначеного обмеження (по аналогії з випадками незгоди працівника укласти договір про повну матеріальну відповідальність, п. 19 зазначеної вище постанови Пленуму Верховного Суду України). В цьому випадку йдеться саме про скорочення чисельності, тому що штатна посада не скорочується, а на роботу буде прийнято працівника (після звільнення попередника), який не є близьким родичем.

За таких обставин працівник (один з родичів) може за своєю ініціативою розірвати трудовий договір на підставі ст. ст. 38 або 39 КЗПП або за згодою сторін трудового договору на підставі п. 1 ст. 36 КЗПП.

На підприємствах державної форми власності порядок введення обмежень на спільну працю родичів встановлюється законодавством (ч. 2 ст. 25-1 КЗПП). До державної форми власності необхідно відносити і комунальну власність, яка є різновидом державної форми власності (у розумінні трудового законодавства).

Постанова Ради Народних Комісарів УРСР від 4.06.33р. (із змінами від 3.11.80р.) “Про суміщення посад і служби родичів в установах, підприємствах і організаціях суспільного сектору”, яка суттєво обмежувала спільну роботу родичів, діє тільки в межах, що не суперечать чинному законодавству України на підставі постанови Верховної Ради України від 12.09. 91р. “Про правонаступництво України”.

 Не можуть розповсюджуватися обмеження спільної роботи родичів навіть на підприємствах державної та комунальної форм власності на:

-         спеціалістів сільського господарства;

-         працівників лінійних підприємств залізничного транспорту (окрім головних бухгалтерів і касирів);

-         працівників плавскладу експлуатаційних підприємств морського та річкового флоту (з тими ж виключеннями);

-         працівників дорожньо-експлуатаційних підприємств (з тими ж виключеннями), працівників з обслуговування лінійних і стаціонарних споруд зв‘язку, радіо, телебачення; працівників пересувних будівельних формувань (з тими ж виключеннями);

-         лікарів установ охорони здоров‘я; наукових і педагогічних працівників, лекторів та бібліотекарів всіх наукових, учбових, і виховних установ;

-         артистів, художників та музикантів; працівників польових геологічних експедицій, партій, загонів тощо;

-         спеціалістів лісового і водного господарства, освіти, медичних працівників, працівників культурно-просвітницьких установ, працівників громадського, які працюють в сільській місцевості, а також працівників ставкових та озерних господарств по розведенню риби.

Ст. 12 Закону України “Про державну службу” також встановлює заборону спільної роботи близьких родичів в державних установах. Але при цьому теж значну роль відіграє умова підкотрольності і підлеглості посад і робіт.

Взагалі встановлення обмежень на спільну роботу близьких родичів, як показує практика, має негативні наслідки, коли втрачаються спільні інтереси розвитку підприємства, не приймаються висококваліфіковані працівники; знищуються позитивні традиції трудових династій; молодь втрачає можливість спільно і плідно працювати і вчитися на помилках своїх старших родичів, не переймає їх позитивний досвід. А для боротьби із всілякого роду зловживань та порушень вимог законодавства існують наглядові та контролюючі органи. В цих ситуаціях багато що залежить від сумлінності працівників, спільно працюючих із своїми близькими родичами, від їх намірів та функціональних обов‘язків працівників, а також завдань підприємства.

Стаття 25-1. Обмеження спiльної роботи родичiв на пiдприємствi, в установi, органiзацiї

Власник вправi запроваджувати обмеження щодо спiльної роботи на одному i тому ж пiдприємствi, в установi, органiзацiї осiб, якi є близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, дiти, а також батьки, брати, сестри i дiти подружжя), якщо у зв'язку з виконанням трудових обов'язкiв вони безпосередньо пiдпорядкованi або пiдконтрольнi один одному.

На пiдприємствах, в установах, органiзацiях державної форми власностi порядок запровадження таких обмежень встановлюється законодавством.
С уважением Костромина Виктория, тел.067-392-07-61, 050-208-41-00, 063-511-80-99, kostromina.uryslygi@ukr.net, ЧАСТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ - ПЛАТНЫЕ ; стоимость - зависит от вопроса
Показать контактную информацию
0
фото
Off-line Удаленный Пользователь
ответил 01.11.2013 14:00

Якщо Ви з батьком є державними службовцями, посадовими особами органів державної влади або місцевого самоврядування або посадовими особами юридичної особи публічного права, то відповідно до вимог ст.ст. 4, 9 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", ви не маєте право працювати у безпосередньому підпорядкуванні один одного.

У разі, якщо виникла ситуація, що Ви опинились в безпосередньому підпорядкуванні свого батька, Ви повинні повідомити про такі обставини керівництво. Також Ви повинні у 15-ти денний термін усунути ці обставини самостійно (звільнитись, перевестись). Якщо такі обставини не усунені Вами самостійно, вищестоящий орган повинен в місячний термін перевести Вас на іншу посаду, або в інший структурний підрозділ, а у разі неможливості такого переведення Ви підлягаєте звільненню з посади (ч. 2 ст. 9 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції").

Однак у Вашій ситуації треба уважно розібратись, оскільки Ви вказуєте, що Ваш батько курирує Ваш відділ, а це не обов'язково є безпосереднім підпорядкуванням. 


0
фото
Off-line Вовк Сергей
юрист
Кременчуг
ответил 01.11.2013 11:57

думаю вакансий может и не быть, хотя .............

поменяйтесь с кем то должностями, чтобы были не в подчинении, т.е. Вы переводитесь на должность другого человека, а он на Вашу. При этом Вы можете выполнять прежние работы по секрету!


0
фото
Off-line Удаленный Пользователь
ответил 01.11.2013 11:50

Здравствуйте.

Или вам следует уволиться или вашему отцу.

Или перевстись на должность на которой вы не будете подчинены отцу.Nebulonis.com
закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:

Мы рекомендуем
Адвокат Осикін Володимир
http://www.freelawyer.ua/osikinlawyer
www.freelawyer.ua
Опытный юрист, адвокат для Вас
https://www.freelawyer.ua/user/123317
www.freelawyer.ua
АДВОКАТ Уголовное и хоз спец
https://www.freelawyer.ua/user/122469
www.freelawyer.ua
Юрист Рудниченко Андрей
https://www.freelawyer.ua/user/5562
www.freelawyer.ua
Адвокат. Юридическая помощь.
https://www.freelawyer.ua/user/71449
www.freelawyer.ua
Юрист
https://www.freelawyer.ua/user/123273
www.freelawyer.ua
Адвокат Забальський Юрій
https://www.freelawyer.ua/user/129542
www.freelawyer.ua
Юридическое профи...
https://www.freelawyer.ua/user/128676
www.freelawyer.ua
Адвокат Гриньов Сергій (Київ)
https://www.freelawyer.ua/user/114761
www.freelawyer.ua
КВАЛІФІКОВАНА ПРАВОВА ДОПОМОГА
http://www.vfemidav.com.ua
www.vfemidav.com.ua


Категории вопросов

 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2017    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?