Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов
 
Украина

Нужна ли лицензия на продажу мяса

26.12.2013 17:12

Добрый день! Нужно открить тов с ндс по продаже мяса оптом. Нужна ли лицензия на продажу мяса оптом? Какие документы нужны на открытие тов и нужны ли лицензии. Также клиент с России, хочет покупать у нас оптом мясо, какие разрешение нам нужны, что бы мы могли экспортировать? И где их брать? Спасибо за внимание! С уважением, Ярослав!

Ответы юристов

0
фото
Off-line сафонова ольга
юридическая компания
Днепропетровск
ответил 26.12.2013 20:36
Документи, необхідні для торгівлі м’ясом, м’ясними товарами та ковбасними виробами Будь-який харчовий продукт (крім виготовленого для особистого споживання), продовольча сировина й супутні матеріали не можуть бути ввезені, виготовлені, передані на реалізацію, реалізовані або використані іншим чином без документального підтвердження їх якості та безпеки. Документами, які підтверджують належну якість та безпеку харчових продуктів, продовольчої сировини й супутніх матеріалів, є: 1) сертифікат відповідності; 2) Державний реєстр або висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи; 3) ветеринарний дозвіл для харчових продуктів та продовольчої сировини тваринного походження. Сертифікат відповідності Відповідно до п. 4 ст. 16 Закону №1023, товари, стосовно яких нормативними документами встановлено обов’язкові вимоги щодо безпеки для життя і здоров’я споживачів, їх майна, навколишнього природного середовища, підлягають обов’язковій сертифікації. Декрет №46-93, зокрема стаття 17, застерігає, що продавці продукції, яка підлягає обов’язковій сертифікації та реалізується на території України, зобов’язані реалізувати продукцію вилючно за наявності сертифіката відповідності. Своєю чергою, Наказом №95 передбачено, що обов’язковій сертифікації підлягають такі види м’ясних товарів та ковбасних виробів: - ковбаси сирокопчені; - консерви м’ясні та м’ясорослинні; - ковбаси сиров’ялені, напівкопчені, варено-копчені з терміном зберігання не менше 30 діб; - продукти зі свинини, яловичини й м’яса інших тварин, сиров’ялені, сирокопчені, копчено-варені та копчено-запечені з терміном зберігання не менше 30 діб (Розділ 30 "Харчова продукція і продовольча сировина", коди 30.24, 30.25, 30.35, 30.36). Сертифікат відповідності - це документ, виданий уповноваженим (акредитованим) Державним комітетом України із стандартизації, метрології та сертифікації органом згідно з правилами державної системи сертифікації, який засвідчує, що харчові продукти і продовольча сировина належним чином ідентифіковані й відповідають вимогам чинних нормативних документів. Зазначимо, що господарюючі суб’єкти, які здійснюють продаж м’яса і м’ясопродуктів, одержують від постачальників копії сертифікатів відповідності разом з іншими супровідними документами. Копії сертифікатів відповідності повинні бути завірені печаткою господарюючого суб’єкта, від якого одержано товари, що підлягають обов’язковій сертифікації. Для імпортних товарів підприємство торгівлі одержує від постачальника копії сертифікатів, викладені мовою країни-експортера й українською або російською мовою. Такі копії сертифікатів також мають бути завірені печаткою господарюючого суб’єкта, від якого одержано ці товари. Разом з товаром підприємство-покупець повинне одержати від постачальника документи, що підтверджують його якість і безпеку: сертифікат відповідності, сертифікат походження та ветеринарний дозвіл на харчові продукти й сировину тваринного походження. Державний реєстр або висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи - це документ, який встановлює критерії безпеки та шкідливості для людини небезпечних чинників харчового продукту (групи продуктів), продовольчої сировини, супутніх матеріалів. Порядок видачі висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи встановлено Тимчасовим порядком №247. Господарюючі суб’єкти, які займаються продажем м’яса і м’ясопродуктів, одержують копію висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи від постачальників зазначеної продукції. Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи не замінює сертифіката відповідності. Продаж імпортних товарів і продукції в об’єктах торгівлі дозволяється тільки за наявності (ст. 4 Закону №468): - сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання в Україні іноземного сертифіката, виданого в державній системі сертифікації органом, уповноваженим (акредитованим) Державним комітетом України із стандартизації, метрології та сертифікації; - сертифіката походження; - ветеринарного дозволу на імпорт (на харчові продукти й сировину тваринного походження). Отже, при отриманні товарів (продукції) від постачальників підприємство-покупець повинно переконатися про наявність серед товаросупровідних документів перелічених документів, що підтверджують якість і безпеку таких товарів (продукції). Крім того, підприємство, яке одержує від постачальника м’ясо, м’ясопродукти та ковбасні вироби, може мати в себе копії зазначених документів (це не стосується товаросупровідних документів на імпортну продукцію і товари). Але одержані копії мають бути обов’язково завірені постачальником та оформлені належним чином 1 . 1 Тобто відповідати вимогам п. 4.10 "Оформлення копій документів" Постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.97 р. №1153 "Про затвердження Примірної інструкції з діловодства...". Ця інструкція застосовується у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади. Оскільки немає іншого документа, в роботі радимо керуватися нею. У разі якщо постачальник не передасть копій необхідних документів, продавець має право самостійно замовити зазначені документи. Підставою є ст. 17 Декрету №46-93. У п. 2 ст. 19 цього ж Декрету передбачено, що кошти, витрачені заявником на обов’язкову сертифікацію продукції, відносяться на її собівартість. Крім того, на підставі норм пп. 5.4.7 Закону №283 зазначені витрати також мають включатися до складу валових витрат 2 . 2 Якщо якому-небудь інспектору "не сподобається" посилання на пп. 5.4.7 Закону про прибуток (наприклад тому, що сертифікація є дозволом лише побічно), ви можете обгрунтувати "валововитратність" сертифікації посиланням на пп. 5.2.1 Закону. З цього пункту стане зрозуміло, що без сертифіката відповідності підприємство не має права реалізувати товар. Тобто сертифікація є необхідним атрибутом господарської діяльності торгового підприємства, яке реалізує м’ясо, м’ясні продукти та ковбасні вироби. У разі придбання м’яса, м’ясних товарів і ковбасних виробів домашнього приготування у населення господарюючому суб’єкту необхідно оформити ще один документ: "Закупівельний акт". Типової форми на зазначений документ законодавством не визначено, але, як правило, цей акт містить дані про продавця: прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційний код, його паспортні дані. При придбанні м’яса та м’ясопродуктів у сільськогосподарських товаровиробників, господарюючому суб’єкту необхідно також мати довідку (або її копію), видану сільською радою за місцем проживання про те, що ця продукція вирощена в особистому підсобному господарстві. Адже за наявності такої довідки підприємство, яке закуповує сільськогосподарську продукцію, може не утримувати прибутковий податок з такого постачальника. Ще один документ, необхідний при реалізації м’яса, м’ясних товарів та ковбасних виробів, є особисті санітарні книжки продавців. Перелік №559 визначає, що адміністрація продовольчих магазинів та продавці повинні мати особисті медичні книжки. Ці книжки пред’являються на вимогу представників контролюючих органів. Медичні книжки є документами суворого обліку, зберігаються в адміністрації підприємства й видаються власнику для проходження чергового медичного огляду. Після медичного обстеження медичну книжку потрібно повернути до адміністрації підприємства. У разі якщо особа працює за межами основного підприємства (філія, віддалені пункти, об’єкти дрібнороздрібної торгівлі тощо), медична книжка зберігається у власника. Зазначимо також, що відповідно до Переліку №559 обов’язкові медичні огляди проводяться за рахунок роботодавців (підприємство, установа, організація або фізична особа - суб’єкт підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників). Крім того, витрати на придбання медичних книжок та проходження працівниками медогляду підприємство може віднести на валові витрати. Якщо постачальник не передав вам необхідних документів на товар, то, можливо, у нього не було їх зовсім. І він взагалі не мав права продавати вам цей товар. Ця угода може бути визнана недійсною на підставі ст. 48 ЦК України - як така, що не відповідає вимогам закону.
0
фото
Off-line Гаращук Сергей
Киев
ответил 26.12.2013 19:52

Зверніться до юристів щоб вони проаналізували вашу ситуація, так  як зареєтсрувати компанію легко, однак у вас торгівля, яка вимагає цілу купу документів від різних органів. Тим паче торгівля з іноземними компаніями.


З повагою партнер Юридичної компанії G&G group Гаращук С.В.


0
фото
Off-line Tertus Viacheslav
юридическая компания
ответил 26.12.2013 18:59

Документы на открытие ТОВ вам нужны следующие:

  1. Устав в 3-х экземплярах;
  2. Протокол Собрания участников;
  3. Заполненные регистрационные формы;

Рекомендую Вам найти хорошего юриста с навыками бухгалтера, который поможет Вам составить, заполнить и подать госрегистратору эти документы. Каждое неправильное заполнение документов приведёт к тому, что потом будете платить за переделку. Могу помочь Вам составить все эти документы за 1500 грн., а там сами подадите госрегистратору.

Лицензии на экспорт мяса в Россию не нужны, но нужна целая куча документов, которые будут подтверждать страну производителя и прочее. В этом бизнесе огромное количество деталей и ньюансов на которые Вам не ответит ни один юрист.


0
фото
Off-line Максимик Михайло Петрович
юридическая компания
Запорожье (также Дніпропетровськ, Мелітополь, Миколаїв, Київ)
ответил 26.12.2013 18:33

Такої ліцензії нема. Потрібні дозволи СЕС (чи як там ця служба  тепер називається). Для детальнішої консультації зверніться у стіл замовлень нашого сайту.Nebulonis.com
закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:

Мы рекомендуем
Адвокат Забальський Юрій
https://www.freelawyer.ua/user/129542
www.freelawyer.ua
Адвокат. Юридическая помощь.
https://www.freelawyer.ua/user/71449
www.freelawyer.ua
Помощь в международном праве.
https://www.freelawyer.ua/user/106236
www.freelawyer.ua
Юрист
https://www.freelawyer.ua/user/123273
www.freelawyer.ua
Адвокат Осикін Володимир
http://www.freelawyer.ua/osikinlawyer
www.freelawyer.ua
Юридические консультации
https://www.freelawyer.ua/user/128735
www.freelawyer.ua
Сопровождение кредитных споров
http://uk.kiev.ua/ua/
uk.kiev.ua
АДВОКАТ
https://www.freelawyer.ua/user/103760
www.freelawyer.ua


Категории вопросов

 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2017    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?