Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов
 
Украина

Орендар добровільно не повертае земельну ділянку

08.08.2016 17:12

Я після отримання виконавчих листів звернувся до виконавчої служби для повернення судових витрат та земельних ділянок.Орендар судові витрати у відведений термін виплатив неповністю а земельні ділянки повертати добрновільно нехоче так як він після рішення суду встиг їх засіяти, я хотів шоб він виплатив компенсацію і нехай збирае врожай орендар відмовляеться виплачювати.Я 25.07.2016 з виконавцем після відкриття провадження їздив за місцем реестрації фірми орендаря там нікого небуло, ми залишили постанови охоронцю які він підписав,через декілька днів вони надіслали у виконавчю заяву в якій повідомили шо добровільно передають ділянки аж у жовтні місяці.Сьогодні виконавець запропонував виклукати їх на земельну ділянку за місцем знаходження і оформити акт прийому передачі але говорить шо орендареві даеть ся 10 днів на роздуми якщо він незявитьчя то його викличють ще раз і знову 10 днів на роздуми алеж постанову орендар отримав ше 25.07.16.Підскажіть шо можна зробити жоб пришвидчить процес, мені здаеться що виконавча тягне час щоб орендар зібрав врожай, так як власником фірми являеться колишній начальник зем відділя і внеї е така можливість.Підскожіть в які строки орендар повинен передати земельні ділянки, і чі треба буде двічі виїзжати на поле для примусової передачі ділянок? Ось рішення суду

Р і ш е н н я І м е н е м У к р а ї н и

07 квітня 2016 року Казанківський районний суд Миколаївської області в складі: головуючої судді Сябренко І.П. за участю: секретаря Поліщук С.П. представника позивачів: ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду смт. Казанка цивільну справу за позовною заявою ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 та ОСОБА_3 до приватного підприємства «Дар Ланів» Казанківського району Миколаївської області про визнання договорів оренди землі недійсними та витребування земельних ділянок, В с т а н о в и в: 08.10.2015 року ОСОБА_1 звернувся в інтересах ОСОБА_2 та ОСОБА_3 до суду з позовною заявою до ПП «Дар Ланів» про визнання недійснимидоговорів оренди землі та витребування земельних ділянок, в якій посилаючись на відсутність згоди ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на укладення договорів оренди землі від 20.01.2015 року з ПП «Дар Ланів» Казанківського району, та на підробку їхнього підпису під зазначеними договорами, просив визнати недійсним договір оренди землі, укладений 20.01.2015 року між ОСОБА_2 та ПП «Дар Ланів» Казанківського району Миколаївської області, зареєстрований реєстраційною службою Казанківського районного управління юстиції Миколаївської області 24.04.2015 року за №625092848236, витребувати у ПП «Дар Ланів» Казанківського району Миколаївської області та повернути ОСОБА_2 належну їй земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 9,1295 га, розташовану на території Дмитро-Білівської сільської ради Казанківського району Миколаївської області, визнати недійсними договори оренди землі, укладені 20.01.2015 року між ОСОБА_3 та ПП «Дар Ланів» Казанківського району Миколаївської області, зареєстровані реєстраційною службою Казанківського районного управління юстиції Миколаївської області 21.04.2015 року за №622444348236 та за №622449248236, витребувати у ПП «ОСОБА_4» Казанківського району Миколаївської області та повернути ОСОБА_3 належну їй земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 8,153 га та площею 1,53 га, розташовану на території Дмитро-Білівської сільської ради Казанківського району Миколаївської області та стягнути з відповідача судові витрати. У судовому засіданні представник позивачів ОСОБА_1 позовні вимоги підтримав просив їх задовольнити. Представник відповідача за довіреністю ОСОБА_5 заявлені позовні вимоги не визнав і пояснив, що існують договори оренди землі укладені 20.01.2015 року між ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ПП «Дар Ланів» строком на 5 років. Посилаючись на те, що підприємством належним чином виконуються всі умови договору, просив відмовити в задоволенні позову. Вислухавши пояснення сторін, дослідивши письмові докази, суд приходе такого висновку. В силу приписів ч.1 ст.638 ЦК України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. Відповідно до вимог ст.203 ЦК України передбачені загальні вимоги, додержання яких є необхідними для чинності правочину - волевиявлення учасника правочину, додержання форми правочину визначеного законом та вчинення правочину особою, яка має необхідний обсяг цивільної дієздатності. Відповідно до вимог ч.1 ст.215 ЦК України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені першою-третьою, п'ятою, шостою частинами ст.203 ЦК України. В силу п.1 ч.2 ст.215 ЦК України недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається. Матеріалами справи встановлено, що громадянка ОСОБА_2 відповідно до свідоцтва про право власності індексний №40571402 від 14.07.2015 року, є власником земельної ділянки площею 9,1295 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Дмитробілівської сільської ради Казанківського району Миколаївської області. Згідно договору оренди землі від 20.01.2015 року, зареєстрованого 20 квітня 2015 року у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, власник земельної ділянки ОСОБА_2 передала її в оренду ПП «Дар Ланів» строком на 5 років. В судовому засіданні доведено, що вищевказаний договір оренди землі власник земельної ділянки ОСОБА_2, як сторона в договорі, не підписувала і не знайомилася з умовами договору щодо обєкту оренди, строку його дії, розміру орендної плати та порядку її виплати, інших істотних умов, зазначених в тексті договору. Як вбачається з висновків, проведеної у справі судово-почеркознавчої експертизи від 21.03.2016 року №1665, підпис від імені «Орендодавця» ОСОБА_2 у договорі оренди землі від 20 січня 2015 року, укладеного між «Орендодавцем» ОСОБА_2 та «Орендарем» ПП «Дар Ланів» про передачу в оренду земельної ділянки площею 9,13 га кадастровий номер 4823681700:02:000:0015, виконаний не ОСОБА_2, а іншою особою з наслідуванням справжньому підпису ОСОБА_2. Відповідно до свідоцтва про право власності індексний №40570256 та №40573441 від 14.07.2015 року громадянка ОСОБА_3 є власником земельної ділянки площею 8,153 га та площею 1,5331 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Дмитробілівської сільської ради Казанківського району Миколаївської області. Згідно договорів оренди землі від 20.01.2015 року, зареєстрованих 20 квітня 2015 року у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, власник земельних ділянок ОСОБА_3 передала їх в оренду ПП «Дар Ланів» строком на 5 років. В судовому засіданні доведено, що вищевказані договори оренди землі власник земельних ділянок ОСОБА_3, як сторона в договорі, не підписувала і не знайомилася з умовами договорів щодо обєкту оренди, строку його дії, розміру орендної плати та порядку її виплати, інших істотних умов, зазначених в тексті договору. Як вбачається з висновків, проведеної у справі судово-почеркознавчої експертизи від 21.03.2016 року №1665, підпис від імені «Орендодавця» ОСОБА_3 у договорі оренди землі від 20 січня 2015 року, укладеного між «Орендодавцем» ОСОБА_3 та «Орендарем» ПП «Дар Ланів» про передачу в оренду земельної ділянки площею 1,53 га кадастровий номер 4823681700:02:000:0043 та договору оренди землі від 20 січня 2015 року, укладеного між «Орендодавцем» ОСОБА_3 та «Орендарем» ПП «Дар Ланів» про передачу в оренду земельної ділянки площею 8,15 га кадастровий номер 4823681700:02:000:0016, виконані не ОСОБА_3, а іншою особою з наслідуванням справжньому підпису ОСОБА_3. За загальним правилом, правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (ч. 2ст.207 ЦК України). Виняток з цього правила стосується фізичних осіб, які через хворобу або фізичні вади не можуть підписатись власноручно. В такому випадку за дорученням такої особи та в її присутності текст правочину підписує інша особа. При цьому, підпис іншої особи на тексті правочину, щодо якого не вимагається нотаріального посвідчення, має бути засвідчений відповідною посадовою особою за місцем роботи, навчання, проживання або лікування особи, яка його вчиняє. Отже, підписи від імені позивачів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на спірних договорах вчинено іншою особою без дотримання положень ст.207 ЦК України, а також за відсутності належної довіреності, наданої за правилами статей244, 245 ЦК України. Враховуючи наведене, а також специфіку договорів оренди землі, а саме обовязкову наявність в договорі певних істотних умов та обовязкову державну реєстрацію цих договорів, суд вважає, що відсутність особистого підпису сторони в договорі оренди землі свідчить про те, що сторони не узгодили всі істотні умови договору, передбачені Законом. Отримання позивачами ОСОБА_2 та ОСОБА_3 орендної плати за землю, як до оформлення спірного договору, так і після цього, не може бути достатнім доказом того, що позивач погодився укласти договір оренди саме на тих умовах, які зазначені в спірному договорі, в тому числі щодо строку дії цього договору. За таких обставин, суд вважає доведеним, що під час укладання спірних договорів, текст договору було підписано від імені позивачів сторонньою особою, яка не мала належних повноважень на вчинення такої дії. А тому, не можна вважати, що сторони досягли усіх істотних умов договору оренди землі, що є підставою, передбаченоюст.15 Закону України «Про оренду землі» для визнання спірного договору недійсним. При вчиненні спірних правочинів волевиявлення власників земельних ділянок ОСОБА_2 та ОСОБА_3, як учасника правочину, не було вільним і не відповідало їх внутрішній волі, що вказує на недодержання в момент вчинення правочину стороною вимог, які встановлені ч.3 ст.203 ЦК України. Відповідно до ч. 1ст.216 ЦК Українинедійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю. У разі недійсності правочину кожна із сторін зобов'язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину,а в разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, - відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування. Судом встановлено і це не заперечувалось сторонами, що спірні земельні ділянкипозивачам відповідачне повернув і продовжує її використовувати. Таким чином, законні права позивачів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 щодо користування та розпорядження своїм майном на власний розсуд, передбачені ч. 1 ст.319 ЦК України, були порушені і потребують захисту згідно до вимог ч.1 ст.3 ЦПК України та ст.15 ЦК України, тому суд задовольняє вимоги позивачів про визнання спірних договорів оренди землі недійсними та витребування земельних ділянок. Відповідно до вимог ст.88 ЦПК України з відповідача на користь позивачів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 суд стягує понесені останніми та документально підтверджені судові витрати у загальному розмірі 5948 грн. 80 коп. (1948 грн. 80 коп. - судовий збір та 4000 грн. - оплата витрат повязаних з проведенням судової почеркознавчої експертизи). Керуючись ст. ст. 10, 11, 209, 212, 214-215, 218 ЦПК України, суд В и р і ш и в : Позовні вимоги ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 та ОСОБА_3 до приватного підприємства «Дар Ланів» Казанківського району Миколаївської області про визнання договорів оренди землі недійсними та витребування земельних ділянок, - задовольнити повністю. Визнати недійсним договір оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення, розташованої на території Дмитробілівської сільської ради Казанківського району Миколаївської області для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, загальною площею 9,13 га, укладений 20 січня 2015 року між ОСОБА_2 та приватним підприємством «Дар Ланів» Казанківського району Миколаївської області. Витребувати від приватного підприємства «Дар Ланів» Казанківського району Миколаївської області земельну ділянку площею 9,13 га, розташовану на території Дмитробілівської сільської ради Казанківського району Миколаївської області, та повернути її ОСОБА_2. Визнати недійсним договір оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення, розташованої на території Дмитробілівської сільської ради Казанківського району Миколаївської області для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, загальною площею 8,15 га, укладений 20 січня 2015 року між ОСОБА_3 та приватним підприємством «Дар Ланів» Казанківського району Миколаївської області. Визнати недійсним договір оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення, розташованої на території Дмитробілівської сільської ради Казанківського району Миколаївської області для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, загальною площею 1,53 га, укладений 20 січня 2015 року між ОСОБА_3 та приватним підприємством «Дар Ланів» Казанківського району Миколаївської області. Витребувати від приватного підприємства «Дар Ланів» Казанківського району Миколаївської області земельну ділянку площею 8,15 га та земельну ділянку площею 1,53 га, розташовану на території Дмитробілівської сільської ради Казанківського району Миколаївської області, та повернути її ОСОБА_3. Стягнути з приватного підприємства «Дар Ланів» Казанківського району Миколаївської області на користь ОСОБА_2 судові витрати, понесені у звязку з розглядом справи в розмірі 2974 грн. 40 коп. Стягнути з приватного підприємства «Дар Ланів» Казанківського району Миколаївської області на користь ОСОБА_3 судові витрати, понесені у звязку з розглядом справи в розмірі 2974 грн. 40 коп. На рішення може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Миколаївської області через Казанківський районний суд протягом десяти днів з дня його проголошення, а відповідач, який не був присутнім у судовому засіданні може подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.


г. пгт.КазанкаОтветы юристов

0
фото
FIND
On-line Чугуенко Дмитрий
адвокат
Киев (также Киевская область, Одесса)
ответил 08.08.2016 20:29

Ви вже декілька разів ставили своє питання і з того часу нічого не змінилося. 

Скоріш за все ви не зможете перешкодити орендарю зібрати врожай, так як ви дійсно маєте двічі скласти акт про відмову від виконання рішення суду, а потім матеріали мають бути передані до прокуратури.

Однак, як я вам вже відповідав раніше, ви маєте право стягнути з нього збитки та отримати компенсацію за врожай, який безпідставно отримав орендар.

Однак це окремий судовий процес.Оставьте пожалуйста отзыв если консультация оказалась полезной. БЕСПЛАТНАЯ консультация только через этот сайт. Информация обо мне на http://disputes.com.ua/ru/about
Показать контактную информацию

Nebulonis.com
закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:Категории вопросов

 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2017    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?