Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов
 
Украина

Сплата судового збору

16.12.2013 16:55

Подаю касаційну скаргу на не виплату грошової допомоги при звільненні державного службовця. Зараз судовий збір дуже високий. Як доказати суду, що ця справа відноситься до трудових відносин? Може сослаться на Постанову Пленуму Верховного суду від 24.12.99р № 13.Про практику застосування судами закону про оплату праці? Ст 11 (п, 2). Допоможіть, будь ласка))))Комментарии автора вопроса

17.12.2013 15:16      комментарий относится к Шахновский Алексей
А приподанні касації є пільги?

16.12.2013 21:59      комментарий относится к Шахновский Алексей
СПрошу попроще:Подаю касаційну скаргу на не виплату грошової допомоги при звільненні державного службовця (СТ37. ЗУ " Про державну службу")до Вищого адміністративного суду. Який судовий збір я повинна заплатити?

16.12.2013 20:20      комментарий относится к Шахновский Алексей
Олексій ,дякую за обгрунтування. А може мені сослатися на таке:Надаючи правову допомогу з питань оплати працівників, адвокату доцільно ознайомитися з постановою пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» № 13 від 24 грудня 1999 р. Важливо вміти правильно визначити предмет доказування по трудових спорах щодо оплати праці та необхідні по кожному трудовому спору юридичні факти, що визначені у відповідній статті Закону.
Наприклад, предметом доказування за окремим трудовим спором може бути і право на виплату вихідної допомоги, належної працівникам у зв’язку з припиненням трудових правовідносин. При припиненні трудового договору за деякими підставами можлива виплата вихідної допомоги. Вихідна допомога - це грошова сума, виплачувана одноразово в передбачених законодавством про працю випадках у разі припинення трудового договору. Конкретний розмір та випадки виплати вихідної допомоги визначено у ст. 44 КЗпП України.

Вихідна допомога може виплачуватися не тільки на підставі ст. 44 КЗпП України, а й положень інших законів. Наприклад, при звільненні державного службовця у зв'язку з досягненням граничного віку перебування на державній службі вихідна допомога виплачується йому згідно зі ст. 37 Закону України "Про державну службу", згідно з якою державним службовцям у разі виходу на пенсію за наявності стажу державної служби не менше 10 років виплачується грошова допомога в розмірі 10 місячних посадових окладів.

16.12.2013 18:52
я в 2012 році при поданні позову платила всього 32 грн,а зараз скільки треба?

16.12.2013 18:52      комментарий относится к Мисковець Ігор Анатолійович
я в 2012 році при поданні позову платила всього 32 грн,а зараз скільки треба?Ответы юристов

0
фото
Off-line Шахновский Алексей
Одесса
ответил 17.12.2013 21:10

Звільнення від сплати судового збору поширюється на всі стадії судового процесу


0
фото
Off-line Шахновский Алексей
Одесса
ответил 16.12.2013 22:25

Відповідно до ч. 1 ст. 5 закону про судовий збір від сплати  судового збору звільняються позивачі - за подання позовів про стягнення заробітної плати. 


0
фото
Off-line Шахновский Алексей
Одесса
ответил 16.12.2013 20:55

В вашому первісному зверненні ставилось питання щодо необхідності сплати судового збору та обгрунтування віднесення вашої справи до категорії трудових спорів. Далі в коментарі ви наводите положення пункту 11 постанови пленуму ВСУ, який вже не стосується суті вашого першого запитання, а відноситься скоріше вже до розгляду наявного спору по суті. Тому, якщо вам цікава моя думка, прошу сформулюйте, будь ласка, більш точне запитання.


0
фото
Off-line Шахновский Алексей
Одесса
ответил 16.12.2013 19:55
ответ исправлен 16.12.2013 19:56

Доброго дня. Пропоную вам наступне обгрунтування вашої ситуації.

Трудові правовідносини - це врегульовані нормами трудового права суспільні відносини, що виникають у результаті укладення трудового договору (власне трудові), а також відносини з приводу встановлення умов праці на підприємствах, навчання й перекваліфікації за місцем роботи та відносини, пов'язані з наглядом і контролем за додержанням трудового законодавства, вирішенням трудових спорів та працевлаштуванням громадян.

Згідно статті 1 закону про державну службу, державна служба в Україні - це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів. 

Відповідно до ч. 1 ст. 5 закону про судовий збір від сплати  судового збору звільняються позивачі - за подання позовів про стягнення заробітної плати. 

Щодо віднесення грошової допомоги при звільненні до заробітної плати, раджу звернути увагу на роз'яснення Конституційного суду України, наведенні в рішенні від 15 жовтня 2013 року № 8-рп/2013:

"Регулювання оплати праці працівників незалежно від форм власності підприємства, організації, установи здійснюється шляхом установлення розміру мінімальної заробітної плати та інших державних норм і гарантій. Відповідно до частини третьої статті 94 Кодексу питання державного і договірного регулювання оплати праці, прав працівників на оплату праці та їх захисту визначається Кодексом, Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Наведений зміст поняття заробітної плати узгоджується з одним із принципів здійснення трудових правовідносин - відплатність праці, який дістав відображення у пункті 4 частини I Європейської соціальної хартії (переглянутої) від 3 травня 1996 року, ратифікованої Законом України від 14 вересня 2006 року № 137-V, за яким усі працівники мають право на справедливу винагороду, яка забезпечить достатній життєвий рівень. Крім обов'язку оплатити результати праці робітника, існують також інші зобов'язання роботодавця матеріального змісту. Ці зобов'язання стосуються тих витрат, які переважно спрямовані на охорону праці чи здоров'я робітника (службовця) або на забезпечення мінімально належного рівня його життя, у тому числі й у разі простою - зупинення роботи, що було викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами (форс-мажор) тощо. Такі зобов'язання відповідають мінімальним державним гарантіям, установленим статтею 12 Закону, зокрема щодо оплати часу простою, який мав місце не з вини працівника.

Зазначене дає підстави для висновку, що обсяг заробітної плати найманого працівника становлять винагорода за виконану роботу, про що йдеться у статті 94 Кодексу і статті 1 Закону, та гарантовані державою виплати, передбачені у статті 12 Закону.

Праву працівника на належну заробітну плату кореспондує обов'язок роботодавця нарахувати йому вказані виплати, гарантовані державою, і виплатити їх. При цьому право працівника не залежить від нарахування йому відповідних грошових виплат. Тому незалежно від того, чи було здійснене роботодавцем нарахування таких виплат, працівник, у разі порушення законодавства про оплату праці, має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати.

Таким чином, під заробітною платою, що належить працівникові, або, за визначенням, використаним у частині другій статті 233 Кодексу, належною працівнику заробітною платою необхідно розуміти усі виплати, на отримання яких працівник має право згідно з умовами трудового договору і відповідно до державних гарантій, встановлених законодавством для осіб, які перебувають у трудових правовідносинах з роботодавцем, незалежно від того, чи було здійснене нарахування таких виплат."

Також вважаю, що помилкова сплата судового збору в судах першої та апеляційної інстанції ніяким чином не зобов'язує вас сплачувати судовий збір за подання касаційної скарги. 


0
фото
Off-line Мисковець Ігор Анатолійович
адвокат
Луцк
ответил 16.12.2013 19:05

Я так розумію справа розглядалась в порядку адміністративного судочинства а згідно з ЗУ Про судовий збір за подання касаційної скарги справляється судовий збір 70 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, тобто    32 * 70%= 22,40 грн. раджу платити таку суму та надсилати скаргу вразі недоплати Вам прийде ухвала суду про те що не доплачено і строк на усунення недоліків


0
фото
Off-line Закалюжна Інна
адвокат
Житомир
ответил 16.12.2013 17:46

а невже Ви дійсно в суді першої інстанції та в апеляції сплатили судовий збір?

потрібно було саме там наполягати на віднесенні даної справи до категорії трудового спору, вплоть до оскарження ухвали про повернення позову у зв"язку з несплатою судового збору......

якщо такого не було, то погоджуюсь з колегами.....тепер платіть, вже пізно доводити обратне. 


0
фото
Off-line Мисковець Ігор Анатолійович
адвокат
Луцк
ответил 16.12.2013 17:09

Згідний виходити потрібно з суми судового збору сплаченого при поданні позовної заяви до суду першої інстанції


0
фото
Off-line Удаленный Пользователь
ответил 16.12.2013 16:57

Якщо Ви сплачували судовий збір у попередніх інстанціях, як за  позов, що не стосується трудових відносин, то ніяк. Nebulonis.com
закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:
Мы рекомендуем
АДВОКАТ
https://www.freelawyer.ua/user/103760
www.freelawyer.ua
Адвокат Забальський Юрій
https://www.freelawyer.ua/user/129542
www.freelawyer.ua
Сопровождение кредитных споров
http://uk.kiev.ua/ua/
uk.kiev.ua
Юридические консультации
https://www.freelawyer.ua/user/128735
www.freelawyer.ua
Помощь в международном праве.
https://www.freelawyer.ua/user/106236
www.freelawyer.ua
Адвокат Осикін Володимир
http://www.freelawyer.ua/osikinlawyer
www.freelawyer.ua


Категории вопросов

 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2017    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?