Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов
 
Украина

Звинувачення, Державної реєстраційної служби України до КМЛПУ, в порушен

24.10.2014 11:40
Позов Державної реєстраційної служби УкраIни базуеться на невиконаннi КМЛПУ у повному обсязi ч. 6, ст. 11 Закону України «Про полiтичнi партiї в України». За вимогами якого полiтична партiя в 6-ти мiсячний термiн повинна зарееструвати бiльше половини обласних партiйних органiзацiй, тобто (не менше 15 органiзацiй).
З моменту реестрацiї партiї з 24. 12. 2013 р. по 10. 04. 2014 р. були зареестрованi 12 партiйних органiзацiй з 19 створених, що становить 85 %. Але далi реєстрацiя обласних партiйних органiзацiй призупинилась по винi Державної реєстраційної служби України, тобто позивача - зацiкавленої особи.
На позачерговому З'iздi КМЛПУ 25. 04. 2014 року, обрано новий керiвний склад КМЛПУ.
На Пленумi ЦК КМЛПУ 25. 04. 2014 року, одноголосно обраний Генеральним Секретарем ЦК КМЛПУ - Марченко Микола Андрiйович.
28 квiтня 2014 р. партiя надала вiдомостi до Державної реєстраційнаої служби України для взяття до вiдома iнформацiю про змiни керiвного складу партii та змiну адреси мiсцезнаходження партii.

Про те, Державна реєстраційна служба України замiсть прийняття до вiдома про змiни в керiвництв партii, стала ставити штучнi перешкоди проти легалiзацii новообраного керiвного складу партiї та новообраного голови партiї, а у дiях Державної реєстраційнаої служби України явно проглядаеться упереджене ставлення до КМЛПУ, як до юридичнои особи бо в деяких зауваженнях Державноi реєстраційноi служби України проглядаються штучно вишукованi неправдивi висновки, якi cуперечать Статуту партiї i сааме за яких не здiйснена легалiзацiя новообраного керiвницьтва партiї, а сааме:
Державна реєстраційна служба Украiни у своему висновку вiд 07. 08. 2014 р. вказала: «Документи поданi за пiдписом Марченко М.А., (новообраного Голови Партii вiдповiдно до матерiалiв Позачергового З’iзду Партii 25.04.2014), повноваження якого згiдно з поданими документами не пiдтверджуються згiдно з протоколом даного З’iзду».
Але ж в протоколi даного З’iзду i не повинно бути пiдтвердження повноваження новообраного Голови партii Марченко М.А., бо згiдно ст. 7.5, та ст. 8.2 Статуту КМЛПУ, чiтко визначено обрання керiвника партii. Де З’iзд партii обирае - ЦК КМЛПУ, а Пленум ЦК КМЛПУ - обирае голову партii.
Ст. 7.5. Статуту КМЛПУ: До виключних повноважень З'їзду КМЛПУ належить вирішення питань: - обрання строком на чотири роки Центрального Комітету КМЛПУ...
Ст. 8.2. Статуту КМЛПУ: Центральний Комітет КМЛПУ: Для вирішення поточних політичних і організаційних питань обирає зі свого складу на строк повноважень ЦК КМЛПУ Генерального секретаря Центрального Комітету...
Саме необгрунтована вiдмова Державною реєстрацiйною службою України взяти до вiдома iнформацiю про змiни в керiвництвi КМЛПУ, та новообраного голови партiї, не дали юридичного права, а тому i практичної i фiзичної можливостi для подальшої реєстрацiї регiональних партiйних органiзацiй.
А. cаме:
Тому саме непрофесiйнi дiї працiвникiв Державної реєстрацiйної служби України стали причиною порушення ч. 6, ст. 11 Закону України «Про полiтичнi партiї в Українi».
Тому був штучно затягнутий Державною реєстрацiйноїю службою України 6-ти мiсячний термiн, наданий для реєстрацiї обласних партiйних органiзацiй КМЛПУ, тому i було порушено ч. 6, ст. 11 Закону України «Про полiтичнi партiї в Українi».
Свою провину за порушення ч. 6, ст. 11. Закону України «Про полiтичнi партiї в Українi» на яких базуеться позов Державної реєстрацiйної служби України до КМЛПУ, позивач хоче перекласти на вiдповiдача. Але, з вищевикладеного видно, що саме позивач - Державна реєстрацiйна служби Украiни своiми дiями створила ситуацiю яка привела до порушення ч. 6, ст. 11. Закону України «Про полiтичнi партiї в Українi», тому i вiдповiдальнiсть за непрофесiйнi дii та недолiки у роботi з боку своих пiдлеглих повнiстю лежить на позивачевi - Державнiй реєстрацiйнiй службi Украiни, а значить недореєстрацiя обласних партiйних органiзацiй також вина позивача.

Тому це зауваження у висновку Державної реєстрацiйної служби України до КМЛПУ вiд вiдносно непiдтвердження З’їздом партiї повноваження керiвника партiї Марченко М.А., е не обрунтованi, та з юридичної точки зору не правильнi. Бо, перед тим як висловлювати такi висувати серйозні звинувачення в порушеннi КМЛПУ ч. 6, ст. 11 Закону Украiни «Про полiтичнi партii в Украiни», та робити на цьому позов до суду. Державна реєстрацiйна служба України повинна була бiльш ретельнiше ознайомитися зi Cтатутом партiї i тiльки тодi робити висновки i звертатися з позовом до суду з проханням про лiквiдацiю Свiдоцтва партiї.
Отже, саме необгрунтоване штучно вишукане обвинувачення партiї КМПУ, за яким Державна реєстрацийна служба України не прийняла до вiдома iнформацiю про змiни у керiвному складу партiї, та про новообраного голову партiї, не дало новому голови партии юридичної можливостi надавати документiв обласним органiзацiям на реєстрацiю утворених партiйних органiзацiй.

г. КиевЕще нет ответов юристов

закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:

Мы рекомендуем
Юридические консультации
https://www.freelawyer.ua/user/128735
www.freelawyer.ua
Сопровождение кредитных споров
http://uk.kiev.ua/ua/
uk.kiev.ua
Адвокат. Юридическая помощь.
https://www.freelawyer.ua/user/71449
www.freelawyer.ua
Помощь в международном праве.
https://www.freelawyer.ua/user/106236
www.freelawyer.ua
Адвокат Осикін Володимир
http://www.freelawyer.ua/osikinlawyer
www.freelawyer.ua
АДВОКАТ
https://www.freelawyer.ua/user/103760
www.freelawyer.ua
Адвокат Забальський Юрій
https://www.freelawyer.ua/user/129542
www.freelawyer.ua
Юрист
https://www.freelawyer.ua/user/123273
www.freelawyer.ua
Опытный юрист, адвокат для Вас
https://www.freelawyer.ua/user/123317
www.freelawyer.ua


Категории вопросов

 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2017    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?