Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов
 
Украина

Адміністративний процес

12.02.2015 13:59

Підкажіть будь-ласка, в адміністративному судочинстві представником може бути юрист, чи потрібен адвокат, який має свідоцтво про право на заняття адв. діяльністю?Комментарии автора вопроса

13.02.2015 12:46      комментарий относится к Бондарева Ольга
Ольга спасибо за ответ, а в чем разница?

12.02.2015 15:01      комментарий относится к ЮК "Ин Юре"
А щодо справ про адміністратині правопорушення, тільки адвокат?Ответы юристов

0
фото
Off-line Бондарева Ольга
Киев
ответил 13.02.2015 14:45

Для Вас - разницы нет. Разные статьи в Кодексе.


0
фото
Off-line Бондарева Ольга
Киев
ответил 13.02.2015 07:38

Є право здійснювати свої права в адміністративному процесі не особисто, а через представника, яким може бути юрист, друг, родич (будь-яка особа, якій Ви це довірили).   А є право на правову допомогу в адміністративному процесі, таку допомогу має право надавати тільки адвокат.


0
фото
Off-line Колбаев Александр
юрист
Киев
ответил 12.02.2015 15:55

По закону представителем может быть любой представитель в области права. Но суды подходят неодназночно. Но все таки мое мнение что представителем может быть не обязательно адвокат, достаточно доверенности


0
фото
Off-line ЮК "Ин Юре"
юридическая компания
Херсон (также Николаев, Одесса)
ответил 12.02.2015 15:17

Відносно Вашого питання щодо адвоката - Вам вже надали відповідь. На даний час ситуація з цим питанням не однозначна. Деякі судді не допускають юристів до представництва у справах про адміністративні правопорушення, інші судді допускають однак лише юристів, які зареєстровані як приватні пдприємці з видом діяльності надання юридичних послуг. Сталої практики щодо цього питання, нажаль немає.


0
фото
Off-line Позняк Роман
юрист
Харьков
ответил 12.02.2015 15:09

    Це дуже спірне і обговорюване питання, так згідно приписами ст. 268 КУпАП передбачено, що  при розгляді справи особа яка притягується до адміністративного відповідальності має право користуватись юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. Спеціального закону який би роз'яснював хто такий інший фахівець у галузі права в Україні не має.

    Але відповідно до положень ч. 1 ст. 59 Конституції України кожен має на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. При цьому вказана конституційна норма не встановлює жодних обмежень у виборі цього захисника та не встановлює жодних вимог до захисника. А в той же час ч. 2 ст. 8 Конституції України передбачено, що Конституція України  має найвищу  юридичну силу. Закони та інші нормативно – правові  акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. 

    В цьому зв’язку Конституційний Суд України у своєму рішенні №13-рп/2000 від 16.11.2000 у справі №1-17/2000 за конституційним зверненням гр-на Солдатова Г.І. зазначив, що обмеження права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, на вільний вибір захисника інших юристів, які мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, суперечить положенням  ч. 1 ст. 59 та ст. 64 Конституції України. Із цього ж рішення випливає, що реалізація  кожним права  на правову допомогу не може залежати від статусу особи та характеру її правовідносин з іншими суб’єктами права. Такі ж висновки випливають із рішення Конституційного  Суду України №23-рп/2009 від 30.09.2009 у справі №1-23/2009 за конституційним зверненням гр-на Голованя І.В., із рішення Конституційного Суду України №9-рп/2012 в справі №1-10/2012 за конституційним зверненням гр-на Трояна А.П.

   Аналогічну позицію з цих питань займає і Європейський суд з прав людини. Так, у рішенні Європейського суду від 24.11.2011 у справі «Завгородній проти України» визнані незаконними дії судів та органів досудового слідства, які відмовили особі у її допуску в якості захисника  на тій підставі, що вона не мала свідоцтва про заняття адвокатською діяльністю. Такі дії суд визнав порушенням прав особи на вільний вибір захисника. Такий же висновок міститься у рішенні Європейського суду від 19.02.2009 у справі Шабельник проти України.

   Відповідно  до п. «с» ч. 3 ст. 6 Конвенції  про захист прав людини і основоположних  свобод кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше такі права :… захищати себе особисто чи використовувати  юридичну допомогу захисника, вибраного на власний розсуд». При цьому Конвенція під захисником розуміє не тільки адвокатів, а і інших осіб, які надають правову допомогу.

 

Висновок:  Конкретно в українському законодавстві не вказано, що юрист має право бути захисником особи яка притягується до адміністративної відповідальності, але аналізуючи законодавство я вважаю, що юрист може буди захисником в справі адміністративного правопорушення.

 

Якщо Вам допомогла моя відповідь залиште відгук в графі відгуки.


0
фото
Off-line Позняк Роман
юрист
Харьков
ответил 12.02.2015 15:09
ответ исправлен 12.02.2015 15:23
Этот ответ юрист предпочёл удалить :)
0
фото
Off-line ЮК "Ин Юре"
юридическая компания
Херсон (также Николаев, Одесса)
ответил 12.02.2015 14:15

Добрий день. Якщо Ви маєте на увазі саме адміністративне судочинство, а не справи про адміністративні правопорушення, тоді представником може бути юрист.

Якщо мова йде про представництво у справах про адміністративні правопорушення, то там справа дещо інша.


0
фото
Off-line Позняк Роман
юрист
Харьков
ответил 12.02.2015 14:15
ответ исправлен 12.02.2015 14:16
Этот ответ юрист предпочёл удалить :)
0
фото
Off-line Ковтун Наталия
юрист
Киев
ответил 12.02.2015 14:14

подтожу указанное коллегами: пока что представлять интересы может и юрист.


0
фото
Off-line Дорошенко Артем
юрист
Донецк
ответил 12.02.2015 14:08

Відповідно до положень Кодексу адміністративного судочинства України, 

Стаття 56. Представники

1. Сторона, а також третя особа в адміністративній справі можуть брати участь в адміністративному процесі особисто і (або) через представника.

2. Представником може бути фізична особа, яка відповідно до частини другої статті 48 цього Кодексу має адміністративну процесуальну дієздатність.

3. Представники беруть участь в адміністративному процесі на основі договору або закону.

 

Стаття 48. Адміністративна процесуальна правосуб'єктність

2. Здатність особисто здійснювати свої адміністративні процесуальні права та обов'язки, у тому числі доручати ведення справи представникові (адміністративна процесуальна дієздатність), належить фізичним особам, які досягли повноліття і не визнані судом недієздатними, а також фізичним особам до досягнення цього віку у спорах з приводу публічно-правових відносин, у яких вони відповідно до законодавства можуть самостійно брати участь.

Представником може бути будь-яка особа, яка має АПД. 


0
фото
FIND
Off-line "Головченко & Партнеры"
адвокатское объединение
Херсон (также Николаев, Одесса)
ответил 12.02.2015 14:07

Стаття 56. Представники

1. Сторона, а також третя особа в адміністративній справі можуть брати участь в адміністративному процесі особисто і (або) через представника.

2. Представником може бути фізична особа, яка відповідно до частини другої статті 48 цього Кодексу має адміністративну процесуальну дієздатність.

3. Представники беруть участь в адміністративному процесі на основі договору або закону.

4. Права, свободи та інтереси малолітніх та неповнолітніх осіб, які не досягли віку, з якого настає адміністративна процесуальна дієздатність, а також недієздатних фізичних осіб захищають у суді їхні законні представники - батьки, усиновлювачі, опікуни, піклувальники чи інші особи, визначені законом.

5. Права, свободи та інтереси неповнолітніх осіб, які досягли віку, з якого настає адміністративна процесуальна дієздатність, непрацездатних фізичних осіб і фізичних осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, можуть захищати в суді їхні законні представники - батьки, усиновлювачі, опікуни, піклувальники чи інші особи, визначені законом. Суд може залучити до участі у таких справах відповідно неповнолітніх осіб, непрацездатних фізичних осіб і фізичних осіб, цивільна дієздатність яких обмежена.

6. Суд з метою захисту прав, свобод та інтересів неповнолітніх осіб, які досягли віку, з якого настає адміністративна процесуальна дієздатність, непрацездатних фізичних осіб і фізичних осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, та які беруть участь у справі, може залучити до участі у справі їхніх законних представників.

7. Законним представником органу, підприємства, установи, організації в суді є його керівник чи інша особа, уповноважена законом, положенням, статутом.

8. Як законні представники діють також органи та інші особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.

9. У разі відсутності представника у сторони чи третьої особи, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності, а також у разі, якщо законний представник цих осіб не має права вести справу в суді з підстав, встановлених законом, суд зупиняє провадження в справі та ініціює перед органами опіки і піклування чи іншими органами, визначеними законом, питання про призначення чи заміну законного представника.С уважением, адвокат Головченко Р.В.
Показать контактную информацию
0
фото
FIND
Off-line "Головченко & Партнеры"
адвокатское объединение
Херсон (также Николаев, Одесса)
ответил 12.02.2015 14:04
ответ исправлен 12.02.2015 14:08
Этот ответ юрист предпочёл удалить :)

Nebulonis.com
закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:

Мы рекомендуем
Адвокат Осикін Володимир
http://www.freelawyer.ua/osikinlawyer
www.freelawyer.ua
Юридические консультации
https://www.freelawyer.ua/user/128735
www.freelawyer.ua
Юрист
https://www.freelawyer.ua/user/123273
www.freelawyer.ua
АДВОКАТ
https://www.freelawyer.ua/user/103760
www.freelawyer.ua
Адвокат Забальський Юрій
https://www.freelawyer.ua/user/129542
www.freelawyer.ua
Адвокат. Юридическая помощь.
https://www.freelawyer.ua/user/71449
www.freelawyer.ua
Юридическое профи...
https://www.freelawyer.ua/user/128676
www.freelawyer.ua
Опытный юрист, адвокат для Вас
https://www.freelawyer.ua/user/123317
www.freelawyer.ua
Помощь в международном праве.
https://www.freelawyer.ua/user/106236
www.freelawyer.ua
Сопровождение кредитных споров
http://uk.kiev.ua/ua/
uk.kiev.ua


Категории вопросов

 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2017    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?