Индивидуальная консультация
Платная консультация гораздо быстрее и эффективнее
Бесплатная онлайн консультация
Задайте Ваш вопрос и получайте ответы юристов
 
Украина

копірайт

20.02.2013 17:54
Колеги,
Хтось задавався питанням авторське право юридичної особи? Маю на увазі, наприклад,© Майкрософт, ©ТОВ «Ліга:закон» тощо. Чи варто такі надписи вважати юридично невірними в українському правовому полі (хоча б для ©ТОВ «Ліга:закон», не знаю як в Штатах) в контексті того, що авторство згідно українського законодавства, як нематеріальне право може належати виключно фізичній особі?Ответы юристов

0
фото
Off-line Михальчук Богдан
юрист
ответил 21.02.2013 23:40
этот ответ относится к Парфенюк Василий

Ось такий коментар 430 ЦКУ -

Положення статті, що стосується правового режиму об'єкта, що створений на замовлення, близькі до положень, що передбачають правове регулювання об'єкта, що створений при виконанні трудового договору.

За договором про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності творець зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони та в установлений строк. Істотними умовами такого договору є вимоги щодо об'єкта, строк виконання договору, умови та способи використання об'єкта замовником.

Особисті немайнові права інтелектуальної власності на об'єкт, що створений на замовлення, належать творцеві такого об'єкта. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням, належать творцеві об'єкта та замовнику спільно. Однак сторони можуть передбачити і інший режим щодо об'єкта інтелектуальної власності, створеного на замовлення. у відповідному договорі на замовлення.

Аналіз ч. 2 ст. 430 Цивільного кодексу України дає можливість дійти висновку, що майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням, можуть належати лише творцеві і не можуть переходити до його правонаступників (тобто він не може їх відчужувати або передавати у спадщину).

Певні особливості передбачені щодо твору образотворчого мистецтва, так відповідно до ч. 3 ст. 1112 ЦКУ оригінал твору образотворчого мистецтва, створеного за замовленням, переходить у власність замовника. При цьому майнові права інтелектуальної власності на цей твір залишаються за його автором, якщо інше не встановлено договором.


0
фото
Off-line Михальчук Богдан
юрист
ответил 21.02.2013 23:35

ст.423 ЦКУ - У випадках, передбачених законом, особисті немайнові права інтелектуальної власності можуть належати іншим особам. особистими немайновими правами є ті, які не породжують майнових. Такі права в більшості є невідчужуваними, тобто вони є невіддільними від творця, однак деякі права, такі як право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об'єкта права інтелектуальної власності, можуть належати і іншим особам у випадках, передбачених законом, наприклад, спадкоємцям автора.

Особисті немайнові права інтелектуальної власності не можуть відчужуватися (передаватися), за винятками, встановленими
законом.

і ОСЬ ОДНІ З ЦИХ ВИЙНЯТКІВ Стаття 429. Права інтелектуальної власності на об'єкт,
створений у зв'язку з виконанням трудового
договору
1. Особисті немайнові права інтелектуальної власності на
об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору,
належать працівникові, який створив цей об'єкт. У випадках,
передбачених законом, окремі особисті немайнові права
інтелектуальної власності на такий об'єкт можуть належати
юридичній або фізичній особі, де або у якої працює працівник.
0
фото
Off-line Михальчук Богдан
юрист
ответил 21.02.2013 23:23

Каждый по своему прав и относительно комерційного найменування, и торговельні марки (знаки
для товарів і послуг) и майнового авторського права.

В будь-якому випадку можна ставити знак ©, але в кожному конкретному випадку, субєктом права може виступати як юридична так і фізична особа з особливостями обсягу майнових та особистих немайнових прав


0
фото
Off-line Михальчук Богдан
юрист
ответил 21.02.2013 23:06

Говор Дмитро не то что правильно ответил, а просто на все 200%


0
фото
Off-line Говор Дмитрий
адвокат
Винница
ответил 21.02.2013 21:27

Цей значок є абсолютно вільним у використанні, кожен може ліпити його куди завгодно, якщо це його твір (належать майнові та/або немайнові права інтел. власності). Див. міжнародні конвенції.


0
фото
Off-line Парфенюк Василий
юрист
Киев
ответил 21.02.2013 10:23

Колеги,

Дякую за ваші коментарі та зусилля. Особливо завжди надихають побажання щось уважніше читати)), власне що і зробив. Так ось:

У відповідності до ЗУ "Про авторське право та суміжні права" автором твору може бути ЛИШЕ фізична особа ч.1 ст.1., також далі це очевидно із визначення ім’я автора в цій же статті.

ч. 2. ст. 14 даного закону встановлює. що Особисті немайнові права автора  (тобто авторство в тому числі) не можуть бути передані (відчужені) іншим особам.

чт.3. ст. 11 встановлює, що  Особа, яка має авторське право (автор твору чи будь-яка інша особа, якій на законних підставах передано авторське майнове право на цей твір), для сповіщення про свої права може використовувати знак охорони авторського права. Цей знак складається з таких елементів: 

латинська літера "c", обведена колом, - ©;

ім'я особи, яка має авторське право; ???? тут

рік першої публікації твору.  

А тепер повертаючись до запитання, давайте ще раз розглянемо ситуацію, коли зазначається ©ТОВ «Ліга:закон», хоча закон чітко встановлює, що автором твору юридична особа бути не може!!!

Чи є підстави вважати, що під ©ТОВ «Ліга:закон» мається на увазі саме авторське майнове право

А " ім'я особи, яка має авторське право " слід трактувати як  ім'я особи, яка має МАЙНОВЕ авторське право, як це стає очевидним із ч. 3 ст. 11??

Чи може хтось з досвіду прокоментувати аб. 2 ч.1 ст. 430 ЦКУ: У випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права інтелектуальної власності на такий об'єкт можуть належати замовникові? на які саме випадки відсилає закон?


0
фото
Off-line Михальчук Богдан
юрист
ответил 21.02.2013 06:59

Колега, хотелось бы увидеть не только слова но и НПА на подтверждение Ваших слов о "авторском праве, причем об имущественном".


0
фото
Off-line Михальчук Богдан
юрист
ответил 20.02.2013 22:28

Слід виходити з того, що  Стаття 420.  визначає Об'єкти права інтелектуальної власності
1. До об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема,
належать: комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки
для товарів і послуг), географічні зазначення;

а Стаття 421. Суб'єкти права інтелектуальної власності
1. Суб'єктами права інтелектуальної власності є: творець
(творці) об'єкта права інтелектуальної власності (автор,
виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті
немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності
відповідно до цього Кодексу, іншого закону чи договору.

Тобто, в будь-якому випадку автором комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака
для товарів і послуг) буде фізична особа-творець(автор).


0
фото
Off-line Михальчук Богдан
юрист
ответил 20.02.2013 22:23
этот ответ относится к Музыченко Евгения

Євгеніє, цікава позиція, але я так розумію автор має на увазі саме КОПИРАЙТ - в буквальном переводе означает авторское право. В хозяйст- венно-правовой практике КОПИРАЙТОМ называется знак (C), который ставится на изделии перед названием фирмы-изготовителя или фамилией автора.

Тобто, є ще така собі фішка в ЗУ "Про авторське право і суміжні права" - Стаття 10. Об'єкти, що не охороняються
Не є об'єктом авторського права: г) державні символи України, державні нагороди; символи і
знаки органів державної влади, Збройних Сил України та інших
військових формувань; символіка територіальних громад; символи та
знаки підприємств, установ та організацій;   Проекти офіційних символів і знаків, зазначених у пунктах "г"
і "д" частини першої цієї статті, до їх офіційного затвердження
розглядаються як твори і охороняються відповідно до цього Закону.


0
фото
Off-line Музыченко Евгения
юрист
Киев
ответил 20.02.2013 18:53

Субєктами права інтелектуальної власності є фізичні та юридичні особи, їх спадкоємці та особи, до яких право власності на обєкт інтелектуальної влансоті переходить на підставі закону або договору.

В даному випадку справа не з авторством, а з комерційним найменуванням. Обєкти авторського права визначені у ст. 433 ЦКУ, а також у відповідному Законі. В даному випадку найменування не є обєктом авторського права. 

Комерційним найменуванням є найменування під я ким осоьа здійснює свою діяльність в цивільному обороті і яка індивідуалізує таку особу. Таке найменування можуть мати і юр. особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 489 ЦКУ право інт. власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання та охороняється без обовязкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того чи неє комерц. найменування частиною торгівельної марки.

А у даному випадку літера С лише означає, що якимось підприємством таке найменування офіційно зареєстроване і охороняється законодавством.


0
фото
Off-line Михальчук Богдан
юрист
ответил 20.02.2013 18:04

Саме по собі створення твору авторского права - торговельної марки - може належати фізичній особі, яка відповідно до законодавства передає права юридичній особі чи це засновник юридичної особи, чи це працівник чи інша фізична особа, адже тіль інтелектуальна діяльність фізичної особи може створити твір, в розумінні ЗУ "Про авторське право і суміжні права"


0
фото
Off-line Михальчук Богдан
юрист
ответил 20.02.2013 18:00

Суб'єктами права на торговельну марку законодавство України визнає:

фізичних осіб;

юридичних осіб.

http://radnuk.info/pidrychnuku/itel-vlasnist/469-kybax/8136-3-----------.html


0
фото
Off-line Михальчук Богдан
юрист
ответил 20.02.2013 17:59
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про охорону прав на знаки для товарів і послуг
Стаття 1. Визначення особа - фізична або юридична особа;

" може належати виключно фізичній особі?" - не згоден, дивіться закон.

Nebulonis.com
закрыть

Узнать стоимость услуги юриста

Поделись этим вопросом с друзьями:

Мы рекомендуем
Юрист
https://www.freelawyer.ua/user/123273
www.freelawyer.ua
Адвокат Осикін Володимир
http://www.freelawyer.ua/osikinlawyer
www.freelawyer.ua
Адвокат Забальський Юрій
https://www.freelawyer.ua/user/129542
www.freelawyer.ua
АДВОКАТ
https://www.freelawyer.ua/user/103760
www.freelawyer.ua
Юридические консультации
https://www.freelawyer.ua/user/128735
www.freelawyer.ua
Адвокат. Юридическая помощь.
https://www.freelawyer.ua/user/71449
www.freelawyer.ua
Помощь в международном праве.
https://www.freelawyer.ua/user/106236
www.freelawyer.ua
Сопровождение кредитных споров
http://uk.kiev.ua/ua/
uk.kiev.ua


Категории вопросов

 

Телефон для связи

+38 (067) 2097711
 


Wayforpay Visa MC Privat24
2011 - 2017    Freelawyer.ua - Все права защищены
Для быстрого входа или регистрации используйте соцсети

Я юрист
Я клиент
Да, Я принимаю условия Пользовательского соглашения
Я хочу получать уведомления сайта
Уже зарегистрированы?