Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов
 
Украина

Нарахування пенсії

21.10.2013 19:34

Доброго дня!
 Я звільнився з військової служби у запас наприкінці 2010 року за пунктом “б” частини шостої (за станом здоров’я) статті 26 ЗУ “Про військовий обов’язок і військову службу”. Згідно ст. 13 ЗУ “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, 
пенсії за вислугу років призначаються в таких розмірах:
а) особам офіцерського складу, ….. звільненим у відставку за віком або за станом здоров'я - 55 процентів відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43), але у розрахунку пенсії, яку я отримую, вказано основний розмір пенсії - 50 процентів відповідних сум грошового забезпечення (вислуга 20 років).
Який відсоток відповідних сум грошового забезпечення повинен бути мені нарахований і які мої дії, якщо замісь 55% мені нараховують 50%?
Дякую.Комментарии автора вопроса

23.10.2013 11:07      комментарий относится к Костромина Виктория
Дякую за витяги з ЗУ, але який Ваш висновок- 50% чи 55% і необхідні дії, якщо пенсія нарахована не вірно?

22.10.2013 16:20
В доповнення мого питання, стосовно нарахування пенсії. Я звільнився наприкінці 2010 року з вислугою 20 років і 3 місяця. То скільки повинно бути мені нараховано 50% чи 55% і що у випадку недорахування повинно бути зроблено з мого боку?
Дякую!Доступные специалисты в области конституционного права

Ответы юристов

0
фото
FIND
Off-line Костромина Виктория
юрист
Киев (также вся Украина)
ответил 23.10.2013 12:45
ответ исправлен 23.10.2013 12:48

когда вам начали начислять пенсию и какое было процентное соотношение? когда вы родились?С уважением Костромина Виктория, тел.067-392-07-61, 050-208-41-00, 063-511-80-99, kostromina.uryslygi@ukr.net, ЧАСТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ - ПЛАТНЫЕ ; стоимость - зависит от вопроса
Показать контактную информацию
0
фото
FIND
Off-line Костромина Виктория
юрист
Киев (также вся Украина)
ответил 22.10.2013 17:19

Стаття 12.
Умови призначення пенсій за вислугу років
Пенсія за вислугу років призначається:
а) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам,
військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за
контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах "б"-"д" статті 1-2
цього Закону (крім осіб, зазначених у частині третій статті 5
цього Закону), незалежно від віку, якщо вони звільнені зі служби:
по 30 вересня 2011 року і на день звільнення мають вислугу
20 років і більше;
з 1 жовтня 2011 року по 30 вересня 2012 року і на день
звільнення мають вислугу 20 календарних років та 6 місяців і
більше; з 1 жовтня 2012 року по 30 вересня 2013 року і на день
звільнення мають вислугу 21 календарний рік і більше;
з 1 жовтня 2013 року по 30 вересня 2014 року і на день
звільнення мають вислугу 21 календарний рік та 6 місяців і більше;
з 1 жовтня 2014 року по 30 вересня 2015 року і на день
звільнення мають вислугу 22 календарних роки і більше;
з 1 жовтня 2015 року по 30 вересня 2016 року і на день
звільнення мають вислугу 22 календарних роки та 6 місяців і
більше;
з 1 жовтня 2016 року по 30 вересня 2017 року і на день
звільнення мають вислугу 23 календарних роки і більше;
з 1 жовтня 2017 року по 30 вересня 2018 року і на день
звільнення мають вислугу 23 календарних роки та 6 місяців і
більше;
з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року і на день
звільнення мають вислугу 24 календарних роки і більше;
з 1 жовтня 2019 року по 30 вересня 2020 року і на день
звільнення мають вислугу 24 календарних роки та 6 місяців і
більше;
з 1 жовтня 2020 року або після цієї дати і на день звільнення
мають вислугу 25 календарних років і більше.
До календарної вислуги років зараховується також період,
зазначений у частині другій статті 17 цього Закону; { Пункт "а" статті 12 в редакції Закону N 3668-VI ( 3668-17 ) від
08.07.2011 }
б) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам,
військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за
контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах "б"-"д" статті 1-2
цього Закону, в разі досягнення ними на день звільнення зі служби
45-річного віку, крім осіб, зазначених у частині третій статті 5
цього Закону, за наявності у них страхового стажу 25 років і
більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців
становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ,
державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку
та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного
захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій
службі України. { Абзац перший пункту "б" статті 12 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 879-VI ( 879-17 ) від 15.01.2009 }
Особам, які є інвалідами війни, пенсія на визначених у цьому
пункті умовах призначається незалежно від віку;
в) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам,
військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за
контрактом при досягненні 45-річного віку і за наявності в них
вислуги 20 календарних років і більше, які звільняються з
військової служби відповідно до Закону України "Про державні
гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються
зі служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та
членів їхніх сімей" ( 1763-15 ); { Пункт "в" статті 12 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 }
г) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам,
військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за
контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах "б"-"д" статті 1-2
цього Закону, які займали посади льотного складу та плаваючого
складу підводних човнів Збройних Сил не менше 20 років, незалежно
від віку в разі, якщо вони мають на день звільнення зі служби
вислугу 20 років і більше, за винятком осіб, зазначених у частині
третій статті 5 цього Закону. { Статтю 12 доповнено пунктом "г"
згідно із Законом N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 } { Стаття 12 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3946-12 від
04.02.94, N 103/96-ВР від 25.03.96, N 51-IV ( 51-15 ) від
04.07.2002, N 1889-IV ( 1889-15 ) від 24.06.2004; в редакції
Закону N 3591-IV ( 3591-15 ) від 04.04.2006 }
Стаття 13. Розміри пенсій за вислугу років
Пенсії за вислугу років призначаються в таких розмірах: а) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам,
військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за
контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які
мають вислугу 20 років і більше (пункт "а" статті 12): за вислугу
20 років - 50 процентів, а звільненим у відставку за віком або за
станом здоров'я - 55 процентів відповідних сум грошового
забезпечення (стаття 43); за кожний рік вислуги понад 20 років - 3
проценти відповідних сум грошового забезпечення; { Пункт "а"
частини першої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3946-12 від 04.02.94 } б) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам,
військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за
контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які
мають страховий стаж 25 років і більше, з яких не менше 12
календарних років і 6 місяців становить військова служба, служба в
органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, Державній
службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, органах
і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній
кримінально-виконавчій службі України (пункт "б" статті 12): за
страховий стаж 25 років - 50 процентів і за кожний повний рік
стажу понад 25 років - 1 процент відповідних сум грошового
забезпечення (стаття 43); { Пункт "б" частини першої статті 13 в
редакції Закону N 3946-12 від 04.02.94; із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1889-IV ( 1889-15 ) від 24.06.2004; в редакції
Закону N 3591-IV ( 3591-15 ) від 04.04.2006; із змінами, внесеними
згідно із Законом N 879-VI ( 879-17 ) від 15.01.2009 } в) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам,
військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за
контрактом, які звільняються з військової служби на умовах Закону
України "Про державні гарантії соціального захисту
військовослужбовців, які звільняються зі служби у зв'язку з
реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей"
( 1763-15 ) (пункт "в" статті 12): за вислугу 20 років - 50
процентів відповідних сум грошового забезпечення із збільшенням
цього розміру на 3 проценти за кожний повний рік вислуги понад 20
років, але не більше ніж 65 процентів відповідних сум грошового
забезпечення (стаття 43). { Пункт "в" частини першої статті 13 із
змінами, внесеними згідно із Законами N 3946-12 від 04.02.94,
N 51-IV ( 51-15 ) від 04.07.2002; в редакції Закону N 3591-IV
( 3591-15 ) від 04.04.2006; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 } Максимальний розмір пенсії, обчислений відповідно до цієї
статті, не повинен перевищувати 80 процентів відповідних сум
грошового забезпечення (стаття 43), а особам, які під час
проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС і віднесені в установленому законом порядку до
категорії 1, - 100 процентів, до категорії 2, - 95 процентів.
{ Частина друга статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3946-12 від 04.02.94; в редакції Закону N 103/96-ВР від
25.03.96; із змінами, внесеними згідно із Законом N 51-IV
( 51-15 ) від 04.07.2002 - набирає чинності з дня введення в дію
Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік"; в
редакції Закону N 3591-IV ( 3591-15 ) від 04.04.2006; із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 }
{ Стаття 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 103/96-ВР
від 25.03.96 }

С уважением Костромина Виктория, тел.067-392-07-61, 050-208-41-00, 063-511-80-99, kostromina.uryslygi@ukr.net, ЧАСТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ - ПЛАТНЫЕ ; стоимость - зависит от вопроса
Показать контактную информацию
0
фото
FIND
Off-line Костромина Виктория
юрист
Киев (также вся Украина)
ответил 22.10.2013 10:22

нужно уточнить какая у вас выслуга, когда вы уволились?С уважением Костромина Виктория, тел.067-392-07-61, 050-208-41-00, 063-511-80-99, kostromina.uryslygi@ukr.net, ЧАСТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ - ПЛАТНЫЕ ; стоимость - зависит от вопроса
Показать контактную информацию
0
фото
Off-line Сидоренко Николай
адвокат
Чернигов
ответил 21.10.2013 20:11
ответ исправлен 21.10.2013 20:13

Вам не пересчитают, с 2011 года повысили выслугу военнослужащим, сотрудникам МВД,ГПС с 20 до 25 лет. А у Вас не хватает 5 лет. А Вы в каком году пошли на пенсию? В Вашем случае тольок через суд можно решить вопрс, вначале обратитесь с письменным заявлением в военкомат - Вам ведь пока до расформирования военкоматов пенсию оформляют финансовая служба военкомата. Получите ответ о невозможности пересчитать пенсию, нанимайте адвокат и в суд иск.Nebulonis.com
закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:

Мы рекомендуем
Опытный юрист, адвокат для Вас
https://www.freelawyer.ua/user/123317
www.freelawyer.ua
Адвокат Осикін Володимир
http://www.freelawyer.ua/osikinlawyer
www.freelawyer.ua
Юридические консультации
https://www.freelawyer.ua/user/128735
www.freelawyer.ua
Адвокат. Юридическая помощь.
https://www.freelawyer.ua/user/71449
www.freelawyer.ua
Сопровождение кредитных споров
http://uk.kiev.ua/ua/
uk.kiev.ua
АДВОКАТ
https://www.freelawyer.ua/user/103760
www.freelawyer.ua
Юрист
https://www.freelawyer.ua/user/123273
www.freelawyer.ua
Адвокат Забальський Юрій
https://www.freelawyer.ua/user/129542
www.freelawyer.ua
Помощь в международном праве.
https://www.freelawyer.ua/user/106236
www.freelawyer.ua


Категории вопросов

 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2017    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?