Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов
 
Украина

Правильность иска

02.04.2014 08:26
Здравствуйте,меня интересуют вопросы по поводу иска.Иск ниже.
Как по этому иску рассчитать судебный сбор.Будет ли суд рассматривать такой иск,или его надо разделить на две части и подавать каждый отдельно?Так-же,интересует вопрос исковой давности?
Стоит ли вообще подавать данный иск,или это бессмысленно?До Київського районного суду м. Донецька
83054, м. Донецьк, вул. Собінова, 147
Позивач: Халанський Максим Вікторович
Відповідач: Публічне акціонерне товариство
комерційний банк «ПРИВАТБАНК» 49094, м. Дніпропетровськ,
вул. Набережна Перемоги, буд. 50
для листування; 49027, м. Дніпропетровськ,
а/с 180

Відповідач: Товариство з додатковою
відповідальністю Страхова компанія Кредо
69068 м.Запоріжжя вул.8 Березня буд.34
Т. (0612) 65-76-45

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про визнання незаконними дій щодо підвищення в односторонньому порядку процентної ставки по кредитному договору, про визнання частини договору недійсним, зобов'язання вчинити дії,вiдшкодування


31.07.2007 року між мною, Xаланським Максимом Вікторовичем , та Закритим акціонерним товариством комерційний банк "ПриватБанк" було укладено кредитний договір № DN81АR03110062 від 31.07.2007р. Вважаю за необхідне заявити вимоги до ПАТ КБ «Приватбанк» щодо процентної ставки за кредитним договором .Позивачем (позичальник за договором) було укладено із Відповідачем кредитний договір № DN81АR03110062 від 31.07.2007р.(далі - договір), згідно із яким Позивач отримав кредит у сумі 119 933, 16 гри. зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 9, 00 % на рік на суму задишку заборгованості за кредитом з кінцевим терміном повернення 30.07.2014р. Частиною 3 пункту 7,1 договору встановлено, що щомісячний платіж , який Позичальник має надавати Банку, становить 1894, 51 грн. (одна тисяча вісімсот дев'яносто чотири гривні 51 копійка). У 2009 році Відповідач в односторонньому порядку підвищив процентну ставку до 21 відсотка на рік.
Протягом періоду дії кредитного договору мною були виконані всі його вимоги, а саме: підписано договір застави, предмет застави застраховано, кредитні кошти використано за цільовим призначенням (купівля автомобіля), надано до Банку відповідні документи, щомісяця здійснено відповідні платежі.
Вважаю, що таке рішення є незаконним та порушує мої інтереси та права (у випадку підвищення процентної ставки сума щомісячного платежу зростає майже наполовину), а кредитний договір містить норму, що є явно не вигідною та дискримінаційною по відношенні до мене, як сторони договору.
Відповідно до статті 651 Цивільного кодексу України зміни до договору вносяться лише за згодою сторін. Процентна ставка є істотною умовою договору.
Незаконність рішення Банку по підвищенні процентної ставки можна виявити також при аналізі статті 11 та 18 Закону України "Про захист прав споживачів". Закріплене в договорі право банку змінювати процентну ставку містить у собі явно дискримінаційну умову по відношенні до мене як до споживача. Відповідно ця умова суперечить принципу добросовісності та має наслідком явний та істотний дисбаланс договірних прав мені на шкоду.

Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони банкам змінювати умови договору банківського вкладу та кредитного договору в односторонньому порядку" також встановлено заборону на право Банку в односторонньому порядку збільшувати процентну ставку.

На заборону Банкам змінювати процентну ставку за кредитом у зв'язку із волевиявленням однієї із сторін вказано також у листі Національного банку України від 27 лютого 2009 року за №18-311\878-3001.

Вважаю також, що кредитний договір № DN81АR03110062 від 31.07.2007р. є договором приєднання. Оскільки під час підписання даного договору мною було звернено увагу менеджера, який готовив договір на деякі умови (у тому числі на право Банку збільшувати процентну ставку) із бажанням змінити їх. Проте менеджером було відмовлено у зміні умов договору, оскільки такий договір було розроблено як стандартний для застосування на всій території України відділеннями ПриватБанку. На той час майже всі кредитні установи працювали на підставі стандартних типових кредитних договорів. Отже я фактично був позбавлений прав, які я звичайно мав. Адже при інших звичайних умовах (наприклад, якщо би я міг запропонувати свій варіант договору) я би зафіксував розмір платежів, для того щоб здійснювати фінансове планування своїх витрат. Якби була можливість відмовитися від цих умов та договору, то я би відмовився. Але підприємство-постачальник автомобілів працювало тільки із "ПриватБанком".

Статтею 634 Цивільного кодексу України встановлено, що Договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропанованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Договір приєднання може бути змінений або розірваний на вимогу сторони, яка приєдналася, якщо вона позбавляється прав, які звичайно мала, а також якщо договір виключає чи обмежує відповідальність другої сторони за порушення зобов’язання або містить інші умови, явно обтяжливі для сторони, яка приєдналася. Сторона, яка приєдналася, має довести, що вона, виходячи зі своїх інтересів, не прийняла б цих умов за наявності у неї можливості брати участь у визначенні умов договору.Вважаю, що такі дії відповідача є незаконними, порушують мої права та інтереси з наступних причин:
1. Згідно із п. 2.3.1 договору Банк має право в односторонньому порядку збільшувати розмір процентної ставки за користуваня кредитом, при зміні кон'юнктури ринку грошових ресурсів в Україні, а саме: зміни курсу долару США до гривні більше ніж на 10 % у порівнянні з курсом долара США до гривні, установленого НБУ на момент укладення договору; зміни облікової ставки НБУ; зміни розміру відрахувань до страхового (резервного) фонду чи зміні середньозваженої ставки за кредитами банків України у відповідній валюті (за статистикою НБУ). При цьому, Банк направляє Позичальнику письмове повідомлення про зміну процентної ставки протягом 7 днів з дати набрання чинності зміненої процентної ставки. Збільшення процентної ставки Банком у вищевказаному порядку можливо в межах кількості пунктів, на які збільшилася ставка НБУ, розмір відрахувань до страхового фонду, середньозважена ставка по кредитах або пропорційно збільшенню курсу долара США.
У порушення зазначеної умови договору Відповідач взагалі не надіслав жодного повідомлення про зміну процентної ставки за кредитом. Проте, Позивач отримав лист № 3051704179 від 23.04.2009 року, у якому йшлося Про наявність у Позивача заборгованості за договором у розмірі 942, 68 гривні. Виходячи з того, що Позивач завжди вчасно та сумлінно виконував свої обов'язки за договором, він звернувся до відділення Відповідача, у якому оформлював договір, щоб встановити яким чином в нього могла сформуватися заборгованість. Представник банку повідомив, що банком збільшена процентна ставка за договором, й що тепер щомісячний платіж за договором становить 2 380, 40 гри. (дві тисячі триста вісімдесят гривень 40 копійок). Жодних письмових підтверджень збільшення ставки Позивачу надано не було. Обгрунтувань, передбачених п.2.3.1 договору, для збільшення процентної ставки, також не надавалося. Крім того, Позивачу навіть ие було повідомлено, який розмір ставки було встановлено банком. Отже, Позивач змушений був щомісячно сплачувати 2 380, 40 грн. обов'язкового платежу замість 1894, 51 гри., як передбачено договором.

Як Позивач дізнався вже після отримання первісного позову ПАТ КБ «Приватбанк», з розрахунку заборгованості, який було надано банком, процентна ставка була збільшена з лютого 2009 року до 21 відсотка на рік, тобто більше ніж у 2 рази. Обставини, якими Відповідач обґрунтовує таке підвищення, досі не відомі.Вважаємо, що в наслідок односторонньої зміни Договору почала виникати заборгованість по Договору в період з лютого 2009 року по даний час з вини Банку, почала виникати заборгованість по сплаті основної суми та відсотків.

2. На час збільшення банком в односторонньому порядку процентної ставки за договором (лютий 2009 року), ст. 1056-1 Цивільного кодексу України діяла у редакції, встановленій Законом України «Про внесення змін до деякіх законодавчих актів України щодо заборони банкам змінювати умови договору банківського вкладу та кредитного договору в односторонньому порядку» № 661-VI від 12.12.2008року, яка передбачала, що встановлений договором розмір процентів не може бути збільшений банком в односторонньому порядку. Умова договору щодо права банку змінювати розмір процентів в односторонньому порядку є нікчемною.
На цей час діє редакція зазначеної статті, згідно із ч. 3 якої фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку кредитного договору. Встановлений договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшено банком в односторонньому порядку. Умова договору шодо права банку змінювати розмір фіксованої процентної ставки в односторонньому порядку є нікчемною. Процентна ставка, встановлена у договорі між Позивачем та Відповідачем,,є фіксованою, а отже не може змінюватися за бажанням банку.

Крім того, ч. 4 ст. 55 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» встановлює, то банкам забороняється в односторонньому порядку змінювати умови укладених з клієнтами договорів, зокрема, збільшувати розмір процентної ставки за кредитними договорами або зменшувати її розмір за договорами банківського вкладу (крім вкладу на вимогу), за винятком випадків, встановлених
законом.
Відповідно до п. 3.5 Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, затверджених Постановою Національного банку України від 10.05.2007 року № 168 банки мають право змінювати процентну ставку за кредитом лише в разі настання події, не залежної від волі сторін договору, яка має безпосередній вплив на вартість кредитних ресурсів банку. Банки не мають права змінювати процентну ставку за кредитом у зв'язку з волевиявленням однієї із сторін (зміни кредитної політики банку).
Однак, всупереч прямій законодавчій забороні Відповідач в односторонньому порядку збільшив процентну ставку за договором, а отже такі його дії є протиправними, а умова, передбачена п, 2.3.1 договору, про право банку в односторонньому порядку збільшувати розмір процентної ставки, є нікчемною, тобто відповідно до ч. 2 ст. 215 Цивільного кодексу України є такою, недійсність якої встановлена законом.
3. Також вважаю за необхідне зазначити, шо факт сплати мною з грудня 2009 року щомісячного платежу у сумі, яка була встановлена банком після збільшення процентної ставки за кредитом, не може розцінюватися як схвалення нових умов договору. Адже, по-перше. Позивач сплачував відсотки за новою ставкою з тих причин, щоб не допустити відповідальності, передбаченої умовами договору та нарахування пені, штрафів. Крім того, Позивачем направлявся Відповідачу лист від 26.05.2009 року, у якому він висловлював свою незгоду із збільшенням ставки та просив прийняти заходи щодо врегулювання ситуації, що склалася. Однак, відповіді чи якоїсь реакції на свій лист Позивач не отримав.

4. Відповідно до ст. 1212 Цивільного кодексу України особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала. Положення цієї глави застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події.
Грошові кошти, які щомісяця перераховував Позивач на користь Відповідача понад встановлений у договорі щомісячний платіж у сумі 1894, 51 гри. (одна тисяча вісімсот дев'яносто чотирн гривні 51 копійка)* є такими, шо набуті без достатньої правової підстави, адже збільшення процентної ставки, яке призвело до такої переплати, є незаконним та протиправним.
За період з грудня 2009 року по жовтень 2011 року із-за неправомірного підвищення процентноі ставки в мене виникла заборгованність у розмірі 86 498,80 грн.,яка складалась з наступного:
-70018,06 грн.-заборгованість за кредитом;
-15578,47 грн.-заборгованість по процентам;
-447,82 грн.-заборгованість по комісіі;
-454,45 грн.-пеня за несвоечасність виконання забовьязань за договором.
Ця заборгованість виникла також з вини страховоі компаніі,яка не виконала в повному обсязі своіх забов язань по виплаті страхового відшкодування.Я платив без затримок сумму у розмірі 1894, 51 грн. ,але страхові внески,які не входили в цю сумму,і сплачувались раз на рік не платив,це також призвело до заборгованності.
По цьому питанню пояснюю наступне:
31.07.2007 р.між мною та ОДО Страхова компанія Кредо було заключено договор № DN81АR03110062 страхування автомобіля Skoda Fabia Classic госномер АН1812СН,що належить мені.
Згідно умови договору (п.4.2 ), страхова компанія зобов'язується у разі настання страхового випадку виплатити мені страхове відшкодування на умовах договора.Согласно п.3 договору , страховим агентом за договором і гарантом виконання зобов'язань страховика є ПАТ КБ Пріватбанк.
09.03.2008 р. в результаті ДТП за моєю участю було пошкоджено застрахований автомобіль , про що я , згідно умов договору ( п.15.2 ) повідомив страховику і надав усі необхідні документи.Данний випадок страховик визнав страховим.Ремонт автомобіля був проведений після його техогляду експертом страхового агента в СП ТОВ Риво -Моторс за погодженням між сторонамі.
30.04.2008 м.Донецьке регіональне управління Приватбанку перерахувало СП ТОВ Ріво- Моторс за ремонт мого автомобіля 20353 грн.16 коп .. Однак, згідно рахунку - фактури , складеної СП ТОВ Ріво- Моторс від 29.04 . 2008 р., вартість ремонту мого автомобіля Skoda Fabia Classic держномер АН1812СН склала 45770 грн.27 коп.19.08.2008 р. , після моєї вимоги до страховика , страховий агент додатково перерахував СП ТОВ Ріво- Моторс 14784 грн.27 коп.за ремонт автомобіля , частково задовольнивши мої вимоги від 29.05.2008 г.Разніцу між фактичними витратами на ремонт та виплачену страховим агентом сумою страхового відшкодування я оплатив СП ТОВ Ріво- Моторс за рахунок своїх коштів 03.04.2009 р.в сумі 13624 грн.53 коп.
Згідно з даними незалежної експертизи вартість ремонтно-відновлювальних робіт з урахуванням зносу становить 41593,05 грн.(документи додаються).
Невідшкодована частина страхового відшкодування становить 13624 грн.53 коп.
Спеціаліст-оцінювач, призначений страховим агентом, при повторному огляді пошкодженого автомобіля підтвердив обьем пошкоджень автомобіля, і висновок направив страховому агенту, проте до теперішнього часу відповідач не відшкодував мені частину заподіяної шкоди від пошкодження автомобіля в сумі 13624 грн.53 коп.
Згідно ст.979, 988 ЦК України, страховик зобов'язується у разі настання страхового випадку виплатити страхувальнику страхову виплату у строк, встановлений договором.
У відповідачів немає підстав, передбачених ст.991 ГК Крайни для відмови у здійсненні страхової виплати.
Крім того, затримкою виплати страхового відшкодування відповідачі заподіяли мені моральну шкоду.До повної оплати вартості ремонту автомобіль знаходився в СП ТОВ Ріво-моторс, т.к.я не мав можливості сплатити недоплачену вартість ремонту, і тільки 03.04.2009 р. я зміг оплатити цю суму.

Крім того , відповідач тільки 19.08.2008 р. з грубим порушенням термінів , встановлених договором страхування , перерахував додатково 14784 грн.70 коп.Все цей час з 29.03.2008 р. пошкоджений автомобіль перебував на території авторемонтного підприємства , яке стягувало з мене плату за зберігання автомобіля у розмірі 10 грн. в день.Я довгий час не міг користуватися автомобілем , змушений був користуватися платними послугами таксі.В літній період я не зміг поїхати на отдих.Бил порушений мій звичний спосіб жізні. змушений був звертатися за допомогою до юристів , і докладати додаткові зусилля для захисту своїх прав , витративши на це свої час і кошти .За зберігання автомобіля сплатив 1395 грн.За проведення автотоварознавчого дослідження 500 грн.За адвокатські послуги 2500 грн.
У зв'язку із заборгованістю Приватбанк подав на мене до суду, на що я подав зустрічний позов, який не був навіть прийнятий до ведому.Копію рішення додаю.
Після цього,я звернувся до банку з проханням про реструктуризацію,яку банк задовольнив,і обманним шляхом, скориставшись моєю юридичною безграмотністю, змусили мене підписати додаткову угоду з ще кабальнішими умовами.За цїэю умовою я зараз плачу 2 860 грн,і в цю сумму страховка не входить.Угода додається.
Виходячи з викладеного, грошові кошти, які Позивач надмірно сплатив Банку при погашенні кредиту при протиправно збільшеній відсотковій ставці мають бути повернуті Відповідачем, як набуті без достатньої правової підстави.Також,має бути зроблено індексацію суми на рівень інфляції цін.Індексація - це загальнодержавний механізм підвищення грошових доходів, що дозволяє частково відшкодувати подорожчання товарів і послуг. Суть її полягає в тому, що доходи жителів Україні збільшуються залежно від зростання цін.


Наскільки збільшилися ціни в країні, визначається індексами інфляції, які щомісячно розраховує Державний комітет статистики України. І індексація проводиться в тому випадку, якщо інфляція в країні, за даними Держкомстату, перевищить 1 процент.При затримці виплат у встановлені терміни потерпілий має право на отримання виплатити пенi в розмірі 1 відсотка від невиплаченої суми виплат за кожен день прострочення розрахунку.


Враховуючи наявність грошових зобов'язань Позивача перед Відповідачем, здасться можливим зробити перерахунок усіх платежів,яки були проведені після підняття відсотковоі ставки.

При прийнятті рішення прошу також врахувати судову практику, яка склалася на даний час із цього предмету.
Позовну заяву підтримую у повному обсязі,та прошу задовольнити в цілому.
Прошу Суд розглядати позов у моїй відсутності,додати по справі мені більш нічого.
Завдану мені моральну шкоду оцінюю в 10 000 грн.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 215, 1056-1,1212 Цивільного кодексу України, ч. 4 ст. 5 Закону України «Про банки та банківську діяльність». Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони банкам змінювати умови договору банківського вкладу та кредитного договору в односторонньому порядку», СТ.СТ. 119-120, 123-124 Цивільного процесуального кодексу України,відповідно до статей 3, 15, 110, 214, 215 Цивільного процесуального кодксу України 634, 651 Цивільного кодексу України 11, 18 Закону України "Про захист прав споживачів"


ПРОШУ:
Прийняти позовну заяву до розгляду.
Звернутися в службу страхового нагляду, з метою перевірки діяльності страхової компанії по даному страховому випадку і прийняттю відповідних заходів щодо розгляду питання про відкликання ліцензії, у зв'язку з неправомірними діями;
Витребувати у банку розпечатку платежів,та прийняти ії до уваги;
Витребувати у відповідачів страхові акти, а так само копію акта огляду автомобіля;
Стягнути солідарно з відповідачів на мою користь сумму за зберігання автомобіля-1395 грн.;
Стягнути солідарно з відповідачів на мою користь витрати на правовий захист та автотовароведческую експертизу-1700 грн.;
Стягнути солідарно з відповідачів на мою користь невиплачену частину страхового відшкодування-13624 грн.53 коп.;
Стягнути солідарно з відповідачів на мою користь моральну шкоду-10000 грн.;
Визнати,та довести до банку,що кредит вже э сплачений;
Визнати кредитний договір № DN81АR03110062 від 31.07.2007р. договором приєднання.
Визнати додаткову угоду угодою приєднання.
Визнати п. 2.3.1. кредитного договору № DN81АR03110062 від 31.07.2007р. "в односторонньому порядку збільшувати розмір процентної ставки за користування Кредитом, при зміні кон'юнктури ринку грошових ресурсів в України, а саме: зміні курсу долара США до гривні більше ніж на 10% у порівнянні з курсом долара США до гривні, встановленого НБУ на момент укладення даного Договору; зміні облікової ставки НБУ зміні розміру відрахувань у страховий (резервний) фонд або зміні середньозваженої ставки по кредитах банків України у відповідній валюті (по статистиці НБУ). При цьому Банк надсилає Позичальникові письмове повідомлення про зміну процентної ставки. Збільшення процентної ставки Банком у вищевказаному порядку можливо в границях кількості пунктів на яке збільшилася ставка НБУ, розмір відрахувань у страховий фонд середньозважена ставка по кредитах або пропорційно збільшенню курсу долара США" недійсним.
Визнати дії Публічного акіонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» щодо одностороннього підвищення процентної ставки за кредитним договором № DN81АR03110062 від 31.07.2007р. між Публічним акіонерним товариством комерційний банк «Приватбанк» та Халанським Максимом Вікторовичем до 21 відсотка - незаконними.
Визнати недійсними умови кредитного Договору від 31.07.2007 року, укладеного між Xаланським М.В. та Публічним акціонерним товариством Комерційний Банк «ПриватБанк», з моменту їх внесення, щодо зміни процентної ставки з 9% до 21%.
Визнати недійсними умови додаткового Договору від 04 травня 2012 р.
Звільнити Халанського М.В. від сплати неустойки за період з лютого 2009 року по дату ухвалення рішення суду у зв'язку з простроченням з вини ПАТ КБ «ПриватБанк».
Зобов'язати Публічне акіонерне товариство комерційний банк «Приватбанк» зарахувати отриману від Халанського Максима Вікторовича з грудня 2009 року різницю між відсотками від одностороннього збільшення процентної ставки за кредитом у рахунок сплати заборгованності за основною сумою кредиту.
Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» по кредитному Договору № DN81АR03110062 від 31.07.2007р., укладеного між Xаланським М.В. та Публічним акціонерним товариством Комерційний Банк «ПриватБанк» здійснити перерахунок внесених Xаланським М.В. платежів з розрахунку місячного платежу у розмірі 9 % річних.
Стягнути з Публічного акіонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» на користь Халанського Максима Вікторовича судові витрати у розмірі 135, 5 грн. (сто тридцять п'ять гривень п'ятдесят копійок) та витрати на правову допомогу у розмірі 200,0 грн. (двісті гривень 00 копійок)
Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» здійснити індексацію суми на рівень інфляції цін.
Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» здійснити індексацію сум на рівень інфляції цін грошових коштiв, які Позивач надмірно сплатив Банку при погашенні кредиту при протиправно збільшеній відсотковій ставці.

Додатки:
копія кредитного договору № DN81АR03110062 від 31.07.2007р. (3 прим.);
копія додаткової угоди на 4 листах від 4 травня 2012 р.(3 прим.);
копii квiтанцiй за правову допомогу;.(3 прим.);
копію автотовароведческой экспертизи (3 прим.);
счет-фактура №№1532,1020,1019(по 3 прим.);
письмо Риво-Моторс №99 от 28.05.09р..(3 прим.);
копія заочного ришення (3 прим.);
квитанція про сплату державного мита;
квитанція про сплату витрат на ІТЗ розгляду справи;
копія квитанції за правову допомогу;
копія позовної заяви.

Возможно Вам будут полезны следующие видеоконсультации

Как выиграть суд у банка. Это реально? - Сергей Панасюк
Как выиграть суд у банка. Это реально? - Сергей Панасюк
В этом ролике мы затронем вопросы – как можно выиграть суд у банка по кредиту Необходимо понимать, что Вы...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Что делать, если у вас просрочка по кредиту?
Что делать, если у вас просрочка по кредиту?
В случае, если у вас кредит с открытыми просрочками по платежам и банк подает на вас в суд - обязательно напишите...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
заберет ли банк деньги с депозита за кредит и может ли банк забрать автомобиль и как этого избежать
заберет ли банк деньги с депозита за кредит и может ли банк забрать автомобиль и как этого избежать
В этом ролике мы продолжаем отвечать на Ваши вопросы в контексте бесплатной онлайн консультации. Проблемы с банками...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Банк угрожает, что делать?
Банк угрожает, что делать?
На Ваши вопросы отвечает: Сергей Анатольевич Панасюк  Доктор философии в области права (к.ю.н.) глава правления...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев
Нарушения банков. Как подать в суд на банк. - Сергей Панасюк
Нарушения банков. Как подать в суд на банк. - Сергей Панасюк
В этом ролике поговорим о Ваших исковых требованиях к банку и о том, как подать в суд на банк Как правило, в суд на...
Панасюк Сергей (юрист)
г. Киев

Ответы юристов

0
фото
Off-line Цебак Іван
адвокат
Львов
ответил 02.04.2014 10:25

найміть юриста, так буде краще


0
фото
PREMIUM
Off-line Савенко Евгений
юридическая компания
Киев (также Харьков, Днепропетровск, Львов, Житомир, Винница)
ответил 02.04.2014 09:29

Да и в принципе вопрос поставлен некорректно. Автор хочет, чтобы его "творение" вычитали да еще и дали профессиональные советы. По моему это не совсем бесплатная услуга. Кроме того, всегда легче сделать правильно, чем переделывать неправильное.С уважением, Савенко Евгений (063) 641-91-77, (050) 529-68-00
Показать контактную информацию
0
фото
Off-line Мороз Виктор
адвокатское объединение
Киев (также вся Украина)
ответил 02.04.2014 08:34

Доброе утро.

Иск составлен не корректно, как по форме, так и по существу требований, сроки исковой давности пропущены, требованя к страховой вообще нужно выделять в отдельный иск, они не связаны с требованиями к банку, опять же пропущен срок исковой давности.

Вообщем-то у такого иска практически нет перспектив.


0
фото
Off-line Ярмак Сергей
адвокат
Харьков
ответил 02.04.2014 08:29

Вопросов к форме и содержанию иска - очень много. Но, в виде бесплатной консультации Вам вряд ли удастся получить желаемый результат по приведению иска в надлежащую форму.Nebulonis.com
закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:

Мы рекомендуем
Адвокат Забальський Юрій
https://www.freelawyer.ua/user/129542
www.freelawyer.ua
Юрист
https://www.freelawyer.ua/user/123273
www.freelawyer.ua
Юридические консультации
https://www.freelawyer.ua/user/128735
www.freelawyer.ua
АДВОКАТ
https://www.freelawyer.ua/user/103760
www.freelawyer.ua
Сопровождение кредитных споров
http://uk.kiev.ua/ua/
uk.kiev.ua
Адвокат Осикін Володимир
http://www.freelawyer.ua/osikinlawyer
www.freelawyer.ua
Адвокат. Юридическая помощь.
https://www.freelawyer.ua/user/71449
www.freelawyer.ua
Помощь в международном праве.
https://www.freelawyer.ua/user/106236
www.freelawyer.ua


Категории вопросов

 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2017    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?