Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов
 
Украина

Исключить из участников ООО

23.12.2013 17:10

Есть ООО, в нем 2 участника. Один владеет 52%, второй 48%. Тот который владеет 48% является директором ООО. Участники между собой поругались и теперь стал вопрос о том, что участник с долей 52% хочет исключить второго из состава ООО. Может ли он это сделать? Если да, то каким образом?Комментарии автора вопроса

23.12.2013 19:24
Еще попутный вопрос: если не исключать директора, а просто его уволить, то тоже необходимо созывать общее собрание? Но оно не будет в таком случае правомочным, т.К. нет 60%Ответы юристов

0
фото
Off-line Гаращук Сергей
Киев
ответил 26.12.2013 11:00
ЗУ Про господарські товариства. Стаття 59. Компетенція загальних зборів учасників товариства з
обмеженою відповідальністю
До компетенції зборів товариства з обмеженою відповідальністю
крім питань, зазначених у пунктах "а", "б", "г - ж", "и - й"
статті 41 цього Закону, належить: а) встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками
додаткових вкладів; б) вирішення питання про придбання товариством частки
учасника; в) виключення учасника з товариства; г) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого
органу, створення та визначення повноважень відповідних
контрольних органів. { Частину першу статтю 59 доповнено пунктом
"г" згідно із Законом N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 } { Частина перша статті 59 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3107-IV ( 3107-15 ) від 17.11.2005 }
З питань, зазначених у пунктах "а", "б" статті 41 цього
Закону, а також при вирішенні питання про виключення учасника з
товариства рішення вважається прийнятим, якщо за нього
проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як
50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства. { Частина друга статті 59 в редакції Закону N 3095-III ( 3095-14 )
від 07.03.2002 }
З решти питань рішення приймається простою більшістю
голосів.     Стаття 41. Вищий орган акціонерного товариства   а) визначення основних напрямів діяльності акціонерного
товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання; б) внесення змін до статуту товариства, у тому числі зміна
розміру його статутного капіталу; г) утворення і відкликання виконавчого та інших органів
товариства; { Пункт "г" частини п'ятої статті 41 в редакції Закону
N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 } д) затвердження річних результатів діяльності акціонерного
товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження
звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку,
строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів) з
урахуванням вимог, передбачених цим та іншими законами, визначення
порядку покриття збитків; { Пункт "д" частини п'ятої статті 41 із
змінами, внесеними згідно із Законами N 2154-VI ( 2154-17 ) від
27.04.2010 - зміни застосовуються у 2010 році - зміну визнано
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 22-рп/2010 ( v022p710-10 ) від 30.11.2010, N 2774-VI ( 2774-17 )
від 03.12.2010 - застосовується з 30 листопада 2010 року та діє до
1 січня 2011 року, N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 } е) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх
підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та
положень; є) винесення рішень про притягнення до майнової
відповідальності посадових осіб органів управління товариства; ж) затвердження правил процедури та інших внутрішніх
документів товариства, визначення організаційної структури
товариства;   и) визначення умов оплати праці посадових осіб акціонерного
товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; і) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що
перевищує вказану в статуті товариства; ї) прийняття рішення про припинення діяльності товариства,
призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного
балансу; й) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи
акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках,
передбачених законом. { Частину п'яту статті 41 доповнено пунктом
"й" згідно із Законом N 3107-IV ( 3107-15 ) від 17.11.2005 } Повноваження, передбачені пунктами "б", "в", "г", "д", "е",
"ї", "й", належать до виключної компетенції загальних зборів
акціонерів і не можуть бути передані іншим органам товариства.
{ Частина шоста статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3107-IV ( 3107-15 ) від 17.11.2005, N 997-V ( 997-16 ) від
27.04.2007 } Статутом товариства до компетенції загальних зборів можуть
бути віднесені й інші питання. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть
участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства більш
як 60 відсотків голосів.   Раджу також почитати: ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А 24.10.2008 N 13 Про практику розгляду судами корпоративних спорів

З повагою партнер Юридичної компанії G&G group Гаращук С.В.
0
фото
Off-line Удаленный Пользователь
ответил 25.12.2013 14:08

Добрый день.

Для увольнения директора 60% не надо.


0
фото
Off-line Мельник Алексей
адвокат
Киев
ответил 24.12.2013 00:37
этот ответ относится к Tertus Viacheslav

Так пишет закон и что бы ни писал устав, если это вопреки закону - это никчемные положения. По-этому от этого и отталкуюсь


0
фото
Off-line Мельник Алексей
адвокат
Киев
ответил 24.12.2013 00:10
этот ответ относится к Tertus Viacheslav

Товарищ, взято это из закона


0
фото
Off-line Аргумент-Консалтинг, юридическая компания Содоль Андрей
юридическая компания
Киев
ответил 23.12.2013 21:06
этот ответ относится к Удаленный Пользователь

Не зависимо от положений в самом уставе, господин Касьянов, вопросы связаные с орагнизацией и полномочностью собщего собрания а также принятия ключевых решений деятельности общества, регулируеться законом и положения устава в данной части ему противоречить не могут. Так что Ваш ответ, как зачастую это бывает, очередной ответ для галочки и набивания рейтинга. Не обязательно отвечать везде в том числе там где Вы не компетентны.


0
фото
Off-line Tertus Viacheslav
юридическая компания
ответил 23.12.2013 21:02

Коллеги, откуда взята цифра в 60%, в 50% и прочее? Вы читали Устав?

если исходить из общего количества процентов, то 52% участник может сотворить всё, что угодно с 48% участником. Вышлите 48% участнику приглашение на собрание учатников, которое будет проводиться в Париже, куда вы заблаговременно купили тур для своей семьи. В Париже вы возьмёте справку у нотариуса, что второй участник не приехал и собрание состоялось. Принимайте любые решения.


0
фото
Off-line Мельник Алексей
адвокат
Киев
ответил 23.12.2013 20:58

Абсолютно верно. Советую попробовать договориться этим участникам и разойтись по мировой.


0
фото
Off-line Мельник Алексей
адвокат
Киев
ответил 23.12.2013 18:39

Для полномочности собрания нужно присутствие участников, которые владеют не менее 60% уставного капитала. 

Общее собрание участников считается полномочным, если на них присутствуют участники (представители участников), владеющие в совокупности более чем 60 процентами голосов.

По вопросам исключения участника из общества решение считается принятым, если за него проголосуют участники, владеющие в совокупности более чем 50 процентами общего количества голосов участников общества.

Таким образом это теоретически возможно, но если второй участник откажется брать участие в собрании, то это будет довольно трудно.


0
фото
Off-line Удаленный Пользователь
ответил 23.12.2013 18:29

Добрый день.

Может. Вариантов много.


0
фото
Off-line Tertus Viacheslav
юридическая компания
ответил 23.12.2013 18:16

Во-первых, высылаете скан Устава, тогда можно сделать вывод, о том что может и не может сделать Ваш директор. Во-вторых, важно посмотреть, Полный Витяг о том, кто уполномочен представлять ООО и действовать без доверенности.

После ознакомления с этими документами я смогу сделать вывод, что и как может сделать Ваш соучредитель.


0
фото
Off-line Надеждов Федір
Донецк
ответил 23.12.2013 17:45

І в Законі.


0
фото
Off-line Удаленный Пользователь
ответил 23.12.2013 17:16

Здравствуйте.

Ответ см. в уставе ООО.Nebulonis.com
закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:

Мы рекомендуем
Адвокат Осикін Володимир
http://www.freelawyer.ua/osikinlawyer
www.freelawyer.ua
Помощь в международном праве.
https://www.freelawyer.ua/user/106236
www.freelawyer.ua
Юридическое профи...
https://www.freelawyer.ua/user/128676
www.freelawyer.ua
Юрист
https://www.freelawyer.ua/user/123273
www.freelawyer.ua
Адвокат Забальський Юрій
https://www.freelawyer.ua/user/129542
www.freelawyer.ua
Опытный юрист, адвокат для Вас
https://www.freelawyer.ua/user/123317
www.freelawyer.ua
Адвокат. Юридическая помощь.
https://www.freelawyer.ua/user/71449
www.freelawyer.ua


Категории вопросов

 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2017    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?