Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов
 
Украина

Есть ли льготы у чернобыльцев

05.01.2014 20:47
Я чернобылец 2 категории,хотелось бы узнать какие у меня льготы и права,и начисление пенсии по какому принципу происходитОтветы юристов

0
фото
FIND
Off-line Костромина Виктория
юрист
Киев (также вся Украина)
ответил 05.01.2014 23:13
Стаття 21. Компенсації та пільги громадянам,
віднесеним до категорії 2
Особам, віднесеним до категорії 2 (пункт 2 статті 14),
надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги: { Абзац
перший частини першої статті 21 в редакції Закону N 230/96-ВР від
06.06.96 }
{ Дію пункту 1 частини першої статті 21 зупинено на 2007 рік
в частині надання безпроцентних та пільгових позик згідно із
Законом N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006; додатково див. Рішення
Конституційного Суду N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 }
{ Дію пункту 1 частини першої статті 21 зупинено на 2006 рік в
частині надання безпроцентних та пільгових позик згідно із Законом
N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005 } { Дію пункту 1 статті 21
зупинено на 2001 рік в частині одержання безпроцентної позики на
індивідуальне житлове (кооперативне) будівництво з розрахунку
13,65 квадратного метра на кожного члена сім'ї з погашенням 50
процентів позики за рахунок державного бюджету, а також
безпроцентної позики для будівництва садових будинків та
благоустрою садових ділянок, будівництва індивідуальних гаражів
громадянами, віднесеними до категорії 1 осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також надання безпроцентної
позики для організації підприємницької діяльності, селянського
(фермерського) господарства громадянам, віднесеним до категорії 1
і 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
згідно із Законом N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000 } { Дію
пункту 1 статті 21 зупинено на 2000 рік в частині одержання
безпроцентної позики на індивідуальне житлове (кооперативне)
будівництво з розрахунку 13,65 квадратного метра на кожного члена
сім'ї з погашенням 50 процентів позики за рахунок державного
бюджету, а також безпроцентної позики для будівництва садових
будинків та благоустрою садових ділянок, будівництва
індивідуальних гаражів громадянами, віднесеними до категорії 1
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також
надання безпроцентної позики для організації підприємницької
діяльності, селянського (фермерського) господарства громадянам,
віднесеним до категорії 1 і 2 осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи згідно із Законом N 1458-III ( 1458-14 )
від 17.02.2000 } { Дію пункту 1 статті 21 зупинено на 1999 рік в
частині одержання безпроцентної позики на індивідуальне житлове
(кооперативне) будівництво з розрахунку 13,65 квадратного метра на
кожного члена сім'ї з погашенням 50 процентів позики за рахунок
державного бюджету, а також безпроцентної позики для будівництва
садових будинків та благоустрою садових ділянок, будівництва
індивідуальних гаражів громадянами, віднесеними до категорії 1
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також
надання безпроцентної позики для організації підприємницької
діяльності, селянського (фермерського) господарства громадянам,
віднесеним до категорії 1 і 2 осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи згідно із Законом N 378-XIV ( 378-14 )
від 31.12.98 }
1) пільги, передбачені пунктами 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12,
17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 статті 20; { Пункт
1 частини першої статті 21 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 2532-12 від 01.07.92, N 230/96-ВР від 06.06.96 } { Зупинено дію з 06.01.93 пункту 1 частини першої статті 21 щодо
пільги, передбаченої пунктом 18 статті 20 цього Закону згідно з
Декретом N 43-93 від 30.04.93 }
2) першочергове щорічне безплатне забезпечення
санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок шляхом
надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості
путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним
закладам чи закладам відпочинку, які мають ліцензію на провадження
господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із
санаторно-курортного лікування або відпочинку чи одержання за їх
бажанням грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки
в Україні;
право вільного вибору санаторно-курортного закладу
відповідного профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на
провадження господарської діяльності з медичної практики, та, за
бажанням, здійснення доплати за надання додаткових послуг за
рахунок власних коштів у разі недостатності суми щорічної грошової
допомоги для компенсації вартості путівок на санаторно-курортне
лікування чи відпочинок у вибраному закладі. Санаторно-курортні
заклади незалежно від форми власності зобов'язані надавати
санаторно-курортні та оздоровчі послуги шляхом безготівкових
розрахунків.
Порядок надання щорічної грошової допомоги та здійснення
доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації в
розмірі середньої вартості путівки в Україні встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
Розмір щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої
вартості путівки в Україні визначаються законом про Державний
бюджет України на відповідний рік. { Пункт 2 частини першої статті 21 в редакції Закону N 5062-VI
( 5062-17 ) від 05.07.2012 }
3) позачергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують
поліпшення житлових умов. Крім загальних підстав, передбачених законодавством України,
такими, що потребують поліпшення житлових умов, визнаються особи,
які забезпечені жилою площею нижче рівня середньої забезпеченості
громадян у даному населеному пункті або які проживають у
комунальних квартирах. Сім'я, що втратила годувальника внаслідок Чорнобильської
катастрофи, має право на додаткову жилу площу, порядок надання і
розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України. Передбаченими цим пунктом пільгами щодо забезпечення житлом
громадяни мають право скористатися один раз; { Пункт 3 частини
першої статті 21 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом
N 230/96-ВР від 06.06.96 } 4) 50-процентна знижка вартості проїзду один раз на рік до
будь-якого пункту України і назад автомобільним, або повітряним,
або залізничним, або водним транспортом; { Пункт 4 частини першої
статті 21 в редакції Закону N 2532-12 від 01.07.92 } 5) першочергове встановлення телефону з оплатою 50 процентів
вартості його встановлення; 6) забезпечення продуктами харчування за фізіологічними
нормами з обов'язковим прикріпленням до відповідних магазинів за
місцем проживання. Зазначеним особам компенсується 25 процентів
вартості продуктів харчування за фізіологічними нормами,
встановлюваними центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я;
{ Пункт 6 частини першої статті 21 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 2532-12 від 01.07.92, N 230/96-ВР від 06.06.96 }

{ Пункт 7 частини першої статті 21 виключено на підставі
Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

8) відшкодування у встановленому законодавством порядку
втраченого заробітку, який вони мали до ушкодження здоров'я, якщо
захворювання або каліцтво, що виникли у зв'язку з виконанням
робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС, призвели до стійкої втрати професійної працездатності (без
встановлення інвалідності), що встановлено уповноваженою медичною
комісією; { Пункт 8 частини першої статті 21 в редакції Закону
N 230/96-ВР від 06.06.96 } 9) безплатне користування всіма видами міського та
приміського транспорту (крім таксі) на території України для
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які
належать до категорії 2. { Пункт 9 частини першої статті 21 в
редакції Закону N 2532-12 від 01.07.92 } Пільги, передбачені пунктами 1, 2, 17, 26, 27 статті 20,
поширюються на неповнолітніх дітей померлих громадян, віднесених
до категорії 2, смерть яких пов'язана з Чорнобильською
катастрофою. Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23
і 27 статті 20, надаються дружині (чоловіку) померлого
громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою,
або опікуну (на час опікунства) дітей померлого. Дружині
(чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з
Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого
видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України. { Частина друга статті 21 в редакції Закону N 230/96-ВР
від 06.06.96, із змінами, внесеними згідно із Законом N 2400-III
( 2400-14 ) від 26.04.2001 } Стаття 55. Умови надання пенсій за віком особам, які
працювали або проживали на територіях
радіоактивного забруднення
Особам, які працювали або проживали на територіях
радіоактивного забруднення, пенсії надаються із зменшенням
пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ):
{ Абзац перший частини першої статті 55 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 } ____________________________________________________________
N | Категорії осіб, які постраждали |Зменшен- п/п| |ня віку ___|_______________________________________________|________
1. Учасники ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС:
- які працювали у зоні відчуження з моменту аварії до 1 липня 1986 року незалежно від кількості робочих днів, а з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року - не менше 5 календарних днів 10 років
- які працювали у 1987 році у зоні відчуження не менше 14 календарних днів 8 років - які працювали з 1 липня 1986 року по 31 груд- ня 1986 року у зоні відчуження від 1 до 5 кален- дарних днів, у 1987 році - від 10 до 14 кален- дарних днів, у 1988 році - не менше 30 кален- дарних днів, на діючих пунктах санітарної оброб- ки населення і дезактивації техніки або їх бу- дівництві - не менше 14 календарних днів у 1986 році 5 років { Абзац четвертий пункту 1 частини першої статті 55 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 230/96-ВР від 06.06.96 }
Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,
які відпрацювали на підземних роботах, на роботах з особливо
шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком N 1
виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним у
встановленому порядку (чоловіки - 10 років і більше, жінки - 7
років 6 місяців і більше), вік виходу на пенсію зменшується
додатково на три роки понад передбачений цією статтею. Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,
які відпрацювали на інших роботах з шкідливими і важкими умовами
праці за списком N 2 виробництв, робіт, професій, посад і
показників, затверджуваним у встановленому порядку (чоловіки - 12
років 6 місяців і більше, жінки - 10 років і більше), вік виходу
на пенсію зменшується додатково на один рік понад передбачений
цією статтею.
2. Потерпілі від Чорнобильської катастрофи:
- евакуйовані з 10-кілометрової зони відчуження
у 1986 році 10 років
- евакуйовані з інших територій зони відчуження
у 1986 році 8 років
- особи, які постійно проживали або
постійно проживають чи постійно працювали 4 роки *
або постійно працюють у зоні безумовного та додатково
(обов'язкового) відселення за умови, що 1 рік за кож-
вони за станом на 1 січня 1993 року прожили ний рік про-
або відпрацювали у цій зоні не менше живання, робо-
2 років ти, але не
більше
9 років
- особи, які постійно проживали або 3 роки *
постійно проживають чи постійно працювали та додатково
або постійно працюють у зоні гарантованого 1 рік за 2
добровільного відселення за умови, що вони роки про-
за станом на 1 січня 1993 року прожили або живання, робо-
відпрацювали у цій зоні не менше 3 років ти, але не
більше
6 років
- особи, які постійно проживали або постійно 2 роки *
проживають чи постійно працювали або та додатково
постійно працюють у зоні посиленого 1 рік за 3
радіологічного контролю за умови, що вони роки про-
за станом на 1 січня 1993 року прожили або живання, робо-
відпрацювали у цій зоні не менше 4 років ти, але не
більше
5 років
- особи, які працювали з моменту аварії до 2 роки
1 липня 1986 року не менше 14 календарних
днів або не менше трьох місяців протягом
1986-1987 років за межами зони відчуження
на роботах з особливо шкідливими умовами
праці (за радіаційним фактором), пов'яза-
ними з ліквідацією наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, що виконувалися за
урядовими завданнями { Абзац сьомий пункту 2 частини першої статті 55 в редакції
Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 }
———————————— * Початкова величина зниження пенсійного віку
встановлюється лише особам, які постійно проживали або постійно
працювали у зазначених зонах з моменту аварії по 31 липня 1986
року незалежно від часу проживання або роботи в цей період.
Потерпілим від Чорнобильської катастрофи, які відпрацювали на
підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо
важкими умовами праці за списком N 1 (чоловіки - 10 років і
більше, жінки - 7 років 6 місяців і більше), вік виходу на пенсію
зменшується додатково на два роки понад передбачений цією статтею. Потерпілим від Чорнобильської катастрофи, які відпрацювали на
інших роботах з шкідливими і важкими умовами праці за списком N 2
(чоловіки - 12 років 6 місяців і більше, жінки - 10 років і
більше), вік виходу на пенсію зменшується додатково на один рік
понад передбачений цією статтею. Пенсійний вік за бажанням особи може бути знижено тільки за
однією підставою, передбаченою цією статтею, якщо не обумовлено
інше. При цьому відповідне зниження пенсійного віку, передбачене
цією статтею, застосовується також до завершення періоду
збільшення віку виходу на пенсію до 1 січня 2022 року. { Частина друга статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 }
Призначення та виплата пенсій названим категоріям провадиться
відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ) і цього Закону. { Частина третя статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005 }
{ Стаття 55 в редакції Закону N 2532-12 від 01.07.92 }С уважением Костромина Виктория, тел.067-392-07-61, 050-208-41-00, 063-511-80-99, kostromina.uryslygi@ukr.net, ЧАСТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ - ПЛАТНЫЕ ; стоимость - зависит от вопроса
Показать контактную информацию
0
фото
Off-line Решетило Сергій
юрист
Киев
ответил 05.01.2014 20:55

перечитайте ст.21 ЗУ "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" тому що там величенький перелікNebulonis.com
закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:

Мы рекомендуем
Юрист Рудниченко Андрей
https://www.freelawyer.ua/user/5562
www.freelawyer.ua
Юридическое профи...
https://www.freelawyer.ua/user/128676
www.freelawyer.ua
Адвокат Осикін Володимир
http://www.freelawyer.ua/osikinlawyer
www.freelawyer.ua
Адвокат Забальський Юрій
https://www.freelawyer.ua/user/129542
www.freelawyer.ua
Адвокат Гриньов Сергій (Київ)
https://www.freelawyer.ua/user/114761
www.freelawyer.ua
АДВОКАТ Уголовное и хоз спец
https://www.freelawyer.ua/user/122469
www.freelawyer.ua
КВАЛІФІКОВАНА ПРАВОВА ДОПОМОГА
http://www.vfemidav.com.ua
www.vfemidav.com.ua
Опытный юрист, адвокат для Вас
https://www.freelawyer.ua/user/123317
www.freelawyer.ua
Юрист
https://www.freelawyer.ua/user/123273
www.freelawyer.ua
Адвокатське бюро Бородіної
https://www.freelawyer.ua/user/125021
www.freelawyer.ua


Категории вопросов

 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2017    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?