Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов
 
Украина

Регистрация фермерского хозяйства

14.04.2014 21:45

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста, порядок регистрации фермерского хозяйства, сроки регистрации и кого изначально лучше включить в члены хозяйства.

Заранее спасибо за ответ.Комментарии автора вопроса

15.04.2014 01:17
СпасибоОтветы юристов

0
фото
Off-line Огородник Олег
юрист
Киев
ответил 15.04.2014 10:56

Процедура створення фермерського господарства

 

Перший етап:

 

ü  Порядок надання (передачі) земельних ділянок для ведення фермерського господарства.  Звернення до районної державної адміністрації або до місцевої ради.

Для отримання (придбання) у власність або в оренду земельної ділянки державної власності з метою ведення фермерського господарства громадяни звертаються до відповідної районної державної адміністрації. Для отримання у власність або в оренду земельної ділянки із земель комунальної власності з метою ведення фермерського господарства громадяни звертаються до місцевої ради.

ü  У заяві зазначаються: бажаний розмір і місце розташування ділянки, кількість членів фермерського господарства та наявність у них права на безоплатне одержання земельних ділянок у власність, обґрунтування розмірів земельної ділянки з урахуванням перспектив діяльності фермерського господарства.

ü  До заяви додаються документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі.

ü  Заяву громадянина про надання земельної ділянки у власність або в оренду районна або міська державні адміністрації або орган місцевого самоврядування розглядають у місячний строк і в разі її задоволення дають згоду на підготовку землевпорядною організацією проекту відведення земельної ділянки.

Проект відведення земельних ділянок розробляється за рахунок Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.

  Другий етап: Державна реєстрація фермерського господарства. ü  Розробка Статуту і заповнення реєстраційної картки форми 1 ü  Проведення загальних зборів та прийняття рішення про створення Фермерського господарства.

Після одержання засновником державного акта на право власності на земельну ділянку або укладення договору оренди земельної ділянки та його державної реєстрації фермерське господарство підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб.

 

ü  Проплата за проведення державної реєстрації юридичної особи справляється реєстраційний збір у розмірі 170 грн.

  ü  Документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи

ü  Для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору такі документи:

ü  заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;

ü  примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;

ü  два примірники установчих документів (у разі подання електронних документів - один примірник);

ü  документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи. У разі подання електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи підтвердженням внесення плати за проведення державної реєстрації юридичної особи є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом;

ü  інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб.

ü  Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються особою, уповноваженою засновником (засновниками) юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється її паспорт громадянина Україниє.

ü  У разі державної реєстрації фермерського господарства крім документів, які передбачені вище, додатково подається копія Державного акта на право приватної власності засновника на землю або копія Державного акта на право постійного користування землею засновником, або нотаріально посвідчена копія договору про право користування землею засновником, зокрема на умовах оренди.

Строк державної реєстрації юридичної особи не повинен перевищувати три робочих дні з дати надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Не пізніше наступного робочого дня після отримання державним реєстратором від органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України даних про взяття на облік юридичної особи державним реєстратором видається засновнику або уповноваженій ним особі один примірник оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи та виписка з Єдиного державного реєстру.

Тобто Державний реєстратор реєстратор повинен віддати:

ü  один примірник оригіналу статуту

ü  Виписку з ЄДРПОУ про реєстрацію Фермерського господарства

 

Третій етап: Виготовлення печатки.

Для виготовлення печатки потрібно надати копію Виписки з ЄДРПОУ.

 

Четвертий  етап: Звернення до банку.

ü    Після чого потрібно звернутися до банку і відкрити рахунок.


0
фото
Off-line Cедченко Сергей
юрист
Киев (также Киев)
ответил 14.04.2014 23:23

Добрый вечер.

Согласно ст. 24 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей»  для проведения государственной регистрации юридического лица (в данном случае — фермерского хозяйства) учредитель (учредители) или уполномоченное ими лицо должны лично подать государственному регистратору (прислать почтовым отправлением с описью вложения или в случае представления электронных документов подать описание, содержащее сведения об отправленных электронных документах, в электронной форме) следующие документы:

  • заполненную регистрационную карточку на проведение государственной регистрации юридического лица;
  • экземпляр оригинала (ксерокопию, нотариально заверенную копию) решения учредителей или уполномоченного ими органа о создании юридического лица;
  • два экземпляра учредительных документов (в случае подачи электронных документов - один экземпляр). В случае образования юридического лица на основании модельного устава в регистрационной карточке на проведение государственной регистрации юридического лица проставляется соответствующая отметка со ссылкой на типовой учредительный документ ;
  • документ, удостоверяющий внесение регистрационного сбора за проведения государственной регистрации юридического лица. В случае представления электронных документов для проведения государственной регистрации юридического лица подтверждением внесения платы за проведение государственной регистрации юридического лица является экземпляр электронного расчетного документа, заверенного электронной цифровой подписью
  • копию Государственного акта на право частной собственности учредителя на землю или копию Государственного акта на право постоянного пользования землей учредителем, или нотариально удостоверенную копию договора о праве пользования землей учредителем, в частности на условиях аренды.
          

Учредителями фермерского хозяйства могут быть дееспособные граждане Украины, достигшие 18-летнего возраста.

Что касается членов фермерского хозяйства, тот здесь возрастной рубеж еще ниже — членом фермерского хозяйства можно стать с 14 лет. Единственное условие — наличие родственных отношений с учредителем фермерского хозяйства. В частности, к членам семьи и родственникам председателя фермерского хозяйства относятся жена (муж), родители, дети, бабушка, дедушка, прабабушка, прадед, внуки, правнуки, мачеха, отчим, падчерица, пасынок, родные и двоюродные братья и сестры, дядя, тетя, племянники как главы фермерского хозяйства, так и его жены (ее мужа), а также лица, находящиеся в родственных отношениях первой степени родства со всеми вышеупомянутыми членами семьи и родственниками (родители такого лица и родители мужа или жены, его муж или жена, дети как такого лица, так и его мужа или жены, в том числе усыновленные).


0
фото
Off-line Дмитренко Сергей
адвокат
Донецк
ответил 14.04.2014 22:06
Полностью согласен с коллегой - Мороз Виктор. Нужен будет Устав ФХ - обращайтесь.
0
фото
Off-line Мороз Виктор
адвокатское объединение
Киев (также вся Украина)
ответил 14.04.2014 21:53
Добрый вечер. Порядок регистрации фермерского хозяйства установлен ЗУ "О регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей" и ЗУ "О фермерском хозяйстве". Изначально Вам необходимо оформить право собственности на земельный участок с учетом особенностей ЗУ "О фермерском хозяйстве". Регистрируется ФХ у госрегистратора при Минюсте путем подачи учредительных документов и регистрационной карточки, а также квитанции об уплате госпошлины. Сроки регистрации - 3 рабочих дня от даты подачи документов государственному регистратору. Членами ФХ согласно ст. 3 ЗУ "О фермерском хозяйстве" могут быть супруги, их родители, дети, достигшие 14-летнего возраста, иные члены семьи, родственники, объединившиеся для общего ведения фх, признают и следуют положениям устава фх.

Nebulonis.com
закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:

Мы рекомендуем
Помощь в международном праве.
https://www.freelawyer.ua/user/106236
www.freelawyer.ua
Опытный юрист, адвокат для Вас
https://www.freelawyer.ua/user/123317
www.freelawyer.ua
Адвокат Осикін Володимир
http://www.freelawyer.ua/osikinlawyer
www.freelawyer.ua
Сопровождение кредитных споров
http://uk.kiev.ua/ua/
uk.kiev.ua
Юрист
https://www.freelawyer.ua/user/123273
www.freelawyer.ua
Юридические консультации
https://www.freelawyer.ua/user/128735
www.freelawyer.ua
АДВОКАТ
https://www.freelawyer.ua/user/103760
www.freelawyer.ua
Адвокат Забальський Юрій
https://www.freelawyer.ua/user/129542
www.freelawyer.ua
Адвокат. Юридическая помощь.
https://www.freelawyer.ua/user/71449
www.freelawyer.ua


Категории вопросов

 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2017    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?