Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов
 
Украина

Повернення грошей за браковану покупку

20.10.2013 11:46

Добрий день. В мене така проблема: нещодавно я купив смартфон і після трьох днів користування я замітив що смартфон "не бачить сі"м карти" (раніше перевірити не було змоги). І я відніс смартфон в той магазин де купив. В магазині забрали його і сказали що потрібно зробити діагностику, щоб впевнитись чи не я його поламав. З провіркою вони тягнули більше місяця. І тоді звонять до мене і кажуть що виявилу якусь поломку механізму і це все тільки на словах. Кажуть що це хоть і не гарантійний випадок але вони мені можуть зремонтувати, но повернути гроші вже не можна. Що мені робити, щоб повернути гроші?

Ответы юристов

0
фото
FIND
Off-line Костромина Виктория
юрист
Киев (также вся Украина)
ответил 20.10.2013 12:40

Ст. 8 ЗУ Про захист прав споживачів вiд 12.05.1991 № 1023-XII

 

1. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:

1) пропорційного зменшення ціни;

2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару , або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:

1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;

2) вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця , товар.

2. Стосовно непродовольчих товарів, що перебували у використанні та були реалізовані через роздрібні комісійні торговельні підприємства, вимоги споживача, зазначені у частині першій цієї статті, задовольняються за згодою продавця.

Згідно з цією частиною задовольняються вимоги споживача щодо товарів, гарантійний строк на які не закінчився.

3. Вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті, пред'являються на вибір споживача продавцеві за місцем купівлі товару, виробникові або підприємству, що задовольняє ці вимоги за місцезнаходженням споживача.

Споживач має право пред'явити одну з вимог, передбачених частиною першою цієї статті, а в разі її невиконання заявити іншу вимогу, передбачену частиною першою цієї статті.

Зазначені вимоги за місцезнаходженням споживача задовольняють також створені власником продавця торговельні підприємства та філії, що здійснюють продаж аналогічних придбаним споживачем товарів, або підприємства, на які ці функції покладено на підставі договору. Функції представників підприємств-виробників виконують їх представництва та філії, створені виробниками для цієї мети, або підприємства, які задовольняють зазначені вимоги на підставі договору з виробником.

4. Продавець і виробник під час продажу товару зобов'язані інформувати споживача про підприємства, що задовольняють вимоги, встановлені частинами першою і третьою цієї статті. За ненадання такої інформації встановлюється відповідальність згідно із статтями 15 і 23 цього Закону.

5. Продавець, виробник зобов'язані прийняти товар неналежної якості у споживача і задовольнити його вимоги.

Доставка великогабаритних товарів і товарів вагою понад п'ять кілограмів продавцю, виробнику та їх повернення споживачеві здійснюються за рахунок продавця, виробника .

6. За наявності товару вимога споживача про його заміну підлягає негайному задоволенню, а в разі виникнення потреби в перевірці якості - протягом чотирнадцяти днів або за домовленістю сторін.

У разі відсутності товару вимога споживача про його заміну підлягає задоволенню у двомісячний строк з моменту подання відповідної заяви. Якщо задовольнити вимогу споживача про заміну товару в установлений строк неможливо, споживач вправі на свій вибір пред'явити продавцю, виробнику інші вимоги, передбачені пунктами 1, 3, 4, 5 частини першої цієї статті.

7. Під час заміни товару з недоліками на товар аналогічної марки належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не провадиться.

Під час заміни товару з недоліками на такий же товар іншої марки належної якості перерахунок вартості товару з недоліками у разі підвищення ціни провадиться виходячи з його вартості на час обміну, а в разі зниження ціни - виходячи з вартості на час купівлі.

При розірванні договору розрахунки із споживачем у разі підвищення ціни на товар провадяться виходячи з його вартості на час пред'явлення відповідної вимоги, а в разі зниження ціни - виходячи з вартості товару на час купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору - в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів.

8. У разі придбання споживачем продовольчих товарів неналежної якості продавець зобов'язаний замінити їх на товари належної якості або повернути споживачеві сплачені ним гроші, якщо недоліки виявлено у межах строку придатності. При цьому розрахунки із споживачем провадяться в порядку, передбаченому абзацом третім частини сьомої цієї статті.

9. При пред'явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом чотирнадцяти днів з дати його пред'явлення або за згодою сторін в інший строк.

На письмову вимогу споживача на час ремонту йому надається товар аналогічної марки незалежно від моделі. Для цього продавець, виробник зобов'язані створювати обмінний фонд товарів. Перелік таких товарів визначається Кабінетом Міністрів України.

За кожний день затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної марки та за кожний день затримки усунення недоліків понад установлений строк споживачеві виплачується неустойка відповідно в розмірі одного відсотка вартості товару.

При усуненні недоліків шляхом заміни комплектуючого виробу або складової частини товару, на які встановлено гарантійні строки, гарантійний строк на новий комплектуючий виріб і складову частину обчислюється починаючи від дня видачі споживачеві товару після ремонту.

10. Споживач має право пред'явити виробнику вимогу про безоплатне усунення недоліків товару після закінчення гарантійного строку. Ця вимога може бути пред'явлена протягом установленого строку служби, а якщо такий не встановлено - протягом десяти років, якщо в товарі було виявлено недоліки , допущені з вини виробника. Якщо цю вимогу не задоволено у строки, передбачені частиною дев'ятою цієї статті, споживач має право на свій вибір пред'явити виробникові інші вимоги, відповідно до частини першої цієї статті.

11. Вимоги споживача розглядаються після пред'явлення споживачем розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, - технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу.

Під час продажу товару продавець зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий документ встановленої форми, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу.

У разі втрати споживачем технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, їх відновлення здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

12. Виробник зобов'язаний відшкодувати всі збитки продавця , який розглядає претензію споживача до придбаного товару.

Продавець товарів зобов'язаний у місячний строк відшкодувати підприємству, що виконує його функції, збитки, яких воно зазнало у зв'язку із задоволенням вимог споживача, передбачених цією статтею.

13. Вимоги, встановлені частиною першою цієї статті щодо товарів, виготовлених за межами України, задовольняються за рахунок продавця .

14. Вимоги споживача, передбачені цією статтею, не підлягають задоволенню, якщо продавець, виробник доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування товаром або його зберігання. Споживач має право брати участь у перевірці якості товару особисто або через свого представника.
Подробнее: http://kodeksy.com.ua/pro_zahist_prav_spozhivachiv/statja-8.htm

Повернення товару з істотним недоліком

Перш ніж розглядати питання, пов’язані з поверненням, варто зазначити, що відповідно до п. 12 ст. 1 Закону про захист прав споживачів, під «істотним недоліком» варто розуміти такий недолік, що:

- призведе до неможливості або неприпустимості використання придбаного товару за його цільовим призначенням (і);

- виник з вини продавця товару (його виробника або виконавця, тобто продавця робіт, послуг) (і);

- навіть після його виправлення (видалення) проявляється знову з незалежних від покупця причин і має хоча б один з наведених ознак, а саме: недолік взагалі не може бути виправлений або на його виправлення потрібно більше 14 календарних днів або він робить товар зовсім іншим, ніж це передбачено договором.

Істотні недоліки характерні, в основному, для непродовольчих товарів, які складаються з вузлів, деталей і комплектуючих виробів, мають технічні характеристики і супроводжуються експлуатаційними документами. На такі товари встановлюється гарантійний строк1. Зрозуміло, що мова йде про непродовольчі товари, які віднесені Постановою КМУ № 5062 до технічно складних побутових товарів. Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, зазначений у додатку № 1 до Постанови КМУ № 506.

Це апаратура радіоелектронна побутова; машини та прилади електропобутові; машини і прилади для механізації робіт у побуті; побутові прилади електронної техніки, у т.ч. обчислювальна техніка; засоби зв’язку; прилади складної механіки, у т.ч. годинни ки та секундоміри; музичні інструменти, у т.ч. елект­ромузичні; складні комплектуючі вироби, на які видається окрема гарантія; транспортні засоби та номерні агрегати3; продукція виробничо-технічного призначення, що може бути використана в побуті; товари медичного призначення; товари для заняття фізкультурою, спортом і туризмом; зброя вогнепальна, газова, пневмогазова, пружинна, пневматична; засоби вимірювальної техніки побутового призначення. Розглянемо порядок повернення цих технічно складних побутових товарів (далі — товарів) продавцеві.

Вимоги Закону про захист прав споживачів, пов’язані з поверненням товару

При виявленні істотного недоліку в товарі протягом установленого гарантійного строку покупець (у нашому випадку — фізособа - не СПД)4 має право вимагати від продавця прийняти такий товар назад. Якщо ж продавець погоджується прийняти зазначений товар, то він, відповідно до вимог п. 1 ст. 8 Закону про захист прав споживачів, повинен:

- або замінити неякісний товар на такий самий якісний товар (або аналогічний неякісному якісний товар);

- або повернути покупцю раніше сплачену за неякісний товар суму коштів (розірвавши при цьому договір купівлі-продажу).

Отже, розглянемо питання, пов’язані з цими вищенаведеними ситуаціями, по порядку5. Але перш за все зазначимо, що продавець в обох випадках має право задовольнити вимоги покупця, пов’язані з поверненням товару з істотними недоліками (далі — неякісний товар) тільки якщо останнім пред’явлений розрахунковий документ (квитанція, товарний або касовий чек та ін.), що засвідчує факт купівлі цього товару саме в цього покупця; технічний паспорт або інший документ (наприклад, гарантійний талон), що його заміняє, де зазначена дата продажу товару. Ці документи надаються продавцю разом із заявою (про неї піде мова нижче) і неякісним товаром, що повертається.

Оформлення повернення неякісного товару

Починається оформлення повернення неякісного товару з того моменту, коли покупець подасть продавцеві відповідну письмову заяву, де будуть зазначені вимоги такого покупця. Форма зазначеної заяви затверджена додатком № 8 до Постанови КМУ № 506.

Із зазначеного в п. 16 Постанови КМУ № 506 виходить, що заява з відповідними вимогами складається покупцем і тоді, коли він хоче замінити неякісний товар на якісний, і тоді, коли він хоче одержати від продавця назад кошти, раніше сплачені за неякісний товар, що повертається. Заповнена форма заяви може мати такий вигляд:

1 Гарантійний термін – це термін, протягом якого виготовлювач (продавець, виконавець або яка-небудь третя особа) бере на себе зобов’язання зі здійснення безкоштовного ремонту або заміни відповідної продукції у зв’язку із введенням її в оборот (вимога п. 5 ст. 1 Закону про захист прав споживачів).

2 Нагадаємо, що цей нормативно-правовий акт виданий у виконання вимог Закону про захист прав споживачів і Закону № 283, і ним регулюються, зокрема, питання, пов’язані з гарантійною заміною продавцями технічно складних побутових товарів.

3 Дія Постанови КМУ № 506 не поширюється на гарантійний ремонт або заміну дорожніх транспортних засобів, які підлягають реєстрації в ДАІ (вимога Постанови КМУ № 1022 від 10.08.2004 р.). Порядок гарантійної заміни дорожніх транспортних засобів зазначений у Наказі Мінпромполітики № 721.

4 У статті не розглядаються ситуації, за яких повернення неякісного товару здійснює покупець-юрособа, покупець-фізособа після закінчення гарантійного терміну (терміну придатності).

5 Варто сказати про те, що на практиці в багатьох випадках продавець приймає товар з істотним недоліком (без наявності судового рішення), якщо такий недолік виник з його провини. Якщо істотний недолік виник з вини виробника, то продавець також може прийняти товар. Але це відбувається в багатьох випадках тільки якщо продавець і виробник установили порядок (у тому числі методом укладання договору), що регламентує повернення неякісного товару, або ж якщо відсутній сервісний центр, який здійснює обслуговування (у т.ч. заміну) визначених товарів.

 

Зворотний бік заяви

 

1 Заповнюється за згодою споживача.

2 Складається у двох екземплярах. Один — продавцю, другий — покупцю.

3 На думку автора, для цілей податкового і бухгалтерського обліку в заяві варто вказувати суми з ПДВ.

Як бачимо, зворотний бік заяви — це документ, що засвідчує факт одержання покупцем відповідного якісного товару замість повернутого покупцю неякісного (або одержання коштів за повернутий неякісний товар). Звернемо увагу, що термін заміни неякісного товару (повернення коштів за нього) зазначений у п. 6-7 ст. 8 Закону про захист прав споживачів. Так, якщо покупець звертається із заявою до покупця, останній, за наявності в нього відповідного товару, повинен поміняти неякісний товар відразу, а якщо ж виникають додаткові питання щодо перевірки якості товару — протягом 14 днів або ж за узгодженням з покупцем в інший строк.

Якщо в покупця відсутній відповідний якісний товар, вимога покупця про заміну неякісного товару має бути задоволена протягом двох місяців від дня одержання заяви. Якщо в цей строк (2 місяці) продавець не може замінити товар (наприклад, через відсутність постачань від виробника), покупець вправі вимагати повернути за такий неякісний товар його вартість коштами.

При цьому кошти, сплачені за неякісний товар, повертаються покупцю в день розірвання договору купівлі-продажу. Якщо ж це неможливо (наприклад, через відсутність грошей у продавця), кошти виплачуються покупцю не пізніше ніж через сім днів від дня розірвання зазначеного договору (дата виплати узгоджуєть­ся з покупцем).

Кілька слів про повернення покупцю раніше сплаченої за неякісний товар суми коштів. Такий факт повернення підтверджується Актом про видачу коштів (при поверненні товару) (далі — Акт). Це стосується продавців товарів, які підпадають під вимоги Закону про РРО. Акт складається матеріально відповідальною особою продавця (або особою, що здійснює розрахунки, наприклад, касиром-продавцем) у випадку, якщо сума виданих коштів покупцю, що повертає товар, перевищує 100 грн. В акті обов’язково наводиться наступна інформація:

1) дані документа, що встановлює особу покупця, який повертає товар (наприклад, серія і номер паспорта, дата і місце його видачі);

2) дані про товар (наприклад, найменування товару, заводський (серійний) номер, дата виготовлення, дата продажу, вартість на дату продажу);

3) сума виданих за повернутий товар коштів1;

4) номер, дата і час видачі розрахункового документа, що підтверджує купівлю неякісного товару.

Складений таким чином Акт передається в бухгалтерію продавця і зберігається там протягом трьох років. Якщо ж продавець не має бухгалтерії (це стосується, наприклад, СПД - фізосіб, які керуються у своїй роботі вимогами Закону про РРО), Акт підклеюється на останній сторінці відповідної книги обліку розрахункових операцій.

Виходить, що Акт складати не треба, якщо продавець не керується в своїй роботі вимогами Закону про РРО. Але це не так. Адже існують ще вимоги Наказу ДПАУ № 203, яким також передбачений порядок оформлення видачі коштів у випадку повернення неякісних товарів покупцями (у т.ч. його дія поширюється на товари, перелік яких затверджений Постановою КМУ № 506 (див. вище)).

Цей порядок майже ідентичний вищенаведеному. Виходячи із зазначеного в п.п. 2.1-2.2 Наказу ДПАУ № 203 виходить, що коли покупець хоче одержати від продавця назад раніше сплачену суму коштів за неякісний товар, що повертається, він подає «Заяву про повернення коштів» (до неї, звичайно ж, додається розрахунковий документ, що засвідчує факт купівлі такого товару саме в такого покупця; технічний паспорт або інший документ, що його заміняє (наприклад, гарантійний талон)).

Тому що Наказом ДПАУ № 203 заява не затверджена, у нашому випадку, на думку автора, можна використати тільки форму заяви, затверджену Постановою КМУ № 506. Після одержання зая­ви продавець складає Акт про повернення товару (повернення коштів), у якому наводиться наступна обов’язкова інформація: дані документа, що встановлює особу покупця, який повертає товар; дані про неякісний товар; сума коштів, що підлягає видачі покупцеві за повернутий ним неякісний товар.

Цей Акт підписується уповноваженою особою продавця. На підставі даних заяви, Акту і розрахункового документа, що підтверджує факт купівлі неякісного товару, з каси продавця видається покупцю необхідна сума (з оформленням відповідного видаткового касового ордера) або оформляється платіжне доручення на проведення безготівкових розрахунків за повернутий неякісний товар.

Накінець зазначимо, що облік неякісних повернутих товарів (тобто бракованих товарів) і облік покупців, що одержали заміну товару (що одержали назад кошти за неякісний товар), ведеться в «Книзі обліку бракованих товарів та обліку покупців, які одержали гарантійну заміну бракованого товару або послуги з ремонту (обслуговування)» (додаток до Наказу ДПАУ № 203).С уважением Костромина Виктория, тел.067-392-07-61, 050-208-41-00, 063-511-80-99, kostromina.uryslygi@ukr.net, ЧАСТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ - ПЛАТНЫЕ ; стоимость - зависит от вопроса
Показать контактную информацию
0
фото
Off-line Белинская Оксана
юрист
Сумы
ответил 20.10.2013 11:58
Стаття 708ЦК Права покупця у разі продажу йому товару
неналежної якості
1. У разі виявлення покупцем протягом гарантійного або інших
строків, встановлених обов'язковими для сторін правилами чи
договором, недоліків, не застережених продавцем, або фальсифікації
товару покупець має право за своїм вибором:
1) вимагати від продавця або виготовлювача безоплатного
усунення недоліків товару або відшкодування витрат, здійснених
покупцем чи третьою особою, на їх виправлення;
2) вимагати від продавця або виготовлювача заміни товару на
аналогічний товар належної якості або на такий самий товар іншої
моделі з відповідним перерахунком у разі різниці в ціні;
3) вимагати від продавця або виготовлювача відповідного
зменшення ціни;
4) відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої
за товар грошової суми.
2. Покупець, який придбав непродовольчі товари, що вже були в
користуванні і реалізовані через роздрібні комісійні торговельні
підприємства, про що він був поінформований продавцем, має право
пред'явити вимоги, передбачені частиною першою цієї статті, якщо
придбані товари містили істотні недоліки, не застережені
продавцем.
Стаття 709. Порядок і строки задоволення вимог покупця про
заміну товару або усунення недоліків
1. Продавець або виготовлювач (чи уповноважені ними
представники) зобов'язані прийняти товар неналежної якості від
покупця і задовольнити його вимоги про заміну товару або усунення
недоліків. Доставка товару продавцеві та його повернення покупцеві
здійснюються продавцем або виготовлювачем, а в разі невиконання
ними цього обов'язку або відсутності продавця чи виготовлювача в
місцезнаходженні покупця повернення товару може бути здійснене
покупцем за їхній рахунок.
2. Вимога покупця про заміну товару підлягає негайному
задоволенню, а в разі необхідності перевірки якості товару -
протягом чотирнадцяти днів або, за домовленістю сторін, в інший
строк.
У разі відсутності необхідного товару вимога покупця про
заміну товару підлягає задоволенню у двомісячний строк з моменту
подання відповідної заяви.
Якщо задовольнити вимогу покупця про заміну товару у
встановлені строки неможливо, покупець на свій вибір має право
пред'явити продавцеві або виготовлювачу інші вимоги відповідно до
статті 708 цього Кодексу.
3. Вимога покупця про безоплатне усунення недоліків товару
підлягає задоволенню продавцем або виготовлювачем протягом
чотирнадцяти днів або, за домовленістю сторін, в інший строк. На
вимогу покупця на час ремонту йому має бути наданий у користування
аналогічний товар, незалежно від моделі, з доставкою.
4. У разі усунення недоліків товару шляхом заміни
комплектуючого виробу або складової частини товару, на які
встановлено гарантійні строки, гарантійний строк на новий
комплектуючий виріб або складову частину обчислюється від дня
видачі покупцеві товару після усунення недоліків.
5. За кожний день прострочення продавцем або виготовлювачем
усунення недоліків товару і невиконання вимоги про надання в
користування аналогічного товару на час усунення недоліків
продавець сплачує покупцеві неустойку в розмірі одного відсотка
вартості товару.
Стаття 710. Відшкодування різниці в ціні у разі заміни
товару, зменшення ціни і повернення товару
неналежної якості
1. У разі заміни товару з недоліками на товар належної якості
продавець не має права вимагати відшкодування різниці між ціною
товару, встановленою договором купівлі-продажу, і ціною товару,
яка існує на момент заміни товару або постановлення судом рішення
про заміну товару.
2. У разі заміни товару неналежної якості на аналогічний, але
інший за розміром, фасоном, сортом тощо товар належної якості
відшкодуванню підлягає різниця між ціною заміненого товару і ціною
товару належної якості, що діють на момент заміни товару або
постановлення судом рішення про заміну товару.
3. У разі пред'явлення вимоги про відповідне зменшення ціни
товару для розрахунку береться ціна товару на момент пред'явлення
вимоги про зменшення ціни, а якщо вимогу покупця добровільно не
задоволено продавцем, - на момент постановлення судом рішення про
відповідне зменшення ціни товару.
4. У разі відмови покупця від договору та повернення продавцю
товару неналежної якості покупець має право вимагати відшкодування
різниці між ціною товару, встановленою договором, і ціною
відповідного товару на момент добровільного задоволення його
вимоги, а якщо вимогу добровільно не задоволено продавцем, - на
момент постановлення судом рішення.
5. Якщо на час виконання рішення суду про відшкодування
різниці в ціні у разі заміни товару, зменшення ціни або повернення
товару неналежної якості підвищилися ціни на цей товар, покупець
із цих підстав може заявити додаткові вимоги до продавця.
Стаття 711. Відповідальність за шкоду, завдану
внаслідок недоліків товару
1. Шкода, завдана майну покупця, та шкода, завдана каліцтвом,
іншим ушкодженням здоров'я або смертю у зв'язку з придбанням
товару, що має недолік, відшкодовується відповідно до положень
глави 82 цього Кодексу. { Стаття 711 в редакції Закону N 3390-VI ( 3390-17 ) від
19.05.2011 }
Параграф 3. Поставка
Стаття 712. Договір поставки
1. За договором поставки продавець (постачальник), який
здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у
встановлений строк (строки) товар у власність покупця для
використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях,
не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним
використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити
за нього певну грошову суму.
2. До договору поставки застосовуються загальні положення про
купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не
випливає з характеру відносин сторін.
3. Законом можуть бути передбачені особливості регулювання
укладення та виконання договорів поставки, у тому числі договору
поставки товару для державних потреб.
Параграф 4. Контрактація сільськогосподарської продукції
0
фото
Off-line Лисовский Вячеслав
юрист
Васильков
ответил 20.10.2013 11:55

Якщо споживачем дотримані усі вимоги, а продавець не реагує на усну вимогу щодо повернення коштів, споживач має направити продавця письмову заяву із зазначенням своїх вимог та наданням усіх підтверджуючих документів (копії чеку про придбання, гарантійного талону — у разі обміну товару згідно ст. 9 Закону, або копії чеку, гарантійного талону та документу, що підтверджує факт неремонтопридатності — у разі зазначення вимог згідно ст. 8 Закону тощо). Заяву необхідно написати у двох примірниках: один — надається продавцю, на другому (залишається у споживача) — ставиться відмітка про прийняття. Якщо продавець відмовляється приймати від споживача письмову заяву, споживач має право направити її листом.

У разі незадоволення вимог споживача навіть після письмово звернення, для вирішення питання необхідно звертатись до Інспекції з питань захисту прав споживачів. Для позитивного вирішення питання та проведення перевірки споживач повинен написати заяву на адресу Інспекції, у якій зазначити найменування суб’єкта господарювання, адресу здійснення його діяльності, надати копії розрахункового документу (та гарантійного талону, якщо він є у наявності), а також копію звернення до суб’єкта господарювання (з відміткою про прийняття чи копією квитанції про відправлення). Термін вирішення поставлених у зверненні споживача питань зазначений Законом України «Про звернення громадян».Nebulonis.com
закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:

Мы рекомендуем
Юрист
https://www.freelawyer.ua/user/123273
www.freelawyer.ua
Сопровождение кредитных споров
http://uk.kiev.ua/ua/
uk.kiev.ua
Адвокат Осикін Володимир
http://www.freelawyer.ua/osikinlawyer
www.freelawyer.ua
АДВОКАТ
https://www.freelawyer.ua/user/103760
www.freelawyer.ua
Адвокат. Юридическая помощь.
https://www.freelawyer.ua/user/71449
www.freelawyer.ua
Юридические консультации
https://www.freelawyer.ua/user/128735
www.freelawyer.ua
Помощь в международном праве.
https://www.freelawyer.ua/user/106236
www.freelawyer.ua
Адвокат Забальський Юрій
https://www.freelawyer.ua/user/129542
www.freelawyer.ua


Категории вопросов

 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2017    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?