Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов
 
Украина

Какие льготы имеют дети ликвидаторов чаэс

19.10.2013 23:53
Здравствуйте! Мой отец ликвидатор ЧАЭС, до 18 лет у меня было удостоверение
"Ребенка, который потерпел в последствии Чернобыльской катастрофы". После 18 лет мне сказали, что все льготы отменяются. Подскажите, пожалуйста, так ли это ? И имею ли я право выйти в декрет раньше?Ответы юристов

0
фото
FIND
Off-line Костромина Виктория
юрист
Киев (также вся Украина)
ответил 20.10.2013 09:32

В законі України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи " щодо вашого питання вказано наступне :

"ст.65. Порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

1. Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілим від Чорнобильської катастрофи видаються посвідчення, виготовлені за зразками, затвердженими Кабінетом Міністрів України. Дітям, які не досягли повноліття, посвідчення видаються на загальних підставах та вручаються батькам.

2. При зміні категорії, а також у випадках, передбачених статтею 17 цього Закону, посвідчення підлягає заміні.

3. Посвідчення "Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС" та "Потерпілий від Чорнобильської катастрофи" є документами, що підтверджують статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та надають право користування пільгами, встановленими цим Законом.

4. Видача посвідчень провадиться спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, державними адміністраціями областей, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями за поданням районних державних адміністрацій.

Порядок видачі посвідчень встановлюється Кабінетом Міністрів України."

В статті 17 сказано наступне:

"...

Потерпілі діти, яким було встановлено причинний зв'язок

інвалідності з наслідками Чорнобильської катастрофи, проходять переогляд у спеціалізованій медико-соціальній експертній комісії по досягненні ними 18 років, незалежно від терміну, на який їм було встановлено інвалідність у дитячому віці.

...

Громадянам, які перенесли променеву хворобу будь-якого

ступеня і внаслідок цього стали інвалідами I або II групи,

інвалідність встановлюється безстроково незалежно від віку.

За бажанням інвалідів їх переогляд проводиться в будь-який час."

Тобто у Вашому випадку, я так розумію, заміна посвідчення повинна відбуватись у разі зміни стану здоров'я та при зміні категорії.

В настоящее время в Украине отсутствует категория детей, которые после достижения совершеннолетия имеют основания для получения категории 2, 3 или 4 пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Поскольку в соответствии со ст. 14 Закона № 796:

  • к категории 2 лиц, потерпевших от Чернобыльской катастрофы, относятся лица, эвакуированные из зоны отчуждения в 1986 г. (в том числе лица, которые на момент эвакуации находились в состоянии внутриутробного развития, после достижения ими совершеннолетия), и лица, постоянно проживавшие в зоне безусловного (обязательного) отселения с момента аварии до принятия постановления об отселении;
  • к категории 3 лиц, потерпевших от Чернобыльской катастрофы, относятся лица, которые постоянно проживали на территориях зон безусловного (обязательного) отселения и гарантированного добровольного отселения на день аварии или которые по состоянию на 01.01.93 г. прожили на территории зоны безусловного (обязательного) отселения не меньше двух лет, а на территории зоны гарантированного добровольного отселения — не меньше трех лет и отселены или самостоятельно переселились с этих территорий; постоянно проживают или постоянно работают либо постоянно обучаются в зонах безусловного (обязательного) и гарантированного добровольного отселения при условии, что они по состоянию на 01.01.93 г. прожили или отработали либо постоянно обучались в зоне безусловного (обязательного) отселения не меньше двух лет, а в зоне гарантированного добровольного отселения — не меньше трех лет;
  • к категории 4 лиц, потерпевших от Чернобыльской катастрофы, относятся лица, которые постоянно проживают или постоянно работают либо постоянно обучаются на территории зоны усиленного радиоэкологического контроля, при условии, что они по состоянию на 01.01.93 г. прожили или отработали либо постоянно обучались в этой зоне не меньше четырех лет.

Следовательно, дети, имеющие статус потерпевших от Чернобыльской катастрофы, прожив в вышеуказанных зонах радиоактивного загрязнения меньше указанного срока по состоянию на 01.01.93 г., не имеют права после 18 лет на получение удостоверения категории 2, 3 или 4.С уважением Костромина Виктория, тел.067-392-07-61, 050-208-41-00, 063-511-80-99, kostromina.uryslygi@ukr.net, ЧАСТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ - ПЛАТНЫЕ ; стоимость - зависит от вопроса
Показать контактную информацию
0
фото
Off-line Удаленный Пользователь
ответил 20.10.2013 02:37
ответ исправлен 20.10.2013 02:39

Відповідно до ст. 27 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", " До дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, належать неповнолітні діти, які:

1) евакуйовані із зони відчуження, у тому числі діти, які на момент евакуації знаходились у стані внутріутробного розвитку;

2) проживали на момент аварії чи прожили або постійно навчалися після аварії не менше одного року у зоні безумовного (обов'язкового) відселення;

3) проживали на момент аварії чи прожили або постійно навчалися після аварії не менше двох років у зоні гарантованого добровільного відселення;

4) проживали на момент аварії чи прожили або постійно навчалися після аварії не менше трьох років у зоні посиленого радіоекологічного контролю;

5) народились після 26 квітня 1986 року від батька, який на час настання вагітності матері мав підстави належати до категорії 1, 2 або 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, або народжені матір'ю, яка на час настання вагітності або під час вагітності мала підстави належати до категорії 1, 2 або 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

6) хворі на рак щитовидної залози незалежно від дозиметричних показників, а також хворі на променеву хворобу;

7) одержали дозу опромінення щитовидної залози внаслідок Чорнобильської катастрофи, яка перевищує рівні, встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я".

Посвідчення, яке було видане Вам, як дитині ліквідатора ЧАЕС діє до моменту Вашого повноліття. Після цього, Ви або втрачаєтепільги, або повинні отримати нове посвідчення, якщо ви потрапляєте в одну з категорійосіб, зазначених в ст. 14 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". 

Відповідно до вказаної статті 14 Закону " Для встановлення пільг і компенсацій визначаються такі категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: 

1) інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, - категорія 1; 

2) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні відчуження:
- з моменту аварії до 1 липня 1986 року - незалежно від кількості робочих днів;
- з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року - не менше 5 календарних днів;
- у 1987 році - не менше 14 календарних днів, а також потерпілі від Чорнобильської катастрофи;
- евакуйовані у 1986 році із зони відчуження (в тому числі особи, які на момент евакуації перебували у стані внутрішньоутробного розвитку, після досягнення ними повноліття);
- особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, - категорія 2; 


3) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали:
- у зоні відчуження з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року - від 1 до 5 календарних днів;
- у зоні відчуження в 1987 році - від 1 до 14 календарних днів;
- у зоні відчуження в 1988-1990 роках - не менше 30 календарних днів;
- на діючих пунктах санітарної обробки населення і дезактивації техніки або їх будівництві - не менше 14 календарних днів у 1986 році,
а також потерпілі від Чорнобильської катастрофи (не віднесені до категорії 2), які:
- постійно проживали на територіях зон безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення на день аварії або які за станом на 1 січня 1993 року прожили у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а на території зони гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років та відселені або самостійно переселилися з цих територій;
- постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються у зонах безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років, - категорія 3;


4) особи, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у цій зоні не менше чотирьох років, - категорія 4".

Таким чином, якщо після досягнення Вами повноліття Ви відноситесь до однієї з категорій громадян, вказаних в ст. 14 Закону, Ви повинні подти документи та переоформити Ваш статус з отриманням нового посвідчення. Якщо Ви не підпадаєте під жодну з вказаних в ст. 14 категорій, пільг, після досягнення Вами повноліття, Ви більше не маєте.

Якщо ж Ви переоформите посвідчення на підставі ст. 14, то відповідно до п. 10 ч.1 ст. 30 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", вам буде надано право на отримання відпустки по вагітності і родах тривалістю 90 календарних днів до родів і 90 календарних днів після родів, яка обчислюється сумарно і надається жінкам повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до родів, з оплатою в розмірі повного заробітку незалежно від страхового стажу та місця роботи.  Nebulonis.com
закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:

Мы рекомендуем
Адвокат Осикін Володимир
http://www.freelawyer.ua/osikinlawyer
www.freelawyer.ua
Адвокат. Юридическая помощь.
https://www.freelawyer.ua/user/71449
www.freelawyer.ua
Юридическое профи...
https://www.freelawyer.ua/user/128676
www.freelawyer.ua
Адвокат Забальський Юрій
https://www.freelawyer.ua/user/129542
www.freelawyer.ua
Опытный юрист, адвокат для Вас
https://www.freelawyer.ua/user/123317
www.freelawyer.ua
Сопровождение кредитных споров
http://uk.kiev.ua/ua/
uk.kiev.ua
Юрист
https://www.freelawyer.ua/user/123273
www.freelawyer.ua
Помощь в международном праве.
https://www.freelawyer.ua/user/106236
www.freelawyer.ua


Категории вопросов

 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2017    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?