Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов
 
Украина

Звільнення

23.09.2013 12:59
ІваннаЯ під час навчання була на державному місці, після закінчення навчання я маю відробити 3 роки...на даний час я відробила тільки 2 місяці..І маю виходити замуж,і мій наречений нехоче щоб я працювала на цій роботі(у школі - хореограф)як мені правильно поступити із звільненням щоб не відробляти 3 роки і не плати...????Ответы юристов

0
фото
Off-line Волобуева Татьяна Викторовна
юрист
Запорожье
ответил 28.09.2013 07:47
этот ответ относится к Огородник Олег

Не соглашусь с Вами, ув. Олег. Лист МОН - это всего лишь письмо, не зарегистрированное в Минюсте. А контракт с ВУЗом - это ГК. Приоритетным окажется все-таки договор, если ВУЗ захочет взыскать за обучение. А ВУЗ может захотеть, если КМУ опять начнет поднимать вопросы и требовать на местах отчета - а куда же уходят бюджетные деньги? В суде это письмо МОН будет слабым утешением.

Девушке прежде всего нужно смотреть условия контракта.


0
фото
Off-line Волобуева Татьяна Викторовна
юрист
Запорожье
ответил 28.09.2013 07:39

Если контракт (угода) с учебным заведением не расторгнут и если рабочее место получено по распределению, тогда должны отработать. Если самостоятельно трудоустраивались, можно попытаться...

Можете также поехать в другой населенный пункт за своїм нареченим, якщо він так наполягає і якщо його туди було направлено після закінчення виша.

Вам треба дивитись Постанову КМУ № 992 від 22 серпня 1996 р.


0
фото
Off-line Огородник Олег
юрист
Киев
ответил 23.09.2013 16:20

Ви можете не відпрацьовувати 3 роки, відповідно до листа МОН від від 21.06.2011 р. N 1/9-481. 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 21.06.2011 р. N 1/9-481

Керівникам вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації державної форми власності, які підпорядковані МОНмолодьспорту

 

Роз'яснення щодо порядку працевлаштування випускників

На сьогодні ситуація, пов'язана з працевлаштуванням, набула суспільного характеру і викликала невдоволення серед випускників та громадськості. Призвели до цього планові перевірки вищих навчальних закладів Державною фінансовою інспекцією, в результаті яких нараховуються мільйонні штрафи за неефективне використання бюджетних коштів, оскільки не забезпечується стовідсоткове працевлаштування випускників, які навчались за бюджетні кошти, та їх відпрацювання протягом трьох років.

У зв'язку з цим протягом року Міністерством освіти і науки, молоді та спорту розсилаються роз'яснювальні листи керівникам вищих навчальних закладів всіх регіонів України, відповіді народним депутатам та пояснення у Генпрокуратуру.

Міністерство висловлює позицію, що ґрунтується на правових засадах і гарантіях, встановлених Конституцією України та законами України, та керується у своїй діяльності принципом верховенства права.

У статті 53 Конституції України зазначено, що держава забезпечує доступність та безоплатність вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах.

Відповідно до статті 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Використання примусової праці забороняється. Не вважається примусовою працею військова або альтернативна (невійськова) служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний стан.

Конвенція Міжнародної організації праці N 29 "Про примусову чи обов'язкову працю", що набула чинності для України 10 серпня 1956 року, зобов'язує держави не допускати примусової праці. Згідно зі статтею 1 Міжнародної Конвенції "Про скасування примусової праці" N 105, що ратифікована Законом України від 05.10.2000 N 2021-III, держава зобов'язується скасувати обов'язкову працю і не вдаватися до будь-якої її форми як методу мобілізації і використання робочої сили для потреб економічного розвитку.

Водночас відповідно до частини 2 статті 52 Закону України "Про освіту" випускники вищих навчальних закладів, які здобули освіту за кошти державного або місцевого бюджетів, направляються на роботу і зобов'язані відпрацювати за направленням і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України N 992 від 22.08.96 року затверджено Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням.

Пункт 14 зазначеного Порядку встановлює, що у разі неприбуття молодого фахівця за направленням або відмови без поважної причини приступити до роботи за призначенням, звільнення його з ініціативи адміністрації за порушення трудової дисципліни, звільнення за власним бажанням протягом трьох років випускник зобов'язаний відшкодувати у встановленому порядку до державного бюджету вартість навчання та компенсувати замовникові всі витрати.

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" основним завданням, що стоїть перед вищими навчальними закладами, є здійснення освітньої діяльності, яка забезпечує підготовку фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів. Цей закон не містить умов про обов'язковість трирічного відпрацювання та відшкодування у встановленому порядку до державного бюджету вартості навчання. Не зазначено у законі і той факт, що вищий навчальний заклад зобов'язаний гарантувати випускникові його працевлаштування, у обов'язки вищого навчального закладу входить сприяння працевлаштуванню своїх випускників.

Таким чином, стаття 52 Закону України "Про освіту" та Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.96 року N 992, за своїм змістом суперечать Конституції України, Міжнародній Конвенції "Про скасування примусової праці" та статті 56 Закону України "Про вищу освіту".

Рішенням Конституційного Суду України від 04.03.2004 року у справі про доступність та безоплатність освіти визначено, що безоплатність вищої освіти у державних і комунальних навчальних закладах необхідно розуміти як можливість здобуття освіти у цих закладах без оплати, тобто без внесення плати у будь-якій формі за освітні послуги.

Безоплатність вищої освіти означає, що громадянин має право здобути її відповідно до стандартів вищої освіти без внесення плати в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі в межах обсягу підготовки фахівців для загальносуспільних потреб (державне замовлення).

Обов'язковість відпрацювання або відшкодування вартості навчання випускником вищого навчального закладу призводить до порушення конституційного права громадян на працю, що вільно обирається громадянином або на яку він вільно погоджується (частина перша статті 43 Конституції України) та права на безоплатність вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах (стаття 53 Конституції України).

Через відсутність механізму, який би зобов'язав випускника вищого навчального закладу, підготовка якого здійснювалась за державним замовленням, відшкодувати до державного бюджету вартість навчання та компенсувати замовникові всі понесені витрати за договором, будь-які матеріальні претензії до нього є неправомірними. Ця теза підтверджується і інформаційним листом Міністерства юстиції щодо надання роз'яснення з питань працевлаштування випускників ВНЗ, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, від 19.10.2010 N 12566-0-4-10-21.

У зв'язку з цим вважаємо неможливим знаходження правових механізмів відшкодування випускниками вартості навчання.

Водночас, враховуючи сучасні умови розвитку економіки країни, у тому числі значне зменшення державного сектору (від 0 відс. до 30 відс., залежно від галузі економіки), керівництво вищих навчальних закладів, за умови відсутності запитів від державних підприємств, установ та організацій, може сприяти працевлаштуванню випускників на підприємства, установи та організації інших форм власності, оскільки вони теж є платниками податків і вносять внесок у розвиток економіки країни.

Перший заступник Міністра

Є. М. Суліма0
фото
Off-line Гилюк Владимир
юрист
Черновцы
ответил 23.09.2013 14:13

Звільняйтея за станом здоров`я.


0
фото
Off-line Ковтун Наталия
юрист
Киев
ответил 23.09.2013 14:07

единственный выход, что бы не возмещать государству деньги, потраченные на Ваше обучение, идти в декрет - срок декрета защитывается в стаж. А вообще-то, Это же Ваш будущий муж против, а Вы? Где Ваша позиция? Вы же учились, работали - значит реализовывали свою мечту. Может не стоит отказываться от своей мечты и от себя и переубедить молодого человека, что Ваши желания тоже чего -то значат. Извните за такую позицию.


0
фото
Off-line Дубок Сергей
юрист
Житомир
ответил 23.09.2013 13:34

Если вы думаете в дальнейшем иметь детей, тогда лучше не уходите с работы (нужно будет вернуть деньги государству)
Когда у вас будет ребенок, вы можете уйти в декрет, и он... будет включен в ваши 3 года.

Это самый легкий способ.


0
фото
Off-line Удаленный Пользователь
ответил 23.09.2013 13:07

Добррого вам дня.

Якщо ваш наречений поверне державі гроши за ваше навчання, звільняйтеся.Nebulonis.com
закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:

Мы рекомендуем
Адвокат Гриньов Сергій (Київ)
https://www.freelawyer.ua/user/114761
www.freelawyer.ua
Адвокатське бюро Бородіної
https://www.freelawyer.ua/user/125021
www.freelawyer.ua
Опытный юрист, адвокат для Вас
https://www.freelawyer.ua/user/123317
www.freelawyer.ua
Юрист
https://www.freelawyer.ua/user/123273
www.freelawyer.ua
КВАЛІФІКОВАНА ПРАВОВА ДОПОМОГА
http://www.vfemidav.com.ua
www.vfemidav.com.ua
Юридическое профи...
https://www.freelawyer.ua/user/128676
www.freelawyer.ua
АДВОКАТ Уголовное и хоз спец
https://www.freelawyer.ua/user/122469
www.freelawyer.ua
Адвокат Осикін Володимир
http://www.freelawyer.ua/osikinlawyer
www.freelawyer.ua
Адвокат. Юридическая помощь.
https://www.freelawyer.ua/user/71449
www.freelawyer.ua
Адвокат Забальський Юрій
https://www.freelawyer.ua/user/129542
www.freelawyer.ua


Категории вопросов

 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2017    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?