Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов
 
Украина

Защита интелектуальной собственности

31.03.2013 15:44
Здраствуйте!Очень надеюсь на Вашу помощь. Ситуация такова: я разработала метод помощи молодым мамам в воспитании детей, создала сайт, и только через два года решила зарегистрировать торговую марку на название моего проэкта. В компании в которую я обратилась сообщили что два месяца назад граждане Росии подали на регистрацию аналогичный товарный знак. Нам пришлось немного изменить название и подать на регистрацию. А недавно мне пришла претензия от росийской компании с требованием прекратить использование этого названия иначе они обратятся в суд. Оказалось что в Росии торговая марка зарегистрирована еще год назад. Что мне делать? Изменять название я не могу - люди уже узнають меня по нему. Средств на суд нет. Как защитится? Мою идею украли и теперь пытаются сделать виновной.Ответы юристов

0
фото
Off-line Михальчук Богдан
юрист
ответил 01.04.2013 12:33

Возможно, Вы сможете воспользоваться предписаниями Стаття 25. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг Охорона прав на добре відомий знак
1. Охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з
статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової
власності ( 995_123 ) та цим Законом на підставі визнання знака
добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути
визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні. { Пункт 1 статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 254-VI ( 254-17 ) від 10.04.2008 }
2. При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні,
можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:
ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі
суспільства;
тривалість, обсяг та географічний район будь-якого
використання знака;
тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування
знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на
ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак
застосовується;
тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або
заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є
визнаним;
свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема
територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними
органами;
цінність, що асоціюється зі знаком.
3. Порядок визнання Апеляційною палатою знака добре відомим в
Україні встановлюється центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної
власності. За подання заяви про визнання знака добре відомим
сплачується збір.
Рішення Апеляційної палати щодо визнання знака добре відомим
в Україні може бути оскаржено у судовому порядку. { Пункт 3 статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
4. З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду
знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона
така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні.
При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не
споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні,
якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів
і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре
відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди
таким використанням.

Стаття 6 bis
[Знаки: загальновідомі товарні знаки]
(1) Країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи
адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни,
чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати
недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що
становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні
викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного
органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні
загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї
Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних
продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна
складова частина знака становить відтворення такого
загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з
ним.
(2) Для подання вимоги про скасування такого знака надається
строк не менше п'яти років, що вираховується від дати реєстрації
знака. Країни Союзу мають право встановити строк, протягом якого
може вимагатися заборона застосування знака.
(3) Строк не встановлюється для подання вимоги про скасування
чи заборону застосування знаків, зареєстрованих чи таких, що
використовуються недобросовісно.

0
фото
Off-line Трачук Юрий
адвокат
Ровно
ответил 01.04.2013 11:07

Соглашусь со своими коллегами - вопрос не прост и требует подробного изучения. В частности, кому в Украине принадлежит право приоритета на обозначение, кому права на ТМ, нарушает ли подача заявки россиянами ваши права, являетесь ли Вы конкурентом в отношении рос.заявителя, является ли факт подачи заявки добросовестным и т.п.

В любом случае, есть о чем поговорить. Есть за что зацепится и добиваться восстановления прав (если, конечно, есть их нарушение или такая потребность).


0
фото
Off-line Адвокат Андрей Левковец
адвокат
Киев
ответил 01.04.2013 10:07
этот ответ относится к SAEX Anton

Вы правы, не гарантирует (если гарантирует, то к такому лучше не обращаться). Однако, ознакомившись с документами, можно определить вероятность победы, а уже, исходя из этого, планировать дальнейшие действия (суд, смена знака и пр.).

Если же просто сменить знак, то это, возможно, будет и не самое верное решение (в том числе и с экономической точки зрения, т.к. знак уже используется и, наверняка, узнаваем, а его смена может повлечт негативные последствия), При этом, возможно, правота в данном случае именно на стороне автора (что будет понятно после ознакомления с документами), поэтому соглашаться на требования российской стороны без обращения к компетентному специалисту я бы не советовал - пусть это и потребует немного больше средств, но в итоге поможет сэкономить, как минимум время и нервы.


0
фото
Off-line Братковский Клим
адвокат
Киев
ответил 01.04.2013 09:23
ответ исправлен 01.04.2013 09:29

Уважаемая:

  1. Слово «Россия» пишется с двумя буквами «с».
  2. То, что россияне подали заявку в Украине, еще не дает им никаких прав на обозначение. Права на ТМ возникают с момента регистрации ТМ, а не с момента подачи заявки. Только когда они получат свидетельство Украины на знак для товаров и услуг, они смогут что-то требовать и запрещать. Свидетельство России на территории Украины не действует.  
  3. Если вы используете обозначение уже два года, то вы вполне можете сообщить россиянам, что вы имеете право на ТМ как преждепользователь согласно ст. 500 ГК Украины

Стаття 500. Право попереднього користувача на торговельну марку

1. Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

2. Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

P.S. И право на торговую марку – это не авторское право и идеи авторским правом не охраняются. 


0
фото
Off-line Кущик Артём
юридическая компания
Симферополь
ответил 31.03.2013 22:14

Сперва необходимо выяснить зарегистрирована ли международная заявка на использование торговой маркой. Второй вопрос, котрый необходимо разрешить - это обратиться к экспертам (которые имеют соответсвующую лицензию) для того что бы они дали ответ есть ли нарушения авторсокого права или нет. Суд в решении иаких вопросов основуется на заключении интелектупльной экспертизы.

Моя компания сотрудничает с такими экспертами. Подробнее можно ознакомиться на моем сайте www.kuschik.com 


0
фото
Off-line SAEX Anton
ответил 31.03.2013 21:33

Полагаю, что наименее затратным вариантом будет сменить название и товарный знак.

Разумеется, необходимо видеть конкретные знаки и детали, но, думаю, что никакой юрист не даст вам гарантии того, что вы выиграете дело. А это значит, что вы рискуете просто потерять деньги на процесс, и все равно потом менять название.


0
фото
Off-line Адвокат Андрей Левковец
адвокат
Киев
ответил 31.03.2013 19:56

Что бы дать компетентный ответ необходимо видеть Ваш товарный знак, знать какие товары/услуги им защищаются, тоже самое по знаку российской компании. Кроме того знать на какую территорию распространяется их и Ваш знак.
Если средств на суд нет, тогда Вам необходимо обойтись без него, но для этого все же придется обратиться к специалисту, который разъяснит Вам Вашу возможную позицию и посоветует выход из данной ситуации.


0
фото
Off-line Бондарчук Вадим Володимирович
адвокат
Винница
ответил 31.03.2013 16:34

Погоджуюся із думкою моїх колег, щоб Вам щось порадити необхідно бачити Ваш твір і те, що на Вашу думку вкрадено. Рекомендую зробити замовлення в "Столі замовлень".


0
фото
Off-line Белинская Оксана
юрист
Сумы
ответил 31.03.2013 16:06
ответ исправлен 31.03.2013 17:02

Для того чтоб сказать правильный ответ по крайней мере надо видеть Ваше творение и плагиат. Но как Вы понимаете качественная работа требует и оплаты труда. И я Вам советую эту заявку подать в стол заказов.


0
фото
Off-line Удаленный Пользователь
ответил 31.03.2013 16:01
ответ исправлен 31.03.2013 16:49

Совет прост и не оригинален, но в вашей ситуации - единственно верный.

Выбирайте юриста, соответствующей специализации, а именно - авторское право и защита интелектуальной собственности и с ним решайте проблему.Nebulonis.com
закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:

Мы рекомендуем
АДВОКАТ
https://www.freelawyer.ua/user/103760
www.freelawyer.ua
Адвокат. Юридическая помощь.
https://www.freelawyer.ua/user/71449
www.freelawyer.ua
Адвокат Забальський Юрій
https://www.freelawyer.ua/user/129542
www.freelawyer.ua
Помощь в международном праве.
https://www.freelawyer.ua/user/106236
www.freelawyer.ua
Сопровождение кредитных споров
http://uk.kiev.ua/ua/
uk.kiev.ua
Юридические консультации
https://www.freelawyer.ua/user/128735
www.freelawyer.ua
Юрист
https://www.freelawyer.ua/user/123273
www.freelawyer.ua
Адвокат Осикін Володимир
http://www.freelawyer.ua/osikinlawyer
www.freelawyer.ua


Категории вопросов

 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2017    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?