Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов
 
Украина

Позовна заява залишена без руху

24.03.2015 12:37

Позовна заява до Окружного адміністративного суду про визнання дій протиправними, зобов’язання вчинити певні дії, визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення залишена без руху, однією із причин є не пов'язаність завлених позовних вимог між собою. Для усунення даного недоліку необхідно роз'єднати позов та подати два окремих? Чи може бути наслідком неусунення цього недоліку -повернення позовної заяви?


г. Киев

Комментарии автора вопроса

24.03.2015 13:36
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА
01601, м. Київ, вул. Командарма Каменева 8, корпус 1
УХВАЛА
про залишення позовної заяви без руху
19 березня 2015 року м. Київ № ___________________
Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Гарник К.Ю., ознайомившись з позовною заявою та доданими до неї матеріалами
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "_______________________"
до Державної податкової інспекції у Святоши нському районі Головного управління
ДФС у місті Києві
про визнання протиправними дій, зобов'язати вчинити дії,
ВСТАНОВИВ:
Товариство з обмеженою відповідальністю «_______________» (далі по тексту - позивач) звернулось до Окружного адміністративного суду міста Києва з адміністративним позовом до Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління ДФС у місті Києві (далі по тексту - відповідач) в якому просить:
- визнати протиправною відмову Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві у підписанні «Договору про визнання електронних документів» та прийнятті Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за 2014р, 1-м, 2-м Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва за 2014р платника ТОВ «___________» (код ЄДРПОУ ____________);
- зобов’язати Державну податкову інспекцію у Святошинському районі ТУ ДФС у м. Києві підписати «Договір про визнання електронних документів» № 291220141 від 29 грудня 2014 року з ТОВ «_____________» (код ЄДРПОУ _____________);
- визнати Податкову декларацію з податку на додану вартість за грудень 2014р, Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за грудень 2014р такими, що подані «_____» (код ЄДРПОУ ____________) в день їх фактичного отримання Державною податковою інспекцією у Святошинському районі ТУ ДФС у м. Києві - 19 січня 2015 року, податкову декларацію з податку на прибуток підприємства за 2014р, 1-м, 2-м Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва за 2014 р - 03 лютого 2015 року;
- скасувати податкове повідомлення - рішення від 12 лютого 2015 року № 0008961501.
Відповідно до частини першої статті 107 Кодексу адміністративного судочинства України
суддя після одержання позовної заяви з’ясовує, зокрема, чи відповідає позовна заява вимогам встановленим статтею 106 цього Кодексу.
Розглянувши матеріали позовної заяви, Окружний адміністративний суд міста Києва звертає
увагу на наступне.
Частиною 3 статті 106 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що до позовної заяви додаються її копії та копії всіх документів, що приєднуються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб, крім випадків подання адміністративного позову суб'єктом владних повноважень. Суб'єкт владних повноважень при поданні адміністративного позову зобов'язаний додати до позовної заяви доказ надіслання рекомендованим листом з повідомленням про вручення відповідачу і третім особам копії позовної заяви та доданих до неї документів. До позовної заяви додається також документ про сплату судового збору, крім випадків, коли його не належить сплачувати.
В контексті наведеного слід зазначити, що з урахуванням вимог статті 6 Закону України "Про судовий збір з позовних заяв, що містять кілька вимог немайнового характеру, судовий збір справляється з кожної вимоги окремо. Наведений порядок сплати судового збору відповідає положенням Постанови Пленуму ВАС України “Про практику застосування адміністративними судами положень Закону України від 8 липня 2011 року N 3674-VI “Про судовий збір” від 23 січня 2015 року N 2.
Як вбачається з даної позовної заяви, позивачем заявлено три вимоги немайнового характеру та одну вимогу майнового характеру.
В той же час, з доданих до позовних матеріалів платіжних доручень № 33 від 06 березня 2015 року на суму 73,08 грн. та № 32 від 06 березня 2015 року на суму 182,70 грн. вбачається сплата позивачем судового збору за заявления лише однієї позовної вимоги немайнового характеру, тобто позивачем не сплачено судовий збір відповідно до кількості заявлених ним вимог немайнового характеру.
Таким чином, позивачем не був повністю сплачений судовий збір у встановленому законом розмірі, що є недоліком позовної заяви.
Крім цього, в порушення приписів частини 3 статті 106 Кодексу адміністративного судочинства України позивачем не надано копії позовної заяви з додатками для направлення відповідачу.
Замість надання копії позовної заяви з додатками, позивачем надано доказ направлення на адресу відповідача позову та позовних матеріалів, разом з тим, обов’язок надання доказу надіслання рекомендованим листом з повідомленням про вручення відповідачу копії позовної заяви та доданих до неї документів в адміністративному процесі покладено виключно на суб’єкта владних повноважень, в інших випадках, обов’язок направлення відповідачу зазначених матеріалів покладений на суд, а на позивача покладено обов’язок надання копії позову та копії всіх документів, що приєднуються до неї. відповідно до кількості відповідачів.
Слід звернути увагу, що в адміністративному процесі позивач може заявити кілька вимог в одній позовній заяві, якщо вони пов'язані між собою.
З позовної заяви та доданих до неї матеріалів не вбачається пов’язаність заявлених позивачем
вимог.
З урахуванням викладеного Окружний адміністративний суд міста Києва вважає, що позовна заява є такою, що подана без додержання вимог, встановлених статтею 106 Кодексу адміністративного судочинства України.
Відповідно до частини першої статті 108 Кодексу адміністративного судочинства України
суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтею 106 цього Кодексу, постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху, у якій зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб їх усунення і встановлюється строк, достатній для усунення недоліків.
Вказані недоліки позивач може усунути у п’ятиденний строк з дня набрання даною ухвалою законної сили.
Згідно з частиною другою статті 108 Кодексу адміністративного судочинства України якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до адміністративного суду.
Керуючись статтями 106, 108, статтею 165 Кодексу адміністративного судочинства України, суддя Окружного адміністративного суду міста Києва, -
УХВАЛИВ:
1 .Залишити позовну заяву без руху.
2. Встановити позивачу п'ятиденний строк з дня набрання даною ухвалою законної сили
для усунення недоліків позовної заяви.
3. Попередити позивача про наслідки недотримання вимог ухвали про залишення позовної заяви без руху, передбачені пунктом 1 частини третьої статті 108 Кодексу адміністративного судочинства України.

24.03.2015 13:03

ДО ОКРУЖНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ МІСТА КИЄВА
01601, м. Київ, Командарма Каменєва,8 корпус 1


ПОЗИВАЧ: ТОВ «______________»
Код за ЄДРПОУ: ____________
вул. Т. Строкача, 1, м. Київ, 03148
тел.


ВІДПОВІДАЧ: Державна податкова інспекція
у Святошинському районі
ГУ ДФС у м. Києві
вул. Верховинна, 9, м. Київ, 03115ПОЗОВНА ЗАЯВА
про визнання дій протиправними, зобов’язання вчинити певні дії,
визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «_____________» (далі – ТОВ «___________», Товариство, Позивач) перебуває на обліку у Державній податковій інспекції у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві (далі – ДПІ, Відповідач).

Відповідач, на підставі акту про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість ТОВ «__________ за грудень 2014 року №440/26-57-15-01-20 від 12.02.2015 р., виніс податкове повідомлення-рішення від «12» лютого 2015 р. №0008961501, яким до Позивача застосовано штрафну (фінансову) санкцію в розмірі 1020,00 (одна тисяча двадцять) гривень за порушення вимог підпункту 49.18.1. пункту 49.18. статті 49, пункту 203.1 статті 203 Податкового Кодексу України (далі – ПКУ).

Для того, щоб виконати свої обов’язки та реалізувати права відповідно до п.201.14 ст.201, п.46.1 ст.46, п.46.5 ст. 46, п.п.48.1, 48.2, 48.3, 48.4, 48.7 ст.48 ПК України, та згідно з Інструкцією з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України від 10.04.2008 року №233 (надалі – Інструкція № 233), 29 грудня 2014 року Товариство надіслало до ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві засобами телекомунікаційного зв’язку ДОГОВІР № 291220141 про визнання електронних документів від 29.12.2014 року.

Перша квитанція, з відміткою про те, що документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України, прийшла 29.12.2014 року о 17 год. 55 хв., документу було присвоєно реєстраційний номер 9075684864.

Станом на 13 січня 2015 року другої квитанції ні з підтвердженням, ні з відхиленням у програмі «M.E.DOC» не було, у програмі генерувалась відмітка – «у дорозі», що підтверджується Витягом про стан документа із системи «M.E.DOC».
Хоча, згідно роз’яснень інформаційно-довідкового ресурсу ДФС, термін розгляду «Договору про визнання електронних документів» з боку органів ДФС – до 5 робочих днів.

У зв’язку з неможливістю Позивачем реалізувати своє право на подання податкової звітності засобами електронного зв’язку в електронній формі, передбачене п.3 ч.3 ст.49 Податкового кодексу України, Товариство 19 січня 2015 року надіслало до Відповідача лист (вих. № 19-01-15-1 від 19.01.2015р ) про надання роз'яснень щодо стану розгляду «Договору про визнання електронних документів». З даним листом Товариством було відправлено в паперовій формі Податкову декларацію з податку на додану вартість за грудень 2014р, Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за грудень 2014р та «Договір про визнання електронних документів», підписаний ТОВ «__________».

Даний факт підтверджується фіскальним чеком про відправлення, описом вкладення та повідомленням про вручення з підписом уповноваженої особи Відповідача. Також було надано Копію Опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» від 13.01.2015р. та Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 14.01.2015р.

Також, 19 січня 2015 року, Товариство надіслало Податкову декларацію з податку на додану вартість за грудень 2014р та Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за грудень 2014р в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку.

Товариством було отримано о 16 год. 45 хв. 19 січня 2015 року квитанцію №1 з повідомленням про прийняття Податкової декларації з податку на додану вартість за грудень 2014р на центральному рівні та квитанцію №2 з повідомленням про прийняття документа ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за грудень 2014р також було успішно прийнято 19 січня 2015 року, про що свідчать квитанція №1 від 19.01.2015 року та квитанція №2 від 19.01.2015 року.

Таким чином, Позивачем були дотримані вимоги підпункту 49.18.1. пункту 49.18. статті 49 ПКУ щодо подання Податкової декларації з податку на додану вартість за грудень 2014р, що підтверджує неправомірність акту ДПІ про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість №440/26-57-15-01-20 від 12.02.2015 року та податкового повідомлення-рішення від «12» лютого 2015 року №0008961501.

03 лютого 2015 року Товариство отримало другу квитанцію з відмовою прийняття «Договору про визнання електронних документів» №291220141 від 29.12.2014 року, із зазначенням причини - «Місцезнаходження юридичної особи не відповідає інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», значно порушивши терміни його розгляду.

Шляхом направлення квитанції №1 від 03.02.2015р., ДПІ повідомлено про не прийняття податкової декларації з податку на прибуток із зазначенням, що для платника податків заборонено прийом звітності по електронній пошті з посиланням на можливість відсутності договору з ДФСУ. Також, було відмовлено у прийнятті фінансової звітності, про що свідчить квитанція №1 від 04.02.2015р.

05 лютого 2015 року на нашу адресу надійшло повідомлення від Державного реєстратора Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо необхідності подання реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу, у зв’язку з отриманням від ДПІ повідомлення про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням, до 28.02.2015 року (вих. №306 від 30.01.2015р).

У період з 01.01.2015 року по 06.02.2015 року до Позивача не звертались представники податкової інспекції та податкової міліції. За запитом Товариства стосовно звернень з приводу місцезнаходження ТОВ «______» до офісного центру, де знаходиться орендоване ним приміщення, ТОВ «________» надало відповідь про відсутність таких звернень (лист вих. №05/02 від 05.02.2015 року).

06 лютого 2015 року Товариство знову надіслало лист (вих. № 06-02-15-1 від 06.02.2015р) до Відповідача з проханням надати роз’яснення щодо причин неприйняття податкової звітності підприємства засобами електронного зв’язку в електронній формі. З листом було відправлено Копію Опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» від 04.02.2015 року, Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 04.02.2015 року, договір оренди № 21 від 10.08.2013 року з ТОВ «ПОБЄДА-88», а також фотографії з офісу Товариства, які підтверджують місцезнаходження Позивача.

Станом на 23 лютого 2015 року, жодної відповіді від Відповідача не було отримано. У зв’язку з неможливістю реалізувати своє право на подання податкової звітності засобами електронного зв’язку в електронній формі, передбачене п.3 ч.3 ст.49 Податкового кодексу України, Позивачем було відправлено Податкову декларацію з податку на прибуток підприємства за 2014р та 1-м, 2-м Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва за 2014р за допомогою поштового зв’язку з повідомленням про вручення та описом вкладень, що передбачає п.2 ч.3 ст. 49 ПКУ.

За відсутності будь-яких законних та фактичних підстав ДПІ продовжує блокувати подання електронної звітності та документів, причому у електронних квитанціях і надалі генеруються наступні повідомлення: «Для платника податків заборонено прийом звітності по електронній пошті … можливо відсутній договір з ДПАУ», «Місцезнаходження юридичної особи не відповідає інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Позивач вважає дії Відповідача неправомірними та такими, що порушують його права та законні інтереси, з огляду на наступне.

У відповідності до частини другої статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Додатком 1 до Інструкції №233 затверджено примірний договір про визнання електронних документів, згідно п.6.3, договір діє до закінчення строку чинності посилених сертифікатів відкритих ключів. Якщо Платник податків подає до органу ДПС нові посилені сертифікати ЕЦП, цей Договір вважається пролонгованим до закінчення терміну чинності нових посилених сертифікатів ключів. П.6.4. Договору передбачає, що орган ДПС має право розірвати Договір в односторонньому порядку у випадку ненадання Платником податків нового посиленого сертифіката (сертифікатів) відкритого ключа замість скасованих або в разі зміни Платником місця реєстрації. Інших підстав для розірвання Договору зазначений документ не містить.

З аналізу вищенаведених правових норм вбачається, що відсутні законодавчо обґрунтовані підстави для такого розірвання (на даний час усі відкриті ключі, видані підприємству, є дійсними, підприємство перебуває за місцем його реєстрації). Договір є чинним, а отже таким, що зобов’язує ДПІ приймати та реєструвати належно оформлені податкові документи.

Пунктом 49.8. статті 49 Податкового кодексу України встановлено, що прийняття податкової декларації є обов'язком органу державної податкової служби. Під час прийняття податкової декларації уповноважена посадова особа органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов'язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов'язкових реквізитів, передбачених пунктами 48.3 та 48.4 статті 48 цього Кодексу.

При поданні податкової звітності, Позивач вказав всі обов’язкові реквізити, в тому числі і адресу свого місцезнаходження. Так, у відповідності до Статуту Позивача та Витягу з ЄДРПОУ місцезнаходженням Товариства є: м. Київ, вул. Тимофія Строкача,1.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» № 755-ІV місцезнаходженням юридичної особи є адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені. Відповідно, податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) є місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (п. 45.2 ст. 45 ПК України).

Слід зауважити, що державним реєстратором Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців не вносилося запису про відсутність ТОВ «__________» за місцезнаходженням.

12.01.2015 року, 04.02.2015 року Товариство подавало державному реєстратору реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу, про що ДПІ була терміново повідомлена. Разом з листами ( вих. № 19-01-15-1 від 19.01.2015 року; вих. № 06-02-15-1 від 06.02.2015 року) були відправлені Копії Опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» та Витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 14.01.2015 року, 04.02.2015 року, згідно яких відомості щодо ТОВ «__________» мають статус підтверджених.

Відповідно до п.15 розд. IV Інструкції про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян в органах державної податкової служби, звернення розглядаються і вирішуються у строк не більше одного місяця від дня їх надходження, ураховуючи вихідні, святкові та неробочі дні, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти календарних днів від дня їх отримання. На момент подання даної позовної заяви жодної відповіді на свої звернення Товариство не отримувало.

Граничний термін подання Податкової декларації з податку на додану вартість за грудень 2014р та Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за грудень 2014р – 20 січня 2015 року.

Відповідно до пункту 49.5 статті 49 ПКУ, при поданні податкової звітності в електронній формі, платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення не пізніше останньої години дня, в якому спливає граничний строк.

Позивач має право, згідно п. 17.1.7. ст. 17 ПК України, оскаржувати в порядку, встановленому цим Кодексом, рішення, дії (бездіяльність) контролюючих органів (посадових осіб).

П. 49.12.2. ст. 49 ПК України передбачено право платника податку на оскарження рішення органу державної податкової служби про відмову у прийнятті податкової декларації в порядку, передбаченому статтею 56 ПК України.

Згідно з п.49.13. ст.49 ПК України, у разі, якщо в установленому законодавством порядку буде встановлено факт неправомірної відмови органом державної податкової служби (посадовою особою) у прийнятті податкової декларації, остання вважається прийнятою у день її фактичного отримання органом державної податкової служби.

На підставі вищевикладеного, керуючись п.п. 17.1.7 ст. 17, п.п. 49.12.2. п. 49.12. ст. 49, ст. 56 Податкового кодексу України, ст.6, 17,18, 99, 104, 110 Кодексу адміністративного судочинства України,

ПРОСИМО:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду.

2. Визнати протиправною відмову Державної податкової інспекції у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві у підписанні «Договору про визнання електронних документів» та прийнятті Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за 2014р, 1-м, 2-м Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва за 2014р платника ТОВ «_____» (код за ЄДРПОУ – _______).

3. Зобов’язати Державну податкову інспекцію у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві підписати «Договір про визнання електронних документів» № 291220141 від 29.12.2014 року з ТОВ «________» (код за ЄДРПОУ – ________).

4. Визнати Податкову декларацію з податку на додану вартість за грудень 2014р, Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за грудень 2014р такими, що подані ТОВ «__________» (код за ЄДРПОУ – ------------) в день їх фактичого отримання Державною податковою інспекцією у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві – 19 січня 2015 року, Податкову декларацію з податку на прибуток підприємства за 2014р, 1-м, 2-м Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва за 2014р – 03 лютого 2015 року.

5. Скасувати податкове повідомлення-рішення від «12» лютого 2015 р. №0008961501

6. Стягнути з ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві на користь Позивача сплачені судові витрати.
Додатки:

1. Копія Акту ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість ТОВ «______________» за грудень 2014 року №440/26-57-15-01-20 від 12.02.2015 р.;
2. Копія повідомлення-рішення ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві від«12» лютого 2015 р. №0008961501;
3. Копія конверта з відміткою про відправлення листа ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві 25.02.2015 року;
4. Копія Листа до ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві про надання роз'яснень щодо стану розгляду «Договору про визнання електронних документів» (вих. №19-01-15-1 від 19.01.2015р.);
5. Копія фіскального чеку поштового відправлення від 19.01.2015р.;
6. Копія опису вкладеного №0103316727458;
7. Копія рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення;
8. Квитанція №1 від 29.12.2014р із системи «M.E.DOC» до документу «ДОГОВІР № 291220141 про визнання електронних документів»;
9. Витяг про стан документа із системи «M.E.DOC» станом на 29.12.2014р;
10. Копія Опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для
проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» (дата
формування опису – 12.01.2015р);
11. Копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
від 14.01.2015р.;
12. Квитанція № 1 від 19.01.2015р. із системи «M.E.DOC» до документу «Податкова
декларація з податку на додану вартість за грудень 2014р»;
13. Квитанція № 2 від 19.01.2015р. із системи «M.E.DOC» до документу «Податкова
декларація з податку на додану вартість за грудень 2014р»;
14. Квитанція № 1 від 19.01.2015р. із системи «M.E.DOC» до документу «Звіт про суми
нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на
загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за грудень 2014р»;
15. Квитанція № 2 від 19.01.2015р. із системи «M.E.DOC» до документу «Звіт про суми
нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску
на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за
грудень 2014р»;
16. Копія Листа до ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві про надання
роз'яснень щодо причин неприйняття податкової звітності підприємства засобами
електронного зв’язку та підписання «Договору про визнання електронних документів»
(вих. №06-02-15-1 від 06.02.2015р.);
17. Копія опису вкладеного №0103246190295;
18. Копія фіскального чеку поштового відправлення від 19.01.2015р.;
19. Копія рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення;
20. Квитанція №2 від 03.02.2015р. із програми «M.E.DOC» до документу «ДОГОВІР №
291220141 про визнання електронних документів», реєстраційний номер документу:
9075684864;
21. Квитанція № 1 від 03.02.2015р. із системи «M.E.DOC» до документу «1-м, 2-м
Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»;
22. Квитанція № 1 від 03.02.2015р. із системи «M.E.DOC» до документу «Податкова
декларація з податку на прибуток підприємства»;
23. Копія Опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для
проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» (дата
формування опису – 04.02.2015р);
24. Копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
від 04.02.2015р.;
25. Копія договору оренди №21 від 10.08.2013р;
26. Копія Додаткової угоди №1 від 01.08.2014р до договору оренди №21 від 10.08.2013р;
27. Копія Повідомлення щодо необхідності подання державному реєстратору реєстраційної
картки про підтвердження відомостей про юридичну особу ( вих. №306 від 30.01.2015р);
28. Копія Листа від ТОВ «______» про відсутність звернень податкової інспекції чи
податкової міліції з приводу місцезнаходження ТОВ «_____»;
29. Копія Листа до ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві з проханням надати
роз'яснення щодо причин неприйняття податкової звітності підприємства засобами
електронного зв’язку та прийняти податкову звітність в паперовій формі (вих. №23-02-
15-1 від 23.02.2015р.);
30. Копія опису вкладеного №0103238562795;
31. Копія фіскального чеку поштового відправлення від 23.02.2015р.;
32. Копія рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення;
33. Посилений сертифікат відкритого ключа;
34. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від
26.02.2015р.;
35. Копія Статуту ТОВ «___»;
36. Копія Наказу про призначення на посаду директора;
37. Копія Протоколу про призначення на посаду директора;
38. Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
39. Копія паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платника податків з Державного
реєстру фізичних осіб - платників податків директора Товариства;
40. Фотографії з офісу ТОВ «_______» у кількості 3 шт.;
41. Платіжне доручення про сплату судового збору за подання позовної заяви немайнового характеру;
42. Платіжне доручення про сплату судового збору за подання позовної заяви майнового характеру;
43. Копія опису вкладеного відправлення копії Позовної заяви та додатків до неї Відповідачу;
44. Копія фіскального чеку відправлення копії Позовної заяви та додатків до неї Відповідачу.10.03.2015р.


Ответы юристов

0
фото
Off-line Недилько Тарас
юридическая компания
Днепропетровск
ответил 24.03.2015 14:08

Вам необхідно усунути недоліки стосовно оплати судового збору та подання копії позовної заяви з додатками до неї для відповідача.

Стосовно зауваження суду щодо непов'язаності між собою заявлених позовних вимог - воно носить рекомендаційний характер і прийняти чи не прийняти його Ваше право.


0
фото
Off-line Недилько Тарас
юридическая компания
Днепропетровск
ответил 24.03.2015 13:25

Вважаю що ухвала суду є незаконною, оскільки ще на стадії відкриття провадження у справі суд почав вирішувати питання по суті позовних вимог. Які вимоги заявляти і стосовно чого - це Ваше конституційне право. Суд повинен відкрити провадження або по всім заявленим вимогам, або по одним відкрити а стосовно інших відмовити.

Цікаво було б ще подивитися на ухвалу суду в якій зазначені обгрунтування таких "недоліків".


0
фото
Off-line Медведев Сергей
юрист
Киев
ответил 24.03.2015 13:18

Тут 2 позовні заяви. Вам нада її розбити.

в одній позовній заяві :

Визнати протиправною відмову Державної податкової інспекції у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві у підписанні «Договору про визнання електронних документів» та прийнятті Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за 2014р, 1-м, 2-м Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва за 2014р платника ТОВ «ОІЛ ТЕК СТРОЙ» (код за ЄДРПОУ – 38881850).

Зобов’язати Державну податкову інспекцію у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві підписати «Договір про визнання електронних документів» № 291220141 від 29.12.2014 року з ТОВ «ОІЛ ТЕК СТРОЙ» (код за ЄДРПОУ – 38881850). (хоча суд не наділений дискреційними повноваженнями субєкта владних повноважень. Потрібно переглянути ось цю позовну вимогу).


В іншій позовній заяві скасовувати податкове повідомлення.


0
фото
Off-line Штангей Сергей
юрист
Киев (также (также вся Украина))
ответил 24.03.2015 12:54

Для ответа на ваш вопрос надо видеть сам иск


0
фото
Off-line Медведев Сергей
юрист
Киев
ответил 24.03.2015 12:49

можливо і таке.  У Вас є цілий арсенал інструментів як далі діяти.
 Від того щоб залишили Вашу заяву без розгляду та подати позов заново в надії, що буде інший суддя, який відкриє провадження по справі. Усувати недоліки...подавати декілька позовів. Вирішуйте.


0
фото
Off-line Ярмолович Алексей
юрист
Николаев
ответил 24.03.2015 12:48
треба прочитати вашу позовну заяву, щоб зробитит висновок, що далі Вам робити
0
фото
Off-line Ярмолович Алексей
юрист
Николаев
ответил 24.03.2015 12:48
треба прочитати вашу позовну заяву, щоб зробитит висновок, що далі Вам робити

Nebulonis.com
закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:

Мы рекомендуем
Помощь в международном праве.
https://www.freelawyer.ua/user/106236
www.freelawyer.ua
Сопровождение кредитных споров
http://uk.kiev.ua/ua/
uk.kiev.ua
Юрист
https://www.freelawyer.ua/user/123273
www.freelawyer.ua
Адвокат Забальський Юрій
https://www.freelawyer.ua/user/129542
www.freelawyer.ua
Юридическое профи...
https://www.freelawyer.ua/user/128676
www.freelawyer.ua
Опытный юрист, адвокат для Вас
https://www.freelawyer.ua/user/123317
www.freelawyer.ua
Адвокат Осикін Володимир
http://www.freelawyer.ua/osikinlawyer
www.freelawyer.ua
Адвокат. Юридическая помощь.
https://www.freelawyer.ua/user/71449
www.freelawyer.ua


Категории вопросов

 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2017    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?