Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов
 
Украина

Ст. 103-2 КАСУ

02.01.2014 11:57
В порядке скорочкного впровадженя удовлетворен иск. При алеляции противоправно было отменено решение первой инстанции. Касация не проходит, прокурор также отказывается подавать касацию. Как разблокировать выполнение судебного решения.
Ответы юристов

0
фото
FIND
Off-line Вареник Андрей
адвокат
Киев
ответил 03.01.2014 19:47

Уважаемая Наталия,

если это не КУпАП, то возникает вопрос: "Где в КАСУ находится статья 103-2?"

Думаю, поставить все точки над "і" сможет только автор вопроса.http://advokat-varenik.at.ua 0979108054, 0937727916
Показать контактную информацию
0
фото
FIND
Off-line Жорова Наталія
юридическая компания
Киев
ответил 03.01.2014 12:42
ответ исправлен 03.01.2014 13:28
этот ответ относится к Вареник Андрей

 Шановний  Андрій,  де у запиті  написано, що спір розглядався в порядку КУпАП.  КУпАП  не передбачає  розгляду справ в порядку скороченого провадження, така можливість  передбачена КАСУ,

І по КупАП подавати касаційну скаргу  не може  ні прокурор  ні сторона. 

Крім того   касаційне оскарження - це  конституційне право і ніхто не може бути позбавлений такого права,  оскільки відсутність норми щодо права на касаційне оскарження не може бути підставою для відмови у прийнятті касаційної скарги на ухвалу (постанову), оскільки така відмова є порушенням конституційного права на судовий захист, яке відповідно до статті 64 Конституції України не може бути обмежене.

Такі висновки ґрунтуються на правовій позиції Конституційного Суду України щодо права на апеляційне оскарження окремо від рішення суду ухвал місцевих господарських судів, що не передбачені у переліку частини 1 статті 106 ГПК України, викладеній у рішеннях Конституційного Суду України від 27.01.2010 року №3-рп/2010, від 02.11.2011 року №13-рп/2011 та від 25.04.2012 року №11-рп/2012.

Конституційний принцип забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом, гарантує право звернення до суду зі скаргою в апеляційному чи в касаційному порядку, яке має бути забезпечене, за винятком встановленої законом заборони на таке оскарження.

Відповідно до ст. 69 Закону України "Про Конституційний Суд України", рішення і висновки Конституційного Суду України рівною мірою є обов'язковими до виконання, а тому, господарський суд повинен застосовувати акти Конституційного Суду України.

Відповідно до ст. 150 Конституції України, до повноважень Конституційного Суду України належить, зокрема, офіційне тлумачення Конституції України та законів України.

Приписами ст. 129 Конституції України встановлені основні засади судочинства, до яких віднесено забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом.

Статтею 8 Конституції України передбачено, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Відповідно до частини 1 статті 55 Конституції України, права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Відмова суду у прийнятті позовних заяв, скарг, оформлених відповідно до процесуального закону, є порушенням права на судовий захист, яке згідно зі статею 64 Конституції України не може бути обмежене.

Право на оскарження судових рішень у судах апеляційної та касаційної інстанцій є складовою конституційного права особи на судовий захист, що гарантується визначеними Конституцією України основними засадами судочинства, які є обов'язковими для всіх форм судочинства та судових інстанцій, зокрема, забезпеченням апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом, що гарантує відновлення порушених прав та охоронюваних законом інтересів людини і громадянина.

Статтею 1 Закону України № 475/97-ВР «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» Україна повністю визнала на своїй території дію статті 25 Конвенції щодо визнання компетенції Європейської комісії з прав людини приймати від будь-якої особи, неурядової організації або групи осіб заяви на ім'я Генерального Секретаря Ради Європи про порушення Україною прав, викладених у Конвенції, та статті 46 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року щодо визнання обов'язковою і без укладення спеціальної угоди юрисдикцію Європейського суду з прав людини в усіх питаннях, що стосуються тлумачення і застосування Конвенції.

         У зв'язку з обов'язком держави виконувати рішення Європейського суду з прав людини у справах проти України, необхідністю усунення причин порушення Україною Конвенції і протоколів до неї, з впровадженням в українське судочинство та адміністративну практику європейських стандартів прав людини, зі створенням передумов для зменшення числа заяв до Європейського суду з прав людини проти України, законодавцем прийнято Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини». Статтею 17 цього Закону встановлено, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права.  

       Статтею 6 Конвенції передбачено, що кожний у випадку спору про його цивільні права та обов'язки має право на справедливий і публічний розгляд справи незалежним і неупередженим судом, створеним відповідно до закону.

     У рішеннях Європейського суду з прав людини в справах Garcia Manibardo проти Іспанії, Levages Prestations Services проти Франції наведена така правова позиція: "Суд повторює, що ст. 6 Конвенції не примушує держави-учасниці створювати апеляційні або касаційні суди. Проте, якщо такі суди існують, гарантії, передбачені ст. 6, повинні бути дотримані, зокрема особам, які вважають своє право порушеним, має бути забезпечене ефективне право доступу до правосуддя у рішеннях, що стосуються "їх цивільних прав і обов'язків".

       У справах Waite проти Канади, Prince Hans-Adam II проти Ліхтенштейну, Levages Prestations Services проти Франції також зазначено, що право доступу до правосуддя, закріплене у п. 1 ст. 6 Конвенції, не є абсолютним. Воно може бути певною мірою обмежене державою. Проте такі обмеження не можуть обмежувати право доступу до правосуддя таким чином і такою мірою, що сама його суть виявиться порушеною; зрештою, ці обмеження будуть відповідати п. 1 ст. 6 Конвенції лише за умови, що вони мають законну мету і що існує розумна співмірність між використаним способом і поставленою метою.

     Якщо в міжнародних договорах України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України, то застосовуються правила міжнародного договору (ч. 3 ст. 4 ГПК України).

   Беручи до уваги, що Конвенція є міжнародним договором, згоду на обов'язковість якого Верховна Рада України надала згідно з постановою від 17.07.1997р. за № 475/97-ВР, за наведених обставин суди повинні керуватися саме нормами ст. 6 Конвенції, вищенаведеними рішеннями Європейського суду з прав людини та приймати апеляційні скарги до розгляду.

З урахуванням наведеного вище право на оскарження судових рішень у судах апеляційної та касаційної інстанцій є складовою конституційного права особи на судовий захист. Воно гарантується визначеними Конституцією України основними засадами судочинства, зокрема забезпеченням апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом (пункт 8 частини третьої статті 129), а тому скаржника не можу бути обмежено у праві на касаційне оскарження рішення апеляційного суду з яким він не згоден.Показать контактную информацию
0
фото
FIND
Off-line Вареник Андрей
адвокат
Киев
ответил 02.01.2014 12:49
ответ исправлен 02.01.2014 12:49

Уважаемая Наталия,

Вы путаете кодексы. Вопрос задан как раз по судебному процессу в рамках КУпАП.

Стаття 294. Набрання постановою судді у справі про адміністративне правопорушення законної сили та перегляд постанови

Постанова апеляційного суду набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною й оскарженню не підлягає.  

Таким образом, если прокурор не планирует ничего предпринимать, решение апелляционного суда будет, к сожалению, окончательным.http://advokat-varenik.at.ua 0979108054, 0937727916
Показать контактную информацию
0
фото
FIND
Off-line Жорова Наталія
юридическая компания
Киев
ответил 02.01.2014 12:17
Якщо не пропустили строки - подавайте касацію,  якщо пропустили разом із касаційною скаргою подавайте   клопотання про поновлення   строків.  іншого варіанту скасувати  рішення апеляційного суду  не існує. Виконувати скасоване рішення суду перешої інстанції ніхто не  буде. Касаційну скаргу можуть  подати  сторони усправі, а також особи, які  не брали участі справі, але суд вирішив їхні права та  свободи, тому вам  не обовязково  привязуватися  до бажання/небажання прокурора подавати скаргу.   КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ  Стаття 14. Обов'язковість судових рішень 1. Судове рішення, яким закінчується розгляд справи в адміністративному суді, ухвалюється іменем України. 2. Постанови та ухвали суду в адміністративних справах, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання на всій території України. 3. Невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, встановлену законом.   Стаття 254. Набрання судовим рішенням законної сили 1. Постанова або ухвала суду першої інстанції, якщо інше не встановлено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано. ( Частина перша статті 254 в редакції Закону № 3422-VI від 19.05.2011 ) ( Частину другу статті 254 виключено на підставі Закону№ 3422-VI від 19.05.2011 ) 3. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження. ( Частина третя статті 254 в редакції Закону № 2453-VI від 07.07.2010 ) 4. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, то вважається, що постанова чи ухвала суду не набрала законної сили. 5. Постанова або ухвала суду апеляційної чи касаційної інстанції за наслідками перегляду, постанова Верховного Суду України набирають законної сили з моменту проголошення, а якщо їх було прийнято за наслідками розгляду у письмовому провадженні, - через п'ять днів після направлення їх копій особам, які беруть участь у справі. ( Частина п'ята статті 254 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010 ) 6. Ухвали суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту постановлення. ( Частина шоста статті 254 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010 )   Стаття 255. Наслідки набрання законної сили судовим рішенням 1. Постанова або ухвала суду, яка набрала законної сили, є обов'язковою для осіб, які беруть участь у справі, для їхніх правонаступників, а також для всіх органів, підприємств, установ та організацій, посадових чи службових осіб, інших фізичних осіб і підлягає виконанню на всій території України. 2. Обставини, які були встановлені постановою, що набрала законної сили, в одній адміністративній справі не можуть оспорюватися в іншій судовій справі за участю тих самих сторін.       Стаття 211. Право на касаційне оскарження 1. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та обов'язки, мають право оскаржити в касаційному порядку судові рішення суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також судові рішення суду апеляційної інстанції повністю або частково, крім випадків, передбачених цим Кодексом. ( Частина перша статті 211 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010 ) 2. Ухвали суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також ухвали суду апеляційної інстанції можуть бути оскаржені в касаційному порядку, якщо вони перешкоджають подальшому провадженню у справі. Заперечення проти інших ухвал можуть бути включені до касаційної скарги на судове рішення, ухвалене за наслідками апеляційного провадження. 3. Підставами касаційного оскарження є порушення судом норм матеріального чи процесуального права.   Стаття 212. Порядок і строки касаційного оскарження 1. Касаційна скарга подається безпосередньо до адміністративного суду касаційної інстанції. 2. Касаційна скарга на судові рішення подається протягом двадцяти днів після набрання законної сили судовим рішенням суду апеляційної інстанції, крім випадків, передбачених цим Кодексом, а в разі складення постанови в повному обсязі відповідно до статті 160 цього Кодексу - з дня складення постанови в повному обсязі. ( Частина друга статті 212 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010 ) ( Положення частини другої статті 212 щодо скорочення процесуальних строків звернення громадян до суду визнано конституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду № 17-рп/2011 від 13.12.2011 ) ( Частину третю статті 212 виключено на підставі Закону № 4176-VI від 20.12.2011 )

Показать контактную информацию

Nebulonis.com
закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:
Мы рекомендуем
Сопровождение кредитных споров
http://uk.kiev.ua/ua/
uk.kiev.ua
Адвокат Забальський Юрій
https://www.freelawyer.ua/user/129542
www.freelawyer.ua
Адвокат Осикін Володимир
http://www.freelawyer.ua/osikinlawyer
www.freelawyer.ua
АДВОКАТ
https://www.freelawyer.ua/user/103760
www.freelawyer.ua
Юридические консультации
https://www.freelawyer.ua/user/128735
www.freelawyer.ua
Помощь в международном праве.
https://www.freelawyer.ua/user/106236
www.freelawyer.ua


Категории вопросов

 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2017    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?