Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов
 
Украина

Перевірка відокремленого структурного підрозділу без попередження юр. особи

19.05.2014 10:12
Прокуратурою перевіряються відокремлені структурні підрозділи ГУ (головного управління) без попередження юр. особи (ГУ). Постанова на перевірку вручається керівнику структурного підрозділу. Чи законні дії прокуратури? Чи можливо скасування такої ставнови в судовому порядку? Посилання на чинне законодавство України?

Комментарии автора вопроса

19.05.2014 11:47
Всем, БОЛЬШОЕ СПАСИБО, что откликнулись!!!!!

19.05.2014 11:15
В ЗУ "Про прокуратуру" цього немає

19.05.2014 11:05
НЕ МАЄ СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИОтветы юристов

0
фото
Off-line Тамошюнас Андрей
адвокат
Харьков
ответил 20.05.2014 14:17
этот ответ относится к Рыбинцев Сергей

Озвучили алгоритм, которым и мы пользуемся еще с 2010 года при посещении наших клиентов работниками прокуратуры! )))


1
фото
Off-line Мороз Виктор
адвокатское объединение
Киев (также вся Украина)
ответил 19.05.2014 12:49

Не согласен с коллегой, поскольку в данном случае отсутствует предприятие как таковое, а руководитель обособленного структурного подразделения не может считаться представителем предприятия.


0
фото
FIND
Off-line Рыбинцев Сергей
адвокат
Киев (также Одесса, Днепр)
ответил 19.05.2014 12:07

Окрім аналітичної "обробки" потрібно враховувати, що вона має бути не однобокою та враховувати правову реальність.

Знову повторю: завдяки розмитим формулюванням, перехідним положенням Конституції, прокуратура дозволяє собі певні дії. І таким чином, для прокуратури не має значення що ви не юридична  особа, а утворений в структурі вашого підприємства підрозділ, який підпорядковується ГУ. Більше того, я впевнений що в постанові вказано вашу назву і далі ГУ і назву головного управління; постанову також виписано на ім'я посадової особи - керівника підрозділу, а не керівника ГУ. Тобто відповідно до цитованої статті 8 закону про прокуратуру, керівник структурного підрозділу МАЄ виконувати вимогу прокурора!

Якщо ж мій колега звернув увагу на статтю 21 закону про прокуратуру, то певно мав би помітити:

Не допускається 
проведення перевірки без надання копії зазначеної постанови 
представнику підприємства, установи, організації незалежно від 
форм власності, підпорядкованості чи приналежності, фізичній особі 
- підприємцю.

Тобто, практично дії прокурора виглядають законими: відсутність у вас статусу юрособи не позбавить прокурора права вас перевірити. Постанову ви можете оскаржити але це має робити ГУ, а не ви. Підписуйтесь! Більше відповідей на персональній сторінці https://www.facebook.com/ribintsevss // (050) 3202873 ribintsevss@gmail.com
Показать контактную информацию
0
фото
Off-line Мороз Виктор
адвокатское объединение
Киев (также вся Украина)
ответил 19.05.2014 11:26

Окрім дослівного цитування того чи іншого закону необхідно здійснювати аналітичну обробку норм певних законів.

Дивимось ЗУ "Про прокуратуру":

Стаття 1. Прокурорський нагляд за додержанням законів в
Україні

Прокурорський нагляд за додержанням і правильним
застосуванням законів Кабінетом Міністрів України, міністерствами
та іншими центральними органами виконавчої влади, органами
державного і господарського управління та контролю, Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими Радами, їх
виконавчими органами, військовими частинами, політичними партіями,
громадськими організаціями, масовими рухами, підприємствами,
установами і організаціями, незалежно від форм власності,
підпорядкованості та приналежності, посадовими особами та
громадянами здійснюється Генеральним прокурором України і
підпорядкованими йому прокурорами.   Стаття 8. Обов'язковість виконання вимог прокурора
Законні вимоги прокурора, є обов'язковими для всіх органів,
підприємств, установ, організацій, посадових осіб та громадян і
виконуються невідкладно або у передбачені законом чи визначені
прокурором строки.   Стаття 20. Повноваження прокурора
При здійсненні прокурорського нагляду за додержанням і
застосуванням законів прокурор має право:
1) безперешкодно за посвідченням, що підтверджує займану
посаду, входити у приміщення органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, військових частин, підприємств, установ
та організацій незалежно від форм власності без особливих
перепусток, де такі запроваджено. Отримання від Центрального
депозитарію цінних паперів, Національного банку України та
депозитарних установ інформації, що міститься у системі
депозитарного обліку цінних паперів, здійснюється в порядку та
обсязі, встановлених Законом України "Про депозитарну систему
України" ( 5178-17 ); { Пункт 1 частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5178-VI ( 5178-17 ) від 06.07.2012 }
2) витребовувати від органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, військових частин, державних
підприємств, установ та організацій рішення, розпорядження,
інструкції, накази та інші акти і документи, одержувати інформацію
про стан законності і заходи щодо її забезпечення, мати доступ до
відповідних інформаційних баз даних державних органів;
3) вимагати від керівників та колегіальних органів проведення
перевірок, ревізій діяльності підпорядкованих і підконтрольних
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а
також виділення спеціалістів для проведення перевірок, відомчих і
позавідомчих експертиз;
4) мати доступ до документів і матеріалів, необхідних для
проведення перевірки, у тому числі за письмовою вимогою, і таких,
що містять комерційну таємницю або інформацію з обмеженим
доступом. Письмово вимагати подання в прокуратуру у визначений ним
розумний строк зазначених документів та матеріалів, видачі
необхідних довідок, у тому числі щодо операцій і рахунків
юридичних осіб та інших організацій, для вирішення питань,
пов’язаних з перевіркою. Отримання від банків інформації, яка
містить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі,
встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність";
5) отримувати від посадових та службових осіб і громадян усні
або письмові пояснення, в тому числі шляхом виклику відповідної
особи до органу прокуратури.
Дії, передбачені пунктами 3, 4 та 5 частини першої цієї
статті, можуть бути вчинені виключно під час проведення перевірки
в порядку, передбаченому статтею 21 цього Закону.
При виявленні порушень закону прокурор у межах своєї
компетенції має право:
1) вносити подання;
2) у встановленому законом порядку ініціювати притягнення
особи до дисциплінарної, адміністративної відповідальності,
складати протокол про адміністративне правопорушення та починати
досудове розслідування; Стаття 21. Перевірки та порядок їх проведення
Перевірки проводяться за письмовими зверненнями органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатів усіх
рівнів, фізичних та юридичних осіб, а також за власною ініціативою
прокурора. При цьому перевірки за заявами фізичних чи юридичних
осіб, зверненнями та запитами депутатів усіх рівнів, крім заяв та
повідомлень про кримінальне правопорушення, проводяться лише у
разі їх попереднього розгляду компетентними органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи
службовими особами або неприйняття ними у встановлені строки
рішень з цих питань.
У разі якщо захист прав і свобод людини і громадянина та
інтересів держави згідно із законом є компетенцією відповідних
органів державного нагляду (контролю), перевірки проводяться з
обов’язковим наданням оцінки щодо законності їх діяльності. У
зв’язку з бездіяльністю уповноваженого органу державного нагляду
(контролю) або відсутністю такого органу вживаються відповідні
заходи прокурорського реагування, спрямовані на забезпечення
захисту прав і свобод людини і громадянина, інтересів держави.
Для здійснення перевірки прокурор приймає постанову, в якій
зазначає підстави, що свідчать про можливі порушення законності,
та обґрунтовує необхідність вчинення дій, передбачених пунктами 3,
4 та 5 частини першої статті 20 цього Закону. Не допускається
проведення перевірки без надання копії зазначеної постанови
представнику підприємства, установи, організації незалежно від
форм власності, підпорядкованості чи приналежності, фізичній особі
- підприємцю. Постанова прокурора може бути оскаржена цими особами
до прокурора вищого рівня або суду в порядку адміністративного
судочинства протягом десяти днів з дня одержання копії постанови.
За результатами розгляду скарги прокурор вищого рівня приймає
рішення про задоволення скарги та скасування постанови або про
відмову у задоволенні скарги. Оскарження постанови до прокурора
вищого рівня не позбавляє особу права на її оскарження до суду,
яке може бути здійснене нею протягом десяти днів з дня одержання
рішення прокурора вищого рівня про результати розгляду скарги.
Оригінали витребуваних чи отриманих прокурором актів,
документів та матеріалів мають бути повернуті відповідним особам
після закінчення перевірки, крім випадків долучення їх до
матеріалів кримінального провадження в порядку, передбаченому
процесуальним законодавством. У разі необхідності до закінчення
перевірки можуть бути повернуті копії зазначених документів.   Аналізуємо далі ЗУ "О регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей", Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України та бачимо, що відокремлений структурний підрозділ без статусу юридичної особи не є підприємством, установою, організацією та відповідно до нього не можуть бути застосовані вищевикладені норми.
0
фото
FIND
Off-line Рыбинцев Сергей
адвокат
Киев (также Одесса, Днепр)
ответил 19.05.2014 11:16

Добрый день! 

Согласно ст. 121 Конституции Украины и действующей редакции ст. 5 Закона "О прокуратуре" к функциям прокуратуры Украины относятся только узкие направления надзорной деятельности, а именно:

• надзор за соблюдением законов органами, проводящими оперативно-розыскную деятельность, дознание и досудебное следствие;

• надзор за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным делам, а также при применении мер принудительного характера, связанных с ограничением личной свободы граждан.  

Однако, фактически, за органами прокуратуры следует признать значительно более широкие полномочия по осуществлению проверок. В силу прямого предписания п. 9 Переходных положений Конституции Украины прокуратура продолжает исполнять согласно действующим законам функцию надзора за соблюдением и применением законов - до введения в действие законов, регулирующих деятельность государственных органов относительно контроля за соблюдением законов.

Осуществляя надзор за соблюдением и применением законов, органы прокуратуры вправе проверять (ст. 19 Закона "О прокуратуре"):

• соответствие актов, издаваемых всеми органами, предприятиями, учреждениями, организациями и должностными лицами, требованиям Конституции Украины и действующим законам;

• соблюдение законов о неприкосновенности лица, социально-экономических, политических, личных правах и свободах граждан, защите их чести и достоинства, если законом не предусмотрен иной порядок защиты этих прав;

• соблюдение законов, касающихся экономических, междунациональных отношений, охраны окружающей среды, таможни и внешнеэкономической деятельности.  

На практике подобные расплывчатые и объемные формулировки в сочетании с прописанными аналогичным образом заданиями прокурорского надзора (ст. 4 Закона "О прокуратуре") позволяют органам прокуратуры проводить проверки в порядке надзора по отношению к любым лицам и практически во всех сферах деятельности. Достаточным основанием могут послужить заявления и другие сообщения о нарушениях законности, которые требуют прокурорского реагирования, а при наличии поводов - даже собственная инициатива прокурора.

Более того, целый ряд законодательных актов прямо предусматривают возможность прокурорского надзора применительно к конкретным отношениям, урегулированным этими законами. К примеру, можно назвать следующие акты: Кодекс законов о труде Украины (ст. 259), Законы Украины "Об оплате труда" (ст. 35), "Об отпусках" (ст. 27), "Об обращениях граждан" (ст. 29), "О гражданских объединениях" (ч. 5 ст. 22), "Об охране окружающей природной среды" (ст. 37), "О металлоломе" (ст. 14), "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности" (ст. 25), "Об отходах" (ст. 37), "Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью" (ст. 24) и т. д.

Тем не менее, следует учесть, что согласно ч. 2 ст. 19 Закона "О прокуратуре" прокуратура не вправе подменять органы ведомственного управления и контроля (это относится как к определению сферы и порядка проведения проверок, так и к избранию формы прокурорского реагирования на выявленные нарушения законов). В указанной выше норме также закреплено, что прокуратура обязана не вмешиваться в хозяйственную деятельность, если такая деятельность не противоречит действующему законодательству.

Поэтому проверять Прокуратура можеть ваше подразделение без уведомления ГУ, но с условием применения вышеуказанных норм.Підписуйтесь! Більше відповідей на персональній сторінці https://www.facebook.com/ribintsevss // (050) 3202873 ribintsevss@gmail.com
Показать контактную информацию
0
фото
Off-line Мороз Виктор
адвокатское объединение
Киев (также вся Украина)
ответил 19.05.2014 11:09

Тоді така перевірка має здійснюватися виключно за умови погодження з ГУ (ЗУ "Про прокуратуру", ЗУ "Про реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців").


1
фото
Off-line Мороз Виктор
адвокатское объединение
Киев (также вся Украина)
ответил 19.05.2014 10:39

Доброго дня.

Відповідь на Ваше питання залежить від того чи має відокремлений структурний підрозділ статус юридичної особи.Nebulonis.com
закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:

Мы рекомендуем
Адвокат Забальський Юрій
https://www.freelawyer.ua/user/129542
www.freelawyer.ua
Адвокат. Юридическая помощь.
https://www.freelawyer.ua/user/71449
www.freelawyer.ua
Опытный юрист, адвокат для Вас
https://www.freelawyer.ua/user/123317
www.freelawyer.ua
Адвокат Осикін Володимир
http://www.freelawyer.ua/osikinlawyer
www.freelawyer.ua
Юрист
https://www.freelawyer.ua/user/123273
www.freelawyer.ua
КВАЛІФІКОВАНА ПРАВОВА ДОПОМОГА
http://www.vfemidav.com.ua
www.vfemidav.com.ua
Юридическое профи...
https://www.freelawyer.ua/user/128676
www.freelawyer.ua
АДВОКАТ Уголовное и хоз спец
https://www.freelawyer.ua/user/122469
www.freelawyer.ua
Адвокат Гриньов Сергій (Київ)
https://www.freelawyer.ua/user/114761
www.freelawyer.ua
Адвокатське бюро Бородіної
https://www.freelawyer.ua/user/125021
www.freelawyer.ua


Категории вопросов

 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2017    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?