Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов
 
Украина

неиспользованные оплачиваемые отпуска при увольнении у частного предпринимателя

11.05.2013 11:33
Здравствуйте!
Я работаю на частного предпринимателя по трудовому договору с 18.08.2008г. В договоре отпуск предусмотрен (в договоре четко написано "Тривалiсть щорiчноi оплачуванноi вiдпустки та час ii надання 24 календарних днiв"). Отпуск не использовался ни разу за все время работы. Я собираюсь увольняться в этом месяце и по закону мне положена денежная компенсация за все неиспользованные отпуска? Так ли это? Подскажите пожалуйста, как правильно составить заявление? Одно на увольнение по собственному желанию, а второе на компенсацию за отпуска? Или можно в одном заявлении написать? И в какие сроки мне компенсируют? Такая ситуация, что мой работодатель уверял постоянно, что отпуск у нас не предусмотрен. Хотя в договоре написано обратное!
Высылаю вас часть договора, где написано про отпуск! Пункт №6.
Спасибо!
Файл IMG_1916.JPGОтветы юристов

0
фото
Off-line Бондарчук Вадим Володимирович
адвокат
Винница
ответил 11.05.2013 21:12

Так, дійсно, неважливо чи Ви написали заяву на звільнення за власним бажанням чи за згодою сторін в день звільнення Вам роботодавець зобов'язаний виплатити невикористану частину відпустки. Крім того, у прикріпленому витягу договора я не прочитав умови його розірвання, на це також увагу зверніть. Також, я із витягу договору прочитав, що Ви працювали з 9.00 до 21.00 год. і в неділю через неділю, зверніть увагу на те, що Ви досить перепрацьовували за що мали б отримувати платню подвійну або за сумарністю 8 годин отримувати відгул.

Якщо Ваш роботодавець при звільненні не виплатить Вам компенсацію за невикористану відпустку то рекомендую відразу звернутися до суду. Вважаю, що це 100 % виграшний позов (за умови, що ви для проформи не знайомилися із наказами про відпустку).


0
фото
Off-line Удаленный Пользователь
ответил 11.05.2013 12:52
этот ответ относится к Давидюк Оксана Леонидовна

Напоминать о компенсации работник не обязан.


0
фото
Off-line Удаленный Пользователь
ответил 11.05.2013 12:49

Здравствуйте.

Вам нужно подать собственнику (работодателю) только заявление о увольнении по собственному желанию. Рекомендую, иметь доказательства вручения этого заявления.

Компенсацию за неиспользованные отпуска собственник обязан вам выдать в сумме окончательного расчета.

Сроки расчета, в день увольнения, или если вас не было на работе в день увольнения, не позднее трех рабочих дней с момента вашего обращения за расчетом.

При задержке расчета при увольнении, вам - помимо суммы расчета положена компенсация в размере вашего среднего заработка за каждый день задержки.

Основания: КЗоТ. Украины, ЗУ. "О отпусках"


0
фото
Off-line Давидюк Оксана Леонидовна
юрист
Киев
ответил 11.05.2013 11:54
ответ исправлен 11.05.2013 11:59

Пишете заяву з проханням "звільнити з займаної посади з виплатою компенсації за невикористані відпустки (можете вазати скільки днів)" Якщо не виплачують-пишете посторно з посиланнями на ЗУ "Про відпустки" й нагадуванням про відповідальність.


0
фото
Off-line Огородник Олег
юрист
Киев
ответил 11.05.2013 11:50
ответ исправлен 11.05.2013 13:34

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 21.06.2012 р. N 207/13/116-12

Про грошову компенсацію за невикористану відпустку

Відповідно до статті 45 Конституції України кожен, хто працює, має право на відпочинок.

Максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні тасвяткові дні, а також інші умови здійснення цього права визначаються законом.

Статтею 12 Конвенції МОП N 132 про оплачувані відпустки (переглянутої в 1970 році), ратифікованої Україною відповідно до Закону України від 29.05.2001 р. N 2481-III, передбачено, що угоди про відмову від права на мінімальну щорічну оплачуванувідпустку або про невикористання такої відпустки із заміною її компенсацією чи іншим чином відповідно до національнихумов визнаються недійсними або забороняються.

Водночас працівник має право на заміну грошовою компенсацією частини щорічної відпустки. При цьому тривалість наданоїпрацівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні (частина 4 статті 24 цьогоЗакону).

Отже, основною умовою для отримання грошової компенсації за частину щорічної відпустки є фактичне використанняпрацівником в обов'язковому порядку 24 календарних днів щорічної відпустки.

Тому за бажанням працівника (за його письмовою заявою) у разі використання ним в робочому році, за який надаєтьсявідпустка, 24 календарних днів щорічної відпустки, за решту днів невикористаної щорічної відпустки за цей же робочий рікмає бути виплачена грошова компенсація.

Статтею 11 Закону України "Про відпустки" забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двохроків підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до вісімнадцяти років та працівникам, які маютьправо на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером праці.

Ненадання щорічних відпусток у терміни, визначені Законом України "Про відпустки" та Кодексом законів про працю України,є грубим порушенням законодавства про працю, за що роботодавець може бути притягнений до відповідальності згідно іззаконодавством.

Статтею 10 Закону України "Про відпустки" визначений порядок надання щорічних відпусток працівникам.

Відповідно до вищезазначеної статті щорічні основна та додаткові відпустки надаються працівникові з таким розрахунком,щоб вони були використані, як правило, до закінчення робочого року.

Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом запогодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншимуповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників.

При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власникомабо уповноваженим ним органом, який зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізнішяк за два тижні до встановленого графіком терміну.

Тому, якщо працівник відмовляється використати надане йому Конституцією України, Законом України "Про відпустки" право на відпочинок (щорічну відпустку), зважаючи на те, що роботодавець несе відповідальність за ненадання відпустки,він має право в межах, установлених графіком, без заяви працівника видати наказ про надання йому відпустки.

Відповідно до статті 139 Кодексу законів про працю України працівники зобов'язані своєчасно і точно виконуватирозпорядження (накази) роботодавця. За їх невиконання працівника може бути притягнено до дисциплінарноївідповідальності.

Директор Департаменту

О. Товстенко

Тобто законно ви маєте право на компенсацію не використаної відпустки. Заява про компенсацію за відпустку дозволяється писати у довільній формі. У лівому верхньому куті аркуша формату А4 вкажіть посаду керівника компанії, його прізвище та ініціали в давальному відмінку. Впишіть назву організації, де ви працюєте. Напишіть свої персональні дані відповідно до паспортом у родовому відмінку. Вкажіть назву займаної вами посади.

2 У змісті заяви вам слід висловити своє прохання про те, щоб вам виплатили компенсацію за невикористану покладений вам відпустку. Вкажіть кількість календарних днів, за які ви бажаєте отримати грошове забезпечення замість відгулу чергової відпустки. 3 Кількість днів невикористаної відпустки ви зможете дізнатися, звернувшись у кадрову службу підприємства, працівники якої роблять відмітки у вашій особистій картці. 4 Проставте на написаному вами заяві особистий підпис і дату його написання. Директор підприємства повинен завізувати його в лівій частині. Роботодавець не має права вам відмовити в компенсації, якщо це не суперечить законодавству. 5 Необхідно враховувати, що роботодавець має право виплатити вам компенсацію за частину щорічної відпустки, яка перевищує двадцять вісім календарних днів, а також будь-яку кількість з них. 6 Роботодавець не зможе вам виплатити компенсацію в тому випадку, якщо ви ставитеся до таких категорій як працівник, який не досяг повноліття, співробітник, працівник при особливих умовах праці, які мають на увазі шкідливість чи небезпека. Виняток становить звільнення співробітника. Компенсація виплачується в незалежності від категорії працівника. 7 Розмір компенсації за невикористану відпустку залежить не тільки від кількості його днів, але й від того, йшли ви у відпустку за свій рахунок, прогулювали чи, не працювали у зв'язку з простоєм з вашої вини. Такі періоди бухгалтер в розрахунок не бере. При обчисленні компенсації в загальну суму входять лише ті періоди, коли ви фактично були присутні на своєму робочому місці і виконували свої посадові обов'язки.


0
фото
Off-line Мороз Виктор
адвокатское объединение
Киев (также вся Украина)
ответил 11.05.2013 11:40

Добрый день!

Отпуск в любом случае был положен.

О компенсации вполне можно указать в заявлении на увольнение, указав, что просите выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск за период с ___ по ___.

Выплатить Вам должны не позднее даты увольнения.


0
фото
Off-line Клищ Артем
юрист
Харьков
ответил 11.05.2013 11:39

По законодательству, если Вы не восользовались отпуском, то работодатель обязан произвести оплату компенсации без какого-либо заявления с Вашей стороны.

Но Вы можете написать ему такое заявление. Оно может пригодиться, когда Вы будете обжаловать его действия в дальнейшем. Тем более, что он будет обязан предоставить ответ на Ваше обращение. Рекомендую в таком заявлении сразу написать токое, мол что он Вам сказал, что не выплатит и просьба предоставить официальный обоснованный ответ с расчетом заработной платы.Nebulonis.com
закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:

Мы рекомендуем
Адвокатське бюро Бородіної
https://www.freelawyer.ua/user/125021
www.freelawyer.ua
Адвокат Забальський Юрій
https://www.freelawyer.ua/user/129542
www.freelawyer.ua
Адвокат Осикін Володимир
http://www.freelawyer.ua/osikinlawyer
www.freelawyer.ua
КВАЛІФІКОВАНА ПРАВОВА ДОПОМОГА
http://www.vfemidav.com.ua
www.vfemidav.com.ua
Опытный юрист, адвокат для Вас
https://www.freelawyer.ua/user/123317
www.freelawyer.ua
Юрист Рудниченко Андрей
https://www.freelawyer.ua/user/5562
www.freelawyer.ua
Юридическое профи...
https://www.freelawyer.ua/user/128676
www.freelawyer.ua
АДВОКАТ Уголовное и хоз спец
https://www.freelawyer.ua/user/122469
www.freelawyer.ua
Адвокат. Юридическая помощь.
https://www.freelawyer.ua/user/71449
www.freelawyer.ua
Адвокат Гриньов Сергій (Київ)
https://www.freelawyer.ua/user/114761
www.freelawyer.ua


Категории вопросов

 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2017    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?