Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов
 
Украина

Прописка

09.01.2014 14:10
По какой форме подать исковое заявление в суд об снятии с места регистрации не проживающего там человека?Ответы юристов

0
фото
Off-line Закалюжна Інна
адвокат
Житомир
ответил 10.01.2014 05:08
этот ответ относится к Дьяченко Владимир

Володимиру, я вже давно практикую такий спосіб......надаю Вам витяг з обгрунтування позовної вимоги про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням.......

Згідно зі ст. 6 Закону України „Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, зобов'язані протягом десяти днів після прибуття до нового місця проживання зареєструвати місце проживання

Статтею 7 цього ж Закону встановлено, що зняття з реєстрації місця проживання здійснюється протягом семі днів на підставі заяви особи, запиту органу реєстрації за новим місцем проживання особи, остаточного рішення суду (про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, визнання особи безвісно відсутньою або померлою), свідоцтва про смерть.

Таким чином, виходячи зі змісту зазначених норм закону, прийняте рішення суду про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням відповідно є підставою дня зняття цієї особи з реєстрації, тому додатково зобов’язувати реєстраційні органи вчинити ці дії не має потреби.

Крім того, відповідно до ст. 14 ЦПК України, судові рішення, що набрали законної сили, обов’язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організації, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами.

Разом з тим, задовольняючи позови даної категорії, суди не позбавлені права на визначення порядку його виконання, наданого ст.217 ЦПК України. Використання цього процесуального права, з урахуванням неоднакової судової практики, що склалась, дозволить створити умови для попередження випадків несвоєчасного виконання рішення суду, а отже дозволить виконати вимоги ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод від 04.11.1950 р., відповідно до якої права людини вважаються захищеними лише після повного виконання рішення суду. Невиконання судового рішення є порушенням права особи на суд і стаття 6 Конвенції втрачає свій сенс.

Таким чином, задовольняючи позов про визнання відповідача таким, що втратив право на користування житлом, прошу суд використати право надане ст.217 ЦПК України, щодо встановлення порядку виконання рішення суду, де обов»язково вказати на те, що дане рішення є підставою для зняття Макарова Є.А. з реєстрації.

Прошу суд при розгляді даної справи врахувати наведене і ухвалити законне рішення.

і суд врахував мої вимоги.0
фото
Off-line Дьяченко Владимир
юрист
Харьков
ответил 09.01.2014 21:06
этот ответ относится к Закалюжна Інна

     Вопрос был не о лишении права пользования, а именно о снятии с регистрации.

     Ну и главное, почему считаю требование о снятии с регистрации обязательным: при снятии с регистрации должностному лицу, которое будет производить регистрационные действия, необходимо в общем порядке заявление от зарегистрированного лица. Клиент не уточнил отношения с ответчиком, мы даже не знаем пока, есть ли с ним контакт. Если перед судом не поставить вопрос о снятии с регистрации, а ограничиться лишь требованием признать утратившим право пользования жилым помещением - суд, который не может выйти за пределы исковых требований, так и укажет в решении, как мы просим -  признает утратившим право пользования (при положительном исходе дела для истца, конечно). И всё. О снятии с регистрации не будет ни слова. Лицо, производящее регистрационные действия, получит ТАКОЕ решение. И что он будет с ним делать? Что ему использовать как основание, лишение права пользования? 

     Это в процессе исполнения, на мой взгляд, сильно усложнит достижение конечной цели. 

     Мне, к сожалению, неизвестны нормативные акты, которые предусматривают "автоматическое" снятие с регистрации при признании утраты права пользования.

     Согласен с Вами, Инна: если уровень знания законодательства, уровень отношения к своей работе и уровень понимания того, для чего и кому вообще нужна твоя работа, у того, кому принесешь судебное решение, неизвестен заранее - конечно же, лучше перестраховаться, тем более это несложно совершенно.


0
фото
Off-line Закалюжна Інна
адвокат
Житомир
ответил 09.01.2014 19:32
этот ответ относится к Дьяченко Владимир

не обов"язково додавати вимогу про зняття з реєстрації, оскільки сам факт визнання особи такою, шо втратила право користування жилим приміщенням  за рішенням суду автоматично призводить до  зняття з реєстрації....але можна перестрахуватись і такою вимогою......


0
фото
Off-line Дьяченко Владимир
юрист
Харьков
ответил 09.01.2014 16:07

Иск нехитрый, но конечно же лучше к юристу обратиться. Он поможет Вам с фиксацией доказательств отсутствия лица по месту регистрации более шести месяцев и представит Ваши интересы в суде. Если с ответчиком проблемы отсутствуют - то можно сэкономить на оплате участия юриста в суде, как в приведенном ниже примере.

Пример решения по подобному делу здесь: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36363319

С юристом Кіров Сергій согласен, только добавил бы к названию искового заявления "...та зняття з реєстрації місця проживання".


0
фото
Off-line Бородин Дмитрий
адвокат
Житомир
ответил 09.01.2014 15:56

В письменной 


0
фото
FIND
Off-line Костромина Виктория
юрист
Киев (также вся Украина)
ответил 09.01.2014 15:24

исковое заявление в порядке гражданского производства - форму можете найти в интернете или обратитесь к юристу - обращайтесь при необходимостиС уважением Костромина Виктория, тел.067-392-07-61, 050-208-41-00, 063-511-80-99, kostromina.uryslygi@ukr.net, ЧАСТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ - ПЛАТНЫЕ ; стоимость - зависит от вопроса
Показать контактную информацию
0
фото
Off-line Темченко Максим
юрист
Киев (также Сумы)
ответил 09.01.2014 15:09

Правильное наименование такого заявления - "Позовна заява про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням".


0
фото
Off-line Цибрий Татьяна Владимировна
адвокат
Киев
ответил 09.01.2014 14:37
в письменной форме . иски составляют юристы . поэтому обращайтесь к юристу , услуга платная . можете обратиться ко мне .Возможна дистанционная работа , а если Вы в Донецке и представительство в суде .
0
фото
FIND
Off-line Штангей Сергей
юрист
Киев (также (также вся Украина))
ответил 09.01.2014 14:22

В письменов, в порядке гражданского судопроизводства, если вам нужен конкретный иск, то обращайтесь, договоримся, а так просто писать и давать иск никто не будет, это платная услугаКонтакты: 0958643302 - Вайбер, Telegram; mrphua81@gmail.com - почта
Показать контактную информацию
0
фото
Off-line Баринов Денис
адвокат
Харьков
ответил 09.01.2014 14:15

1. Исковое заявление подается в письменной форме.

2. Исковое заявление должно содержать:

1) наименование суда, в который подается заявление;

2) имя (наименование) истца и ответчика, а также имя представителя истца, если исковое заявление подается представителем, их место жительства (пребывания) или местонахождение, почтовый индекс, номера средств связи, если таковые известны; {Пункт 2 части второй статьи 119 в редакции Закона N 2453-VI от 07.07.2010 - изменения по осуществлению полномочий Верховного Суда Украины и Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел вводятся в действие после начала деятельности Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел - с 1 ноября 2010 года}

3) содержание исковых требований;

4) цену иска относительно требований имущественного характера;

5) изложение обстоятельств, которыми истец обосновывает свои требования;

6) указание доказательств, которые подтверждают каждое обстоятельство, наличие оснований для освобождения от доказывания;

7) перечень прилагаемых к заявлению.

3. Исковое заявление подписывается истцом или его представителем с указанием даты его подачи.

4. Исковое заявление должно соответствовать другим требованиям, установленным законом.

5. К исковому заявлению прилагаются документы, подтверждающие уплату судебного сбора и оплату расходов на информационно техническое обеспечение рассмотрения дела.

6. К исковому заявлению, которое подается в случаях, определенных частью третьей статьи 118 настоящего Кодекса, должны быть приложены копии постановления об отказе в принятии заявления о выдаче судебного приказа или решения об отмене судебного приказа.7. В случае предъявления иска лицами, действующими в защиту прав, свобод и интересов другого лица, в заявлении должны быть указаны основания такого обращения.

8. Если исковое заявление подается представителем истца, к исковому заявлению прилагается доверенность или другой документ, подтверждающий его полномочия.

9. Исковое заявление, поданное после обеспечения доказательств или иска, должно содержать, помимо указанного в части второй настоящей статьи, сведения об обеспечении доказательств или иска.

 Но лучше обратитесь к юристу сразу.


0
фото
Off-line Баринов Денис
адвокат
Харьков
ответил 09.01.2014 14:14
ответ исправлен 09.01.2014 14:58
Этот ответ юрист предпочёл удалить :)
0
фото
Off-line Баринов Денис
адвокат
Харьков
ответил 09.01.2014 14:13
ответ исправлен 09.01.2014 14:58
Этот ответ юрист предпочёл удалить :)

Nebulonis.com
закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:

Мы рекомендуем
Адвокат. Юридическая помощь.
https://www.freelawyer.ua/user/71449
www.freelawyer.ua
КВАЛІФІКОВАНА ПРАВОВА ДОПОМОГА
http://www.vfemidav.com.ua
www.vfemidav.com.ua
Опытный юрист, адвокат для Вас
https://www.freelawyer.ua/user/123317
www.freelawyer.ua
АДВОКАТ Уголовное и хоз спец
https://www.freelawyer.ua/user/122469
www.freelawyer.ua
Адвокат Забальський Юрій
https://www.freelawyer.ua/user/129542
www.freelawyer.ua
Адвокат Осикін Володимир
http://www.freelawyer.ua/osikinlawyer
www.freelawyer.ua
Адвокатське бюро Бородіної
https://www.freelawyer.ua/user/125021
www.freelawyer.ua
Юрист Рудниченко Андрей
https://www.freelawyer.ua/user/5562
www.freelawyer.ua
Юрист
https://www.freelawyer.ua/user/123273
www.freelawyer.ua
Юридическое профи...
https://www.freelawyer.ua/user/128676
www.freelawyer.ua


Категории вопросов

 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2017    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?