Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов
 
Украина

Договор аренды земли не действительным

02.08.2016 19:39

договор оренди землі суд визнав недійсним і зобовязав орендаря повернути земельні ділянки.Я отримав виконавчі листи які надав до виконавчої служби але орендар після рішення суду засіяв земельні ділянки і хоче зібрати врожай але я проти так як орендар користувався землею 2 роки незаконно і нехоче виплачувати за користування ділянкою.Чи можу я сам зібрати врожай. Якшо можу то які стотті можна спиратися. Ось рішення суду але в ньому за врожай нічого не сказано
Р і ш е н н я

І м е н е м У к р а ї н и

07 квітня 2016 року Казанківський районний суд Миколаївської області

в складі: головуючої судді Сябренко І.П.

за участю: секретаря Поліщук С.П.

представника позивачів: ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду смт. Казанка цивільну справу за позовною заявою ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 та ОСОБА_3 до приватного підприємства «Дар Ланів» Казанківського району Миколаївської області про визнання договорів оренди землі недійсними та витребування земельних ділянок,В с т а н о в и в:

08.10.2015 року ОСОБА_1 звернувся в інтересах ОСОБА_2 та ОСОБА_3 до суду з позовною заявою до ПП «Дар Ланів» про визнання недійснимидоговорів оренди землі та витребування земельних ділянок, в якій посилаючись на відсутність згоди ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на укладення договорів оренди землі від 20.01.2015 року з ПП «Дар Ланів» Казанківського району, та на підробку їхнього підпису під зазначеними договорами, просив визнати недійсним договір оренди землі, укладений 20.01.2015 року між ОСОБА_2 та ПП «Дар Ланів» Казанківського району Миколаївської області, зареєстрований реєстраційною службою Казанківського районного управління юстиції Миколаївської області 24.04.2015 року за №625092848236, витребувати у ПП «Дар Ланів» Казанківського району Миколаївської області та повернути ОСОБА_2 належну їй земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 9,1295 га, розташовану на території Дмитро-Білівської сільської ради Казанківського району Миколаївської області, визнати недійсними договори оренди землі, укладені 20.01.2015 року між ОСОБА_3 та ПП «Дар Ланів» Казанківського району Миколаївської області, зареєстровані реєстраційною службою Казанківського районного управління юстиції Миколаївської області 21.04.2015 року за №622444348236 та за №622449248236, витребувати у ПП «ОСОБА_4» Казанківського району Миколаївської області та повернути ОСОБА_3 належну їй земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 8,153 га та площею 1,53 га, розташовану на території Дмитро-Білівської сільської ради Казанківського району Миколаївської області та стягнути з відповідача судові витрати.

У судовому засіданні представник позивачів ОСОБА_1 позовні вимоги підтримав просив їх задовольнити.

Представник відповідача за довіреністю ОСОБА_5 заявлені позовні вимоги не визнав і пояснив, що існують договори оренди землі укладені 20.01.2015 року між ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ПП «Дар Ланів» строком на 5 років. Посилаючись на те, що підприємством належним чином виконуються всі умови договору, просив відмовити в задоволенні позову.

Вислухавши пояснення сторін, дослідивши письмові докази, суд приходе такого висновку.

В силу приписів ч.1 ст.638 ЦК України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Відповідно до вимог ст.203 ЦК України передбачені загальні вимоги, додержання яких є необхідними для чинності правочину - волевиявлення учасника правочину, додержання форми правочину визначеного законом та вчинення правочину особою, яка має необхідний обсяг цивільної дієздатності.

Відповідно до вимог ч.1 ст.215 ЦК України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені першою-третьою, п'ятою, шостою частинами ст.203 ЦК України. В силу п.1 ч.2 ст.215 ЦК України недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається.

Матеріалами справи встановлено, що громадянка ОСОБА_2 відповідно до свідоцтва про право власності індексний №40571402 від 14.07.2015 року, є власником земельної ділянки площею 9,1295 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Дмитробілівської сільської ради Казанківського району Миколаївської області.

Згідно договору оренди землі від 20.01.2015 року, зареєстрованого 20 квітня 2015 року у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, власник земельної ділянки ОСОБА_2 передала її в оренду ПП «Дар Ланів» строком на 5 років.

В судовому засіданні доведено, що вищевказаний договір оренди землі власник земельної ділянки ОСОБА_2, як сторона в договорі, не підписувала і не знайомилася з умовами договору щодо обєкту оренди, строку його дії, розміру орендної плати та порядку її виплати, інших істотних умов, зазначених в тексті договору.

Як вбачається з висновків, проведеної у справі судово-почеркознавчої експертизи від 21.03.2016 року №1665, підпис від імені «Орендодавця» ОСОБА_2 у договорі оренди землі від 20 січня 2015 року, укладеного між «Орендодавцем» ОСОБА_2 та «Орендарем» ПП «Дар Ланів» про передачу в оренду земельної ділянки площею 9,13 га кадастровий номер 4823681700:02:000:0015, виконаний не ОСОБА_2, а іншою особою з наслідуванням справжньому підпису ОСОБА_2.

Відповідно до свідоцтва про право власності індексний №40570256 та №40573441 від 14.07.2015 року громадянка ОСОБА_3 є власником земельної ділянки площею 8,153 га та площею 1,5331 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Дмитробілівської сільської ради Казанківського району Миколаївської області.

Згідно договорів оренди землі від 20.01.2015 року, зареєстрованих 20 квітня 2015 року у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, власник земельних ділянок ОСОБА_3 передала їх в оренду ПП «Дар Ланів» строком на 5 років.

В судовому засіданні доведено, що вищевказані договори оренди землі власник земельних ділянок ОСОБА_3, як сторона в договорі, не підписувала і не знайомилася з умовами договорів щодо обєкту оренди, строку його дії, розміру орендної плати та порядку її виплати, інших істотних умов, зазначених в тексті договору.

Як вбачається з висновків, проведеної у справі судово-почеркознавчої експертизи від 21.03.2016 року №1665, підпис від імені «Орендодавця» ОСОБА_3 у договорі оренди землі від 20 січня 2015 року, укладеного між «Орендодавцем» ОСОБА_3 та «Орендарем» ПП «Дар Ланів» про передачу в оренду земельної ділянки площею 1,53 га кадастровий номер 4823681700:02:000:0043 та договору оренди землі від 20 січня 2015 року, укладеного між «Орендодавцем» ОСОБА_3 та «Орендарем» ПП «Дар Ланів» про передачу в оренду земельної ділянки площею 8,15 га кадастровий номер 4823681700:02:000:0016, виконані не ОСОБА_3, а іншою особою з наслідуванням справжньому підпису ОСОБА_3.

За загальним правилом, правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (ч. 2ст.207 ЦК України).

Виняток з цього правила стосується фізичних осіб, які через хворобу або фізичні вади не можуть підписатись власноручно. В такому випадку за дорученням такої особи та в її присутності текст правочину підписує інша особа. При цьому, підпис іншої особи на тексті правочину, щодо якого не вимагається нотаріального посвідчення, має бути засвідчений відповідною посадовою особою за місцем роботи, навчання, проживання або лікування особи, яка його вчиняє.

Отже, підписи від імені позивачів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на спірних договорах вчинено іншою особою без дотримання положень ст.207 ЦК України, а також за відсутності належної довіреності, наданої за правилами статей244, 245 ЦК України.

Враховуючи наведене, а також специфіку договорів оренди землі, а саме обовязкову наявність в договорі певних істотних умов та обовязкову державну реєстрацію цих договорів, суд вважає, що відсутність особистого підпису сторони в договорі оренди землі свідчить про те, що сторони не узгодили всі істотні умови договору, передбачені Законом.

Отримання позивачами ОСОБА_2 та ОСОБА_3 орендної плати за землю, як до оформлення спірного договору, так і після цього, не може бути достатнім доказом того, що позивач погодився укласти договір оренди саме на тих умовах, які зазначені в спірному договорі, в тому числі щодо строку дії цього договору.

За таких обставин, суд вважає доведеним, що під час укладання спірних договорів, текст договору було підписано від імені позивачів сторонньою особою, яка не мала належних повноважень на вчинення такої дії. А тому, не можна вважати, що сторони досягли усіх істотних умов договору оренди землі, що є підставою, передбаченоюст.15 Закону України «Про оренду землі» для визнання спірного договору недійсним.

При вчиненні спірних правочинів волевиявлення власників земельних ділянок ОСОБА_2 та ОСОБА_3, як учасника правочину, не було вільним і не відповідало їх внутрішній волі, що вказує на недодержання в момент вчинення правочину стороною вимог, які встановлені ч.3 ст.203 ЦК України.

Відповідно до ч. 1ст.216 ЦК Українинедійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю.

У разі недійсності правочину кожна із сторін зобов'язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину,а в разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, - відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування.

Судом встановлено і це не заперечувалось сторонами, що спірні земельні ділянкипозивачам відповідачне повернув і продовжує її використовувати.

Таким чином, законні права позивачів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 щодо користування та розпорядження своїм майном на власний розсуд, передбачені ч. 1 ст.319 ЦК України, були порушені і потребують захисту згідно до вимог ч.1 ст.3 ЦПК України та ст.15 ЦК України, тому суд задовольняє вимоги позивачів про визнання спірних договорів оренди землі недійсними та витребування земельних ділянок.

Відповідно до вимог ст.88 ЦПК України з відповідача на користь позивачів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 суд стягує понесені останніми та документально підтверджені судові витрати у загальному розмірі 5948 грн. 80 коп. (1948 грн. 80 коп. - судовий збір та 4000 грн. - оплата витрат повязаних з проведенням судової почеркознавчої експертизи).

Керуючись ст. ст. 10, 11, 209, 212, 214-215, 218 ЦПК України, суд

В и р і ш и в :

Позовні вимоги ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 та ОСОБА_3 до приватного підприємства «Дар Ланів» Казанківського району Миколаївської області про визнання договорів оренди землі недійсними та витребування земельних ділянок, - задовольнити повністю.

Визнати недійсним договір оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення, розташованої на території Дмитробілівської сільської ради Казанківського району Миколаївської області для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, загальною площею 9,13 га, укладений 20 січня 2015 року між ОСОБА_2 та приватним підприємством «Дар Ланів» Казанківського району Миколаївської області.

Витребувати від приватного підприємства «Дар Ланів» Казанківського району Миколаївської області земельну ділянку площею 9,13 га, розташовану на території Дмитробілівської сільської ради Казанківського району Миколаївської області, та повернути її ОСОБА_2.

Визнати недійсним договір оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення, розташованої на території Дмитробілівської сільської ради Казанківського району Миколаївської області для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, загальною площею 8,15 га, укладений 20 січня 2015 року між ОСОБА_3 та приватним підприємством «Дар Ланів» Казанківського району Миколаївської області.

Визнати недійсним договір оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення, розташованої на території Дмитробілівської сільської ради Казанківського району Миколаївської області для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, загальною площею 1,53 га, укладений 20 січня 2015 року між ОСОБА_3 та приватним підприємством «Дар Ланів» Казанківського району Миколаївської області.

Витребувати від приватного підприємства «Дар Ланів» Казанківського району Миколаївської області земельну ділянку площею 8,15 га та земельну ділянку площею 1,53 га, розташовану на території Дмитробілівської сільської ради Казанківського району Миколаївської області, та повернути її ОСОБА_3.

Стягнути з приватного підприємства «Дар Ланів» Казанківського району Миколаївської області на користь ОСОБА_2 судові витрати, понесені у звязку з розглядом справи в розмірі 2974 грн. 40 коп.

Стягнути з приватного підприємства «Дар Ланів» Казанківського району Миколаївської області на користь ОСОБА_3 судові витрати, понесені у звязку з розглядом справи в розмірі 2974 грн. 40 коп.

На рішення може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Миколаївської області через Казанківський районний суд протягом десяти днів з дня його проголошення, а відповідач, який не був присутнім у судовому засіданні може подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.


г. Никалаев

Комментарии автора вопроса

02.08.2016 20:57
Скільки днів даеться на дабровільну передачу ділянок з моменту отримання вимоги від виконавчої служби

02.08.2016 20:13
орендар спираеться на 189ЦКУ та 321ЦКУ

02.08.2016 19:48
він нехоче виплачювати компенсацію мотивуючи тим шо врожай по закону належить йому.Добровільно передавати землю він відмовляеться орендар подав заяву до виконавчої шоб суд розясни яким саме чино передати земельні ділянки.Ответы юристов

0
фото
Off-line Чугуенко Дмитрий
адвокат
Киев (также Киевская область, Одесса)
ответил 02.08.2016 21:52

7  днів


0
фото
Off-line Чугуенко Дмитрий
адвокат
Киев (также Киевская область, Одесса)
ответил 02.08.2016 20:34

"орендар спираеться на 189ЦКУ та 321ЦКУ" - в цих статтях захищається ПРАВО ВЛАСНОСТІ, а якщо договір визнано недійсним, то це є порушення вашого ПРАВА, тобто незаконні дії.

У вашому рішенні суддя написав - недійсний правочин не породжує ніяких наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійністю.

Стаття 34 ЗУ "Про оренду землі". Наслідки припинення або розірвання договору оренди землі

У разі припинення або розірвання договору оренди землі орендар зобов'язаний повернути орендодавцеві земельну ділянку на умовах, визначених договором. Орендар не має права утримувати земельну ділянку для задоволення своїх вимог до орендодавця.

У разі невиконання орендарем обов'язку щодо умов повернення орендодавцеві земельної ділянки орендар зобов'язаний відшкодувати орендодавцю завдані збитки.

Стаття 1212. Загальні положення про зобов'язання у зв'язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави

1. Особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала.

2. Положення цієї глави застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події.

3. Положення цієї глави застосовуються також до вимог про:

1) повернення виконаного за недійсним правочином;

2) витребування майна власником із чужого незаконного володіння;

3) повернення виконаного однією із сторін у зобов'язанні;

4) відшкодування шкоди особою, яка незаконно набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи.

Стаття 1214. Відшкодування доходів від безпідставно набутого майна і витрат на його утримання

1. Особа, яка набула майно або зберегла його у себе без достатньої правової підстави, зобов'язана відшкодувати всі доходи, які вона одержала або могла одержати від цього майна з часу, коли ця особа дізналася або могла дізнатися про володіння цим майном без достатньої правової підстави. З цього часу вона відповідає також за допущене нею погіршення майна.

Особа, яка набула майно або зберегла його у себе без достатньої правової підстави, має право вимагати відшкодування зроблених нею необхідних витрат на майно від часу, з якого вона зобов'язана повернути доходи.

2. У разі безпідставного одержання чи збереження грошей нараховуються проценти за користування ними (стаття 536 цього Кодексу).


0
фото
Off-line Чугуенко Дмитрий
адвокат
Киев (также Киевская область, Одесса)
ответил 02.08.2016 19:56

Якщо договір недійсний, то це проблема орендаря. В законі не написано - "Зачекайте ми заробимо грошей на вашій землі, хоча і незаконно нею користуємося".

Якщо він збере врожай із вам не вдасться його зупинити або вмовити розрахуватися з ним - звертайтесь із позовом про стягнення безпідставних доходів від майна.

Стаття 390 ЦК. Розрахунки при витребуванні майна із чужого незаконного володіння

1. Власник майна має право вимагати від особи, яка знала або могла знати, що вона володіє майном незаконно (недобросовісного набувача), передання усіх доходів від майна, які вона одержала або могла одержати за весь час володіння ним.

2. Власник майна має право вимагати від добросовісного набувача передання усіх доходів від майна, які він одержав або міг одержати з моменту, коли дізнався чи міг дізнатися про незаконність володіння ним, або з моменту, коли йому було вручено повістку до суду у справі за позовом власника про витребування майна.

3. Добросовісний або недобросовісний набувач (володілець) має право вимагати від власника майна відшкодування необхідних витрат на утримання, збереження майна, здійснених ним з часу, з якого власникові належить право на повернення майна або передання доходів.

4. Добросовісний набувач (володілець) має право залишити собі здійснені ним поліпшення майна, якщо вони можуть бути відокремлені від майна без завдання йому шкоди. Якщо поліпшення не можуть бути відокремлені від майна, добросовісний набувач (володілець) має право на відшкодування здійснених витрат у сумі, на яку збільшилася його вартість.


0
фото
Off-line Чугуенко Дмитрий
адвокат
Киев (также Киевская область, Одесса)
ответил 02.08.2016 19:44

Он должен освободить участки. Насилуйте исполнителя, чтобы 2 раза пришел составил акт, о том что арендатор не вернул участки. Потом, передача материалов в прокуратуру для возбуждения уголовного дела по факту неисполнения решения суда. Давите его посильнее, а потом заключите с ним договор о компенсации (или пусть сразу выплатит вам на руки, а вы дайте ему убрать урожай и все будут довольны).Nebulonis.com
закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:

Мы рекомендуем
Адвокат. Юридическая помощь.
https://www.freelawyer.ua/user/71449
www.freelawyer.ua
Юрист
https://www.freelawyer.ua/user/123273
www.freelawyer.ua
АДВОКАТ
https://www.freelawyer.ua/user/103760
www.freelawyer.ua
Адвокат Забальський Юрій
https://www.freelawyer.ua/user/129542
www.freelawyer.ua
Юридические консультации
https://www.freelawyer.ua/user/128735
www.freelawyer.ua
Сопровождение кредитных споров
http://uk.kiev.ua/ua/
uk.kiev.ua
Помощь в международном праве.
https://www.freelawyer.ua/user/106236
www.freelawyer.ua
Адвокат Осикін Володимир
http://www.freelawyer.ua/osikinlawyer
www.freelawyer.ua


Категории вопросов

 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2017    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?