Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов
 
Украина

Возможно ли лишение права собственности?

11.10.2012 17:42
 Здраствуйте. Такой вопрос. У меня есть земля сельхозназначения, которой я владею на праве собственности. Продолжительное время она сдается в аренду. Вчера работник управления земельных ресурсов нашел нарушение законодательства (использование не за целевым назначением). Меня обязали на протяжении десяти дней убрать всё нарушения, в противном случае, по словам проверяющего, я буду автоматически лишен права собственности, а землю передадут в собственность другому владельцу либо она будет переведена к землям запаса. Могут ли у меня отобрать землю?

Комментарии автора вопроса

11.10.2012 22:51
Да, я есть собственником земли и сдаю ее в аренду.Ответы юристов

0
фото
Off-line Миханів Володимир
юрист
Киев
ответил 11.10.2012 23:53

Доброго дня!

     Стосовно припинення права власності. Відповідно до статті 143 ЗК, «Примусове припинення прав на земельну ділянку здійснюється у судовому порядку у разі «використання земельної ділянки не за цільовим призначенням». Отже, формально таке припинення права на земельну ділянку є можливим, проте здійснитися воно може тільки у судовому порядку, про що власне йде мова у статті 143 ЗК. Про автоматичне позбавлення права власності – мова йти не може. Хоча, сумнівним є і сама можливість припинення права власності. На сьогодні, на мою думку, таке припинення може бути оскаржене до суду, зокрема, на підставі статті 41 Конституції України, яка зазначає, що «примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості».

        Далі стосовно дій (працівника чи інспектора??) управління земельних ресурсів. Як вже зазначалося, згідно із статтею 144 ЗК «у разі виявлення порушення земельного законодавства державний інспектор по використанню та охороні земель складає протокол про порушення та видає особі, яка допустила порушення, вказівку про його усунення у 30-денний строк. Якщо особа, яка допустила порушення земельного законодавства, не виконала протягом зазначеного строку вказівки державного інспектора щодо припинення порушення земельного законодавства, державний інспектор по використанню та охороні земель відповідно до закону накладає на таку особу адміністративне стягнення та повторно видає вказівку про припинення правопорушення чи усунення його наслідків у 30-денний строк.  У разі неусунення порушення земельного законодавства у 30-денний строк державний інспектор по використанню та охороні земель звертається до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування з клопотанням про припинення права користування земельною ділянкою.». З наведеної статті можна зробити висновок, що законодавцем встановлюється строк для усунення порушення 30 днів, після чого накладається штраф та дається знову 30-денний строк для усунення порушення.

          Також є неможливим передання земельної ділянки до земель запасу, оскільки землі запасу як самостійну категорію земель анульовано. Але згідно частини 2 статті 19 ЗК до складу кожної категорії земель можуть входити землі запасу. Це стосується тільки тих земельних ділянок, які не надані у власність або користування громадян чи юридичних осіб. Так, згідно ст. 30 Земельного кодексу земельні ділянки державної і комунальної власності, які перебували у користуванні сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, що ліквідуються, включаються до земель запасу або ж передаються у власність чи користування відповідно до Земельного кодексу.

         Усунути порушення повинен орендар земельної ділянки. Для початку варто зазначити ч. 1 статті 91 Земельного кодексу України, яка зазначає, що «власники земельних ділянок зобов'язані забезпечувати використання їх за цільовим призначенням». Такий же обов’язок, проте для орендарів земельної ділянки, передбачений статтею 96 Земельного кодексу України, згідно з яким «Землекористувачі зобов'язані забезпечувати використання землі за цільовим призначенням та за свій рахунок приводити її у попередній стан у разі незаконної зміни її рельєфу». Отже, законодавством встановлено обов’язок землекористувачів забезпечувати використання земельної ділянки за цільовим призначенням. Однозначно, порушення повинна усувати особа, яка його допустила - тобто, у Вашому випадку, це орендар.


0
фото
Off-line М Т
юрист
Киев
ответил 11.10.2012 18:39

Доброго дня!

Автоматичне позбавлення права власності – абсурд.

Статтею 153 ЗК України передбачено, що власник не може бути позбавлений права власності на земельну ділянку, крім випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законами України. Підстави припинення права власності на земельну ділянку встановлені статтею 140 Земельного кодексу, серед яких відсутня така підстава, як використання земельної ділянки не за цільовим призначенням. Разом з тим, згідно з статтею 143 Земельного кодексу примусове припинення прав на земельну ділянку здійснюється у судовому порядку у разі використання    земельної ділянки не за цільовим призначенням. Хоч ця стаття і регулює припинення права користування земельною ділянкою, деколи суди помилково застосовують її у аналогічних до вашої ситуаціях.

Ознайомтеся, зокрема, з рішенням Верховного суду:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/9073439

Тому краще в такій ситуації не ризикувати.

Погоджуюсь  також з колегою щодо того, що якщо Ви здаєте ділянку в оренду, то вимоги усунути порушення повинні бути адресовані орендареві. Однак, у вас повинен бути укладений договір оренди в письмовій формі та зареєстрований в Держкомземі


0
фото
Off-line Кацалап Андрей
юрист
Киев
ответил 11.10.2012 18:28

Хотілося б уточнити пару деталей. Ви є власником ділянки, але здаєте її в оренду, як вбачається з Вашого питання? 

 У такому разі, швидше за все, цільове використання ділянки порушили не Ви, а особа, що цю ділянку у Вас орендує. За нормами ст. 144 ЗКУ, вказівка про усунення порушення має видаватися на власнику ділянки, а саме, цитую, "особі, яка допустила порушення". Тобто орендареві, якщо я правий у своїх припущеннях.

Зверніться до органу земресурсів, бажано письмово, та поясніть, що наразі користування ділянкою здійснюєте не Ви,  а отже, і порушення цільового призначення допущені не Вами.  У такому разі, наслідком ситуації, що склалася, буде не позбавлення Вас права власності на землю - а позбавлення орендаря права користування цією ділянкою.

 


0
фото
Off-line Бугрик Снежана
юрист
Киев
ответил 11.10.2012 18:10

 в случае выявления нарушения земельного законодательства, в Вашей ситуации это нецелевое использование земли, государственный инспектор по использованию и охране земель должен составить протокол о нарушении и выдать Вам указание о его устранении. Если Вы не выполните в течение указанного срока указания государственного инспектора о прекращении использования земельного участка не по целевому назначению, государственный инспектор наложит на Вас штраф и повторно выдаст указание по прекращению нецелевого использования земли или устранению его последствий в течении 30 дней.

Если Вы не перестанете использовать землю не по целевому назначению, государственный инспектор обратится районный совет с ходатайством о прекращении Вами права пользования земельным участком. 

Если районный совет в Вашей ситуации примет решение о прекращении Вами права пользования земельным участком, Вы сможете обжаловать его в суд.


0
фото
Off-line Федько карина
юрист
Киев
ответил 11.10.2012 18:09

Добрый день!

Использование земли не по назвачению может служить поводом для:

  • признания недействительными решений органов государственной власти и органов местного самоуправления о предоставлении (передаче) земельных участков гражданам и юридическим лицам;
  • признания недействительными сделок относительно земельных участков;
  • отказа в государственной регистрации земельных участков или признания регистрации недействительной;
  • привлечения к ответственности граждан и юридических лиц, виновных в нарушении порядка установления и изменения целевого назначения земель


Nebulonis.com
закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:

Мы рекомендуем
Юрист
https://www.freelawyer.ua/user/123273
www.freelawyer.ua
Сопровождение кредитных споров
http://uk.kiev.ua/ua/
uk.kiev.ua
Помощь в международном праве.
https://www.freelawyer.ua/user/106236
www.freelawyer.ua
Адвокат. Юридическая помощь.
https://www.freelawyer.ua/user/71449
www.freelawyer.ua
Адвокат Осикін Володимир
http://www.freelawyer.ua/osikinlawyer
www.freelawyer.ua
Опытный юрист, адвокат для Вас
https://www.freelawyer.ua/user/123317
www.freelawyer.ua
Адвокат Забальський Юрій
https://www.freelawyer.ua/user/129542
www.freelawyer.ua
Юридическое профи...
https://www.freelawyer.ua/user/128676
www.freelawyer.ua


Категории вопросов

 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2017    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?