ДОГОВІР-ОФЕРТА ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей документ є відкритою пропозицією (далі - «Оферта») Товариства з обмеженою відповідальністю «С - 4 ОНЛАЙН» (далі - «Виконавець»), адресований фахівцям у сфері права, юридичним особам, які з метою надання юридичних послуг Клієнтам, належним чином пройшли реєстрацію на Порталі ВИКОНАВЦЯ freelawyer.ua (далі - «Портал») і отримали доступ у віртуальний Особистий Кабінет (далі - "Кабінет"), укласти Договір про надання послуг (далі - «Договір») на викладених в даній Оферті умовах.

1.2. Відповідно до ст. ст. 633, 638, 641 Цивільного кодексу України, цей Договір є публічним договором і в разі прийняття викладених в Оферті умов (акцепту), фізична або юридична особа стає ЗАМОВНИКОМ за даним Договором та зобов'язується виконувати умови цього Договору та додатків до нього, які є його невід'ємною частиною. Акцепт оферти ЗАМОВНИКОМ, виконаний відповідно до п. 4 Оферти, створює Договір на умовах Оферти.

1.3. ЗАМОВНИКОМ не може бути особа, щодо якої, відповідно до законодавства України, існують обмеження щодо укладення Договору (в тому числі, але не виключно, особи, щодо яких застосовані відповідні санкції відповідно до Закону України «Про санкції», і / або існують інші обмеження щодо ведення господарської діяльності, включаючи обмеження, пов'язані з місцезнаходженням таких осіб на тимчасово окупованій території України).

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, ВИКОНАВЕЦЬ надає ЗАМОВНИКУ послуги, визначені нижче в підпунктах 2.1.1 - 2.1.5 цього Договору (далі разом - «Послуги»), а ЗАМОВНИК зобов'язується прийняти та оплатити ВИКОНАВЦЮ надані Послуги. Послуги за цим Договором включають в себе:

2.1.1. Надання безкоштовного доступу ЗАМОВНИКУ до Порталу, розташованого на Інтернет-сайті ВИКОНАВЦЯ https://www.freelawyer.ua/, який забезпечує розміщення і обробку інформації ЗАМОВНИКА, створення особистого кабінету ЗАМОВНИКА на Порталі.

2.1.2. Розміщення реклами на Порталі (далі - «Рекламні послуги»). Ціна рекламних послуг визначається відповідно до тарифів, опублікованих за посиланням: https://www.freelawyer.ua/advert/index.

2.1.3. Купівля Статусу на Порталі. Ціна Статусу визначається відповідно до тарифів, опублікованих за посиланням: https://www.freelawyer.ua/status.

2.1.4. ЗАМОВНИК має можливість безкоштовно виставляти в своєму особистому кабінеті юридичні Документи на продаж. При покупці Клієнтом Порталу виставленого на продаж ЗАМОВНИКОМ Документа, ЗАМОВНИК зобов'язується оплатити комісійну винагороду Порталу в розмірі 30% від вартості Документа, за кожен куплений Документ ЗАМОВНИКА Клієнтом.

2.1.5. ЗАМОВНИК має можливість відповідати на питання в розділі «Онлайн консультації» https://www.freelawyer.ua/consults. Ціна питань визначається Клієнтами відповідно до тарифів, зазначеними на сайті https://www.freelawyer.ua/. Після оплати послуги Клієнтом Порталу і наданої консультації, ЗАМОВНИК зобов'язується оплатити комісійну винагороду Порталу в розмірі 30% від вартості платного питання, за кожне оплачене Клієнтом питання.

2.1.6. ЗАМОВНИК має можливість надсилати пропозиції Клієнтам в розділі «Онлайн консультації» https://www.freelawyer.ua/consults. Вартість пропозиції визначається ЗАМОВНИКОМ, але не може бути меншою за мінімальну вартість пропозиції, встановленої Порталом. Після прийняття Клієнтом пропозиції ЗАМОВНИКА та оплати Клієнтом повної вартості пропозиції ЗАМОВНИКА, ЗАМОВНИК зобов'язується оплатити комісійну винагороду Порталу в розмірі 30% від оплаченої Клієнтом вартості кожної пропозиції.

2.1.7. Крім надання послуг, передбачених підпунктами 2.1.1 - 2.1.5 цього Договору, на підставі окремих домовленостей СТОРІН, ВИКОНАВЕЦЬ може надавати ЗАМОВНИКУ додаткові послуги на Порталі.

2.2. ЗАМОВНИК погоджується з умовами, викладеними в цій Оферті і зобов'язується виконувати «Угоду користувача» (https://www.freelawyer.ua/pages/agreement), яка є невід'ємною частиною цього Договору.

 

3. ЦІНА ПОСЛУГ І УМОВИ ОПЛАТИ

3.1. Ціна послуг ВИКОНАВЦЯ за цим Договором визначається з урахуванням обраних ЗАМОВНИКОМ тарифів, відповідно до підпунктів 2.1.1 - 2.1.5 пункту 2.1. цього Договору.

3.2. Надання Порталом Послуг, відповідно до підпунктів 2.1.2 - 2.1.3 пункту 2.1. цього Договору, здійснюється на умовах 100% (стовідсоткової) передоплати.

3.3. Рекламні послуги та Купівля Статусу надаються ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ протягом строків, встановлених у відповідних тарифах на Рекламні послуги і на Купівлю Статусу.


4. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ І УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. ЗАМОВНИК проводить акцепт Оферти і укладає цей Договір шляхом Реєстрації та входу до Кабінету на Порталі, відповідно до підпункту 2.1.1 пункту 2.1. даного Договору.

4.2. Важливо! Використовуючи Портал, ЗАМОВНИК погоджується з тарифною політикою фінансової компанії (платіжною системою), яка обслуговує Портал, і самого Порталу. Щоб уникнути блокування Кабінету, обмеження можливостей використання Кабінету, ЗАМОВНИК не повинен надавати свої банківські реквізити клієнту, а використовувати тільки платіжну систему, реалізовану на Порталі для отримання оплати своїх послуг.

4.3. Оплата Послуг, передбачених підпунктами 2.1.2, 2.1.3 пункту 2.1. цього Договору здійснюється ЗАМОВНИКОМ у національній валюті України, шляхом перерахування грошових коштів через платіжну систему Порталу або на банківський рахунок Виконавця, зазначений в розділі 10 цього Договору. Днем оплати є день зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ.

4.4. Для отримання коштів за надані послуги Клієнту Порталу, ЗАМОВНИК має право вказати в своєму особистому кабінеті тільки корпоративну банківську карту, прив'язану до рахунку юридичної особи або фізичної особи - підприємця. У разі надання банківських реквізитів фізичної особи переказ коштів не гарантований Порталом.

 

5. ТЕРМІН ДІЇ ТА ЗМІНА ДОГОВОРУ

5.1. Дана Оферта набуває чинності з моменту її розміщення в мережі Інтернет за адресою: https://www.freelawyer.ua/article/dogovor-oferta і діє до моменту відкликання Оферти ВИКОНАВЦЕМ.

5.2. Дана Оферта може бути змінена ВИКОНАВЦЕМ в односторонньому порядку без повідомлення ЗАМОВНИКА про це. У разі внесення змін, вони вступають в силу з моменту розміщення змін до мережі Інтернет за вказаною в пункті 5.1 адресою, якщо інший строк набрання чинності не вказано в тексті змін. Остання версія Оферти знаходиться на сторінці за адресою: https://www.freelawyer.ua/article/dogovor-oferta

5.3. ЗАМОВНИК погоджується і визнає, що внесення змін до Оферти тягне за собою внесення цих змін до укладеного і діючого Договору, і ці зміни в Договір набирають чинності одночасно з такими змінами в Оферту.

5.4. У разі відкликання Оферти ВИКОНАВЦЕМ протягом терміну дії Договору, Договір вважається припиненим з моменту відкликання, якщо інше не обумовлено ВИКОНАВЦЕМ при відкликанні Оферти.

5.5. ЗАМОВНИК має право відмовитися від доповнень і змін, внесених ВИКОНАВЦЕМ, що означає відмову ЗАМОВНИКА від Послуг ВИКОНАВЦЯ і припинення Договору. ЗАМОВНИК інформує ВИКОНАВЦЯ про відмову від Послуг ВИКОНАВЦЯ по електронній пошті, зазначеної в п. 10.

5.6. Будь-які повідомлення за Договором можуть спрямовуватися однією Стороною іншій Стороні: 1) електронною поштою на адресу електронної пошти ЗАМОВНИКА, зазначену ним, при реєстрації, в Кабінеті; 2) поштою з повідомленням про вручення або кур'єрською службою з підтвердженням доставки.

 

6. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1. ВИКОНАВЕЦЬ має право в односторонньому порядку розірвати Договір із ЗАМОВНИКОМ у разі порушення останнім умов Договору. Про розірвання Договору ВИКОНАВЕЦЬ повідомляє ЗАМОВНИКА за адресою електронної пошти, вказаною ним, при реєстрації, в Кабінеті. Договір вважається розірваним з дати, зазначеної в повідомленні про розірвання Договору.

6.2. ЗАМОВНИК і ВИКОНАВЕЦЬ погоджуються на те, що всі суперечки, не врегульовані в досудовому порядку, будуть вирішуватися відповідно до законодавства України в суді за місцем знаходження ВИКОНАВЦЯ. Договір, його укладення, виконання, припинення регулюються чинним законодавством України та даною Офертою.

6.3. ВИКОНАВЕЦЬ має право передати свої права і зобов'язання третім особам за цим Договором без отримання згоди ЗАМОВНИКА.


7. ГАРАНТІЇ

7.1. ВИКОНАВЕЦЬ гарантує, що володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання цього Договору.

7.2. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом її акцепту, ЗАМОВНИК запевняє ВИКОНАВЦЯ і гарантує, що:

7.2.1. ЗАМОВНИК надав достовірні дані при реєстрації в якості користувача на Порталі і при оформленні платіжних документів на оплату послуг;

7.2.2. ЗАМОВНИК укладає цей Договір добровільно, при цьому ЗАМОВНИК а) повністю ознайомився з умовами Оферти та Угодою користувача, б) повністю розуміє предмет Договору (оферти);

7.2.3. ЗАМОВНИК має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання Договору;

7.2.4. ЗАМОВНИК має всі права інтелектуальної власності щодо об'єктів, які ним розміщуються на Порталі (знаки для товарів і послуг, об'єкти авторського права, промислові зразки і т.д.).

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

8.1. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором і / або чинним законодавством України.

8.2. ЗАМОВНИК в повному обсязі несе відповідальність за: а) дотримання всіх вимог законодавства, в тому числі законодавства про рекламу, законодавства, що регулює права інтелектуальної власності, про захист економічної конкуренції (але не обмежуючись перерахованим), щодо змісту і форми матеріалів, що розміщуються ним на Порталі; б) достовірність відомостей, зазначених ЗАМОВНИКОМ при реєстрації на Порталі і достовірність гарантій ЗАМОВНИКА, що містяться в п.7 Оферти.

8.3. Беручи до уваги положення п. 7.2.4 та п. 8 Оферти, ЗАМОВНИК зобов'язується власними силами і за свій рахунок вирішувати спори і врегулювати претензії третіх осіб, щодо розміщених матеріалів або відшкодовувати збитки (включаючи судові витрати), завдані ВИКОНАВЦЮ в зв'язку з претензіями і позовами з приводу розміщення матеріалів ЗАМОВНИКА.

8.4. Відповідальність ВИКОНАВЦЯ за цим Договором перед ЗАМОВНИКОМ в разі пред'явлення останнім вимог про відшкодування збитків у зв'язку з ненаданням або наданням ВИКОНАВЦЕМ Послуг неналежної якості, обмежується розміром документально підтверджених збитків ЗАМОВНИКА в межах сплаченої ним ціни Послуг.

 


9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Всі матеріали, доступ до яких надається ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ, є об'єктами права інтелектуальної власності ВИКОНАВЦЯ. Виняткові права на об'єкти права інтелектуальної власності, які можуть бути створені ВИКОНАВЦЕМ в процесі надання послуг ЗАМОВНИКУ, зберігаються за ВИКОНАВЦЕМ.

9.2. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання Послуги результату, який очікував і хотів отримати ЗАМОВНИК при зверненні за наданням відповідної Послуги, не є фактом надання такої послуги неналежної якості.

9.3. При вирішенні спорів між ВИКОНАВЦЕМ і ЗАМОВНИКОМ Сторони застосовують обов'язковий досудовий порядок. У разі недосягнення згоди між Сторонами шляхом переговорів, спір передається на розгляд суду.

 

 

10. РЕКВІЗИТИ

Товариство з обмеженою відповідальністю «С - 4 ОНЛАЙН»

Юридична адреса: 02140, м. Київ, вул. Гришка, будинок, 4

ЄДРПОУ 42704162

р/р 26004052709518 в ПАТ КБ «Приватбанк»,

МФО 320649

телефон: +380 67 209 7711

e-mail: [email protected]

Адреса для кореспонденції: 02140, м. Київ, вул. Гришка, будинок 9, офіс 8