Задайте свой вопрос юристам со всей Украины
Получите одновременно до 30 мнений от специалистов права

Блоги -> Есауленко Павел

Особливості збільшення статутного капіталу ТОВ за рахунок вкладу засновника ТОВ у вигляді майнових прав на кредиторську заборгованість Т
автор: Есауленко Павел / рубрика: Корпоративное право / 27.04.2016
Якщо засновник ТОВ одночасно є його кредитором за договором займу грошових коштів, то у нього існує майнове право на кредитну заборгованість даного ТОВ. Відповідно до статті 115 Цивільного кодексу України, господарське товариство може бути власником майна, переданого йому учасниками товариства у власність як вклад до статутного (складеного) капіталу. Вкладом...
- Комментарии (0)
Електронний документ: чи має він на сьогодні доказову основу?
автор: Есауленко Павел / рубрика: Судебная экспертиза / 27.04.2016
Поняття «електронний документ» у правовому полі України з’явилось ще у 2003 році з прийняттям Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» та Закону України «Про електронний цифровий підпис». Електронний документ – це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді  електронних ...
- Комментарии (0)
Корпоративний договір – новела корпоративного законодавства України
автор: Есауленко Павел / рубрика: Корпоративное право / 20.04.2016
Як зазначено у пояснювальній записці до проекту Закону України №4160 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів», пропонується ввести до законодавства України норми укладення корпоративних договорів з метою впровадження світового досвіду щодо удосконалення механізмів корпоративного управління в акціонерних товариствах (далі – АТ) та...
- Комментарии (0)
Статус свідка у кримінальному провадженні, його права та обов’язки
автор: Есауленко Павел / рубрика: Уголовное право и процесс / 20.04.2016
Актуальність даного питання полягає в тому, що жодний громадянин України не застрахований від того, що може бути викликаний для допиту та набути статус свідка у кримінальному провадженні, оскільки випадково може побачити якусь подію або дізнатися про фактичні дані, що в подальшому може стати предметом кримінального провадження. В повсякденній роботі органи досудового розслідування...
- Комментарии (0)
Необхідна оборона та наслідки її перевищення за КК України
автор: Есауленко Павел / рубрика: Уголовное право и процесс / 13.04.2016
Майже кожен чоловік (рідше жінка) хоча б раз у своєму житті опинявся у ситуації, коли мав захищати себе або когось від фізичного насильства з боку іншої особи, тобто перебувати у стані необхідної оборони. Відповідно до ч. 1 ст. 36 КК України, необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка...
- Комментарии (0)
Депозит в банке – «последний» шанс на возвращение
автор: Есауленко Павел / рубрика: Банковское право / 13.04.2016
Начало экономического, а с ним и финансового кризиса в Украине, в конце 2013 - начале 2014 годов, повышение стоимости иностранной валюты с 8 до 34 гривен не могло не сказаться на имущественных правах граждан. Стремительная девальвация национальной валюты Украины тронула негативные процессы, в первую очередь, в банковской системе Украины.  Так, некоторые коммерческие банки...
- Комментарии (0)
Возникновение права собственности на долю уставного капитала ООО
автор: Есауленко Павел / рубрика: Корпоративное право / 08.04.2016
Возникновение права собственности на долю уставного капитала ООО
Очень часто среди молодых и даже опытных юристов ведется дискуссия вокруг вопроса относительно момента возникновения у приобретателей долей в уставном капитале ООО права собственности на приобретенную долю. Как говорится: «Сколько юристов, столько и мнений». Именно поэтому эта тема очень интересна и сохраняет актуальность. Так, одни юристы считают, что моментом...
- Комментарии (0)
Кворум общего собрания в АО и ООО «по-новому»
автор: Есауленко Павел / рубрика: Корпоративное право / 08.04.2016
Кворум общего собрания в АО и ООО «по-новому»
Кворум (лат. Quorum praesentia sufficit - либо присутствие достаточное).   В украинской правовой плоскости термин «кворум» в основном применяется, если речь идёт о деятельности акционерных обществ (далее – АО) и обществ с ограниченной ответственностью (далее...
- Комментарии (0)
Статьи с 1 по 8 из 8