Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов
 
Украина

Государственная работа и частное предпринимательство

30.08.2013 16:15

Добрый день!
Я оформленна в гос.учреждении методистом.
1. Могу ли я открывать ЧП?
2. Если я захочу уйти в декрет, то откуда мне ждать финансовой помощи и как в этой ситуации будут обстоять мои дела?Комментарии автора вопроса

30.08.2013 17:48      комментарий относится к Огородник Олег
Непосредственно выплачивать будет гос.предприятие в котором я работаю?Ответы юристов

0
фото
Off-line Огородник Олег
юрист
Киев
ответил 30.08.2013 17:53
ответ исправлен 30.08.2013 17:58

Якщо ви працюєте офіцйно то так, допомога по вагітності та пологам,декретні виплачує підприємство, а вихідну допомогу по догляду за дитиною та досягненню нею трирічного віку управління праці та соціального захисту населення.

Допомога по вагітності та пологам призначаэться якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через  шість місяців  з  дня  закінчення  відпустки  у зв’язку з вагітністю та пологами,  і  виплачується  жінкам  за  весь   період   відпустки, тривалість  якої  становить 70  календарних днів  до пологів і 56 (у  разі  ускладнених  пологів  або  народження  двох   чи  більше дітей – 70) календарних днів після пологів. Жінкам, віднесеним до 1-4 категорії  осіб,  які  постраждали  внаслідок   Чорнобильської катастрофи,   допомога   виплачується   за 180  календарних  днів зазначеної відпустки (90 – до  пологів  і  90  -  після  пологів).

Допомога  обчислюється  сумарно  та призначається жінкам у повному обсязі  незалежно   від   кількості   днів   відпустки,  фактично використаних до пологів.

За період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, що збігається  з  відпусткою  по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,  допомога у  зв’язку  з  вагітністю  та  пологами виплачується  незалежно  від  одержання  допомоги  по  догляду  за дитиною до досягнення нею трирічного віку в  розмірі,  визначеному для не  працюючих жінок.

        При виході у декретну відпустку жінці надається допомога по вагітності та пологах у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату зарплати за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Допомога виплачується за весь період відпустки та в повному обсязі здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу. 

Необхідні документи для отримання допомоги по вагітності та пологах:

- Лікарняний лист по вагітності та пологах – оформляється лікуючим лікарем, що спостерігає вагітну жінку на тридцятому тижні вагітності. Примітка: Лікарняний лист оформлюється строком на 70 календарних днів до пологів і 56 днів після. У разі народження двох і більше дітей, ускладнених пологів, післяпологовий період збільшується до 70 днів. Якщо жінка відноситься до 1-4 категорії постраждалих від Чорнобильської катастрофи, лікарняний лист оформляється на 180 днів (90 до пологів і 90 після).

- Заява про надання відпустки по вагітності та пологах на термін, зазначений в лікарняному листі.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами надається:

1) жінкам   з   числа   військовослужбовців   Збройних   Сил, Державної  прикордонної  служби,  СБУ, Служби зовнішньої розвідки, військ  цивільної  оборони,  інших військових формувань та з числа осіб  начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та Державної  кримінально-виконавчої служби – у розмірі 100 відсотків грошового   забезпечення; 

2) жінкам,  звільненим  з  роботи  у  зв’язку  з  ліквідацією підприємства,  установи та організації – у розмірі  100  відсотків середньомісячного   доходу.   Середня   заробітна  плата,  з  якої нараховується допомога,  обчислюється згідно з Порядком обчислення середньої   заробітної  плати,  затвердженим  постановою  Кабінету Міністрів   України  від  8 лютого  1995 р.  N 100 .

3) жінкам, зареєстрованим у центрі зайнятості як безробітні – у   розмірі   100   відсотків  мінімального  розміру  допомоги  по безробіттю;

4) аспіранткам,    докторанткам,    клінічним    ординаторам, студенткам вищих навчальних закладів  I-IV  рівня  акредитації  та професійно-технічних  навчальних  закладів  -  у  розмірі місячної стипендії.  Жінка,  яка продовжує навчання,  має право на  виплату стипендії  або  допомоги  у зв’язку з вагітністю та пологами за її вибором. При цьому допомога призначається з дня припинення виплати стипендії  по  день закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. 

Розмір  допомоги   у   випадках,   передбачених   підпунктами 1-4 цього  пункту,  встановлюється шляхом множення середньоденного доходу  на  кількість  календарних  днів  тривалості  відпустки  у зв’язку  з  вагітністю  та  пологами,  але не менш як 25 відсотків розміру   встановленого   законом   прожиткового   мінімуму    для працездатної особи з розрахунку на місяць;

Жінкам, звільненим  з  роботи   у   зв’язку   з   ліквідацією підприємства,  установи  та  організації,  зареєстрованим у центрі зайнятості  як  безробітні,  аспіранткам,  докторанткам, клінічним ординаторам,  студенткам  вищих  навчальних  закладів  I-IV рівня акредитації   та   професійно-технічних   навчальних   закладів  і непрацюючим  жінкам  державна  допомога  у зв’язку з вагітністю та пологами   призначається   і   виплачується   органами   праці  та соціального  захисту населення за місцем проживання. Допомога може бути  призначена  за місцем фактичного проживання за умови подання довідки  про неодержання  зазначеної  допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації 

Для призначення допомоги при народженні дитини органу праці та соціального захисту населення за умови пред'явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, подаються такі документи: 
1) заява одного з батьків (опікуна), що складається за формою, затвердженою Мінпраці;
2) копія свідоцтва про народження дитини; 
3) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження дитини для виплати допомоги у зв'язку з народженням дитини, виданий відділом реєстрації актів цивільного стану, або довідка для призначення допомоги при народженні дитини, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) рад.
Жінки, які постійно проживають (зареєстровані) на території України і народили дитину під час тимчасового перебування за межами України, подають видані компетентними органами країни перебування і легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. 
Особи, що звертаються за призначенням допомоги при народженні другої дитини або наступних дітей, подають також довідку про склад сім'ї та копію свідоцтва про народження кожної дитини, яка враховується при визначенні розміру допомоги.

Допомога при народженні дитини призначається за умови, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж через 12 календарних місяців з дня народження дитини.
Виплата допомоги припиняється у разі:

 • позбавлення отримувача допомоги батьківських прав; 
 •  відмови отримувача допомоги від виховання дитини; 
 •  нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини; 
 •  відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав; 
 •  тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання; 
 •  припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень щодо конкретної дитини; 
 •  перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду; 
 •  усиновлення дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;
 •  смерті дитини
 •  смерті отримувача допомоги; 
 •  виникнення інших обставин.

Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу, який призначив допомогу.У випадках, коли батьки відмовляються від дитини або виявлено нецільове використання коштів, виплата допомоги припиняється на підставі пропозицій органу опіки та піклування чи державного соціального інспектора органу праці та соціального захисту населення.
Виплата допомоги може бути поновлена особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною (один з батьків дитини, усиновитель, опікун) якщо така.особа протягом 6 місяців з дня припинення виплати допомоги звернулася до органу, що призначив допомогу, з письмовою заявою.0
фото
Off-line Огородник Олег
юрист
Киев
ответил 30.08.2013 17:31
ответ исправлен 30.08.2013 17:53

якщо ви підете в декрет, то будете отримувати 130 грн дикретних і вихідну допомогу на дитину.


0
фото
Off-line Дмитро Тупчієнко
адвокат
Киев
ответил 30.08.2013 17:13

1. Якщо ви маєте ранг/статус держслужбовця - то ні

2. Коллега Касьянов вже пояснив


0
фото
Off-line Удаленный Пользователь
ответил 30.08.2013 16:30

Здравствуйте.

1) Можете, т к вы не являетесь госслужащей.

2) С места работы, с ЧП, тоько в случае заключения договора с фондом социального страхования и уплаты страховых платежей.Nebulonis.com
закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:

Мы рекомендуем
Сопровождение кредитных споров
http://uk.kiev.ua/ua/
uk.kiev.ua
Юридические консультации
https://www.freelawyer.ua/user/128735
www.freelawyer.ua
Опытный юрист, адвокат для Вас
https://www.freelawyer.ua/user/123317
www.freelawyer.ua
Юрист
https://www.freelawyer.ua/user/123273
www.freelawyer.ua
АДВОКАТ
https://www.freelawyer.ua/user/103760
www.freelawyer.ua
Адвокат. Юридическая помощь.
https://www.freelawyer.ua/user/71449
www.freelawyer.ua
Помощь в международном праве.
https://www.freelawyer.ua/user/106236
www.freelawyer.ua
Адвокат Осикін Володимир
http://www.freelawyer.ua/osikinlawyer
www.freelawyer.ua
Адвокат Забальський Юрій
https://www.freelawyer.ua/user/129542
www.freelawyer.ua


Категории вопросов

 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2017    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?